Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Червень, 2019

Кириченко А.А., Тунтула А.С., Бидей А.Н., Шаповалова О.И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты ?: гипердоклад научного системного правового исследования

В статті обґрунтовано наявність при проведенні фактично двох етапів конкурсу з первинного формування касаційних судів і паралельно з другим етапом при формуванні Вищої антикорупційного суду та його апеляційної плати кілька десятків, побудованих на корупції та/або непрофесіоналізмі, істотних порушень. В силу цього запропоновано скасувати укази про призначення суддів за результатами цих конкурсів, провести перезавантаження ВККСУ та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мірошников І.Ю., Козлова Г.Р. Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність

Стаття присвячена апеляційній формі перегляду судових рішень у кримінальних справах. Зокрема, історія запровадження на теренах України такого інституту, його розвиток і особливості правового врегулювання кримінальним процесуальним законом апеляційного провадження сьогодні. У статті проводиться аналіз ряду нормативних положень Кримінального процесуального кодексу України, розглядаються актуальні дискусійні питання, пов’язані з апеляційним переглядом і висловлюються судження провідних науковців щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофімов Б.Д. Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов’язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов’язані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рева А.О., Черняченко Д.Б. Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення. Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівні

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та вирішення проблем кіберзлочинності в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність окремого нормативно-правового акту, який би визначав діяльність, функції та спеціальну компетенцію органів внутрішніх справ щодо запобігання кіберзлочинності, закріплення в Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» положень, які б створювали нормативно-правову […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельниченко І.О. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури

В даній роботі було проаналізовано загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а також здійснено поділ за суб’єктним критерієм на загальний порядок та спеціальний. Досліджено склад дисциплінарного правопорушення. Простежено розвиток інституту дисциплінарної відповідальності прокурорів на основі діючого закону, а також низки міжнародних конвенцій, пактів та угод. Враховано етичну складову прокурора і ступінь суспільного ставлення до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Деякі проблеми правового регулювання нової редакції

У статті розглянуто положення чинного кримінального законодавства України щодо деяких проблем правового регулювання нової редакції статті 152 Кримінального Кодексу України. Надано пояснення щодо питання досягнення згоди та поняття «добровільної згоди». Зроблено висновок про недосконалість законодавчого регулювання нової редакції злочину, передбаченого ст. 152 ККУ та запропоновано удосконалити деякі питання для спрощення застосування цієї норми. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцкалюк І.П. Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається  проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення  проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення. Ключові слова.  Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму. Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб’єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід)

Стаття присвячена дослідженню інституту громадянства, який є ключовим елементом правового статусу фізичної особи, за допомогою якого реалізовуються основні права людини. Розглянуто питання співвідношення громадянських та політичних прав людини, які здебільшого розглядаються як взаємозалежні різновиди прав людини. Проаналізовано німецьку та українську правничу літературу з теми дослідження, а також вивчено особливості громадянства Європейського Союзу. Ключові слова: інститут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Завертайло І.О. Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції

Стаття присвячена дослідженню нормативного регулювання повноважень прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов’язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, розробленню пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань. Ключові слова: КПК України, прокурор, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Циганчук Н.А. Особливості укладення трудових договорів за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

У статті досліджуються питання регулювання трудових відносин в  Україні та Польщі. Проводиться порівняння норм Кодексу законів про працю України  з нормами Кодексу праці Польщі (Kodeks Pracy), а також порівняння окремих нормативно-правових актів, які регулюють відносини праці. Ключові слова: працевлаштування, трудові відносини іноземних громадян, трудовий договір,  договір найму, договір підряду,  договір доручення, строк дії трудового договору. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Nalyvaiko, O. Chepik-Tregubenko Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної систем суспільства з позицій науки теорії держави і права. Наголошено, що сьогодні як міжнародна спільнота, так і українське суспільство в активному пошуку більш ефективних моделей соціальної та економічної систем. Підкреслено, що новітні тенденції зумовлюють здійснити інноваційно-структурну перебудову вітчизняної економічної системи суспільства. Зроблено висновок, що розвиток духовно-культурної та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Проблемні питання процедури публічних закупівель в Україні

Стаття присвячена проблемним питанням здійснення публічних закупівель в Україні. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо процедурних питань пов’язаних з розглядом та оцінкою тендерних пропозицій в межах публічних закупівель. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують досліджуваний процес. Виокремлено суб’єктів моніторингу публічних закупівель та їх повноваження. Запропоновано шляхи удосконалення. Ключові слова: публічні закупівлі, сучасна держава Україна, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маршуба М.О. Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом архітектурно-просторового планування міст

В статті розглянуто зарубіжний досвід створення програм протидії та запобіганню злочинності, що направлені на побудову стану захищеності простору. Ці програми включають напрями безпечного містобудування та архітектурно-просторових особливостей, що можуть негативно впливати на криміногенність територій. Ефективне використання зазначених ідей дозволить суттєво знизити кількість вчинюваних злочинних посягань на вулицях, біля будинків, закритих приміщеннях, усамітнених, недоступних візуальному спостереженню […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г. Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики

Дана стаття присвячена розгляду питання врегулювання спору за участю судді у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані принципи, на яких ґрунтується зазначений інститут, висвітлено колізійні положення процесуального законодавства, проведено компаративний аналіз врегулювання спору за участю судді із суміжними інститутами процесуального законодавства,  у висновках подано пропозиції щодо доопрацювання законодавчих положень, які регулюють досліджуваний інститут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренова О.І. До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень

У статті здійснено аналіз системи адміністративних стягнень, що закріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Досліджено проблеми застосування окремих адміністративних стягнень. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо системи адміністративних стягнень. Ключові слова: адміністративне стягнення, штрафні бали, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення права, виправні роботи. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ye. Kobko National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space

У статті розглянуто проблематику національних інтересів як основи національної безпеки України у сучасних геополітичних умовах. Наголошено, що національний інтерес має ретроспективний характер, адже він формується під впливом історичних процесів та особливостей становлення суспільства та держави. Підкреслено, що в Україні явище «національний інтерес» набуло актуальності після розпаду СРСР в 90-х рр. минулого століття. Розкрито особливості співвідношення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобутовський Р.З. Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння правової природи державної влади, як соціального феномену, досліджено місце судової влади в системі державної влади сучасної правової держави, розкрито співвідношення понять судова влада, органи судової влади, правосуддя. Зроблено наголос, що в основі розподілу державної влади лежать насамперед повноваження державних органів. Розгляд та вирішення спорів є основними повноваженнями судових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття присвячена дослідженню  конституційного, законодавчого та підзаконного рівнів правового регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Доведено, що оптимальним рівнем правового регулювання порядку проведення місцевих виборів, місцевих референдумів та загальних зборів громадян за місцем проживання виступає законодавчий, а місцевих ініціатив та громадських слухань – підзаконний (статути територіальних громад). Ключові слова: місцеве […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дуравкіна Н.І. Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС

Стаття присвячена загальній характеристиці правового регулювання атипової зайнятості в країнах ЄС на міжнародному та національному рівнях. Визначається поняття та типи нестандартної зайнятості (тимчасове працевлаштування, неповний робочий день, замасковані трудові відносини, праця через агенції з тимчасового працевлаштування). Аналізується законодавство країн Європи та нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, що стосуються нестандартної зайнятості населення. Ключові слова: атипова зайнятість, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Деркач Е.М., Рябов Д.С. Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку

У статті висвітлено актуальні питання економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів. Обґрунтовується необхідність посилення ролі держави як учасника фондового ринку, доцільність розвитку інституту муніципальних облігацій та запропоновано зміни до податкового законодавства з метою врегулювання питання щодо їх оподаткування. Ключові слова: фондовий ринок, боргові цінні папери, зовнішній борг, децентралізація, оподаткування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Виноградова А.А., Ткач Ю.Д. Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У публікації запропоновано в одній із статей перспективного Конституційного кодексу України чи іншої держави відобразити вичерпний загальноправовий перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. В іншій статті даного кодексу має бути відображені поняття, форми і види вини та перелік обставин, що виключають, пом’якшують або обтяжують винність особи. Ключові слова : сумлінне незнання норми правового акта; конкуренція норм […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України

В статті виділено та розтлумачено основні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Складна й перевантажена текстом конструкція цієї статті обумовила необхідність аналізу її численних складових, з’ясування їх альтернативного та (або) кумулятивного характеру. Особливу увагу приділено формам об’єктивної сторони складу торгівлі людьми, способам та меті, а також кваліфікуючим ознакам. Значення конкретних ознак, наскільки це […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О. Право власності як об’єкт кримінально-правової охорони

Стаття присвячена аналізу змісту, особливостей, нормативно-правового забезпечення кримінально-правового захисту права власності в Україні.  Особлива увага присвячена висвітленню наукових підходів до розуміння змісту категорії «власність», трансформації розуміння цього поняття в сучасних умовах та впливу цих процесів на специфіку кримінально-правової охорони права власності. У статті визначено чинники, під впливом яких перебуває право власності як об’єкт кримінально-правової охорони, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством. Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бусол О.Ю. Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні (Частина перша)

У статті досліджено стан запобігання корупції в Україні на 2019 р. Зроблено висновки щодо дієвості заходів з  протидії корупції, проведених спеціальними антикорупційними державними органами. Надано  пропозиції, зокрема, утворити при  Президентові України Координаційний комітет з протидії організованій корупції і транснаціональній злочинності. Ключові слова: корупція, ефективність, дієвість антикорупційних заходів, система антикорупційних органів, запобігання корупції, протидія корупції, Координаційний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 63

титульна сторінка зміст Марисюк К.Б., Олеярник У.М. Питання предмета злочину, передбаченого ст. 366 КК України Стаття присвячена аналізу об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 366 КК України. Зазначено, що предметом цього злочину є офіційний документ, який має відповідати таким ознакам: його змістом має бути певна інформація; вона має бути зафіксована на матеріальних носіях; документ має […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS