Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Березень, 2019

Шек А.С. Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації

Статтю присвячено актуальним проблемам здійснення народовладдя в Україні. Окреслено коло проблем організаційно-правового, функціонального, ідеологічного характеру, які потребують вирішення з огляду на конституційно-правову трансформацію об’єктивної дійсності та державотворчі процеси, які відбуваються в Україні. Ключові слова: народовладдя, здійснення влади народом, вибори, референдум, демократія, принципи конституційного ладу. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Риженко Т.Г. Конституційне закріплення права на охорону здоров’я в країнах романо-германської правової сім’ї

У статті проаналізовано тексти конституцій романо-германської правової сім’ї, що регламентують право на охорону здоров’я. Досліджено правові норми з метою уявного зображення світової панорами реалізації вищезазначеного права у практиці країн континентального права. Наведено різноманітні підходи держав до формулювання та регламентації гарантій його реалізації. Ключові слова: романо-германська правова сім’я, Конституція, права людини, здоров’я, право на охорону здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Солодова К.Ю. Міжнародні акти у системі джерел адміністративного права

Стаття присвячена аналізу міжнародних актів як окремого виду джерел права з метою визначення місця останніх у системі джерел адміністративного права. Для досягнення поставленої мети автором аналізуються акти основних міжнародних організацій, результатом чого є вироблення критеріїв для визначення певного міжнародного акта джерелом права. Окрема увага приділена визначенню місця в системі ієрархії джерел адміністративного права Конвенції про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.Yu. Kliuchkovych Essence of Judicial Enforcement and the Interrelation between Judicial Enforcement and the Concepts of Judicial Power, Judicial Activity and Justice

У статті розглянуто проблематику взаємозв’язку судового правозастосування з поняттями «судова влада», «судова діяльність» та «правосуддя». Підкреслено, що правозастосування є провідною функцією та завданням органів судової влади, діяльність яких покликана захищати права, свободи та інтереси всіх суб’єктів правовідносин. Запропоновано формулювання судового правозастосуванням (судова форма правозастосовної діяльності). Ключові слова: судова влада, судова діяльність, правосуддя, застосування норм права, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гдичинський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчості

За сучасних реалій розвитку правової науки в Україні за часів незалежності дослідження загальнотеоретичних засад правових парадигм як об’єктів, явищ і процесів правосвідомості і правореалізації набуває актуальності. Досліджено предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчій діяльності. Ключові слова: парадигмальність, загальнотеоретичні засади правових парадигм, парадигмально-правові концепції, глобалізаційні правові процеси. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Устинова І.П., Поляцко А., Кудра І. Сучасний стан законодавчого забезпечення регулювання ринку криптовалюти в Україні

У статті розкривається правова регламентація криптовалюти в  законодавстві, наведені міжнародні норми, а також актуальність та важливість цього явища. Розглянута практика зарубіжних країн та важливість закріплення та імплементація в національне законодавство. Також важливим аспектом роботи є саме дослідження розвитку і використання криптовалюти в Україні, аналіз  особливості функціонування криптовалюти в світових платіжних системах. Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Проблеми застосування франчайзингу в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз проблем застосування франчайзингу в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток франчайзингу актуалізує необхідність дослідження франчайзингу та їх правового регулювання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франшиза, ризик, законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Казначеєва Д.В., Казначеєв В.М. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: досвід закордонних країн

Аналіз законодавчого досвіду реалізації пенальної політики як України, так і зарубіжних країн свідчить, що її визначальною рисою на сьогодні є гуманізація кримінально-правової репресії. Встановлено, що загальним для законодавств всіх закордонних країн, що були розглянуті, є наявність дієвого механізму здійснення контролю за поведінкою умовно-достроково звільнених осіб, а також можливість покладання на них певних обов’язків під час […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Коружинець І.І. Становлення інституту сприяння у вчиненні злочину в Україні

Стаття присвячена аналізу поняття та суті інституту сприяння у вчиненні злочину в законодавстві України в історичній ретроспективі. Зазначено, що вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність в частині регламентації інституту співучасті пройшло багатолітній етап розвитку.. Як видається, саме врахування вітчизняного історико-правового досвіду у досліджуваній частині сприятиме вдосконаленню чинних інститутів співучасті загалом та сприяння зокрема, надасть їм ознак […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кононенко В.В. Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті

У статті досліджуються правові аспекти проведення декомунізації як правової та політичної оцінки наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму в Україні. У дослідженні вказано на необхідності чіткого виокремлення у національному законодавстві підстав юридичної оцінки наслідків комуністичного режиму. Ключові слова: Україна, тоталітарний комуністичний режим, декомунізація, правова оцінка, політична оцінка. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бусол О.Ю. Концепція існуючих корупційних можливостей

У статті у межах дослідження проблеми особи злочинця подано концепцію існуючих корупційних можливостей, згідно з якою, причина корупційних діянь криється в наявності можливості вчинити злочин. Надано класифікацію корупціонерів, залежно від причин вчинення чи невчинення ними корупційних діянь. Ключові слова: концепція, корупція, корупційні можливості, причина, злочин, філософське обгрунтування корупції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 60

титульна сторінка зміст Вишновецька С.В., Мисюк О.С. Поняття та види роботи за межами встановленої тривалості робочого часу У статті досліджується поняття роботи поза межами встановленої тривалості робочого часу, зокрема роботи понад норму робочого часу. На підставі аналізу основних видів роботи понад норму робочого часу, а саме надурочних робіт і роботи на умовах ненормованого робочого часу, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS