Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 29

Журнал східноєвропейського права № 29

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства 

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження через відсутність процесуальної заінтересованості заявника.

Ключові слова: інструменти, правосуддя, цивільний процес, оптимізація, завдання цивільного судочинства, активна роль суду, спрощення судових процедур.

Відкрити статтю>>>

O. Melnychuk, R. Kravets Legal Bases of Higher Education Quality Assurance in Ukraine in the Context of the European Experience

У статті розглянуто правові засади забезпечення якості вищої освіти в європейських країнах. Розкрито функціонування національних агентств із забезпечення якості вищої освіти. Запропоновано внести доповнення до Закону України «Про вищу освіту» в частині вимог до членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ключові слова: вища освіта, забезпечення якості освіти, правові засади, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Відповідність кримінального законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми Європейським стандартам

Орлеан фото

У статті аналізується відповідність положень кримінального законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми положенням низки Європейських міжнародно-правових документів. Визначено шляхи удосконалення національного законодавства та перспективні напрями подальших наукових досліджень у розглядуваній сфері.

Ключові слова: торгівля людьми, торгівля дітьми, вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини з метою експлуатації, купівля-продаж людини, експлуатація людини.

Відкрити статтю>>>

Виноградов А.К., Тунтула А.С.  Междисциплинарные связи антикриминальной отрасли права и иных антиделиктных юридических наук с криминалистикой и ордистикой

Фото_Виноградов Андрей Кимович Фото Тунтула Александра Сергеевна

На основі нової класифікації юридичних наук розглянута нова доктрина міждисциплінарних зв’язків криміналістики та ордистики з існуючими і перспективними антиделіктними юридичними науками. Особливу увагу приділено сутності міждисциплінарних зв’язків криміналістики з ордистикой та обох вказаних наук з деліктологією та з іншими методичними юридичними науками і полінауковими напрямками. Розглянуто міждисциплінарні зв’язки криміналістики та ордистики з конституційною, адміністративною, антикримінальною і трудовою галуззю права та з іншими базисноантиделіктними юридичними науками.

Ключові слова: міждисциплінарні зв’язки, криміналістика, ордистика, адміністративна галузь права, антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, ордистичне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Коломієць П.В. Щодо вдосконалення правових засад оподаткування в Україні

Коломієць_фото

Статтю присвячено висвітленню дискусійних питань удосконалення правового регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів. Особливу увагу приділено раціональному використанню термінології податкового права. Запропоновано ряд практичних заходів, спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання в досліджуваній сфері.

Ключові слова: податок, система оподаткування, податкова система, податкова термінологія, Податковий кодекс України.

Відкрити статтю>>>

Кулага Е.В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні

Кулага_фото

У статті визначено етапи розвитку законодавства у сфері технічного регулювання в Україні. Окреслено проблемні аспекти правового регулювання у даній галузі та шляхи його вдосконалення у зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова: технічне регулювання, стандартизація, метрологія, стандарти, технічні регламенти.

Відкрити статтю>>>

Мінаєва О.М. Принципи права та їх значення в процесі судового вирішення податкових спорів

Стаття присвячена дослідженню принципів права, які знаходять свою реалізацію в рамках судового вирішення податкових спорів. Розглянуто норми діючого законодавства, в яких знаходять своє формальне вираження принципи права, проаналізовано наукові погляди сучасних вчених на підняту автором проблематику. Проведено детальний науковий аналіз правової природи та призначення принципів права в аспекті їх правореалізації в рамках судових процедур із вирішення податкових спорів.

Ключові слова: принципи права, податкові спори, судові процедури, процесуальна діяльність, загальноправові принципи, принципи адміністративного судочинства, спеціально-податкові принципи.

Відкрити статтю>>>

Найдьон Ю.О. Основоположні засади попередження, виявлення, припинення оперативними підрозділами Служби безпеки України протиправної діяльності іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб

найден

У статті здійснено аналіз сутності принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України, як основоположних засад правового та організаційного забезпечення виявлення, попередження та припинення СБ України розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп та осіб. На підставі проведеного дослідження теоретичних джерел визначено розуміння принципу діяльності оперативних підрозділів СБ України. Шляхом вивчення правових джерел, наукових досліджень, матеріалів практики здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності СБ України визначено класифікацію принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України.

Ключові слова: принцип; верховенство права; законність; дотримання прав і свобод людини; оперативно-розшукова діяльність, контррозвідувальна діяльність, конспірація.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким

Романов_фото

Стаття присвячена розгляду окремих норм Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексу України, які регулюють порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.  Автор дає власне бачення і висновок про правову природу, сутність, логіку побудови і правові ситуації, на які розраховані ч. 5 ст. 82 КК України і ч. 8 ст. 154 КВК України, з’ясовує чи мають ці норми колізійну природу або ж йдеться про різні правовідносини.

Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, заміна покарання більш м’яким, застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених, яким покарання замінено на більш м’яке.

Відкрити статтю>>>

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства 

Татулич_фото

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, що завдання є засобом досягнення ефективності  цивільного судочинства.

Ключові слова: цивільна процесуальна форма, цивільне судочинство, правосуддя, процесуальна діяльність, завдання, справедливість, неупередженість, своєчасність.

Відкрити статтю>>>

Волос А.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав

Волос_фото

У статті проаналізовано особливості кримінальної охорони авторського права та суміжних прав у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. З’ясовано, що кримінальну відповідальність за порушення авторського та суміжних прав встановлено у правових системах більшості країн. Увага приділена підставам кримінальної відповідальності та видам покарань, що можуть застосовуватися. Позитивно оцінюється практика встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб.

Ключові слова: кримінальна охорона, інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, покарання, штраф, позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Правове регулювання застосування відеоспостереження в Німеччині: позитивний досвід для України

Указано, що юридичні акти, в яких закріплено порядок застосування відеоспостереження в Німеччині, поділяються на ті, які регулюють умови застосування відеоспостереження поліцією, публічною адміністрацією та фізичними особами. З’ясовано, що підставою для застосування відеоспостереження працівниками поліції Німеччини є закони «Про поліцію» або «Про дотримання громадського порядку і безпеки» земель, а також Федеральний закон та закони земель «Про мирні зібрання».

Ключові слова: відеоспостереження, персональні дані, громадське місце, громадський порядок, мирне зібрання.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий