Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 30

Журнал східноєвропейського права № 30

титульна сторінка

зміст

Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України

Lukach_photo

Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи.

Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет права; підгалузь права.

Відкрити статтю>>>

O.P. Getmanets Legal Regulation of Financial Interests of the Members of Budget Process in Ukraine

Автор статті аналізує фінансові інтереси учасників бюджетного процесу та розглядає їх важливість при формуванні бюджетних правовідносин. Проаналізовано погляди вчених щодо правової природи публічних фінансових інтересів.

Ключові слова: бюджет, фінансовий інтерес, публічний фінансовий інтерес, бюджетний процес, учасник бюджетного процесу, принципи бюджетного законодавства.

Відкрити статтю>>>

O.M. Lytvynov, A.V. Bailov The System of Counteracting Crime: the Concept and Essence

imgonline-com-ua-compressedfJujGSYoSDNm Байлов

Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.

Ключові слова: протидія злочинності, система, профілактичні заходи, попередження злочинності, управління.

Відкрити статтю>>>

Буканов Г.М.  Актуальні аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні

Буканов_фото

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему забезпечення екологічної безпеки. Сформульовано авторське поняття забезпечення екологічної безпеки, що пропонується закріпити у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, екологічні загрози, екологічні небезпеки, екологічні ризики, екологічна ситуація.

Відкрити статтю>>>

Коломієць П.В. Про Податковий кодекс України в контексті «Основ світового податкового кодексу»

Коломієць_фото

Статтю присвячено аналізу останніх досліджень і публікацій з проблематики необхідності врахування позитивного досвіду розвинених зарубіжних країн у сфері вдосконалення податкової системи. Автором сконцентровано увагу на деяких пропозиціях і рекомендаціях, наданих в «Основах світового податкового кодексу». Використовуючи порівняльно-правовий метод наукового пізнання, проведено дослідження та порівняння окремих норм чинного Податкового кодексу України та деяких правових аспектів, наведених в універсальному міжнародному документі ООН «Basic World Tax Code (Russian language version, 1996)».

Ключові слова: податкова система, Податковий кодекс України, Основи світового податкового кодексу, податкова реформа.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами

фото Кравченко М.Г.

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами. В статті проведений аналіз чинного законодавства України у сфері поводження з відходами, положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Директив Європейського Союзу у сфері управління відходами. Автором визначено сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами та зроблені пропозиції, щодо підвищення ефективності цього процесу.

Ключові слова: адаптація, побутові відходи, законодавство України, Європейський Союз, Угода про асоціацію.

Відкрити статтю>>>

Олійник Д.О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону 

Фото Олійник

Указано, що сфера економічного захисту державного кордону є окремою структурною одиницею системи національної безпеки та об’єктом  державного управління. Корупція у цій сфері інституціоналізувалася, виконує роль неформального регулятора відносин між владою і бізнесом, а корупційна злочинність виступає джерелом незаконних доходів обох сторін цих відносин.

Ключові слова: державний кордон, економічна безпека, системна корупція, інституціоналізація злочинності, кримінальний ринок корупційних послуг.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Організація відеоспостереження в Німеччині: можливість для запозичення в Україні

У статті розглянуто організацію відеоспостереження у деяких містах Німеччини. Виявлено переваги встановленого відеоспостереження. Звернено увагу на взаємодію між працівниками поліції і Службою безпеки Німецької залізниці щодо поводження з даними, отриманими в результаті здійснення відеозйомки. Зроблено пропозиції щодо організації відеоспостерження для України.

Ключові слова: відеоспостереження, правоохоронні органи, громадські місця.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий