Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 31

Журнал східноєвропейського права № 31

титульна сторінка

зміст

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

imgonline-com-ua-resize-ryekm2dux8

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах.

Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства.

Відкрити статтю>>>

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах 

foto_poyedinok-vv

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств.

Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор.

Відкрити статтю>>>

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

bedrij_foto

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у сфері спадкування і сімейних відносинах; регулювали кримінальну відповідальність.

Ключові слова: правовий звичай, класифікація, відповідність закону, зміст припису, сфера регулювання.

Відкрити статтю>>>

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII  «Про      Національне антикорупційне бюро України»

vasilash

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки щодо їх удосконалення.

Ключові слова: покарання, призначення покарання,  призначення покарання за корупційні злочини.

Відкрити статтю>>>

Закоморна К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді

zakomorna_foto-1

Розкрито основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Визначено фактори впливу на формування змісту основ організації та діяльності муніципальних органів влади. Висвітлено сутність правової, територіальної та матеріально-фінансових основ організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді.

Ключові слова: матеріально-фінансова основа, муніципальні органи влади в Канаді, основи організації та діяльності, правова основа, територіальна основа.

Відкрити статтю>>>

Кагадій М.І.  Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства.

Відкрити статтю>>>

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

martinyuk_foto 

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту.

Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська дер­жава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

panchak_foto

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину.

Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, превенція, причини вчинення злочину.

Відкрити статтю>>>

Савенко В.В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності

savenko-foto

У статті проведено порівняльний аналіз співвідношення права та закону як основних структурних складових правової реальності та досліджено їх еволюцію в системі парадигмального розвитку суспільства.  Проаналізовано цивілізаційні принципи та особливості формування правових систем, божественні першооснови права і закону, трансформації правосвідомості  у віддиференційованих та невіддиференційованих правових системах.

 Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий закон, філософія права, суспільство.

Відкрити статтю>>>

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах 

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, кіберсфера.

Відкрити статтю>>>

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції 

rebrish_foto

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний делікт, квазі-делікт.

Відкрити статтю>>>

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

imgonline-com-ua-resize-ymtrecyfra-1

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками.

Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий