Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 14

Журнал східноєвропейського права № 14

титульна сторінка

зміст

Мosondz  S.O., Mykhailenko O.R. Doctrine of State Science Politics

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

Стаття присвячена висвітленню теоретичних підходів до розуміння державної наукової політики та визначенню її сутнісного змісту.

Ключові слова: державна політика, наука, сфера, теоретичні підходи, онтологічний елемент, гносеологічний елемент, аксіологічний елемент, антропологічний елемент, праксеологічний елемент.

Відкрити статтю>>>

Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів

Діковська фото

Стаття присвячена вивченню питання про те, у яких випадках державні суди можуть застосовувати недержавні правові норми до вирішення спорів, які виникають з міжнародних приватних договорів. Зроблено висновок про те, що сторони можуть домовитися, що такі норми будуть застосовуватися до регулювання тих питань, що віднесені законодавцем на розсуд сторін, і не можуть суперечити імперативним нормам застосовуваного  права певної держави.

Ключові слова: право, застосовуване до договору, недержавні правові норми, вибір права, Регламент Рим І, угода сторін про вибір застосовуваного права, lex mercatoria.

Відкрити статтю>>>

Кириченко А.А., Шаповалова О.И. Условия соответствия принципам природного права, доктринальности и законности отечественного порядка реформирования образования и науки

Фото_Кириченко Александр Анатольевич.  shapovalova

У статті розкрита сутність запропонованих МОН України заходів з реформування порядку присудження вчених звань, освітянських законів та інших правових актів та ступіть відповідності їх природному праву та міжнародній галузі права, новій доктрині безплатної та доступної семирівневої освіти та низці інших пов’язаних з освітою новітніх доктрин юриспруденції.

Ключові слова: семиступенева освіта, доктринальні, прикладні та аналітичні компетентності, єдина науково-педагогічна ступіть.

 Відкрити статтю>>>

Виноградов А.К., Кириченко А.А. Новая доктрина классификации юридических наук, сущности и перспектив развития их отдельных: групп приглашение к дискуссии

Фото_Виноградов Андрей Кимович  Фото_Кириченко Александр Анатольевич.

Стаття присвячена новій доктрині класифікації юридичних наук в контексті їх гіпергрупових задач на теорологічні, регулятивні та антиделіктні юридичні науки. Розглянута класифікація юридичних наук на правові і неправові, антиделіктні і безделіктні юридичні науки. Розкрита сутність кожної з антиделіктних юридичних наук. Показана перспектива розвитку наук адміністративістської спрямованості та деяких інших груп юридичних наук.

Ключові слова: класифікація юридичних наук, теорологічні юридичні науки, регулятивні юридичні науки, антиделіктні юридичні науки, правові юридичні науки.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б. Поняття та суть правового статусу засуджених

Марисюк_Фото

В статті розглянуті питання правового статусу засуджених. Визначені його поняття та суть. Проаналізовані різноманітні підходи до цих питань. Виділені позитиви і недоліки кожної з позицій. Звернено увагу на необхідність максимальної уніфікації підходів до розуміння поняття правового статусу засуджених та до суті останнього.

Ключові слова: покарання, статус, правовий статус, засуджений, право.

Відкрити статтю>>>

Меленко С.Г. Державно-правова проблематика в філософії скептиків

Меленко_Фото

У статті на основі аналізу філософських ідей представників елліністичної філософської школи скептицизму, дається коротка характеристика філософсько-правових констант, що були властиві послідовникам зазначеного філософського напряму пізнання, крізь призму індивідуалізму, духовності та всепоглинаючого скептичного заперечення, які були притаманні окремо узятому представнику грецького соціуму періоду еллінізму.

Ключові слова: скептицизм, Піррон, Секст Емпірик, заперечення, індивідуалізм, державно-правова традиція, соціум, сфера людського буття.

Відкрити статтю>>>

Monaienko A. Die Erweiterung der Europaeischen Union nach Osten: die Konsequenzen für die Ukraine

Ця стаття присвячена аналізу відносин між Україною і Європейським Союзом в інтеграційному процесі, перепон вступу України до Європейського Союзу, ризикам та перевагам для України під час її вступу до Європейського Союзу. Автор аналізує позитивний вплив розширення ЄС на Схід на економіку України.

Ключові слова: інтеграція, розширення, тариф, експорт, євро, валютна політика, зовнішньоекономічна діяльність, торговельний режим.

Відкрити статтю>>>

Muzychuk O.M. Content and Features of Economic Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation

Музичук О.М.

Development of Ukraine as an independent, sovereign, democratic and legal state is provided by the widespread implementation of the market economy in our country as a guarantee of building highly developed country. This factor contributes to the development of various types and forms of economic activity and, therefore, the implementation of new areas of the state policy, including legislative one, which should provide a regulatory settlement of business entities’ activity, control over keeping the current legislation by them, as well as revealing and suppression of any violations of the current legislation in the studied area.

The objective of this article is to determine the content and features of economic activity as the object of administrative and legal regulation. To achieve this objective, the author believes, that it is necessary: to define the concept of economic activity; to analyze its main features; to study the features of legal regulation of economic activity; to determine the features of this activity as an object of administrative and legal regulation.

It is concluded that the economic activity in Ukraine is regulated not only by the norms of commercial law. Nowadays, there are many legal acts in various branches of law in our country that may affect this type of activity. Special place among them occupy norms of administrative law that define the legal basis of economic entities’ activity in relations with public authorities or their officials, reinforce the strategic directions of the production sector development and solve a number of other issues related to executive and administrative activities of the state.

Keywords: economic activity, legal act, regulation, legal regulation of economic activity, administrative law.

Відкрити статтю>>>

Ніщимна С.О. Сутність принципів публічної фінансової діяльності

Foto_1

У статті розкривається сутність принципів публічної фінансової діяльності. Досліджуються наукові погляди на характеристику таких принципів, як: принцип участі громадян у публічній фінансовій діяльності; принцип пріоритету в галузі публічної фінансової діяльності представницьких органів перед виконавчими; принцип пріоритету функцій органів представницької влади над функціями органів виконавчої влади; принцип рівності органів місцевого самоврядування тощо.

Ключові слова: принципи права, публічна фінансова діяльність, принципи публічної фінансової діяльності, пріоритет, гласність, рівність органів місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Sheremeta R.R., Bailov A.V. Social Background of Criminal Liability for Improper Performance of Responsibilities to Protect Children Lives and Health

Шеремета

Amendments in legislation are caused, primarily, by historical events. The development of the state and society along with destabilizing processes are driving instruments of rulemaking. The amendments and alterations to regulatory acts are made according to meet the needs and interests of the society. The society organizes and classifies the relations in this method and is the participant of such relations.

The “rule of law” principle leads to the humanization and construction of the system of legislation based on respect for fundamental human rights and freedoms, which guarantees their protection and safety by various legal institutions. The institute of criminal liability, as a representative of the radical, extreme measure of legal effect, emphasizes the importance and concern of the state and its social, legal, economic policy. The state very often applies to public opinion on this matter, which later is reflected in the policy documents of the Cabinet of Ministers of Ukraine, printings, television, radio, online media, reports on conferences, round tables, scientific and practical seminars on law, pedagogy and education, medicine, psychology, etc. This concern and actualization of the state of guaranteeing protection of life and health of the society, both adults and children, includes a number of studies of demographic and social indicators such as: low birth rate, high infant mortality, cases of irresponsible attitude of teachers and educators of educational institutions in performing their service and (or) professional duties, etc.

Keywords: rule of law, criminal liability, health, life, protection.

Відкрити статтю>>>

Berdnikova K.V. Features of the New Anti-Corruption Legislation in the Field of Administrative Responsibility for Violation of Restrictions on the Obtaining Gifts Provided by Law

В статті розглядаються положення Закону України «Про запобігання корупції», якими встановлені обмеження щодо одержання подарунків, досліджуються особливості притягнення до відповідальності за таке порушення та аналізуються превентивні заходи щодо запобігання вчиненню адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією в цій сфері.

Ключові слова: запобігання корупції; корупція; антикорупційна політика; адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Відкрити статтю>>>

Бонтлаб В.В. Стадії цивільного процесу в умовах гармонізації процесульного законодавства України та  ЄС

Фото_Бонтлаб

У  науковій статті здійснюється дослідження стадій цивільного процесу в умовах гармонізації процесуального законодавства України та Європейського Союзу. Саме тому основним завдання органів державної влади є формування ефективного механізму розгляду цивільних справ відносно й інших актів законодавства ЄС. Із змісту статті випливає, що основними цілями ЄС є створення європейського простору справедливості, який ґрунтується на взаємному визнанні та взаємній довірі.

Ключові слова: гармонізація, законодавство, стадії судочинства, суд, цивільне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Буканов Г.М. Засоби захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України: проблеми і перспективи

Стаття присвячена проблемі захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України шляхом розгляду переваг і недоліків інституту конституційного звернення, а також розглянуто перспективи запровадження в Україні інституту конституційної скарги для забезпечення більш ефективного захисту конституційних прав і свобод фізичних і юридичних осіб в Україні.

Ключові слова: конституційне звернення, конституційна скарга, Конституційній Суд України, права і свободи, правовий акт, порушення, тлумачення.

Відкрити статю>>>

Жернаков М.В. Роль суду в урегулюванні податкового конфлікту

Стаття присвячена дослідженню ролі суду при вирішенні податкового конфлікту. Автором зроблено дослідження першопричин виникнення податкових спорів, а також на основі аналізу законодавчих актів здійснено переосмислення впливу суду на їх вирішення.

Ключові слова: податковий спір, податковий конфлікт, судове вирішення податкових спорів, податковий борг, предмет розгляду адміністративного суду.

Відкрити статтю>>>

Zaitsev O.L. The Main Stages of Tenders in Ukraine and their Shortcomings

Зайцев

The number and volume of legal relations in the sphere of public procurements indicate about private and legal as well as public and legal relevance of research in this field. There were registered 183 544 users and 24 454 customers of tenders in Ukraine by November, 2014; there were 471 017 promulgated notices about procurements, but only 461 485 results of procurements were promulgated. The difference between promulgated notices about procurements and results of procurements is 9532 committed administrative offences.

Problem’s setting in procurements in general form is in multifaceted legal nature of the relations (civil, commercial, institutional, administrative) arising in connection with the realization of public procurements and contradictions among the normative acts regulating these relations. Public procurements according to a general rule are used to all customers and purchases of goods, as well as works and services that are fully or partially realized by the state funds with a condition if the price of purchase of goods, service (s) is equal or exceed 100 thousand UAH (in the field of building – 300 thousand UAH) and works – 1 million UAH, except purchases according to the procedure of electronic reverse auction. However, there is a great number of special acts that directly refute the general rule.

The author of the article makes the following conclusions: (1) the author believes that the nature of relations of purchases – civil and legal; correspondently the Civil and Commercial Codes of Ukraine should be the general regulations to the orders and instructions of the Ministry of Economic Development and Trade on the stated issues; (2) legislation on public procurements requires standardization and improvement; (3) the author understands that stated above conclusions require careful consideration and he would appreciate rational criticism on these issues.

Keywords: tenders, shortcomings, purchase, Civil Code, Commercial Code.

Відкрити статтю>>>

Kaplya O. Transparency of Establishing Judicial Power in Ukraine 

Проаналізовано чинне законодавство України та нормативні акти Ради Європи з точки зору гласності та відкритості функціонування судової влади. Виявлено особливості формування суддівського корпусу та запропоновано шляхи вдосконалення законодавства з метою забезпечення належної прозорості добору суддів.

Ключові слова: транспарентність, суддя, суд, гласність, посада, вища рада юстиції.

Відкрити статтю>>>

Котирло О.О. Правові основи регулювання біржової діяльності: реалії та перспективи

Котирло_фото

У статті проаналізовано правові основи регулювання біржової діяльності в Україні. Обґрунтовано напрями та види регулювання, визначено повноваження органів регулювання біржової діяльності. Сформульовано висновок про постійне ефективне здійснення регулювання правовідносин на біржовому ринку. Для цього потрібно почати із створення системи державного регулювання та контролю за біржовою діяльністю; формування засад саморегулювання учасників товарного біржового ринку.

Ключові слова: біржовий ринок, біржа, державне регулювання біржової діяльності, саморегулювання, механізм біржового регулювання.

Відкрити статтю>>

Кравченко І.С. До питання про реформування міліції в Україні

Кравченко І.С._Фото

У статті розглянуті основні напрямки реформування Міністерства внутрішніх справ України та визначені подальші перспективи їх реалізації. Визначені ключові питання, пов’язані з реалізацією реформи, які потребують подальшого вирішення. Зроблено висновок про можливість реформування міліції в Україні за умови розширення повноважень її підрозділів з одночасним підвищенням рівня контролю з їх діяльністю.

Ключові слова: міліція, органи внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, напрями реформування, проблеми реалізації.

Відкрити статтю>>>

Левченко Н.І. Правове регулювання робочого часу: європейський досвід

S

Стаття присвячена проблемі правового регулювання робочого часу за законодавством європейських країн. На підставі положень чинного нормативно-правових актів таких країн як Франція,Бельгія, Польща, Чехія, Угорщина та інші, висвітлено види та норми робочого часу. Проаналізовано особливості застосування понаднормових робіт та робіт у нічний час; облік робочого часу у різних країнах Європи.

Ключові слова: робочий час, європейське законодавство, понадурочні роботи, робота у нічний час.

Відкрити статтю>>>

Мельник В.П. Тенденції імплементації Конвенції ООН про права інвалідів у новітніх умовах сьогодення: проблеми та перспективи

Мельник_фото

У статті здійснюється дослідження тенденцій імплементації конвенції ООН про права інвалідів в новітніх умовах сьогодення. Автор вірно зазначає, що в умовах низького рівня соціальних стандартів та гарантій, розвиток кризових явищ у суспільстві і державі призводить до зростання цінової політики а, відтак вартісної межі достатнього життєвого рівня, знецінення соціальних виплат, негативно позначається на соціально-правовому становищі  осіб з інвалідністю.

Ключові слова: Конвенція, інвалід, право, соціальний захист, законодавство, нормативно-правовий акт.

Відкрити статтю>>>

Мкртчян Р.С. Деякі питання перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов  підрозділів ДАІ МВС України

Мкртчян_фото

Статтю присвячено перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов  підрозділів ДАІ МВС України. У статті робиться аналіз доцільності і обґрунтованості заборони перегляду рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Ключові слова: перегляд судового рішення, підрозділи ДАІ МВС України, адміністративне судочинство, право на оскарження, апеляція, провадження.

Відкрити статтю>>>

Mikhailov R., Merdova O. Consultative Interaction Forms of Non-Governmental Associations with Public Administrative Authorities

У статті на підставі аналізу наукових робіт вчених, зарубіжного досвіду, а також чинного законодавства досліджено консультативні форми взаємодії громадських об’єднань з публічними органами державної влади. Охарактеризовано основні їх різновиди: парламентські слухання, консультації з громадськістю, громадські експертизи; публічне обговорення проектів нормативно-правових актів. Запропоновано ряд змін до чинного законодавство щодо врегулювання механізму реалізації зазначених форм взаємодії.

Ключові слова: громадське об’єднання, публічні органи державної влади, форми взаємодії, парламентські слухання, консультації з громадськістю, громадські експертизи; публічне обговорення проектів нормативно-правових актів.

Відкрити статтю>>>

Поліщук О.В. Теоретичний та практичний зміст міжнародно-правового регулювання відповідальності держав

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання міжнародної відповідальності держав; проаналізовано відповідність норм інституту міжнародної відповідальності вимогам часу; визначено теоретичне та практичне значення міжнародно-правового регулювання відповідальності держав; висвітлено тенденції щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання питання відповідальності держав.

Ключові слова: інститут міжнародно-правової відповідальності, механізм міжнародного права, держава, правопорядок, безпека

Відкрити статтю>>>

Римарчук Г.С., Римарчук Р.М. Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних проваджень пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Розглядаються питання про взаємодію підрозділів і служб правоохоронних органів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, визначаються форми її здійснення. Здійснено аналіз консолідованої системи організаційних та тактичних заходів боротьби з незаконним обігом наркотиків, грунтуючись на нормах законодавства.

Ключові слова: наркотичні речовини, оперативні працівники, слідчі, слідчі (розшукові) дії, кримінальні провадження, правопорушення, досудове розслідування, експертиза, дільничні інспектори міліції.

Відкрити статтю>>>

Romashchenko I.O. Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups 

Ромащенко_фото

У статті досліджуються питання відповідальності, управління, розподілу прав та обов’язків між материнською та дочірніми компаніями у групах компаній. Автором доводиться, що способи вирішення проблем всередині груп компаній залежать від того, чий інтерес підлягає захисту: групи компаній, кредиторів, працівників, інших зацікавлених осіб. Запропоновано шляхи вирішення конфліктів між суб’єктами у корпоративних групах через укладення договорів всередині корпорації, а також між корпорацією та третіми особами.

Ключові слова: договір, група компаній, інтерес групи, учасники, зацікавлені особи.

Відкрити статтю>>>

Tulinov V., Tulinova T. The Decentralization of National Administration as a Factor of Enhancement of Cooperation between the State Authorities and the Local Government

У статті проаналізовано зарубіжний досвід, державно-правову літературу, а також чинне законодавство, визначено основні параметри взаємин між органами державної влади і місцевого самоврядування. Сформульовано основні принципи: доцільності, самостійності органів державної влади і місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції, рівноправності, узгодження інтересів, забезпеченості ресурсами, взаємної відповідальності, гласності.

Ключові слова: централізація, децентралізація, законність, принципи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Шведова Г.Л. Кримінальний закон як структурний елемент кримінальної юстиції у протидії корупції в Україні

Шведова_фото

У статті проаналізовано роль кримінального закону як структурного елементу кримінальної юстиції у протидії корупції в Україні, встановлено необхідність застосування та нормативного регулювання разом із антикримінальними нових соціальних технологій та інших продуктивних концепцій у механізмі антикорупційної діяльності в Україні. З’ясовано, що невисокий рівень правової культури громадян має безпосередній вплив на якість антикорупційної практики в державі. При цьому кримінальному закону поряд із органами кримінальної юстиції надано першорядне значення у визначенні стратегії антикорупційної політики.

Ключові слова: кримінальний закон, кримінальна юстиція, корупція, протидія, антикорупційна практика.

Відкрити статтю>>>

Shevchenko O.V., Osyatinskiy S.O. Is it Necessary to Establish Severe Punishments for Corruption (Experience of China and Singapore)?

shevchenko osyatinskiy

Corruption is one of the most important social problems for many countries, including Ukraine. The fact that since 2004 at the initiative of the United Nations every ninth of December is International Anti-Corruption Day demonstrates about the global nature and importance of this issue for the international community.

The level of civilization of any country is determined by the degree of corruption spread: namely, bribery, possession of public funds and property using powers, theft, etc. All these phenomena are well-known in Ukraine, thus it takes every year its infamous place in the international ranking of corruption spread.

The authors have concluded that economic development is impossible and efforts to combat corruption are useless, when leaders and high-ranking officials abuse power to seize the public funds for personal benefit. This fact is also proved by Corruption perceptions Index for 2014. Unfortunately, corrupt politicians in Ukraine impunity export and withdraw funds and assets illegally obtained in safe places through offshore companies. Therefore, it is necessary to take radical anti-corruption measures for effective counteraction this threatening phenomenon, including to initiate criminal proceedings and to prosecute responsible officials. Though, severe penalties for corruption only of political opponents may cause much anxiety. And this is not the way to overcome corruption, but instead there is a possibility to get political instability in the country. In fact it will be only the “visibility of struggle”.

Keywords: corruption, punishment, property, anti-corruption measures, counteraction, prevention.

Відкрити статтю>>>

Юсупов В.В. Полицейское право и криминалистика: вопросы соотношения 

Юсупов_фото

У статті проаналізовано поліцейське право, його вплив на формування органів поліції у Російській імперії. Показано трансформацію функцій поліції, зосередження її діяльності на протидії злочинності. Окреслено вплив поліцейського права і криміналістики на підготовку поліцейських, методи та засоби попередження і розкриття ними злочинів. Зроблено висновки про співвідношення поліцейського права та криміналістики у діяльності органів поліції.

Ключові слова: поліцейське право, наука поліцейського права, криміналістика, наукова поліція, поліція, сискна частина.

Відкрити статтю>>>

Гетьман К.О. Правова природа основних функцій податку

В статті аналізуються функції податку, які є проявом його сутності в дії, способом вираження властивостей податку. Функції податків згрупувано у два блоки: основні й додаткові. Основні функції охоплюють сутнісну функцію податку (фіскальну) і дві загальнофінансові (регулюючу і контролюючу). Додаткові функції деталізують головні цілі, реалізовані через підсистему основних функцій.

Ключові слова: податок, функція, основні, додаткові, регулююча, контролююча, фіскальна.

Відкрити статтю>>>

Дяків Б.З. Кримінологічне запобігання вчиненню студентами  насильницьких злочинів в умовах вищого навчального закладу

У статті з’ясовано особливості об’єктів, суб’єктів, спрямованості заходів кримінологічного запобігання вчиненню студентами насильницьких злочинів. Акцентується увага на нерозривному зв’язку кримінологічного запобігання вчиненню студентами насильницьких злочинів з організацією виховного процесу у вищому навчальному закладі. Узагальнено практичні рекомендації  щодо удосконалення кримінологічного запобігання вчиненню студентами насильницьких злочинів в умовах вищого навчального закладу.

Ключові слова: кримінологічне запобігання, насильство, студент, вищий навчальний заклад, заходи, напрями, особливості.

Відкрити статтю>>>

Мігащук М.І. Поняття та природа захисту права на кореспонденцію

Мігащук_Фото

В статті досліджується поняття захисту права на кореспонденцію та його природа. Автор доходить висновку, що право на захист кореспонденції – це суб’єктивне право, яке існує лише в межах охоронного правовідношення та є самостійним і виникає з моменту порушення регулятивного суб’єктивного права на кореспонденцію чи його оспорювання.

Ключові слова: захист, право на захист, кореспонденція, право на кореспонденцію, суб’єктивне право, охоронні правовідносини.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий