M. Maciąg-Świontek Евразийский экономический союз как организация региональной экономической интеграции

В економічному вимірі створення Євразійського економічного союзу формально є кроком вперед по відношенню до попередніх етапів інтеграційного процесу: Митного союзу (з 1 січня 2010 року) і Єдиного економічного простору (з 1 січня 2012 року), тим не менш, це не прорив, як відзначають багато авторів. В даній статті дано оцінку поточних результатів створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Крім того, розглядається концепція регіональної інтеграції, євразійські інститути, єдиний ринок товарів і послуг, поточна робота з урахуванням нетарифних барьєрів та інших проблем.

Ключові слова: міжнародні організації, Євразійський економічний союз, регіональна інтеграція, економічна інтеграція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Administrative Liability for Animal Cruelty: the Experience of Ukraine

Стаття присвячена питаннюадміністративної відповідальності за жорстоке поводження із тваринами: досвід України.У статті розкрита поява засад захисту тварин в Україні. У статті розглянуто національне правове регулювання попередження та протидії жорстокому поводженню із тваринами. Автор детально аналізує правовий статус тварини відповідно до норм чинного законодавства України.Окремо розглянуто адміністративна відповідність за жорстоке поводження із тваринами, особливості притягнення до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами неповнолітніх.

Ключові слова: жорстоке поводження із тваринами, міжнародні договори у сфері добробуту тварин, національне законодавство України щодо попередження та протидії жорстокому поводженню із тваринами, склад адміністративного правопорушення, що передбачене ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особливості відповідальності дітей за неналежне поводження з тваринами, правовий статус тварини в Україні.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рашевська К.Є. Роль СОТ у подоланні загроз системі прав людини, спричинених торговельними аспектами пандеміїї COVID-19

У статті досліджується вплив СОТ на розвиток системи прав людини в умовах пандемії COVID-19. Автор характеризує торговельні аспекти виклику у сфері охорони здоров’я та їх значення для глобальної економіки й сталого розвитку. У статті проаналізовано існуючі механізми реагування на пандемії в договорах системи права СОТ, а також запропоновані ініціативи задля пом’якшення їхнього негативного впливу на права людини та подальшої санації економічних систем на фоні тимчасової кризи міжнародної організації.

Ключові слова: пандемія, торговельна політика, Світова організація торгівлі, правове регулювання, права людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Медвідь О.О. Основні принципи правової політики у сфері гендерної ідентичності

У статті виокремлено засадничі принципи правової політики у сфері  гендерної ідентичності: принцип рівності статей; визнання відмінності між статтю і гендером; індивідуальний вибір гендерної ідентичності, що ґрунтується на цінності людської гідності та автономії людини; принцип виваженої гендерної соціалізації (шляхом прийняття на державному рівні комплексу педагогічних, медичних, правових, соціальних та культурних заходів, які сприяли б «вихованню» в молодшого покоління поваги до вибору гендера іншого, полігендерності суспільства, толерантного ставлення до представника іншої статі, рівності статей тощо); наявність юридичного механізму реалізації права на гендерну ідентичність.

Ключові слова: гендер, стать, гендерна ідентичність, правова політика, принцип.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Людська гідність у правових позиціях Конституційного Суду України

Статтю присвячено дослідженню людської гідності у практиці Конституційного Суду України. Для досягнення цілей статті, аналізуються правові позиції Конституційного Суду за різні роки, в яких для юридичної аргументації було покликання на категорію гідність людини. Також розглядаються підходи до визначення гідності людини в рішеннях Конституційного Суду та окремі актуальні практичні проблеми запропонованої теми.

Ключові слова: гідність, людська гідність, Конституційний Суд України, конституційна цінність, юрисдикційна доктрина.

 Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уралова Ю.П. Моісєєв Ю.О. Деякі питання виконання договору найму (оренди) транспортного засобу

В статті досліджені теоретичні і практичні проблеми правового регулювання при виконанні договору найму (оренди) транспортного засобу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень щодо прав і обов’язків сторін договору, страхування транспортного засобу, умов щодо орендної плати, місця виконання договору. Конкретизовано механізм виконання договору найму (оренди) транспортного засобу.

Ключові слова: транспортний засіб, зміст договору, виконання договору, права і обов’язки сторін договору, орендна плата, механізм виконання договору, страхування транспортного засобу, договір з екіпажем.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Удод М. В., Пирогов В. С. Юрисдикція адміністративних судів при вирішенні земельних спорів за участі органів публічної адміністрації

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем встановлення юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду земельних спорів за участю суб’єктів публічної адміністрації. Акцентовано увагу на визначальній ролі положень ст. 13 і 14 Конституції України у визначенні юридичного змісту відносин щодо володіння, користування і розпорядження органами публічної влади України землею як таких, що є за своєю суттю публічно-правовими. Охарактеризовані конкретні юридичні передумови і підстави для розгляду даної категорії спорів саме адміністративними судами.

Ключові слова: юрисдикція адміністративних судів, суб’єкт публічної адміністрації, земельні спори, публічно-правовий спір.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Антонова Л.В. Возможности коренного реформирования органов прокуратуры как Правой руки Президента государства

Розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб’єктами.

Ключові слова: реформування повноважень прокуратури, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство; здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М. Ю. Особливості статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19

У статті проведено аналіз особливостей статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19. Виокремлено та розкрито сутність наступних особливостей: залежність статусу пацієнта від особливостей національної системи охорони здоров’я та й загалом від державно-управлінських рішень; пріоритетність профілактичних заходів; протидія перенавантаженню медичної сфери; проблеми нерівності доступу до медичного забезпечення в залежності від особливостей захворювання, де надається перевага пацієнтів із COVID-19 перед іншими пацієнтами; телемедицина отримала надпотужній стимул для розвитку як метод надання послуг із медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактором; недостатня готовність систем охорони здоров’я більшості держав до біологічних загроз.

Ключові слова: пацієнт, правий статус, громадське здоров’я, пандемія, COVID-19.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.А. Коротенко Н.Д. Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве

Удосконалено сутність, послідовність та інші закономірності роботи із суб’єктивними, об’єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей. Отримала подальшого розвитку редакція статті кодексу про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів, суб’єкти їх отримання та межі участі та іншої допомоги у цьому інших суб’єктів, а також про вичерпний перелік і співвідношення процесуальних форм оцінки і представлення у доказуванні такого роду відомостей.

Ключові слова: докази; значимість, достовірність та доброякісність доказів; узгодженність та достатність сукупності доказів; послідовність роботи з доказами та їх джерелами.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки, якими є: 1) об’єкти екологічної безпеки; 2) суб’єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Ключові слова: структура екологічної безпеки, об’єкти екологічної безпеки, суб’єкти забезпечення екологічної безпеки, загрози екологічній безпеці, екологічна політика, система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Атаманчук І.В., Моісєєв Ю.О. До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права.

Ключові слова:забезпечення позову, види забезпечення, підстави забезпечення, скасування заходів забезпечення, зустрічне забезпечення, ефективне забезпечення, співмірність забезпечення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жаровська І. М. Конституційне право: акценти оновлення

У статті аналізується процес оновлення конституційного права. Звернемо увагу на те, що безумовно національне право відіграє суттєву роль в безпосередні правореалізаційній діяльності, проте роль глобального права все більше присутня.  Зміни глобального масштабу вплинули на конституційне право. Цей вплив має подвійну природу: як галузі права і як навчальної дисципліни.

Ключові слова: конституційне право, глобалізація, міжнародне право, національне право, оновлення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правових засад публічного управління в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню адміністративно-правових засад оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади. Наголошено, що в сучасних умовах відбувається  трансформація публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та загалом запровадженням ідеології людиноцентризму в управлінські процеси.

Ключові слова: публічне управління, органи публічного управління, адміністративно-правові засади публічного управління, посадові особи органів публічного управління, публічно-сервісна діяльність, управлінські послуги, адміністративні процедури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Погорелов Н.С. Перезагрузка высшей судебной инстанции или циничная коррупционная и откровенно юридически некомпетентная комплектация судов преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами

Обґрунтована наявність близько 40 істотних порушень порядку первинного формування касаційних і антикорупційних судів за допомогою двох етапів псевдоконкурсу від 7.11.2016 р і від 2.08.2018 р., що стало лише «вершиною айсбергу» взаємопов’язаної системи корупціогенних чинників і проявів цинічної корупції та відвертої професійної некомпетентності. Доведений взаємозв’язок між результатами даного псевдоконкурсу і засудженням за загибель шістьох і тяжке травмування п’ятьох випадкових пішоходів до десяти років позбавлення волі завідомо як невинного, так і винного водія замість можливого довічного ув’язнення останнього.

Ключові слова: корупційність і професійна некомпетентність конкурсних процедур, процедура псевдоконкурсу в касаційні та антикорупційні суди; засудження невинного водія до тривалого строку позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 77

golovna_77-page0001

титульна сторінка

зміст

Антонова Л В., Ткач Ю.Д., Ковалева О. Н. Циничная коррупция и явная профессиональная некомпетентность экспертов, прокуроров, судей и иных антиделиктологов обусловили десятилетнее осуждение за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного,так и виновной вместо пожизненного

Обґрунтована наявність причинного зв’язку між злочинними конкурсами у касаційні і антикорупційні суди, атестацією і добором прокурорів Офісу Генерального прокурора та незаконним засудженням по справі про резонансне вбивство шістьох і тяжке травмування п’ятьох випадкових пішоходів. Викладені докази цинічної корупційності та явної професійної некомпетентності по цій справі прокурорів, експертів, суддів та інших антиделіктологів.

Ключові слова: корупція, професійна некомпетентність, прокурор, експерт, суддя, дорожньо-транспортне діяння.

Відкрити статтю>>>

КириченкоА.А., Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Антикоррупционная парадигма образовательного комплекса

Запропоновано інноваційні основи антикорупційної парадигми освітянського комплексу. У цьому аспекті уточнені поняття корупції, професійних та дискреційних повноважень, виктимного та предикатного діяння, викривача корупції та антикорупційного повідомлення. Викладена сутність процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання корупційних порушень в освітянській діяльності. Розглянуті основні положення процедури подолання незаконного збагачення та інших найбільш проблемних корупційних діянь.

Ключові слова: антикорупційне повідомлення, викривач корупції, предикатне і віктимне діяння, професійні і дискреційні повноваження.

Відкрити статтю>>>

Кириченко А.А., Михайлов И. Ф. Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть первая)

Обґрунтована наявність першої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв’язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п’яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі завідомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув’язнення.

Ключові слова: атестація і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

Кириченко А.А., Погорелов Н.С. Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть вторая)

Обґрунтована наявність другої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв’язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п’яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі завідомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув’язнення.

Ключові слова: атестація і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

Міхайліна Т.В., Щебетун І.С. Незалежність суду та суддів як гарантія верховенства права, інтересів суспільства та правопорядку в державі

У статті аналізується стан забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права в аспекті як внутрішньої, так і зовнішньої незалежності суддів, пропонуються перспективи і шляхи удосконалення чинного законодавства з означеної проблеми.

Ключові слова: верховенство права, незалежність судової влади, суддівська незалежність, захищеність та безпека суддів, внутрішня та зовнішня суддівська незалежність.

Відкрити статтю>>>

Гончаренко Г.А. Досвід сполучених штатів америки в управлінні сектору безпеки

У статті розглянуто адміністративно-правові аспекти управління сектору безпеки США, розкрита його структура, з’ясовані особливості повноважень Президента США, окреслено функції Ради національної безпеки США, Ради внутрішньої безпеки та Центрального розвідувального управління США.

Ключові слова: управління сектору безпеки, Стратегія національної безпеки США, Президент США, Рада національної безпеки США, Рада внутрішньої безпеки США, Центральне розвідувальне управління США.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Право на вільний розвиток особистості: український та німецький виміри

У статті проаналізовані український та німецький підходи до розуміння сутності права на вільний розвиток особистості, його структури, обмеження втручання у його реалізацію з боку держави, муніципальної влади та приватних осіб, а також конкретизовані критерії його обмеження.

Ключові слова: права людини, розвиток особистості, система прав людини, держава, Федеральний Конституційний Суд Німеччини.

Відкрити статтю>>>

Мельничук Ю. Відновна практика в Україні щодо неповнолітніх правопорушників як спосіб досягнення відчуття справедливості

У статті висвітлене поняття відновного правосуддя, відновної практики, сфокусовано увагу на пілотних проєктах, які уможливлюють залучення до процесу неповнолітніх правопорушників з метою їх подальшої ресоціалізації. Зауважено, що відновний підхід у правосудді передбачає не каральні заходи, а зосереджується на відшкодування шкоди, завданої злочином, повернення злочинця в суспільство і надання всім сторонам процесу (злочинцеві, жертві і суспільству) можливості безпосередньо брати участь у здійсненні правосуддя.

Ключові слова: медіація, відновна практика, програми відновного правосуддя, медіатор, примирення сторін, кримінальне провадження щодо неповнолітнього.

Відкрити статтю>>>

Павлюченко Ю.М. Господарсько-правові засади використання та захисту прав на торговельні марки

Статтю присвячено дослідженню господарсько-правових засад використання та захисту прав на торговельні марки. Зокрема, досліджено зміст права використання торговельної марки у сфері господарювання, підстави, форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання на торговельну марку. Окрему увагу приділено аналізу економічного та охоронного  потенціалу торговельної марки для товарів, які обертаються на аграрному ринку.

Ключові слова: торговельна марка, використання торговельної марки, захист прав на торговельні марки, аграрний ринок, товари і послуги.

Відкрити статтю>>>

Скрильник О.О., Пасічна І.ОПравовий аспект соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)

У статті розглянуті питання правового регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції(операції об’єднаних сил): особливості визначення учасників бойових дій та наявність спеціального законодавства в цій сфері. Звертається увага на особливість норм в сфері соціального захисту учасників АТО, ООС. Автори акцентують увагу на проблемі реалізації таких норм та, зокрема, участі держави в особі уповноважених органів на національному та регіональному рівнях.

Ключові слова: учасник бойових дій, соціальний захист, учасник АТО, ООС, правового регулювання соціального захисту, ветеран, забезпечення військовослужбовців.

Відкрити статтю>>>

Тунтула А.С., Виноградов А.К. Гендерная парадигма образовательного комплекса

Викладені інноваційні основи гендерної парадигми освітянського комплексу. Запропоновано гендерпорушення поділяти на ерпесексуальні, нан-ерпесексуальні і полісексуальні кримінальні та інші правопорушення, гендерпредикатні і гендервіктимні діяння та гендерзловживання. У контексті гендервіктимних діянь сформульовано поняття клозмінімізації. Розкрита сутність викривача гендерпорушень та повідомлення про гендерпорушення, а також процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання гендерпорушень в освітянській діяльності.

Ключові слова: гендерпорушення, ерпесексуальне і нан-ерпесексуальне правопорушення, гендервіктимне і гендерпредикатне діяння, гендерне зловживання, клозмінімізація.

Відкрити статтю>>>

Хамходера О.ПБезсистемність антикорупційної суб’єктності патронатних службовців: «громадські засади» та інші квазіновації 

Статтю присвячено теоретичним і позитивно-правовим основам зарахування патронатних службовців до кола осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Охарактеризовано проблеми запровадження критерію «громадські засади» як підстави нівелювання антикорупційної суб’єктності, безсистемність утвердження останньої стосовно сервісних агентів. З’ясовано, що муніципальні патронатні функціонери зазнають і зазнавали антикорупційного регулювання.

Ключові слова: декларування, запобігання корупції, конфлікт інтересів, помічник судді, публічна служба, сумісництво, суміщення.

Відкрити статтю>>>

Боровицький О.А. Щодо забезпечення принципу незалежності суддів конституційним судом України

У статті проаналізовані правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення принципу незалежності суддів та її гарантій. Доведено, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, в свою чергу, незалежність суддів від зовнішнього та внутрішнього впливу як основний принцип верховенства права є гарантією належного та законного здійснення прав та свобод, поваги до прав людини та неупередженого застосування права.

Ключові слова: Конституційний Суд України, принцип незалежності, незалежність, суддя, Вища рада юстиції, Вища рада правосуддя.

Відкрити статтю>>>

Горбачеська Т.І. Баланс конституційних цінностей та верховенство права в контексті українського правозастосування в умовах надзвичайного стану та збройного конфлікту на Сході України

У статті досліджуються питання балансування та вибору між конституційними цінностями, що здійснюються державними органами України в умовах боротьби з пандемією COVID-19  та збройного конфлікту на Сході України. Дане дослідження пропонує правовий аналіз конкретних актів та дій  органів державної влади щодо регулювання надзвичайних ситуацій/станів, збройних конфліктів на їх відповідність верховенству права.

Ключові слова: верховенство права, права людини, конституційні цінності, надзвичайний стан, надзвичайна ситуація, збройний конфлікт.

Відкрити статтю>>>

Матат А.В. Дослідження людської гідності в українській доктрині: про цінність та конституційне закріплення

Статтю присвячено дослідженню людської гідності в українській правничій доктрині. Розглядаються наукові доробки українських вчених, які вивчають проблему гідності людини в контексті ціннісної характеристики. Крім того, проводиться аналіз нормативного закріплення людської гідності на конституційному рівні, а також розглядається дизайн статті 3 Конституції України.

Ключові слова: людська гідність, цінність, конституційна цінність, принцип, конституційний принцип, стаття 3 Конституції України.

Відкрити статтю>>>

Дорошенко Р.В., Шанталій К. С. Прoблемні aспекти в діяльнoсті aдвoкaтів нa шляху прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм в Укрaїні

Стaття присвяченa oснoвним прoблемaм діяльнoсті aдвoкaтів у прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм. Тaкoж рoзглянутo oснoвні міжнaрoдні тa вітчизняні aкти, щo відбивaють у своїх положеннях прoблемaтику цієї наукової рoбoти. У стaтт івисвітлюється роль деяких учaсників фінaнсoвoгo мoнітoрингу у прoцесі прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів у рaмкaх нoвoгo зaкoну.

Ключoві слoвaлегaлізaція (відмивaння) дoхoдів; прoтидія відмивaнню дoхoдів; прaвoзaхисники; дoхoди, oдержaні злoчинним шляхoм; фінaнсoвий мoнітoринг; нoтaріуси.

Відкрити статтю>>>

Лось А.С. Міжнародний та національний досвід застосування засобів боротьби з корупцією у державі: принцип презумпції винуватості для чиновників

У даній статті проводиться дослідження національного та міжнародного досвіду запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції винуватості.

Ключові слова: презумпція винуватості, презумпція невинуватості, корупція, кримінальне законодавство, презумпція корупційності, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

Пушина Н.Л. Особливості призначення експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп’ютерних технологій

У статті визначено коло типових експертиз, які доцільно призначати при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням комп’ютерних технологій та наведено ряд особливостей їх призначення в процесі досудового розслідування даної категорії кримінальних правопорушень. Також сформульовано ряд проблемних аспектів, що виникають на практиці під час призначення найбільш характерних (типових) експертиз для розслідування даної категорії кримінальних правопорушень, і запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: спеціальні знання, експертиза, об’єкт дослідження, предмет експертизи, типові експертизи, слідчі (розшукові) дії, комп’ютерна техніка, електронний документообіг, підробка документа.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Бидей А.Н. Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов сведений в части адекватности отображения окружающей действительности

Викладено інноваційне розуміння сутності та співвідношення завідомо і незавідомо недостовірних і достовірних відомостей. Піддано детальному системному правовому аналізу обставини незавідомо недостовірного розуміння процедури відкриття ринку української землі у частині належної юридичної оцінки існуючої правової регламентації даної процедури та вказані шляхи подолання цих недоліків.

Ключові слова: завідомо і незавідомо недостовірні і достовірні відомості; юридична неподільність землі всього українського народу; відкриття ринку української землі.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А. С. Міжнародний та національний досвід застосування засобів боротьби з корупцією у державі: принцип презумпції винуватості для чиновників

У даній статті проводиться дослідження національного та міжнародного досвіду запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції винуватості.

Ключові слова: презумпція винуватості, презумпція невинуватості, корупція, кримінальне законодавство, презумпція корупційності, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дорошенко Р.В., Шанталій К. С. Прoблемні aспекти в діяльнoсті aдвoкaтів нa шляху прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм в Укрaїні

Стaття присвяченa oснoвним прoблемaм діяльнoсті aдвoкaтів у прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм. Тaкoж рoзглянутo oснoвні міжнaрoдні тa вітчизняні aкти, щo відбивaють у своїх положеннях прoблемaтику цієї наукової рoбoти. У стaтт івисвітлюється роль деяких учaсників фінaнсoвoгo мoнітoрингу у прoцесі прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів у рaмкaх нoвoгo зaкoну.

Ключoві слoвa: легaлізaція (відмивaння) дoхoдів; прoтидія відмивaнню дoхoдів; прaвoзaхисники; дoхoди, oдержaні злoчинним шляхoм; фінaнсoвий мoнітoринг; нoтaріуси.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Дослідження людської гідності в українській доктрині: про цінність та конституційне закріплення

Статтю присвячено дослідженню людської гідності в українській правничій доктрині. Розглядаються наукові доробки українських вчених, які вивчають проблему гідності людини в контексті ціннісної характеристики. Крім того, проводиться аналіз нормативного закріплення людської гідності на конституційному рівні, а також розглядається дизайн статті 3 Конституції України.

Ключові слова: людська гідність, цінність, конституційна цінність, принцип, конституційний принцип, стаття 3 Конституції України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Горбачеська Т.І. Баланс конституційних цінностей та верховенство права в контексті українського правозастосування в умовах надзвичайного стану та збройного конфлікту на Сході України

У статті досліджуються питання балансування та вибору між конституційними цінностями, що здійснюються державними органами України в умовах боротьби з пандемією COVID-19  та збройного конфлікту на Сході України. Дане дослідження пропонує правовий аналіз конкретних актів та дій  органів державної влади щодо регулювання надзвичайних ситуацій/станів, збройних конфліктів на їх відповідність верховенству права.

Ключові слова: верховенство права, права людини, конституційні цінності, надзвичайний стан, надзвичайна ситуація, збройний конфлікт.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Боровицький О.А. Щодо забезпечення принципу незалежності суддів конституційним судом україни

У статті проаналізовані правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення принципу незалежності суддів та її гарантій. Доведено, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, в свою чергу, незалежність суддів від зовнішнього та внутрішнього впливу як основний принцип верховенства права є гарантією належного та законного здійснення прав та свобод, поваги до прав людини та неупередженого застосування права.

Ключові слова: Конституційний Суд України, принцип незалежності, незалежність, суддя, Вища рада юстиції, Вища рада правосуддя.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хамходера О.П. Безсистемність антикорупційної суб’єктності патронатних службовців: «громадські засади» та інші квазіновації

Статтю присвячено теоретичним і позитивно-правовим основам зарахування патронатних службовців до кола осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Охарактеризовано проблеми запровадження критерію «громадські засади» як підстави нівелювання антикорупційної суб’єктності, безсистемність утвердження останньої стосовно сервісних агентів. З’ясовано, що муніципальні патронатні функціонери зазнають і зазнавали антикорупційного регулювання.

Ключові слова: декларування, запобігання корупції, конфлікт інтересів, помічник судді, публічна служба, сумісництво, суміщення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Виноградов А.К. Гендерная парадигма образовательного комплекса

Викладені інноваційні основи гендерної парадигми освітянського комплексу. Запропоновано гендерпорушення поділяти на ерпесексуальні, нан-ерпесексуальні і полісексуальні кримінальні та інші правопорушення, гендерпредикатні і гендервіктимні діяння та гендерзловживання. У контексті гендервіктимних діянь сформульовано поняття клозмінімізації. Розкрита сутність викривача гендерпорушень та повідомлення про гендерпорушення, а також процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання гендерпорушень в освітянській діяльності.

Ключові слова: гендерпорушення, ерпесексуальне і нан-ерпесексуальне правопорушення, гендервіктимне і гендерпредикатне діяння, гендерне зловживання, клозмінімізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Пасічна І.О. Правовий аспект соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)

У статті розглянуті питання правового регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції(операції об’єднаних сил): особливості визначення учасників бойових дій та наявність спеціального законодавства в цій сфері. Звертається увага на особливість норм в сфері соціального захисту учасників АТО, ООС. Автори акцентують увагу на проблемі реалізації таких норм та, зокрема, участі держави в особі уповноважених органів на національному та регіональному рівнях.

Ключові слова: учасник бойових дій, соціальний захист, учасник АТО, ООС, правового регулювання соціального захисту, ветеран, забезпечення військовослужбовців.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлюченко Ю.М. Господарсько-правові засади використання та захисту прав на торговельні марки

Статтю присвячено дослідженню господарсько-правових засад використання та захисту прав на торговельні марки. Зокрема, досліджено зміст права використання торговельної марки у сфері господарювання, підстави, форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання на торговельну марку. Окрему увагу приділено аналізу економічного та охоронного  потенціалу торговельної марки для товарів, які обертаються на аграрному ринку.

Ключові слова: торговельна марка, використання торговельної марки, захист прав на торговельні марки, аграрний ринок, товари і послуги.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук Ю. Відновна практика в україні щодо неповнолітніх правопорушників як спосіб досягнення відчуття справедливості

У статті висвітлене поняття відновного правосуддя, відновної практики, сфокусовано увагу на пілотних проєктах, які уможливлюють залучення до процесу неповнолітніх правопорушників з метою їх подальшої ресоціалізації. Зауважено, що відновний підхід у правосудді передбачає не каральні заходи, а зосереджується на відшкодування шкоди, завданої злочином, повернення злочинця в суспільство і надання всім сторонам процесу (злочинцеві, жертві і суспільству) можливості безпосередньо брати участь у здійсненні правосуддя.

Ключові слова: медіація, відновна практика, програми відновного правосуддя, медіатор, примирення сторін, кримінальне провадження щодо неповнолітнього.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Право на вільний розвиток особистості: український та німецький виміри

У статті проаналізовані український та німецький підходи до розуміння сутності права на вільний розвиток особистості, його структури, обмеження втручання у його реалізацію з боку держави, муніципальної влади та приватних осіб, а також конкретизовані критерії його обмеження.

Ключові слова: права людини, розвиток особистості, система прав людини, держава, Федеральний Конституційний Суд Німеччини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончаренко Г.А. Досвід сполучених штатів америки в управлінні сектору безпеки

У статті розглянуто адміністративно-правові аспекти управління сектору безпеки США, розкрита його структура, з’ясовані особливості повноважень Президента США, окреслено функції Ради національної безпеки США, Ради внутрішньої безпеки та Центрального розвідувального управління США.

Ключові слова: управління сектору безпеки, Стратегія національної безпеки США, Президент США, Рада національної безпеки США, Рада внутрішньої безпеки США, Центральне розвідувальне управління США.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міхайліна Т.В., Щебетун І.С. Незалежність суду та суддів як гарантія верховенства права, інтересів суспільства та правопорядку в державі

У статті аналізується стан забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права в аспекті як внутрішньої, так і зовнішньої незалежності суддів, пропонуються перспективи і шляхи удосконалення чинного законодавства з означеної проблеми.

Ключові слова: верховенство права, незалежність судової влади, суддівська незалежність, захищеність та безпека суддів, внутрішня та зовнішня суддівська незалежність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Погорелов Н.С. Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть вторая)

Обґрунтована наявність другої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв’язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п’яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі завідомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув’язнення.

Ключові слова: атестація і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Михайлов И. Ф. Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть первая)

Обґрунтована наявність першої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв’язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п’яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі завідомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув’язнення.

Ключові слова: атестація і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Антикоррупционная парадигма образовательного комплекса

Запропоновано інноваційні основи антикорупційної парадигми освітянського комплексу. У цьому аспекті уточнені поняття корупції, професійних та дискреційних повноважень, виктимного та предикатного діяння, викривача корупції та антикорупційного повідомлення. Викладена сутність процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання корупційних порушень в освітянській діяльності. Розглянуті основні положення процедури подолання незаконного збагачення та інших найбільш проблемних корупційних діянь.

Ключові слова: антикорупційне повідомлення, викривач корупції, предикатне і віктимне діяння, професійні і дискреційні повноваження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонова Л В., Ткач Ю.Д., Ковалева О. Н. Циничная коррупция и явная профессиональная некомпетентность экспертов, прокуроров, судей и иных антиделиктологов обусловили десятилетнее осуждение за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного,так и виновной вместо пожизненного

Обґрунтована наявність причинного зв’язку між злочинними конкурсами у касаційні і антикорупційні суди, атестацією і добором прокурорів Офісу Генерального прокурора та незаконним засудженням по справі про резонансне вбивство шістьох і тяжке травмування п’ятьох випадкових пішоходів. Викладені докази цинічної корупційності та явної професійної некомпетентності по цій справі прокурорів, експертів, суддів та інших антиделіктологів.

Ключові слова: корупція, професійна некомпетентність, прокурор, експерт, суддя, дорожньо-транспортне діяння.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 76

golovna_76-page0001

титульна сторінка

зміст

Лихова С.Я., Майстро Д.М. Щодо питання захисту безпритульних тварин в країнах Європейського Союзу та в Україні

В статті досліджується функціонування притулків для тварин у країнах Європейського Союзу та дієві шляхи щодо надання допомоги безпритульним тваринам як в країнах ЄС, так і в Україні. Проаналізований також комплекс заходів щодо зменшення популяції безпритульних тварин гуманними методами, а саме методом «відлов/стерилізація/повернення на вулиці». Зазначено, що державна політика України, спрямована на евтаназію як метод регуляції чисельності безпритульних собак є негуманним, не сучасним і неефективним.

Ключові слова: безпритульні тварини, захист, тварини, жорстоке поводження з тваринами, притулки для тварин.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Лихова С.Я. Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні у контексті реформування функцій прокуратури та інших правохоронних органів

В статті обґрунтовано розвиток розуміння сутності доказів та їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей та процедури доказуваняння у кримінальному провадженні. Враховано позицію інших авторів з реформування органів прокуратури, суду, адвокатури, слідчого комітету та інших правоохоронних органів.

Ключові слова: значимість, доброякісність і достовірність доказів; повноваження суду, прокуратури, адвокатури і слідчого комітету.

Відкрити статтю>>>

Теремецький В.І., Ховпун О.С. Стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Статтю присвячено аналізу стану правового регулювання фармацевтичних відносин в України. Наголошено на тенденціях розвитку фармацевтичного права як самостійної комплексної галузі права в Україні. Акцентовано увагу на досягненнях та прорахунках сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Розкрито проблемні питання наближення вітчизняної фармації до стандартів, прийнятих у Європейському Союзі щодо обігу лікарських засобів.

Ключові слова: фармація, фармацевтичне право, фармацевтичні правовідносини, правове регулювання, біологічно активні добавки, корупція, генеричні препарати.

Відкрити статтю>>>

Бортняк В.А. Основи державного фінансового контролю органами місцевого самоврядування

Головним завданням сьогодні є створення спроможних та ефективних громад, котрі стануть таким каталізатором в Україні. При цьому важливо забезпечити спроможність громад концентрувати фінанси і спрямовувати їх на проекти регіонального розвитку. Узагальнено теоретичні положення щодо розвитку в Україні системи місцевого фінансового контролю. Запропоновано методику оцінки ефективності фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування. Розглянуто систему державного фінансового контролю України. Узагальнено проблеми системи державного фінансового контролю над ефективним використанням коштів місцевих бюджетів.

Ключові слова: фінансовий контроль, державний фінансовий контроль, місцеве самоврядування, доходи місцевих бюджетів, фінансова децентралізація, об’єднані територіальні громади, видатки місцевих бюджетів.

Відкрити статтю>>>

Журавель Я.В. Реалізація принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні

Проаналізовано сучасні наукові розробки з питання реалізації принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні та сформульовано його авторське визначення. Перегляд сутності вказаного принципу з урахуванням практики провідних країн світу визначено як одне із основних завдань вітчизняної доктрини. Наголошено, що метою реалізації цього принципу має стати мінімізація участі отримувача адміністративної послуги при збиранні та наданні необхідної інформації і документів, а також обмеження безпосередніх контактів із надавачами адміністративних послуг.

Ключові слова: принцип «єдиного вікна», публічне адміністрування, адміністративні послуги, доступність, інформаційно-телекомунікаційна система.

Відкрити статтю>>>

Колісникова Г.В., Беркела Г.Ю. Співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво

У статті роглянуто особливості договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво. Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних договорів, зазначено основні відмінності правового регулювання, а також спільні та відмінні ознаки законодавчого закріплення цих договорів.

Ключові слова: договір будівельного підряду, договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, право, обов’язок, відмінність.

Відкрити статтю>>>

Колісникова Г.В., Снігур А.І. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухоме майно

Стаття присвячена дослідженню договору купівлі-продажу нерухомого майна. Висвітлено сутність та особливості договору купівлі–продажу нерухомого майна, зміст правовідношення, яке виникає на підставі цього договору. Проаналізовано істотні умови договору купівлі–продажу нерухомого майна, звернено увагу на ряд аспектів правового регулювання.

Ключові слова: договір, договір купівлі-продажу нерухомого майна, нерухомість, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

Кравчук С.Й. Проблемні аспекти процесуального оформлення в кримінальному провадженні тимчасово вилученого майна

В статті розглядаються проблемні аспекти процесуального документування, майна, яке вилучається під час проведення обшуку та огляду місця злочину. Визначаються шляхи усунення можливого порушення права власності особи, якій належить таке майно, пропонуються механізми процесуального документування вилученого майна та зроблено висновок про законодавче врегулювання його тимчасового вилучення.

Ключові слова: майно, процесуальне документування, ухвала суду, обшук, сліди злочину, арешт, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

Літвінова І.Ф., Лисько Т.Д. Застосування заходів кримінально-правового впливу до осіб, що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України)

У статті розглядаються проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Авторами пропонується звернути увагу на можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вказані злочини, та можливість застосування примусового лікування до них.

Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, примусове лікування.

Відкрити статтю>>>

Менів Л.Д. Зарубіжний досвід правового регулювання договору дарування 

У статті розглянуто досвід правового регулювання договору дарування в окремих зарубіжних країнах, а також правові положення чинного законодавства України з цього питання. Правове регулювання договору дарування у зарубіжному трактуванні є ширшим і складнішим, ніж в Україні. В статті досліджені лише ті питання зарубіжного досвіду, які мають відмінності із правовим регулюванням відносин дарування в Україні, а також виявлені переваги та недоліки задля можливості імплементації його в Україні.

Ключові слова: дарування, договір дарування, дарувальник, обдарований,предмет дарування, прийняття дарунка, розірвання договору дарування.

Відкрити статтю>>>

Олішевський О.В. Інформація, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації в контексті ст. 300 КК України

У статті розглянуто поняття релігійної нетерпимості та  дискримінації. Інформацію, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації визначено через відомості про безпосередньо вчинення, заклик, прохання, умовляння, пораду, доручення, вказівку або наказ вчинити незаконне діяння по відношенню до представника (представників) певної релігії, глумління, наклеп або нецензурну лайку щодо них (самого вірування, його елементів), а також інші обмеження прав і свобод людини без виправдувального контексту.

Ключові слова: пропаганда, релігійна нетерпимість, релігійна дискримінації, інформація, злочин.

Відкрити статтю>>>

Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук А.В. Виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19: постановка питання щодо підстав кримінальної відповідальності

Стаття є першою роботою щодо кримінально-правового осмислення виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19. Проаналізовано кейси, пов’язані із забезпеченням Україною належного амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із підозрою чи хворих на COVID-19. Поставлено критичні питання та наголошено на необхідності дотримання стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть детермінувати постановку питання про підставу кримінальної відповідальності.

Ключові слова: позитивні конвенційні зобов’язання, жорстоке поводження, катування, нелюдське поводження і покарання, поводження і покарання, що принижує гідність.

Відкрити статтю>>>

Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики

Дослідження присвячене категорії людської гідності, яка представлена як цінність у німецькій правничій доктрині. З метою визначення ціннісної характеристики гідності людини, проаналізовано матеріали як наукових розробок, так і практичних прикладів. Таким чином, проведено аналіз конституційного регулювання людської гідності за положеннями Основного Закону ФРН та розглянуто доктринальні підходи, які розкривають значення гідності у праві. Крім того, приділено увагу захисту людської гідності органом конституційної юрисдикції – Федеральним Конституційним Судом Німеччини.

Ключові слова: людська гідність, гідність у праві, правова цінність,  демократія,  німецька правнича доктрина.

Відкрити статтю>>>

Горбачеська Т.І. Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення дотримання права підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) на власність при застосуванні обмежень його реалізації в рамках кримінального провадження

У статі досліджуються питання захисту права власності у кримінальному провадженні в контексті українського правового регулювання та аналізу стандартів захисту права власності відповідно до міжнародного права прав людини.  Дана робота подає аналіз практики Європейського суду з прав людини й аналізує положення національного законодавства щодо можливих обмежень права власності учасників кримінальних проваджень.

Ключові слова: право власності, майно,  права людини, Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, кримінальне провадження, арешт, конфіскація майна.

Відкрити статтю>>>

Вдовиченко У.В. Проблеми визначення конституційно-правового статусу інституту Президента України

Дана стаття призначена дослідженню конституційно-правового статусу Президента України на фоні зламу політичної системи держави. Реформування в усіх сферах політичних відносин різних гілок влади передбачає чималий внесок Президента України. Саме тому дослідження та визначення місця цього інституту, широти повноважень та законодавчого підґрунтя його діяльності є вкрай важливим.

Ключові слова: президент, Президент України, конституційно-правовий статус.

Відкрити статтю>>>

Джига Д.В. Домашнє насильство (ст. 1261 КК України): проблеми кваліфікації

У статті досліджено особливості об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 126КК України (домашнє насильство). Проаналізовано національну судову практику на предмет кваліфікації діянь особи за вказаною статтею. Визначено правила кваліфікації діянь, що підпадають під її ознаки.

Ключові слова: домашнє насильство, систематичність, фізичне, психологічне, економічне насильство, кваліфікація злочинів.

 Відкрити статтю>>>

Драч Д.Л. Малозначність діяння як категорія кримінального права: проблеми та перспективи застосування

Статтю присвячено дослідженню проблем та перспектив застосування малозначності діяння у кримінальному праві. З’ясовано поняття, сутність та особливості малозначності діяння. Визначено основні аспекти застосування ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України. Виявлено й проаналізовано дискусійні позиції стосовно кримінально-правової норми про малозначність діяння. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення ч. 2 ст.  11 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: малозначність діяння, суспільна небезпечність, оціночне поняття, правозастосовна діяльність, істотна шкода, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони.

Відкрити статтю>>>

Кенева О.О., Пащенко А.С. Щодо особливостей правового регулювання прав сіамських близнюків

В статті розглянуті особливості правового регулювання прав сіамських близнюків. Проаналізовано судову практику України щодо можливості реалізації сіамськими близнюками своїх прав, свобод та законних інтересів в нашій державі. Акцентовано увагу на відсутності будь-яких досліджень щодо реального стану забезпеченості прав сіамських близнюків в Україні, враховуючи особливості їх правосуб’єктності. В ході дослідження виділено дві групи сіамських близнюків. Встановлено, що правосуб’єктність сіамських близнят  різнитиметься з огляду на їхні фізіологічні особливості.

Ключові слова: сіамські близнюки, поєднані близнюки, зрощені близнята, правове регулювання,  правосуб’єктність сіамських близнюків.

Відкрити статтю>>>

Крікорова Е.К., Данилюк О.О. Смертна кара як інститут покарання в зарубіжних країнах

У статті проаналізовано одну із дискусійних проблем сучасного права – практику застосування смертної кари. Сьогодні інститут смертної кари переважно визнається антигуманним та не застосовується як покарання. Проте, незважаючи на помітну тенденцію відміни смертної кари, окремі країни не тільки мають законодавчу основу цього інституту, але й використовують його на практиці, що дало змогу встановити, що інститут смертної кари  вважається порушенням фундаментальних прав людини.

Ключові слова: права людини, смертна кара, авторитарний режим, демократичний режим.

Відкрити статтю>>>

Кузьменко Б.С. Проблемні питання визначення виду та розміру покарання за незакінчений злочин

У статті досліджуються проблемні питання призначення покарання за незакінчений злочин. Визначені основні положення щодо незакінченого злочину та кримінальної відповідальності за його вчинення. Розглянуто можливі варіанти вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні норм кримінального закону з приводу призначення покарання за незакінчений злочин.

Ключові слова: готування, замах, незакінчений злочин, призначення покарання, ступінь тяжкості діяння, злочинний намір.

Відкрити статтю>>>

Махлай  Б.В. Про переваги  та  недоліки запровадження інституту електронних петицій в Україні

Стаття присвячена аналізу функціонування інституту електронних петицій в Україні. Розглядаються переваги та недоліки запровадження цього інструменту громадської участі. Пропонуються шляхи вдосконалення такої форми звернення громадян як електронні петиції.

Ключові слова: електронні петиції, органи державної влади, громадськість, звернення громадян.

Відкрити статтю>>>

Орєшкін В.П., Найдьонова М.О. Адвокат свідка в кримінальному провадженні: актуальні питання

У статті досліджено питання визначення процесуального статусу адвоката під час надання професійної правничої допомоги свідку в рамках кримінального провадження. Визначено особливості статусу адвоката на основі профільного закону, Кримінального процесуального кодексу України від 2012 р. та 1960 р.. Проаналізовано нововведення в КПК від 2012 р., щодо визначення процесуального статусу та обсягу наданих законом можливостей та механізмів адвокату задля ефективного надання професійної правничої допомоги.

Ключові слова: свідок, професійна правнича допомога, адвокат, захисник, представник.

Відкрити статтю>>>

Собуцька О.А. Особливості конституціно-правового регулювання захисту персональних даних в зарубіжних країнах

Стаття присвячена особливостям захисту персональних даних, відмежовано поняття «персональні дані» від поняття «інформація про особу»,  проаналізовано міжнародні і національні стандарти захисту даних в зарубіжних країнах, досліджено особливості американської і європейської моделі захисту персональних даних, зроблено відповідні висновки щодо необхідності вдосконалення конституційно-правового регулювання захисту персональних даних в умовах постійного розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних в зарубіжних країнах, інформація про особу, приватність особистого життя, моделі захисту персональних даних, міжнародно-правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених під дією гіпнотичного впливу

В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинних діянь, учинених  у стані гіпнозу, узагальнюються результати досліджень стану феномену гіпнозу у психологічних та кримінально-правових науках, визначається правова природа гіпнотичного впливу особи, яка застосовує гіпноз з метою вчинення злочину на особу, яка вчиняє злочин унаслідок такого впливу. Аналізується судова практика України, Сполучених Штатів Америки.

Ключові слова: гіпноз, злочини, вчинені у стані гіпнозу, проблема кваліфікації злочинів, учинених під впливом гіпнозу.

Відкрити статтю>>>

Чуєнко О.І. До питання про сутність та зміст адміністративного договору

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення поняття адміністративного договору. Автором виокремлені характерні ознаки даного інституту за допомогою аналізу правових позицій вчених, законодавчої бази та судової практики. У статті розглянуто закордонний досвід існування договірних відносин в адміністративному праві. Обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавства, що забезпечить широке використання адміністративного договору.

Ключові слова: адміністративний договір, договірні відносини, державно-приватне партнерство, суб’єкт владних повноважень.

Відкрити статтю>>>

Швая С.В. Законодавча легалізація евтаназії в деяких країнах Європи

У науковій статті проаналізовано законодавство деяких європейських країн щодо законодавчої легалізації процедури евтаназії, сучасного стану міжнародного законодавства деяких країн стосовно застосування вбивства милосердя, тобто практики припинення лікарем життя людини, що страждає на невиліковне захворювання на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення нестерпних фізичних або психологічних страждань. Також, здійснений аналіз законодавства Королівства Нідерландів, Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембургу та Федеративної Республіки Німеччина стосовно умов проведення процедури евтаназії.

Ключові слова: евтаназія, легалізація вбивства милосердя, активна евтаназія, пасивна евтаназія, вбивство, Європейський суд з прав людини. заборона евтаназії.

Відкрити статтю>>>

Шестопал К.Є. Деякі аспекти доказування в практиці ЄСПЛ по справам за статтею 3 Конвенції

Докази та процедура доказування є одним з головних «елементів» будь-якого судочинства, так як від цієї складової залежить кінцевий результат. В статті аналізувались саме докази та доказування в справах за статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналіз здійснювався саме з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: нелюдське поводження, ЄСПЛ, стандарт доказування, prоprіо motu, prima facie.

Відкрити статтю>>>

Кочолодзян М. Булінг: соціологічний та юридичний аспекти проблематики

В статті розглянуто проблему булінга з позицій суспільства та права, виділено основні негативні наслідки, які спричиняє це явище, проаналізовано внесені до законодавства зміни, які стосуються протидії цькуванню учасників освітнього процесу, а також судову практику розгляду справ про відповідальність за булінг. Також сформовано рекомендації для вдосконалення механізмів запобігання булінгу в Україні.

Ключові слова: булінг, цькування, учасники освітнього процесу, юридична відповідальність, адміністративне право, адміністративне правопорушення, судова практика, освітній омбудсмен.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шестопал К.Є. Деякі аспекти доказування в практиці ЄСПЛ по справам за статтею 3 Конвенції

Докази та процедура доказування є одним з головних «елементів» будь-якого судочинства, так як від цієї складової залежить кінцевий результат. В статті аналізувались саме докази та доказування в справах за статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналіз здійснювався саме з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: нелюдське поводження, ЄСПЛ, стандарт доказування, prоprіо motu, prima facie.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швая С.В. Законодавча легалізація евтаназії в деяких країнах Європи

У науковій статті проаналізовано законодавство деяких європейських країн щодо законодавчої легалізації процедури евтаназії, сучасного стану міжнародного законодавства деяких країн стосовно застосування вбивства милосердя, тобто практики припинення лікарем життя людини, що страждає на невиліковне захворювання на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення нестерпних фізичних або психологічних страждань. Також, здійснений аналіз законодавства Королівства Нідерландів, Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембургу та Федеративної Республіки Німеччина стосовно умов проведення процедури евтаназії.

Ключові слова: евтаназія, легалізація вбивства милосердя, активна евтаназія, пасивна евтаназія, вбивство, Європейський суд з прав людини. заборона евтаназії.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чуєнко О.І. До питання про сутність та зміст адміністративного договору

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення поняття адміністративного договору. Автором виокремлені характерні ознаки даного інституту за допомогою аналізу правових позицій вчених, законодавчої бази та судової практики. У статті розглянуто закордонний досвід існування договірних відносин в адміністративному праві. Обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавства, що забезпечить широке використання адміністративного договору.

Ключові слова: адміністративний договір, договірні відносини, державно-приватне партнерство, суб’єкт владних повноважень.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Теремецький В.І., Ховпун О.С. Стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Статтю присвячено аналізу стану правового регулювання фармацевтичних відносин в України. Наголошено на тенденціях розвитку фармацевтичного права як самостійної комплексної галузі права в Україні. Акцентовано увагу на досягненнях та прорахунках сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Розкрито проблемні питання наближення вітчизняної фармації до стандартів, прийнятих у Європейському Союзі щодо обігу лікарських засобів.

Ключові слова: фармація, фармацевтичне право, фармацевтичні правовідносини, правове регулювання, біологічно активні добавки, корупція, генеричні препарати.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук А.В. Виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19: постановка питання щодо підстав кримінальної відповідальності

Стаття є першою роботою щодо кримінально-правового осмислення виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19. Проаналізовано кейси, пов’язані із забезпеченням Україною належного амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із підозрою чи хворих на COVID-19. Поставлено критичні питання та наголошено на необхідності дотримання стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть детермінувати постановку питання про підставу кримінальної відповідальності.

Ключові слова: позитивні конвенційні зобов’язання, жорстоке поводження, катування, нелюдське поводження і покарання, поводження і покарання, що принижує гідність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених під дією гіпнотичного впливу

В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинних діянь, учинених  у стані гіпнозу, узагальнюються результати досліджень стану феномену гіпнозу у психологічних та кримінально-правових науках, визначається правова природа гіпнотичного впливу особи, яка застосовує гіпноз з метою вчинення злочину на особу, яка вчиняє злочин унаслідок такого впливу. Аналізується судова практика України, Сполучених Штатів Америки.

Ключові слова: гіпноз, злочини, вчинені у стані гіпнозу, проблема кваліфікації злочинів, учинених під впливом гіпнозу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Лихова С.Я. Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні у контексті реформування функцій прокуратури та інших правохоронних органів

В статті обґрунтовано розвиток розуміння сутності доказів та їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей та процедури доказуваняння у кримінальному провадженні. Враховано позицію інших авторів з реформування органів прокуратури, суду, адвокатури, слідчого комітету та інших правоохоронних органів.

Ключові слова : значимість, доброякісність і достовірність доказів; повноваження суду, прокуратури, адвокатури і слідчого комітету.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Собуцька О.А. Особливості конституціно-правового регулювання захисту персональних даних в зарубіжних країнах

Стаття присвячена особливостям захисту персональних даних, відмежовано поняття «персональні дані» від поняття «інформація про особу»,  проаналізовано міжнародні і національні стандарти захисту даних в зарубіжних країнах, досліджено особливості американської і європейської моделі захисту персональних даних, зроблено відповідні висновки щодо необхідності вдосконалення конституційно-правового регулювання захисту персональних даних в умовах постійного розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних в зарубіжних країнах, інформація про особу, приватність особистого життя, моделі захисту персональних даних, міжнародно-правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колісникова Г.В., Снігур А.І. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухоме майно

Стаття присвячена дослідженню договору купівлі-продажу нерухомого майна. Висвітлено сутність та особливості договору купівлі–продажу нерухомого майна, зміст правовідношення, яке виникає на підставі цього договору. Проаналізовано істотні умови договору купівлі–продажу нерухомого майна, звернено увагу на ряд аспектів правового регулювання.

Ключові слова: договір, договір купівлі-продажу нерухомого майна, нерухомість, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орєшкін В.П., Найдьонова М.О. Адвокат свідка в кримінальному провадженні: актуальні питання

У статті досліджено питання визначення процесуального статусу адвоката під час надання професійної правничої допомоги свідку в рамках кримінального провадження. Визначено особливості статусу адвоката на основі профільного закону, Кримінального процесуального кодексу України від 2012 р. та 1960 р.. Проаналізовано нововведення в КПК від 2012 р., щодо визначення процесуального статусу та обсягу наданих законом можливостей та механізмів адвокату задля ефективного надання професійної правничої допомоги.

Ключові слова: свідок, професійна правнича допомога, адвокат, захисник, представник.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олішевський О.В. Інформація, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації в контексті ст. 300 КК України

У статті розглянуто поняття релігійної нетерпимості та  дискримінації. Інформацію, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації визначено через відомості про безпосередньо вчинення, заклик, прохання, умовляння, пораду, доручення, вказівку або наказ вчинити незаконне діяння по відношенню до представника (представників) певної релігії, глумління, наклеп або нецензурну лайку щодо них (самого вірування, його елементів), а також інші обмеження прав і свобод людини без виправдувального контексту.

Ключові слова: пропаганда, релігійна нетерпимість, релігійна дискримінації, інформація, злочин.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Зарубіжний досвід правового регулювання договору дарування

У статті розглянуто досвід правового регулювання договору дарування в окремих зарубіжних країнах, а також правові положення чинного законодавства України з цього питання. Правове регулювання договору дарування у зарубіжному трактуванні є ширшим і складнішим, ніж в Україні. В статті досліджені лише ті питання зарубіжного досвіду, які мають відмінності із правовим регулюванням відносин дарування в Україні, а також виявлені переваги та недоліки задля можливості імплементації його в Україні.

Ключові слова: дарування, договір дарування, дарувальник, обдарований,предмет дарування, прийняття дарунка, розірвання договору дарування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Махлай Б.В. Про переваги та недоліки запровадження інституту електронних петицій в Україні

Стаття присвячена аналізу функціонування інституту електронних петицій в Україні. Розглядаються переваги та недоліки запровадження цього інструменту громадської участі. Пропонуються шляхи вдосконалення такої форми звернення громадян як електронні петиції.

Ключові слова: електронні петиції, органи державної влади, громадськість, звернення громадян.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики

Дослідження присвячене категорії людської гідності, яка представлена як цінність у німецькій правничій доктрині. З метою визначення ціннісної характеристики гідності людини, проаналізовано матеріали як наукових розробок, так і практичних прикладів. Таким чином, проведено аналіз конституційного регулювання людської гідності за положеннями Основного Закону ФРН та розглянуто доктринальні підходи, які розкривають значення гідності у праві. Крім того, приділено увагу захисту людської гідності органом конституційної юрисдикції – Федеральним Конституційним Судом Німеччини.

Ключові слова: людська гідність, гідність у праві, правова цінність,  демократія,  німецька правнича доктрина.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Лисько Т.Д. Застосування заходів кримінально-правового впливу до осіб, що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України)

У статті розглядаються проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Авторами пропонується звернути увагу на можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вказані злочини, та можливість застосування примусового лікування до них.

Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, примусове лікування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS