Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 23

Журнал східноєвропейського права № 23

титульна сторінка

зміст

Сыроед Т.Л. Механизм ООН по защите детей во время вооруженных конфликтов  

Сироїд_фото (1)

У статті проведено аналіз діяльності органів ООН, інституцій системи ООН у сфері  захисту дітей під час збройних конфліктів; приділено  увагу правовим актам, прийнятим в рамках означених органів, інституцій, які мають практичне значення для забезпечення прав дітей; зроблено висновки та рекомендації, направлені на підвищення рівня захисту цієї категорії осіб.

Ключові слова: відповідальність, діти, захист, інституційні органи, неповнолітні, правове становище,  стандарти поведінки.

Відкрити статтю>>>

Заярний О.А. Інформаційна сфера як об’єкт адміністративно-правової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти

Заярний_фото

В статті з доктринальних, нормативних та правозастосовчих аспектів розглядається поняття «інформаційна сфера», визначаються її елементи, сукупність яких дає підстави віднести інформаційну сферу до об’єктів адміністративно-правової охорони, формулюються окремі пропозиції з удосконалення законодавства України, яким визначаються соціальні цінності, що підлягають охороні з боку держави у національному інформаційному просторі.

Ключові слова: адміністративно-правова охорона, інформація, інформаційна діяльність, інформаційна безпека, інформаційний простір, інформаційна сфера, об’єкт адміністративно-правової охорони.

Відкрити статтю>>>

Кочура О.О. Засади (принципи) кримінального провадження як гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розслідування

Кочура_фото_1

В даній статті проведено дослідження засад (принципів) кримінального провадження України як гарантій захисту неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розсування. Зроблено спробу виділити низьку правових положень, що повинні забезпечувати підвищений захист прав та законних інтересів неповнолітніх потерпілих в окрему засаду (принцип) кримінального провадження.

Ключові слова: гарантії прав та свобод людини, засади (принципи) кримінального провадження, неповнолітній потерпілий.

Відкрити статтю>>>

Маринчак Є.С.  Податкова правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб 

Маринчак_фото

У статті досліджуються питання правової природи та сутності податкової правосуб’єктності, її взаємозалежності з цивільною правосуб’єктністю шляхом науково-практичного аналізу моменту виникнення, припинення та обсягу кожного з її елементів. На основі аналізу нормативно-правових актів розглядаються дискусійні питання щодо виникнення правосуб’єктності та особливості її припинення. Розкривається специфіка податкової правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб - суб’єктів господарювання.

Ключові слова: правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, правовий статус, платники податків.

Відкрити статтю>>>

Панчишин Р.І. Поняття і зміст поведінки людини: філософсько-правовий аналіз 

Панчишин_фото

У статті розкрито основні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження філософсько-правових проблем поведінки людини. Проаналізовано аспекти становлення поведінки людини у філософсько-правовому вимірі, зокрема досліджено поведінку як діалектичне поєднання соціального та індивідуального, як об’єкт рефлексії філософської наукової думки; обґрунтовано становлення поведінки людини як фундаментальної проблеми буття індивіда в традиційних суспільствах.

Ключові слова: людина, поведінка людини, потреби, інтереси, мотиви.

Відкрити статтю>>>

Ясько І.В. Поняття, сутність та зміст податкового контролю 

Стаття присвячена дослідженню податкового контролю, визначення його особливостей та мети. Зясовано місце податкового контролю в структурі фінансового контролю. Визначено значимість податкового контролю для динамічного розвитку економічних відносин. Досліджено межі здійснення фінансового контролю. Для з’ясування сутності податкового контролю у статті визначено його об’єкт і предмет, склад суб’єктів, цілі і завдання, а також зміст. Зроблено висновок, що податковий контроль є складовою частиною управлінської діяльності держави у сфері оподаткування.

Ключові слова: контроль, податковий контроль, управлінська діяльність, фінансовий контроль, податки.

Відкрити статтю>>>

Хоменко В.О. Акти-плани як інструменти діяльності органів місцевого самоврядування

У статті проаналізовані різні визначення актів-планів та виявлено їх недоліки. Запропоновано власні ознаки до акту-плану та надано його визначення. Визначено юридичну природу, зміст, роль, мету актів-планування. Запропоновано здійснювати поділ актів-планів в залежності від їх спрямованості на зовнішні та внутрішні.

Ключові слова: інструменти діяльності органів місцевого самоврядування, акти-плани, Генеральний план міста, Адміністративно-процедурний кодекс України.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий