Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 33

Журнал східноєвропейського права № 33

титульна сторінка

зміст

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність  Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості.

Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, принципи Європейського права, порушення Європейського права, шкода, причинно-наслідковий зв’язок, компенсація.

Відкрити статтю>>>

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі  суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних  проваджень 

berezhnij-_foto

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який розглядає інше кримінальне провадження.

Ключові слова: вирок, докази, доказування,  пізнання, преюдиція.

Відкрити статтю>>>

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, що без перекладача неможливо успішне здійснення правосуддя у таких справах.

Ключові слова: перекладач, засада державної мови кримінального провадження, захист прав і свобод, захисник, особа, яка має фізичні вади.

Відкрити статтю>>>

Качинська М.О.  Причини латентності насильства в сім’ї 

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як важливі загальнодержавні події країни на макрорівні, які неодмінно впливають на взаємовідносини на мікрорівні однієї сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, причини, латентність правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Відкрити статтю>>>

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

korolenko_foto

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом.

Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності.

Відкрити статтю>>>

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

marisyuk_foto

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються лише певного, вузького кола питань у досліджуваній сфері.

Ключові слова: кримінально-виконавче право, регулювання проблем, приписи, правовий статус, правовідносини.

Відкрити статтю>>>

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності


novikov_foto

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention 

123_500x726

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій.

Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність.

Відкрити статтю>>>

Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

shumilo_foto

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.

Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий