Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Червень, 2022

Тараненко М.М. Міжнародно-правове регулювання законів і звичаїв війни. Історія розвитку та становлення

Стаття присвячена дослідженню проблематики історичного генезису міжнародно-правового регулювання законів і звичаїв війни, починаючи з давніх віків і закінчуючи умовами сьогодення. Проаналізовано історію міжнародного досвіду врегулювання зазначеного питання, його еволюція від норм звичаєвого права до універсальних міжнародних конвенцій. Ключові слова: війна, збройний конфлікт, воєнні злочини, закони і звичаї війни, Гаазькі конвенції, Женевські конвенції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 98

титульна сторінка зміст Кириченко О.А., Березовенко Л.С., Бондаренко І.В. Розвиток інноваційних конституційних основ докорінного реформування інституту президента країни, прокуратури, публічнотури та інших антиделіктних органів в контексті забезпечення та відновлення правового статусу соціосуб’єктів Обґрунтовано конституційний статус української держави як власне президентської республіки, в якій в умовах забезпечення сталого розвитку держави виникає гостра необхідність у докорінному реформуванні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С., Плахотнік Р.А. Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану в Україні

Стаття присвячена осмисленню специфіки організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення воєнного стану з особливою акцентуацією уваги на аналізі досвіду публічно-сервісної діяльності уповноважених адміністративних органів у зазначеній царині. Ключові слова: адміністративні послуги, центр надання адміністративних послуг, воєнний стан, державні реєстри. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бернацька Ж.О. Звітування публічної адміністрації про ефективність реалізації економічної політики: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення звітування перед суспільством суб’єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації державної економічної політики України. Дослідження побудоване на аналізі позитивного досвіду Німеччини у частині застосування актів-звітів при інформуванні суспільства про діяльність публічної адміністрації. Запропоновано розширити перелік актів-звітів за рахунок: повних звітів публічної адміністрації, скорочених звітів та відеозвітів. Ключові слова: інструменти публічного адміністрування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тризно С.О., Колодій Є.М., Копиця Є.М. Російське вторгнення в Україну 2022: наслідки для довкілля

У статті розглядається питання екологічних наслідків воєнних дій на території України в результаті повномасштабного, безпрецедентного та не спровокованого російського вторгнення 24 лютого 2022. У роботі здійснено аналіз статистичних даних та законодавчої регламентації правових заходів, що застосовуються для вирішення наслідків цієї катастрофи, та сформульовано узагальнюючі висновки. Окрему увагу приділено аналізу положень міжнародних договорів щодо охорони навколишнього […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маськовіта М.М. Злочини проти основ національної безпеки в економічній, екологічній і воєнній сферах (2001 – лютий 2022 рр.)

У даній статті розглянуто види злочинів проти основ національної безпеки в економічній, екологічній і воєнних сферах України. Визначено поняття таких термінів, як «диверсія», «вибух», «підпал», «масове знищення людей», «тілесні ушкодження», «поширення епідемій», «поширення епіфітотій», «поширення епізоотій», «суб’єктивна сторона диверсії», «об’єктивна сторона диверсії» та інших, надана характеристика даних визначенням. Ключові слова: злочин, диверсія, вибух, підпал, епідемія. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т. Система публичной службы на постсоветском пространстве (Украина, Казахстан, Узбекистан)

Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та розвитку системи публічної служби в Україні, Казахстані та Узбекистані. Автор розглядає окремі аспекти історичного формування інституту публічної служби у межах різних історичних етапів та формулює відповідні висновки. Поряд з цим, аналізу піддано законодавство названих країн, а також відповідні теоретичні концепції, що дозволило авторці сформулювати систему публічної служби, яка, на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини: історичні аспекти

У статті здійснено правовий аналіз історичних аспектів кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Встановлено, що торгівля людьми в Україні як явище з’явилася вже на початку ІІ тисячоліття н.е. – тобто, ще за часів Стародавньої Русi. Констатовано, що еволюція вітчизняного кримінального законодавства характеризується загальною тенденцією до вдосконалення норм, які передбачають відповідальність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лихова С.Я. Поняття примусу у кримінальному законодавстві України та Республіки Польща

У статті розглянуті питання щодо розуміння такого способу вчинення кримінальних правопорушень за кримінальним законодавством України та Республіки Польща як примус. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що в КК Республіки Польща передбачена окрема норма «Примус» (ст. 191). В кримінальному законодавстві України такої окремої статті немає. Але це не означає, що у вітчизняному кримінальному законодавстві відсутня […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Трудотерапія засуджених крізь призму практики ЄСПЛ

Стаття присвячена дослідженню практики ЄСПЛ у частині залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудотерапії. У статті проаналізовані рішення Суду, які присвячені: можливості покладання на засуджених обов’язку праці, визначення розміру винагороди за працю у місцях позбавлення волі, врахування часу роботи у в’язниці до загального стажу, який дає право на пенсію за віком […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS