Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Травень, 2019

Ярмош П.О. Дедлок ситуація в господарських товариствах: шляхи, методи вирішення

Стаття присвячена питанню врегулювання спорів при прийнятті рішень учасниками господарських товариств. Досліджується сутність методів  вирішення спорів між учасниками, що виникають при прийнятті рішень у товариствах з обмеженою відповідальністю. Аналіз зарубіжного досвіду. Ключові слова: дедлок ситуація, глухий кут, корпоративне право, господарські товариства, корпоративний договір. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229163

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яковлева А.Ю. Можливість виправлення в умовах діючої системи ізоляції під час виконання покарань

Стаття присвячена аналізу системи покарання у вигляді позбавлення волі, можливість виправлення осіб через існуючу систему ізоляцій. Проаналізовано терміни покарання у вигляді позбавлення волі та їх вплив на психіку увязнених. Наведено способи реформування сфери для досягнення мети поставленої кримінально-виконавчим законодавством, як виправлення. Ключові слова: виправлення, ізоляція, позбавлення волі, рецидив, психічний стан ув’язнених. ВІдкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229161

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яковініч В.В. Роль Європейської Комісії в рамках забезпечення конкуренції в Європейському Союзі

Стаття присвячена визначенню ролі Європейської комісії в рамках забезпечення конкуренції в Європейському союзі. Аналізуються положення нормативних актів та наукових праць. Розкривається питання антимонопольної діяльності Європейської комісії шляхом аналізу конкретних прикладів реалізації її повноважень. Ключові слова: Європейська комісія, конкуренція, захист прав, обмеження, повноваження. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229159

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Холявка Г.А. Шляхи вдосконалення досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених

У статті досліджено національну ювенальну юстицію в аспекті реалізації досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Проаналізовано досудову доповідь як форму здійснення досудової пробації. Визначено основні недоліки функціонування національної ювенальної юстиції в аспекті реалізації досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Доведено доцільність використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Ключові слова: національна ювенальна юстиція, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ходош А.В. Співвідношення права Європейського Союзу та міжнародного права

Стаття присвячена вирішенню проблеми співвідношення права Європейського Союзу та міжнародного права. Досліджені рішення Суду ЄС, які вплинули на формування нового правопорядку на міжнародній арені – правопорядку Європейського Союзу, а також рішення Суду, які закріпили фундаментальні позиції щодо співвідношення права ЄС та міжнародного права. Проаналізовані положення установчих договорів ЄС, що стосуються міжнародних угод та їх місця […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ушаков А.Б., Ковалишин П.І. Електронне урядування: крок у майбутнє

Статтю присвячено аналізу поняття «електронного урядування». Сформульовано авторське визначення категорії «електронне урядування». Виділено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій в діяльності суб’єктів публічного адміністрування в Україні. Визначено перспективи та влив на розвиток суспільства концепції електронного урядування. Зроблено висновок про те, що впровадження електронного урядування значно підвищить рівень правосвідомості громадян, відновить довіру суспільства до влади та зможе […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тютюнник М.О. Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу

У науковій статті проводиться дослідження процесу адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС. Розглянуто поетапно прийняті і впроваджені нормативно-правові акти України, розроблені з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Зроблено акцент на недостатньо вирішених проблемах, пов’язаних з адаптацією. Ключові слова: адаптація, екологічне законодавство, Угода про асоціацію, навколишнє середовище, співпраця з ЄС. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229149

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тимощук Г.О. Проблемні аспекти примусового годування засуджених в сучасних реаліях

Стаття присвячена аналізу наукових поглядів щодо визначення поняття примусового годування засуджених, проаналізовано проблемні питання   регулювання  примусового годування засуджених. Ключовим завданням держави  є забезпечення прав засуджених, недопущення порушення  їх людської гідності і створення гідних умов  утримання таких осіб. Одним із пріоритетних напрямків реформування  сучасної системи пенітенціарних установ має  стати індивідуальний підхід до кожного засудженого з урахуванням  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тесленко В.І. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї персоналом установ виконання покарань

У статті досліджується питання застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї персоналом установ виконання покарань. Визначено підстави, алгоритм і особливості застосування даних заходів. Наведено статистичні відомості та найбільш поширені порушення застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Зосереджено увагу на проблемних практичних аспектах застосування зазначених заходів і запропоновано шляхи подолання цих недоліків. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самойленко Н.С. Щодо доцільності застосування замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі

У статті досліджено можливість застосування замісної підтримувальної терапії як методу лікування наркотичної залежності в місцях позбавлення волі. Проаналізовано необхідність надання доступу ув’язненим до замісної підтримувальної терапії в контексті забезпечення конституційних прав засуджених, виконання і відбування покарань відповідно до принципів гуманізму та поваги до прав і свобод людини, а також в аспекті реалізації програм профілактики поширення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ріжко Я.І. Політика Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів

У науковій статті досліджено питання захисту прав споживачів у діяльності Європейського союзу. Проаналізовано нормативне регулювання захисту прав споживачів. Визначені основні ознаки споживача як категорії права і законодавства Європейського союзу. Досліджено нормативно-правові акти, які регулюють процесуальні питання захисту споживачів. Проаналізовано альтернативні системи захисту прав споживачів, такі як Alternative Dispute Resolution, On-line Dispute Resolution. Ключові слова: законодавство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полешко А.В. До питання правового статусу Національного банку України

У статті досліджується правовий статус Національного банку України на основі чинного законодавства України, виділяються основні ознаки та особливості його функцій, структури та повноважень. Крім цього, проведено аналіз значення Національного банку України як державного органу в механізмі стримувань і противаг. Ключові слова: правовий статус, функції, компетенція, Національний банк України, центральний банк, банківська система.   Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орєшкін В.П. Принцип законності та верховенства права в адміністративному судочинстві

У статті розглянуто основоположні принципи адміністративного судочинтсва, такі як законність та верховенство права. Законодавець, керуючись прктикою Європейського Союзу та Рекомендаціями Ради Європи, в ході реформування виключив із Кодексу Адміністративного судочинства принцип законності та окремо виділив принцип верховенства права. А також проаналізовано чинний КАС України, висновок Венеціанської комісії з цього питання та практику ЄСПЛ. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Москальчук М.М. Фактори, що впливають на виправлення та ресоціалізацію засуджених

У цій науковій статті досліджуються фактори, що здійснюють вплив на виправлення та ресоціалізацію засуджених. Акцентовано увагу на необхідності врахуваня даних факторів при виконанні покарання та при проведенні пенітенціарної пробації. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: виправлення, ресоціалізація, пробація, освіта, соціум, психіка засудженого, генетика, умови відбування покарання. Відкрити статтю>>>  https://doi.org/10.5281/zenodo.3229119

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мейсар А.А., Ободовський Д.В. Кіберзлочинність: сучасний стан та заходи індивідуального захисту

У цій статті увага була зосереджена на термінологічному аспекті, детермінантах, а також засобах протидії кіберзлочинності яка стає все більш поширеною в кіберпросторі. Саме з термінологічною проблематикою стикаються дослідники даного виду злочинності. Через недосконалість правової бази існують різні підходи до визначення понять – кіберпростір, кіберзлочин та кіберзлочинність. Така термінологічна розбіжність значно ускладнює кваліфікацію, а отже і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Люлькун М.В. Проблемні аспекти інституту значних правочинів у відповідності до Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

В статті досліджено правову природу значних правочинів, які вчиняються у господарській діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на основі іноземного досвіду та практики укладення значних правочинів у господарській діяльності акціонерних товариств. Автором запропоновано визначення значного правочину в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також виділено ознаки даного виду правочинів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лупир А.В. Правова регламентація та передумови запровадження медіації у кримінальному провадженні України

У роботі досліджено сучасний стан законодавства у сфері застосування медіації. Автором підіймаються питання про передумови та перспективи запровадження медіації кримінальному процесі України. Також висвітлено успішний зарубіжний досвід, позитивні сторони застосування процедури медіації у кримінальному судочинстві. Ключові слова: медіація, відновлювальне правосуддя, примирення сторін, кримінальний процес, угоди про примирення. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229093  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лук’янова Ю.О. Особливості імплементації норм міжнародного права та права ЄС щодо енергоефективності та відновлювльних джерел енергії у законодавство України

У статті автор досліджує основні норми «м’якого права ЄС», що встановлюють загальні правила використання енергії з відновлювальних джерел та ступінь їх імплементації у національне законодавство; основи співпраці України та Європейського Союзу щодо спільного стимулювання розвитку енергоефективності та використання енергії з відновлювальних джерел. Ключові слова: відновлювальні джерела енергії; імплементація права ЄС; енергоефективність; нормативне регулювання; «м’яке право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лифарь А.О. Дія податково-правових норм у часі на прикладі встановлення окремих місцевих податків

В статті розглянуто поняття дії податково-правових норм у часі, досліджено принципи стабільності та мінливості у процесі нормативного регулювання місцевих податків. З’ясовано наявність закладеної системної неузгодженості між нормами інститутів фінансового права – податкового та бюджетного. Ключові слова: місцеві податки, дія податково-правових норм в часі, стабільність, мінливість,  рух фінансових ресурсів. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229097

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Б.С. Еволюція функцій прокуратури в контексті викликів часу

У статті досліджується процес зародження прокуратури в Російській імперії за часів Петра І. Визначено причини та порядок виникнення інституту прокуратури, його повноваження і недоліки. У статті визначаються основні зміни, що відбулися в обсязі повноважень і правовому статусі прокуратури за часів Катерини ІІ. Ключові слова: судова реформа 1864 р., прокуратура, судова система, генерал-прокурор, прокурор, реформи, історичне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Кримінальна відповідальність юридичних осіб

Статтю присвячено окремим проблемним питанням, що виникають у зв’язку із введенням інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні. Автор статті досліджує досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб окремих зарубіжних країн та аналізує існуючі проблеми даного інституту. Виокремлено підстави кримінальної відповідальності та види покарань, що можуть застосовуватися до юридичних осіб, а також перспектива їх впровадження в Україні. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваленко Н.В. Деякі аспекти застосування пенітенціарної пробації до осіб, які вчинили злочини повторно

Стаття присвячена вивченню проблеми протидії та запобігання рецидивній злочинності, яка здійснюється шляхом розробки заходів, спрямованих на виявлення причин, умов, зв’язків та тенденцій цього виду злочинності. Особлива увага приділяється аналізу рівня рецидивної злочинності в Україні та запровадженню інституту пробації, діяльність якого також буде спрямовано на реалізацію спеціальних заходів запобігання рецидивній злочинності та застосуванні пробаційних програм до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко Т.О. Провокування (підбурювання) особи на вчинення злочину під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: кримінальні процесуальні та кримінально-правові наслідки

У статті проаналізовано норми Кримінального процесуального кодексу щодо провокації злочинів. Автор звертає увагу як на доктринальні тлумачення цієї правової категорії, так і відповідну практику ЄСПЛ. В статті наводяться критерії, визначені ЄСПЛ, щодо яких має оцінюватися діяльність правоохоронних органів в контексті провокації злочинів. Автор також звертає увагу на  схожість ознак особи провокатора та підбурювача. Також стаття […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко А.О. Проблема «купівлі» громадянства: міжнародно-правовий аспект

Основною метою статті є спроба проаналізувати шляхи отримання кількох громадянств внаслідок інвестування або придбання нерухомості чи активів національних підприємств. В роботі зафіксовано класифікація країн, що надають таку можливість, залежно від процедури отримання громадянства. В статті ці дві групи країн розглядаються на прикладах Домініки, Мальти, Кіпру, США та Болгарії. Також в статті наводиться позиція українського законодавця […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жовнерук А.М. Проблема доцільності відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Стаття присвячена аналізу інституту відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні. Автор в своєму дослідженні звертається до досвіду правового регулювання покарання довічного ув’язнення в країнах СНД та Західної Європи. На основі цих досліджень, в статті звертається увага на недосконалість українського законодавства у цій сфері і його не відповідності міжнародним стандартам. Автор вважає, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Заборона дискримінації як принцип трудового права

Стаття присвячена розкриттю сутності дискримінації як одного з основних принципів трудового трава. Розглянуто закріплення принципу заборони дискримінації в основних міжнародних документах. У статті аналізуються найбільш поширені в Україні види дискримінації та наголошено на прогалинах трудового законодавства України щодо регулювання заборони дискримінації. Ключові слова: дискримінація, принцип трудового права, заборона, дискримінація за віком, дискримінація за ознакою статі, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дубіна І.О. Еволюція діяльності трибуналу з питань публічної служби Європейського Союзу

У науковій статті досліджується питання еволюції діяльності Трибуналу з питань публічної служби з моменту прийняття рішення про його заснування до припинення його діяльності. Автором аналізуються причини введення судового органу спеціальної компетенції – Трибуналу з питань публічної служби. Проаналізовано питання здійснення реформи в судовій системі Європейського Союзу, з’ясовано, з якою метою була проведена дана реформа. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дейкун І.В. GDPR чи Закон України «Про захист персональних даних» – що ефективніше?

У статті проаналізовано основні положення Регламенту General Data Protection Regulation  у контексті порівняння з Законом України «Про захист персональних даних». Визначено переваги Регламенту та необхідність прийняття нового Закону в Україні, який би регулював захист персональних даних на європейському рівні. Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних, регламент, cookie,  контролер, процесор, користувачі, комісія, адекватність захисту. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головко А. Практика Суду Справедливості як джерело права ЄС

У статті розглядаються окремі рішення Суду Справедливості ЄС з різних категорій справ. Зроблено висновок, що практика Суду належить до джерел права ЄС, вона є обов’язковою для застосування національними судами держав-членів. Також судові прецеденти мають враховуватися тими державами, які планують отримати членство у ЄС, у тому числі й Україною. Ключові слова: Суд ЄС, Суд Справедливості, рішення, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гаркуша Л.С. Контрольно-наглядова процедура

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто сутність контрольно-наглядової процедури, її стадії та значення у сфері господарської діяльності, митній та податковій сферах. Окрему увагу приділено визначенню понять “контроль і “нагляд”. Ключові слова: контроль, нагляд, стадії, адміністративна процедура, митний контроль, податковий контроль, контроль у сфері господарської діяльності. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229056  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гаджиєва Е.Є. Сучасний стан запобігання булінгу в Україні

У статті досліджено теоретичне поняття булінгу,  його характерні ознаки, суб’єктний склад та основні детермінанти. Проаналізовано сучасний стан боротьби з булінгом в Україні : новели законодавства та практичні кроки їх впровадження. Запропоновано проведення протидії цькування на всіх рівнях: загальному, галузевому та локальному, створення спеціалізованої служби та застосування зарубіжного досвіду. Ключові слова: булінг, булер, агресія, дитяче насильство, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурдоль В.В. Актуальні проблеми функціонування єдиної податкової системи в ЄС

У статті досліджено основні  особливості і напрями розвитку єдиної податкової системи Європейського Союзу,  шляхи гармонізації законодавства як один із найбільш дієвих засобів подолання перешкод на шляху до створення в межах ЄС внутрішнього ринку, проблеми розмежування компетенції ЄС та компетенції держав-членів ЄС. Ключові слова: податкова система ЄС, гармонізація законодавства, компетенція, подвійне оподаткування, особливості оподаткування. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко П.О. Правові стратегії, які функціонують у різних правових системах

У статті розглянуто проблематику правових стратегій у різних правових системах. Досліджено правові стратегії у групових правових системах, як складові концептуальних положень теорії держави і права, розглянуто різні модифікації колективного права, звичаєвого права як самостійних правових систем з визначенням в них правових стратегій. Ключові слова: правові стратегії, групова правова система, колективне право, внутрішньогрупові зв’язки стратегічність. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гресь Н.М. Становлення та розвиток медіації у вирішенні трудових спорів: досвід зарубіжних країн

В статті проводиться правовий аналіз основних етапів становлення та розвитку медіації у вирішенні трудових спорів в зарубіжних країнах. Аналізуються фактори, які сприяли процесу становлення медіації для вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, визначаються основні моделі медіації, які застосовуються для їх вирішення. Ключові слова медіація  в зарубіжних країнах, трудові спори, вирішення трудових спорів,  індивідуальні та колективні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Прокопченко С.І. Поняття, стан і тенденції економічної злочинності в Україні

У статті розглянуто визначення різних науковців щодо поняття «економічної злочинності», дано авторське визначення поняттю «економічна злочинність», досліджено стан економічної злочинності протягом 2016-2018 років в Україні, зроблено висновок про тенденцію до зростання рівня економічної злочинності. Ключові слова: економічна злочинність, види економічної діяльності, кримінальне правопорушення, статистична звітність, тенденції, тіньова економіка. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229136

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Балацька О.О. Відшкодування шкоди під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту

У статті розглянуто порядок відшкодування шкоди, завданої потерпілим шахрайськими діями, вчиненими на об’єктах залізничного транспорту. Визначено розбіжності між майновою та моральною шкодою. Розглянуто реституцію та компенсацію як способи відшкодування шкоди. Ключові слова: предмет злочинного посягання, матеріальна шкода, моральна шкода, арешт майна, реституція, компенсація. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3228526

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хомко Л.В. Деякі аспекти легітимації суб’єктів некомерційної господарської діяльності

У статті розглянуті положення щодо створення суб’єктів некомерційної діяльності. Зазначено, що актуальність дослідження легітимації суб’єктів некомерційного господарювання в Україні забезпечують такі фактори, як відсутність теоретичних положень, наявність великої кількості проблемних питань щодо закріплення на законодавчому рівні окремих етапів створення окреслених суб’єктів господарювання, неефективність та невизначеність механізму правового регулювання їхньої діяльності, яка досить часто виникає у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О.С., Косаревська О.В. Принципова зміна інноваційного розуміння сутності та властивостей доказів і підстав допустимості такого роду відомостей в антикримінальному судочинстві

У статті обґрунтовано необхідність принципової зміни інноваційного розуміння сутності та основних базисних юридичних властивостей доказів і допустимості антикримінальних відомостей у такій якості в антикримінальне доказування. Запропоновано у статті про докази перспективного Кодексу антикримінального судочинства України розвиток редакції поняття доказів. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів має нести належну юридичну відповідальність винної особи і приводити до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Іноземці як носії основних прав. Забезпечення прав іноземців

Розглядається і визначається основний набір прав якими володіють іноземці, що знаходяться на території України. Характеризується правове становище іноземних громадян у сфері реалізації ними політичних прав. Особлива увага приділяється реалізації ними виборчих прав на місцевому рівні. Ключові слова: права і свободи, права іноземців, політичні права, активне виборче право іноземців,  право на мирні зібрання іноземців. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В., Костів А.О. Міжнародний досвід процесу ресоціалізації засуджених

У статті в межах дослідження проведено аналіз міжнародного досвіду реалізації процесу ресоціалізації засуджених, результати якого свідчить про необхідність реформування системи виправного впливу на засуджених. Встановлено, що соціальна допомога в процесі ресоціалізації засуджених носить комплексний і безперервний характер, в ній беруть участь як державні, так і недержавні організації. Ключовi слова: ресоціалізація, міжнароджений досвід, засуджений, покарання, соціальна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлович-Сенета Я.П., Лепіш Н.Я. Теоретико-правова характеристика дисциплінарної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності в Україні

У статті здійснено ґрунтовний аналіз основних теоретико-правових підходів щодо поняття, сутності та змісту дисциплінарної відповідальності в Україні. Досліджено інститут трудової дисципліни, як один із способів забезпечення позитивної трудової відповідальності працівника. Розкрито основні ознаки дисциплінарної відповідальності, що всебічно характеризують її, як різновид юридичної відповідальності в Україні. Ключові слова: відповідальність, дисципліна праці, працівник, проступок, робота, роботодавець, розпорядок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новиков О.В., Мельниченко В.С., Бузінов О.О. Історичний аспект федералізації України та правові виклики сучасності

В статті проводиться детальний аналіз необхідності та можливих наслідків зміни політико-територіального устрою України. Досліджується практика країн, що мають досвід утворення держав з федеративною формою політико-територіального устрою. Також, розглядаються твердження та погляди відомих українських політичних діячів XIX-XX ст., на які посилаються сучасні прихильники ідеї федералізму в Україні. Ключові слова: федералізація, політико-територіальний устрій, федералізм, національно-етнічний аспект, політика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Практика Європейського Суду з прав людини як джерела права

В статті автор аналізує юридичну силу практики ЄСПЛ та її значення як джерела права. Наводяться висновки на користь розуміння практики ЄСПЛ як узагальненого способу та вектору тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аргументується необхідність розмежування правового значення практики ЄСПЛ в рішеннях щодо України та щодо інших держав. Обґрунтовується роль останніх як джерел […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г., Шевченко Ю.А. Малозначні справи та спрощене провадження як процесуальна форма їх розгляду

Дана стаття присвячена розгляду питання малозначності справ у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані питання, що стосуються забезпечення права на справедливий суд, на доступ до правосуддя та право особи на касаційне оскарження при розгляді малозначної справи. Виходячи з аналізу законодавства європейських країн, у висновках було подано пропозиції щодо внесення змін у Цивільний процесуальний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук П.М., Кордунян І.В. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як негласної слідчої (розшукової) дії в Україні та США

У статті розглядаються головні особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації відповідно до законодавства України, а також досліджуються підстави, тактика, методика та процесуальний порядок такого виконання. На основі дослідження організації негласної розшукової діяльності в Сполучених Штатах Америки, здійснений порівняльний аналіз специфіки виконання спеціального завдання в Україні та конфіденційного співробітництва […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук П.М., Верещака Я.В. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні в Україні у порівнянні з зарубіжними країнами

У статті особливу увагу приділено питанню відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням та способам її відшкодування через такі форми, як добровільне відшкодування, цивільний позов та за рахунок Державного бюджету України, а також аналізу зарубіжного досвіду таких країн, як Франція, Велика Британія та Чехія, щодо відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином. Ключові слова: відшкодування (компенсація) шкоди, моральна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук В.В. Трансформація правового статусу реєстрового козацтва в умовах ліквідації Української гетьманської держави

В статті розглянуто умови трансформації правового статусу реєстрового козацтва у XVIII ст. Відображено поступовий процес ліквідації Української гетьманської держави та остаточну інтеграцію українського суспільства і козацтва до загальноімперської структури суспільства абсолютної монархії – Російської імперії. Ключові слова: реєстрове козацтво, правовий статус, Українська гетьманська держава, польсько-литовське законодавство, правові акти гетьманської влади, договірні статті, російське законодавство. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульгавець Х.Ю., Хомко Л.В. Правові основи створення та припинення господарських об’єднань

У статті досліджуються положення щодо створення та припинення господарських об’єднань. Зазначено, що створення об’єднань юридичних осіб належить до механізмів забезпечення сприятливих умов для розвитку сучасних ринкових відносин, – їхня роль останнім часом тільки зростає, хоча й на законодавчому рівні донині немає чіткого визначення поняття об’єднань юридичних осіб, не закладено єдиного напряму розвитку правового регулювання відносин […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко І.А., Колодочка О.Є. Поняття правосуддя та особливості його здійснення в Україні

У статті охарактеризовані загальні підходи до розуміння категорії правосуддя, окреслено основні міжнародно-правові акти, що визначають стандарти правосуддя. Визначено, що правосуддя в Україні можуть здійснювати лише суди, проаналізовані протиріччя щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду в Україні. Зазначено, що загальне розуміння поняття правосуддя знайшло окреме визначення у кримінальному судочинстві. Ключові слова: правосуддя, судочинство, судова гілка влади,  здійснення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Правовий статус носіїв права на очікуване життя в Україні

Стаття присвячена дослідженню правового статусу майбутньої людини у період її внутрішньоутробного розвитку. У статті проаналізовано нинішній стан правового регулювання правого статусу ембріону та плоду людини за законодавством України. Констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить комплексного правового регулювання правового статусу людини, яка проходить внутрішньоутробний період свого розвитку. На підставі проведеного дослідження зроблено низку пропозицій щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS