Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Лютий, 2019

Шек А.С. Проблемні аспекти реалізації культурних прав людини в контексті глобалізації

Статтю присвячено концепції культурних прав людини та проблемам їх реалізації у сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів. Доведено   місце та значення культурних прав у системі прав людини й акцентовано на їх взаємозв’язку з іншими, не менш важливими для людини, правами. Ключові слова: культурні права, глобалізація, проблеми реалізації культурних прав, права людини, міжнародно-правові стандарти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логоша В.В. Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті досліджуються норми законодавства України щодо прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла. Аналізуються окремі положення та основні напрямки щодо реалізації наймодавцем своїх прав при розірванні договору найму (оренди) житла . Висвітлюється досвід минулих років на проблему захисту наймодавцем своїх інтересів під час розірвання договору найму (оренди) житла. Розглядаються поняття захисту цивільних прав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринишин О.А. Розмежування ст. 356 КК України «самоправство» та ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» в аспекті свободи договору

У статті розглянуто проблемні аспекти розмежування окремих складів злочинів, що посягають на свободу договору в частині примушування до виконання договору. Увагу зосереджено на розмежуванні ст. 355 КК України “Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань” та ст. 356 КК України “Самоправство”. За результатами дослідження зроблено висновок про дуалізм у співвідношенні аналізованих складів злочинів, яке потрібно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурда О.М. Кримінологічний аналіз організації мережі роздрібної торгівлі та системи її охорони

У статті проаналізовано існуючу мережу роздрібної торгівлі та систему її охорони. Наведено визначення поняття роздрібної торгівлі, здійснено класифікацію об’єктів роздрібної торгівлі. Також здійснено спробу виокремлення найбільш уразливих від крадіжок зон об’єктів роздрібної торгівлі. Ключові слова: крадіжка, торгівля, роздрібна мережа, злочинність, економіка. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Теоретичне обгрунтування необхідності скасування довічного позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду питання про відповідність покарання у виді довічного позбавлення волі основним доктринальним положенням щодо цілей покарання в кримінально-виконавчому праві. Розглянуті питання про можливість досягнення цілей покарання при виконанні довічного позбавлення волі і його відповідність міжнародним нормативним актам і практики Європейського суду з прав людини. Ключові слова: довічне позбавлення волі; мета покарання; виправлення засуджених, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Шморгун О.С. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних свобод

В статті досліджується конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних конституційних свобод людини і громадянина. Аналізуються різні позиції авторів щодо системи економічних конституційних свобод. Пропонується авторське розуміння місця і ролі конституційної свободи особи в системі економічних свобод в процесі їх реалізації. Даються висновки і рекомендації. Ключові слова: економічні конституційні свободи, конституційна свобода особи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Nalyvaiko, V. Khanchych Modern Terrorism Threats in the Conditions of Hybrid War against Ukraine

У статті здійснено загальнотеоретичне дослідження сучасних загроз тероризм в умовах гібридної війни проти України. Акцентовано увагу на тому, що в умовах сьогодення Інтернет стає могутнім інструментом в руках екстремістських організацій і терористичних угруповань. Наголошено, що масова пропаганда є одним із основних напрямів діяльності терористів в Інтернеті. Зроблено висновок, що одним із пріоритетних міжнародних зобов’язань України […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менська О.А. Викуп пам’яток культурної спадщини як підстава припинення права власності: національний та зарубіжний досвід

У статті автор аналізує чинну нормативно-правову базу в сфері регулювання правовідносин, пов’язаних із викупом об’єктів культурної спадщини, зокрема пам’яток. Крім вивчення правових проблем регулювання викупу пам’яток культурної спадщини за законодавством України, здійснено аналіз національних законодавчих актів із цього питання інших країн. Ключові слова: об’єкт культурної спадщини; пам’ятка культурної спадщини; викуп; правовідносини; власність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю

Набувальна давність запроваджена в земельне законодавство більше 15 років тому. Водночас її застосування ускладнено через вади норм законодавства. Автор дослідив основні помилки законодавця при формулюванні механізму набувальної давності. На підставі порівняння зроблено висновок про істотну відмінність конструкції набувальної давності за цивільним та земельним законодавством. Проаналізовано останню судову практику. Сформульовано висновки щодо можливості набувальної давності бути […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Остапенко Л.А. Проблеми співвідношення асиметрії повноважень сторін захисту та обвинувачення і принципу змагальності кримінального провадження

У статті розглянуто низку прикладів відвертої та опосередкованої асиметрії процесуальних повноважень сторін обвинувачення і захисту та на цій основі обґрунтована фіктивність принципу рівності сторін в контексті змагальності кримінального провадження. Запропоновано факти асиметрії процесуальних повноважень та інших можливостей сторін обвинувачення та захисту подолати шляхом впровадження в антиделіктну практику новітньої доктрини професійності судочинства, концепції причетної особи і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль О.М. Деякі особливості правової охорони секрету виробництва

У статті проаналізовано особливості  правової охорони секрету виробництва на території України. Дано визначення поняттям секрет виробництва, а також схожих понять: «ноу-хау», «tradesecret» та комерційна таємниця. Розкрито механізм захисту секрету виробництва в сучасних умовах ведення бізнесу. Ключові слова: секрет виробництва, ноу-хау, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Книш С.В. Види форм забезпечення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні

У статті проаналізовано сукупність теоретичних положень і висновків, які стосуються форм забезпечення відносин у різних суспільно-важливих сферах, що в сукупності з узагальненням положень нормативно-правових актів, які регулюють функціонування системи охорони здоров’я, дало змогу надати об’єктивну характеристику основним видам форм забезпечення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: правовим і неправовим. Ключові слова: адміністративно-правові форми, охорона здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині

Розкрито основні підходи до визначення поняття децентралізація публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Визначено поняття децентралізації публічної влади через призму зміцнення засад демократичного правління. Висвітлено категорію децентралізація публічної влади в якості тенденції світового розвитку. Ключові слова: вітчизняна і зарубіжна доктрина, демократичне правління, децентралізація, публічна влада, тенденції світового розвитку. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гудима-Підвербецька М.М. Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов’язань в цивільному праві України

У публікації звертається увагу на доцільність наукового осмислення співвідношення субсидіарних та акцесорних зобов’язань у вітчизняному цивільному праві. Розгляд даної проблеми дав можливість провести відмежування субсидіарних зобов’язань від акцесорних та прийти до висновку про самостійність субсидіарних зобов’язань. Ключові слова: субсидіарне зобов’язання, субсидіарна відповідальність, акцесорне зобов’язання, додаткове зобов’язання, залежне зобов’язання, забезпечувальне зобов’язання. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Проблема формулювання дефініції забезпечення екологічної безпеки

У статті розглянуто положення законодавства, науки та теорії щодо актуальних аспектів формулювання дефініції забезпечення екологічної безпеки, зроблено висновок про необхідність закріплення її у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Ключові слова: екологічна ситуація, екологічні ризики, екологічні небезпеки, екологічні загрози, забезпечення екологічної безпеки, екологічна безпека. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрусишин Р.М., Марцинюк М.О. Захист прав споживачів в Україні

Статтю присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні. Проаналізовано особливості адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів та визначені шляхи його вдосконалення. Дано рекомендацію щодо пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання в сфері забезпечення прав споживачів, оптимізації правового статусу суб’єктів відповідних правовідносин. Ключові слова: захист прав споживачів, нормативно-правовий механізм державного управління, принципи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Виявлення та розслідування наркозлочинів: правові проблеми діяльності оперативних підрозділів та шляхи їх вирішення

У статі обґрунтовано актуальність питань протидії оперативними підрозділами наркозлочинам. Окреслено коло цих злочинів. Розкрито сутність їх виявлення та розслідування. Визначено коло проблем, що виникають в діяльності оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування даної  категорії злочинів. Запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: виявлення злочинів, розслідування злочинів, наркообіг, оперативні підрозділи, оперативний пошук, оперативне супроводження кримінального провадження. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Канцір В.С. Пеналізація як метод кримінально-правової політики

Стаття присвячена аналізу поняття та суті пеналізації як методу кримінально-правової політики. Зазначено, що методи здійснення кримінально-правової політики можуть бути диференційовані на основні та приватні, до перших з яких відносять і пеналізацію. Констатовано, що наукове порозуміння щодо суті пеналізації ще не досягло належного рівня, не зважаючи на спроби узгодження наукових підходів з цього приводу та низку […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Кримінальна процесуальна протидія незаконному заволодінню транспортними засобами

Обґрунтовано актуальність протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. Сформовано уявлення про зміст кримінальної процесуальної протидії даному виду злочинів. Розкрито схеми злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним заволодінням транспортними засобами. Сформульоване поняття та визначено оптимальну модель кримінально-процесуальної протидії незаконному заволодіння автотранспортними засобами. Ключові слова: незаконне заволодіння транспортними засобами, протидія злочинам, кримінальне провадження, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вишновецька С.В., Мисюк О.С. Поняття та види роботи за межами встановленої тривалості робочого часу

У статті досліджується поняття роботи поза межами встановленої тривалості робочого часу, зокрема роботи понад норму робочого часу. На підставі аналізу основних видів роботи понад норму робочого часу, а саме надурочних робіт і роботи на умовах ненормованого робочого часу, визначаються їх специфічні, видові ознаки. Ключові слова: робочий час нормальної тривалості, робочий час зі зменшеною тривалістю, робочий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 59

титульна сторінка зміст O. Rudanetska Issues of Legal Guarantee Security upon Entry into Employment under the Labor Code Draft of Ukraine Гарантії права на працю при виникненні трудових правовідносин захищають особу, яка шукає роботу від необгрунтованої та незаконної відмови в прийнятті на роботу. У разі порушення цієї гарантії особі гарантується право на правовий захист. У […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS