Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 28

Журнал східноєвропейського права № 28

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Юридичні колізії Закону України «Про Державне бюро розслідувань»

У статті на основі правового аналізу Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VII наводяться колізії цього нормативно-правового акта. Зроблено висновок, що норми Закону містять неточності, протиріччя або допускають їх подвійне тлумачення, що свідчить, зокрема, про те, що він розроблений не на науковій основі. Автором внесені зауваження та пропозиції щодо удосконалення окремих положень Закону.

Ключові слова: Державне бюро розслідувань, центральний орган виконавчої влади, правоохоронний орган, підслідність, прокурорський нагляд, досудове розслідування, протидія злочинності, колізії закону.

Відкрити статтю>>>

Автухов К.А., Брус К.Ю. До питання підзаконних нормативно-правових актів у кримінально-виконавчому праві

Автухов_фото (1) Брус_фото

Розглянуто місце підзаконних нормативно-правових актів у системі виконання покарань, історію їх прийняття. Наголошено на проблемних аспектах статей деяких підзаконних нормативно-правових актів; проаналізовано доцільність прийняття певних нормативних приписів в цілому.

Ключові слова: підзаконний нормативно-правовий акт, указ, постанова, Державна пенітенціарна служба України, Міністерство юстиції України.

Відкрити статтю>>>

Євдокіменко С.В. Особливості проведення судово-економічних експертиз дотримання вимог податкового законодавства України

У роботі проаналізовано і визначено по правопорушенням з питань податкового законодавства суб’єкти відповідальності, види відповідальності і їх характеристика, основні ознаки та  найбільш поширені способи ухилення від сплати податків і зборів, у тому числі у зовнішньоекономічній діяльності, а також визначено перелік документів відповідно видів правопорушень  податкового  законодавства.

Ключові слова: умисне ухилення  від сплати податків, зборів; способи  ухилення від податків; суб’єкти відповідальності за злочини; дослідження  документів для підтвердження здійснення правопорушень податкового законодавства України.

Відкрити статтю>>>

Лукашевич С. Ю., Бочарова К.А., Бурба М.В.  Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки

Лукашевич_фото Бочарова_фото Бурба_фото

Статтю присвячено аналізу злочинної поведінки осіб та факторам, які на неї впливають. Зазначено, що окрім кримінології  спроби пояснення злочинної поведінки також відбуваються в інших науках про людину і її поведінку. Наголошено, що жодна з розроблених сучасною наукою теорій індивідуальної злочинної поведінки не є домінуючою. Тож подальші дослідження цієї проблеми сприятимуть більш дієвому запобіганню злочинності як на індивідуальному, так і на загальносоціальному рівнях.

Ключові слова: індивідуальна злочинна поведінка, агресія, запобігання злочинності, індивідуальна профілактика, біологічні аномалії.

Відкрити статтю>>>

Щирба М.Ю. Правовий статус пацієнта в умовах глобалізації суспільства 

щирба

У статті розглядаються проблеми у сфері охорони здоров’я. В основному акцентовано увагу на факторах впливу глобалізації на правовий статус пацієнта. Вказується, що глобальні виклики у сфері охорони здоров’я проявляються в наступному: проблеми екології Всесвіту, рівного доступу до медичних послуг, глобальні захворювання, трансформація культурно-цивілізаційних пріоритетів та зміна моральних ціннісних категорій у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: пацієнт, правовий статус, глобалізація, медицина, екологія.

Відкрити статтю>>>

Глусенко А.С. Міжбюджетні відносини і бюджетне регулювання 

У статті розглянуто зміст категорії «міжбюджетні відносини», визначено ознаки таких відносин. На основі аналізу чинного бюджетного законодавства та монографічної літератури виявлено сутність понять «міжбюджетні відносини» та бюджетне регулювання, виділено специфічні характеристики.

Ключові слова: бюджетне регулювання; міжбюджетні відносини; органи державної влади; органи місцевого самоврядування; розмежування повноважень.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Європейські принципи здійснення відеоспостереження

Розглянуто право на недоторканість приватного життя та визначено його складові. Звернено увагу на те, що для дотримання цього права суб’єкти застосування відеоспостереження повинні діяти у відповідності до принципів, які були розроблені громадською організацією Європейський Форум із забезпечення міст (European Forum for Urban Security) і включені до Хартії демократичного використання відеоспостереження.

Ключові слова: відеоспостереження, право на недоторканність приватного життя, принципи відеоспостереження.

Відкрити статтю>>>

Казміришин Е.О. Еволюційний поступ державної політики у сфері європейської інтеграції України

Стаття присвячена визначенню та дослідженню етапів становлення та розвитку державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Ключові слова: державна політика, європейська інтеграція, Європейський Союз, Україна, етап.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий