Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 25

Журнал східноєвропейського права № 25

титульна сторінка

зміст

Віхров О.П., Віхров С.О. Зобов’язання як міжгалузева категорія 

Віхров О_фото Віхров С_фото

Зобов’язання розглядається як міжгалузева загальнотеоретична категорія, що має специфічне вираження в окремих галузях права. Аналізуються загальні характерні ознаки зобов’язання: відносний характер; динамізм – властивість опосередковувати рух суспільних благ; наявність права вимоги управненої сторони та відповідного обов’язку сторони зобов’язаної; подвійна сутність – одночасно бути ідеальною правовою моделлю відповідного відношення та реальним, фактичним втіленням цієї моделі.

Ключові слова: зобов’язання, правові відносини, суспільні відносини, управнена сторона, зобов’язана сторона.

Відкрити статтю>>>

A.A. Kirichenko, A.S. Stefurak A New Doctrine of Free and Affordable Fourteen-Graded Juridical Education and Science: Invitation to Discussion

Фото Кириченко Александр Анатольевич.

Стаття присвячена новій доктрині освіти і науки. Розкрито сутність дошкільного, шкільного, полегшеного шкільного, особливого, позанормативного, кваліфікованого робітничого, спеціалізованого шкільного, базового університетського, спеціалізованого університетського, академічного, наукового, післядипломного та самоосвітнього рівня, а також освіти соціооточенням.

Ключові слова: юридична освіта, основні, допоміжні і ситуативні освітньо-кваліфікаційні рівні.

Відкрити статтю>>>

Погорецький М.А., Сухачов О.О. Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті проведено аналіз наукових джерел, положень законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони державної таємниці, а також практику оперативних підрозділів правоохоронних органів України з їх реалізації. Виявлено проблеми будови системи засобів охорони таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів та запропоновано шляхи  їх вирішення.

Ключові слова: захист інформації, охорона державної таємниці, оперативні підрозділи, оперативно-розшукові заходи, режим секретності.

Відкрити статтю>>>

Токарська А.С. Правова комунікація: теорія і її практика

fxiZI5NgnUQ

Досліджені погляди вчених на правову комунікацію. Критично оцінені парадигми, які з’явилися у світовій філософсько-правовій думці у різний час, зокрема, ідеї правової комунікації російської філософсько-правової школи. Зупинена увага на критичних поглядах російських учених щодо політико-правової опінії українського суспільства. Йдеться про право на комунікацію громадян у демократичному суспільстві, яке прагне до верховенства права.

Ключові слова: правова комунікація; філософсько-правова школа; комунікативно-правовий акт; право на комунікацію; верховенство права.

Відкрити статтю>>>

S.G. Kovalyova University Law (12th – 15th Centuries) as a Part of Medieval Law

kovalyova

У статті розкривається зміст терміну «університетське право», яким позначається сукупність правових норм, що діяли у середньовічних університетах впродовж XII – XV ст. Визначені причини появи, розвитку та зникнення університетського права, проаналізовані його особливості.

Ключові слова: університетське право, середньовічне право, університетська громада, середньовічний університет, правовий статус, середньовічні привілеї, університетська автономія.

Відкрити статтю>>>

Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти недобросовісного використання доменного імені за законодавством України

фотоМайданикЛ.

Розглядаються питання щодо стану і тенденцій нормативного регулювання відносин щодо недобросовісного використання доменного імені з точки зору недобросовісної конкуренції. Висвітлюються поняття кіберсквотингу, а також можливість віднесення доменного імені до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту в Україні.

Ключові слова: доменне ім’я, кіберсквотинг, акт недобросовісної конкуренції.

Відкрити статтю>>>

Пивовар І.В. Історичний досвід організаційно-правових перетворень у пенітенціарній системі ХІХ століття у період службової діяльності О. м. Максимовського

Пивовар_фото

Висвітлено життєвий шлях і практичну діяльність начальника Головного тюремного управління Міністерства юстиції Російської імперії Олександра Михайловича Максимовського (1861–1907). Підкреслено, що за відносно короткий строк очільництва пенітенціарним відомством О. Максимовський виявив себе справжнім господарем й високопрофесійним фінансовим менеджером, який спромігся здійснити своєчасні важливі організаційні перетворення в усьому відомстві, грамотно впровадивши, зокрема, зарубіжний передовий досвід. Деяку увагу в праці приділено ключовим напрямам його діяльності, особливо нормотворчій роботі з тюремної справи.

Ключові слова: О. М. Максимовський, начальник Головного тюремного управління, Міністерство юстиції, Російська імперія, пенітенціарна система.

Відкрити статтю>>>

Чернега А.П. Законні інтереси як правова категорія

чернега_1

Статтю присвячено теоретичному аналізу законних інтересів у юридичній науковій літературі. Розглядаються різні підходи до розуміння законних інтересів. З’ясовано правову природу законних інтересів,  специфічні ознаки та виокремлено їх в самостійне соціально-правове явище.

Ключові слова: інтерес, законні інтереси, суб’єктивне право, законні інтереси особи, правова категорія.

Відкрити статтю>>>

V. Chumak Administrative and Legal Framework of Anti-Terrorist Police Units of the Baltic States (on the Case of Estonia and Latvia)

Фото_Чумак (2)

У статті досліджено особливості діяльності антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Проаналізовано функції та завдання антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Обґрунтовано доцільність використання досвіду антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії в Україні.

Ключові слова: поліція, підрозділ, діяльність, тероризм, досвід, Естонія, Латвія.

Відкрити статтю>>>

Шульженко И.В., Шурупова Е.В. Правовой анализ непредоставления информации на запрос как один из видов противоправных деяний субъектов административной ответственности

Шульженко І.В._1фото Шурупова К.В. фото

В дослідженні автори аналізують ненадання інформації на запит як один з видів протиправних діянь суб’єктів адміністративної відповідальності. Авторами приділяється увага не тільки з’ясуванню правової природи, видів і особливостей запитів на інформацію, але і встановлюється склад протиправного діяння – ненадання інформації по запиту. В дослідженні розглянуті питання про визначення об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони визначеного адміністративного правопорушення у галузі доступу громадян до інформації.

Ключові слова: ненадання інформації на запит, індивідуальний запит, колективний запит, доступ до публічної інформації, адміністративна відповідальність, розпорядники інформації.

Відкрити статтю>>>

Хромова К.І. Нормативні засади діяльності органів прокуратури Українхромова_1и

хромова_1

В даній статті здійсненна спроба проаналізувати чинне законодавство, що регулює діяльність органів прокуратури щодо протидії корупції в Україні. Приділено увагу тлумаченню терміну «нормативно-правове регулювання» та відзначено, що його розуміння в юридичній літературі  неоднозначне та суперечливе. Підкреслено, що з метою законодавчого забезпечення діяльності органів прокуратури розроблено низку нормативних актів, які в тій чи іншій мірі регулюють діяльність даного органу, спрямовану на протидію корупції в Україні. Вони відрізняються один від одного за багатьма ознаками: юридичною силою, назвою, порядком прийняття, порядком набрання чинності та дії тощо.  Окрему увагу приділено впливу міжнародних правових актів, ратифікованих у встановленому порядку, на правову основу діяльності прокуратури  щодо протидії корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, попередження корупції, прокуратура, нормативно-правове регулювання. 

Відкрити статтю>>>

Белінська Ю.Б. Класифікація принципів загальнообов’язкового соціального страхування відповідно до законодавства України

белінська

Cтаттю присвячено дослідженню системи принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства України. Проаналізовано законодавчу основу, визначено правову категорію «принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування». Наведена власна класифікація принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлено основні проблеми правового регулювання принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ключові слова: принципи права, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, принципи загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законодавство України, страхувальник, страховик, право соціального забезпечення.

Відкрити статтю>>>

A.А. Mykhalenko Anti-Corruption Stakeholders in Ukraine 

фото Михаленко Андрій

У статті здійснено правовий аналіз депозитаріїв щодо збереження антикорупційного майна що знаходиться на території України. Визначено роль та особливості відповідальності, а також проаналізовано положення щодо захисту майна з боку держави.

Ключові слова: збереження майна, депозитарій, відповідальність, державний захист.

Відкрити статтю>>>

D.V. Onopriienko Features of Financial Monitoring During Financial Crisis

Онопрієнко Дмитро

У цій статті проаналізовано теоретичні моделі того, як фінансова криза може розгортатися, навіть коли ринки капіталу добре функціонують. Ці різні теорії припускають, що умови, при яких така криза більш ймовірна, і які заходи політики, доступні для центральних банків можуть виявитися найбільш ефективним.

Ключові слова: фінансова криза, фінансовий моніторинг, центральний банк, фінансова політика.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий