Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 35

Журнал східноєвропейського права № 35

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Неопределённые юридические понятия в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта

melnyk_photo_500x718

Стаття присвячена аналізу сутності та значення невизначених юридичних понять у праві мирних зібрань. У роботі робиться висновок, що юридична наука має шукати способи не вивільнення права та законодавства від невизначених юридичних понять, а розроблювати рекомендації, спрямовані на правомірне використання таких понять у правотворчій та правозастосовній діяльності.

Ключові слова: невизначені юридичні поняття, тлумачення, суд, Європейський суд з прав людини, право на свободу мирних зібрань.

Відкрити статтю>>>

V.M. Baraniak, K.B. Marysyuk The Possibilities of Using Diffusion and Contact Method for the Analysis of the Traces of the Firearms on Clothes and Body of the Person

Бараняк_Фото   Марисюк_Фото

У статті розглянуті можливості використання дифузно-контактного методу для встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї за слідами на одязі і тілі підозрюваної особи під час розслідування злочинів, пов’язаних з її застосуванням. Запропонована методика виявлення та дослідження слідів вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, яка дає можливість встановити факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а в окремих випадках її ідентифікувати.

Ключові слова: сліди вогнепальної зброї, дифузно-контактний метод, криміналістика, пістолет Макарова, пістолет Марголіна, сліди вогнепальної зброї.

Відкрити статтю>>>

Ільков В.В. Загальнотеоретичні підходи до розуміння джерел права як основа дослідження проблем джерел права в адміністративному судочинстві

fotо Ильков В.В.

У статті автор робить аналіз існуючих наукових поглядів про джерела права, висвітлює загальні тенденції до розуміння джерел права та з’ясувує можливості запозичення відповідних здобутків теоретичної науки для формування поглядів на джерела права в адміністративному судочинстві.

Ключові слова: право, джерела права, форми права, адміністративне право, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

P.V. Kolomiiets Principles of Tax Law in Researches of Ukrainian Scientists: an Analytical Review

Коломієць_фото

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових досліджень українських учених щодо проблематики визначення основних засад національного податкового законодавства. Результати проведеного моніторингу стану розробки проблеми визначили тенденції трансформацій принципів, на яких, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, ґрунтується сучасне податкове законодавство, у контексті новітньої реформації вітчизняної податкової системи.

Ключові слова: принципи податкового законодавства, податкові принципи, податкова система.

Відкрити статтю>>>

Николина К.В. Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації

Николина_фото

В статті аналізуються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння тлумачення в праві. Автором з’ясовано співвідношення категорій «герменевтика» та «тлумачення» і обґрунтовано, що їх слід розглядати як загальне і частину відповідно. Визначено, що об’єктом інтерпретації можна вважати не лише письмові джерела права, а й правові принципи, дії, усні висловлювання або навіть наміри, які дозволяють конструювати юридичну норму.

Ключові слова: тлумачення права, юридична інтерпретація, герменевтика, об’єкт юридичної інтерпретації, текст права.

Відкрити статтю>>>

M.S. Puzyrov Classification of U.S. Penal Institutions and Its Influence on European Penitentiary Practice

Пузирьов_фото

Наведено класифікацію установ виконання покарань у США за такими рівнями безпеки: мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, високого/закритого рівня безпеки, максимального рівня безпеки, супермаксимального рівня безпеки. Обґрунтовано вплив такої класифікації на європейську пенітенціарну практику. У розвиток положень трансформованої пенітенціарної доктрини України запропоновано диференціацію вітчизняних установ виконання покарань.

Ключові слова: порівняльно-правові (компаративні) дослідження, установи виконання покарань, рівні безпеки, ізоляція, засуджені.

Відкрити статтю>>>

Шамрук Н.Б. Діяльність недержавних організацій з протидії насильству в сім’ї

Шамрук_фото

Стаття присвячена дослідженню участі недержавних організацій у протидії насильству в сім’ї. Проаналізовано основні форми діяльності недержавних громадських організацій, окремо зосереджено увагу на особливих недержавних утвореннях – юридичних клініках, співпраці з іншими громадськими інституціями, державними установами та засобами масової інформації, виокремлено форми взаємодії  між громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо протидії насильству в сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, громадська організація, юридична клініка, тренінг, круглий стіл, майстер-клас, консультація.

Відкрити статтю>>>

Шпортюк О.М. Деякі питання дослідження злочинності серед співробітників правоохоронних органів

Шпортюк_фото

Стаття присвячена розгляду соціальних та правових сторін правопорушень, які вчиняються співробітниками правоохоронних органів України. Досліджується система суспільних відносин, що виникають під час здійснення правоохоронної діяльності персоналом силових структур, та обставини, які спонукають їх до порушення закону. Розглядаються фактори зовнішнього впливу на особистість співробітника правоохоронного органу, який вчинив злочин, в аспекті його особливого правового становища, обумовленого спеціальним статусом.

Ключові слова: вчинення  злочинів, правоохоронні органи, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Бугрим М.П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування

Бугрим_фото

Засада змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту реалізується як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування.Реалізація даної засади на стадії досудового розслідування має низку проблем. У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Приділено значну увагу проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, відсутність гарантій щодо реалізації процесуальних прав сторін, а також ряду інших проблем.

Ключові слова: принцип, змагальність, досудове розслідування, сторони, рівність, докази.

Відкрити статтю>>>

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий