Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 37

Журнал східноєвропейського права № 37

титульна сторінка

зміст

O.A. Kyrychenko, O.U. Shlychek Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility

У статті запропоновано варіант вирішення проблеми із можливістю багаторазового звернення до суду з клопотанням про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. У цьому аспекті розглянуто новітнє розуміння базисного конституційного обов’язку держави із пізнання, визнання, забезпечення та відновлення правового статусу соціосуб’єктів, склад соціосуб’єктів та сутність кожної із базисних категорій їхнього правового статусу. Запропоновано розіміння меж правомірності реалізації правового статусу різних соціосуб’єктів за наявності конкуренції їхніх правових статусів.

Ключові слова: відсторонення судді від посади, правовий статус соціосуб’єктів, права, свободи, інтереси, обов’язки, базисний конституційний обов’язок держави, конкуренція правових статусів різних соціосуб’єктів.

Відкрити статтю>>>

Алєксєєнко І.Г., Стасюк О.М. Аспекти застосування дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності  за шкоду заподіяну корупційними та пов’язаними з корупцією правопорушеннями

 У статті, аналізуючи положення національного законодавства про подолання корупції, досліджуються особливості притягнення до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за порушення корупційного характеру. Зроблено висновок,  що застосування відшкодування шкоди та інших засобів цивільно-правового впливу, у зв’язку із вчиненням таких правопорушень, може мати прояв  самостійних наслідків корупційної поведінки.

Ключові слова: корупційні діяння та правопорушення пов’язані з корупцією, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність за шкоду заподіяну  проявами  корупції, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Вплив політичної корупції на результати
реформування правоохоронної системи України

У статті обґрунтовано актуальність питань боротьби з корупцією. Коротко охарактеризовано стан наукових досліджень цих питань. Охарактеризовано сучасний стан реформування правоохоронних органів. Показано прямий зв’язок між політичною корупцією та відсутністю належних результатів реформування правоохоронних органів. Окреслено перспективні шляхи виходу правоохоронної системи України з кризи.

Ключові слова: політична корупція, політична еліта, правоохоронна система, правоохоронні органи, національна поліція.

Відкрити статтю>>>

Кагадій М.І. Порівняння основ конституційного ладу Білорусії, Молдови, Росії, України

В статті досліджуються основи конституційного ладу таких країн близького зарубіжжя як Білорусія, Молдова, Росія, Україна. Аргументується позиція автора щодо спільних засад і відмінностей основ конституційного ладу названих країн близького зарубіжжя. Визначаються особливості основ конституційного ладу окремих країн близького зарубіжжя. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: основи конституційного ладу, конституційний лад Республіки Білорусії, конституційний лад Республіки Молдова, конституційний лад Російської Федерації, конституцій лад України.

Відкрити статтю>>>

Качинська М.О. Жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім’ї

У статті розглянуто жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім’ї. Звернуто увагу на правове регулювання попередження та протидії правопорушенням на сімейно-побутовому ґрунті. Проаналізовано прояви жорстокого поводження з дітьми. Детально розглянуто випадки встановлення статусу дитини, що опинилась у складних життєвих обставинах. Проаналізовано окремі особливості кримінально-правової та адміністративно-правової кваліфікації вчинення сексуального, фізичного насильства в сім’ї.

Ключові слова: жорстоке поводження з дитиною, насильства в сім’ї над дитиною, дитина, тяжкі життєві обставини, охорона дитинства.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Вітик Ю.Ю., Мельник С.Б. Розгорнутий виклад новітньої доктрини процедури роботи із об’єктивними, суб’єктивними і змішаними джерелами антикримінальних відомостей

У статті розкрита сутність новітньої доктрини сутності та інших закономірностей роботи з джерелами доказів і запропонована редакція статті Кодексу антикримінального судочинства України про докази і процедуру роботи з ними. Розглянуто видовий поділ практичних дій і предмету доказування. Викладено сутність новітньої доктрини професійності та об’єктивності та  низки інших новітніх доктрин процедури роботи з доказами та їх джерелами в антикримінальному судочинстві.

Ключові слова: етапи роботи з доказами та їх джерелами; нейтральний вирок; причетна особа; професійність і встановлення об’єктивної істини в антикримінальному судочинстві.

Відкрити статтю>>>

Мартинюк О.В. Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також на соціальних чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як зґвалтування, перелюбство, звідництво, насильницьке викрадення жінки, посягання на особисту свободу жінки, образа словом та покарання, що призначалися за них.

Ключові слова: жінка, злочини проти честі, гідності та особистої свободи, образа дією, образа словом, Литовський Статут, Литовсько-Руська держава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

V. Yureskul General Legal Regime of Lands for Recreational Use in Ukraine

У статті на підставі аналізу чинних нормативно-правових актів визначається загальний правовий режим земель рекреаційного призначення в Україні. Звертається увага на відсутність єдиної чітко визначеної системи положень щодо нього й актуальність розроблення і прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення».

Ключові слова: земельне право, категорії земель, землі рекреаційного призначення, правовий режим земель рекреаційного призначення, загальний правовий режим земель рекреаційного призначення.

Відкрити статтю>>>

G.V. Yurkova Institute of Reconciliation of Parties in the Criminal Proceedings of Ukraine

У статті розглядаються питання захисту прав і свобод людини в історії еволюції суспільства, а також дослідження даного питання в теорії кримінального процесуального права; розглянуті проблеми та недоліки в питаннях забезпечення прав потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого на досудовому слідстві в аспекті відновного правосуддя; проаналізовані такі інститути кримінально-процесуального права, як звільнення особи від кримінальної відповідальності, примирення сторін, укладення угоди, провадження на підставі угод; проаналізовані підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності; розроблені пропозиції вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України.

Ключові слова: потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, прокурор, забезпечення прав і законних інтересів, звільнення від кримінальної відповідальності, відновне правосуддя, примирення сторін, укладення угоди, провадження на підставі угоди, відшкодування шкоди, процедура примирення, клопотання.

Відкрити статтю>>>

Теплюк С.М. Розвиток концепції публічного порядку у праві окремих країн континентальної  Європи

У статті проаналізовано підходи до розуміння публічного порядку у  праві Франції, ФРН та України. Встановлено, що у сучасному праві порушення публічного порядку є  підставою для визнання внутрішнього правочину недійсним, бар’єром проти застосування іноземного права, підставою для скасування арбітражного рішення, підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного або судового рішення, а також відміни арбітражного рішення.

Ключові слова: публічний порядок, обмеження у застосуванні іноземного права, арбітрабельність спорів, відмова у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, скасування арбітражних рішень.

Відкрити статтю>>>

Дамбітова К.Ю.  Особливості визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України

У статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти власності та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Розглянуто підходи до розуміння власності  як об’єкта злочину. Здійснено аналіз предмета шахрайства, що виділяють у структурі об’єкта злочину.

Ключові слова: родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, шахрайство, предмет, обман, зловживання довірою.

Відкрити статтю>>>

Проців Н.І. Окремі аспекти визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень

Стаття присвячена аналізу окремих питань визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень в Україні та за кордоном. Проведено історичне дослідження становлення процедури визнання та виконання арбітражних рішень в світі. Описано основні аспекти оскарження арбітражних рішень. Запропоновані шляхи реформування українського законодавство в частині судового сприяння міжнародному комерційному арбітражу.

Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж; арбітражне провадження; арбітражний регламент; третейські суди; МКАС при ТПП України.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.