Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Вересень, 2021

Maciąg-Świontek M. Правовой анализ региональной интеграции государств на постсоветском пространстве

Стаття присвячена темі розвитку процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Феномен інтеграції а також інтеграційні організації аналізуються в тій мірі, в якій вони тісно пов’язані з міжнародним правом. У статті дана оцінка реальних процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Вказується Співдружність Незалежних Держав як інституційне середовище регіональної інтеграції. У статті розглядається поточна правова ситуація інтеграції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тараненко М.М. Правовий статус викривачів корупційних правопорушень: міжнародно-правове регулювання та імплементація в законодавство України

Стаття присвячена дослідженню проблематики визначення правового статусу та захисту осіб, що повідомляють про факти вчинення корупційних правопорушень (викривачів). Проаналізовано міжнародний досвід врегулювання питання захисту викривачів та його імплементації у вітчизняне законодавство. Ключові слова: боротьба з корупцією, викривач, інформатор, корупційне правопорушення, правовий захист викривачів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Oliinyk, Ia.M. Krupko Legal Regulation of the Legal Status of Cryptocurrency in Ukraine

У статі досліджено правовий статус криптовалюти в Україні як фінансового інструменту. Здійснений аналіз теоретико–правових підходів до визначення поняття «криптовалюта». Проаналізований стан процесу та шляхи правового врегулювання участі зовнішніх суб’єктів у криптовалютних відносинах та надані власні рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового регулювання криптовалюти в Україні. Ключові слова: криптовалюти, віртуальна валюта, фіатні валюти, майнінг, емісія, платіжні системи, Bitcoin. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Some Aspects of Work of Domestic Violence Reaction Police Unit in Ukraine

У статті проаналізовано повноваження поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Автор запропонував  по-кроковий алгоритм дій означених поліцейських під час реагування на випадки злочинів на сімейно-побутовому грунті, який заснований на стандартах ЄС. Окремо розкрито нормативно-правове регулювання діяльності поліцейських груп реагування на випадки домашнього насильства. Звернута увага на відповідність правових норм у означеній сфері зобов’язанням України […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Анікіна Г.В., Гаврік Р.О. Досягнення шлюбного віку як умова вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн

В статті досліджено досягнення шлюбного віку як умову вступу в шлюб в законодавстві зарубіжних країн. Закцентовано увагу, що шлюби, укладені з порушенням вимог, що встановлені законом, є нікчемними, або заперечними. Проаналізовано сімейне законодавство зарубіжних країн, з’ясовано що в більшості цивілізованих держав шлюбний вік збігається з віком набуття фізичною особою повної цивільної дієздатності. Зроблено висновок про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Сорока С.О. Класифікація закінчених кримінальних правопорушень залежно від їх конструкції

У статті проаналізовано наукові підходи до класифікації закінчених кримінальних правопорушень залежно від їх конструкції. Аналіз наукових розробок з питань класифікації складів кримінальних правопорушень свідчать, що, не зважаючи на наявні на сьогодні у науці різноманітні підходи до класифікації, досі найбільш визнаною залишається концепція поділу складів кримінальних правопорушень на формальні, матеріальні і усічені (класифікація – за способом […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 2)

Стаття присвячена дослідженню окремих умов реалізації права на державну компенсацію як інструменту відшкодування шкоди, завданої приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. Деталізовано окремі умови матеріальної відповідальності публічної адміністрації за шкоду, завдану приватним особам. Визначено систему чинників, яка має бути використана при визначенні розміру моральної відповідальності за збитки, завдані публічною адміністрацією приватній особі. Конкретизовані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 91

титульна сторінка зміст Мосьондз С.О. Адміністративно-правові відносини у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України Стаття присвячена дослідженню правової природи адміністративно-правових відносин у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України. Доведено, що правовідносини, які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері освіти України можна чітко ідентифікувати як адміністративно-правові. Орієнтуючись на нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS