Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 38

Журнал східноєвропейського права № 38

титульна сторінка

зміст

A.V. Bailov, I.O. Romanchuk Issues of Interaction of
Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime
in Ukraine and Poland

Байлов Фото-Романчук

У статті аналізуються питання взаємодії пенітенціарних органів та установ з іншими правоохоронними органами України та Польщі. Автори вказують, що боротьба зі злочинністю є спільною метою всіх правоохоронних органів, яка досягається тільки шляхом взаємодії останніх один з одним. Визначено форми взаємодії пенітенціарних органів та установ з підрозділами по боротьбі зі злочинністю в Україні та Польщі. Автори виконали порівняльний аналіз законодавства обох країн з цього питання і розробили деякі пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова: пенітенціарні органи та установи, правоохоронні органи, боротьба зі злочинністю, взаємодія.

Відкрити статтю>>>

Бондар В.В. Щодо проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України

Бондар_фото

У статті проведено дослідження окремих проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України, проаналізовано законодавство, що регулює діяльність Національної поліції України, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення норм Закону України «Про Національну поліцію».

Ключові слова: законодавство, Закон України «Про Національну поліцію», адміністративно-правове регулювання, діяльність, завдання та повноваження поліції.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності

Романов_фото

Стаття присвячена розгляду концептуальних основ мети кримінального покаранн. Розглянута реальність досягнення цілей покарання¸поставлені питання щодо доцільності саме таких цілей, а також їх соціальну значущість. Автор вивчає етичну складову мети кримінальног покарання і приходить до висновку про її відсутність в чинному законодавстві і необхідність сформулювати соціально корисні та актуальні цілі покарання.

Ключові слова: мета покарання, виправлення і ресоціалізація засуджених, позитивні властивості покарання, етична складова мети покарання.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії

Романов_фото glushanovska

У статті здійснено порівняння  кримінально-виконавчої системи України та Фінляндії, пошук шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства відповідно до Європейських стандартів, доцільність  та раціональність застосування досвіду Фінляндії.

Ключові слова: покарання, кримінально-виконавча система, пробація, реформування, кримінально-виконавчі установи, ресоціалізація.

Відкрити статтю>>>

T.O. Tretiak Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement

У статті автор досліджує правову природу остаточного рішення процедури оцінки впливу на довкілля. За допомогою цього рішення встановлюються умови здійснення планованої діяльності, що може негативно впливати на довкілля та здоров’я людини. На думку автора, умови, що містяться в остаточному рішенні є результатом домовленості між трьома сторонами: органом, що приймає остаточне рішення; замовником та заінтересованою громадськістю.

Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, екологічні права людини, адміністративні акти, угоди, договори.

Відкрити статтю>>>

Тунтула А.С., Шлычек А.Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии

Фото Тунтула Александра Сергеевна Фото Шличек

У статті запропоновано базисні порядки забезпечення і відновлення правового статусу молоді і новітня доктрини суду, Конституційного кодексу України і Кодексу конституційного судочинства України. Розглянуто новітні доктрини базисних значень право як наріжної категорії юриспруденції, різновидів соціосуб’єктів, сутності базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів, базисного конституційного обов’язку держави та низка інших доктрин і концепцій, що тісно пов’язані із розбудовою новітнього правового статусу молоді.

Ключові слова: правовий статус молоді, право, свободи, обов’язки, інтереси, базисний конституційний обов’язок держави, Конституційний кодекс України, Кодекс конституційного судочинства України.

Відкрити статтю>>>

Шпомер А.І., Бабич Д.С. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Шпомер_фото Бабич_фото

Стаття присвячена дослідженню та аналізу чинного законодавства, господарсько-правових механізмів інноваційної політики держави. Досліджено господарсько-правову кваліфікацію, проблемні аспекти законодавчого закріплення та тенденції розвитку таких понять, як: «інновації», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція», «новації» та «нововведення». На основі аналізу нормативних документів, присвячених втіленню інноваційної політики, розглянуто процес та основні проблеми формування інноваційної політики ЄС на різних етапах інтеграційного процесу в Європі.

Ключові слова: правове регулювання інноваційної діяльності, інноваційна політика, інновації, інноваційний продукт, інноваційна продукція, новація, нововведення.

Відкрити статтю>>>

Булах А.А. Теоретичні та праксеологічні особливості укладення, визнання та оскарження мирової угоди в цивільному процесі України

Булах_фото

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам, які виникають при укладенні мирової угоди, перевірці та визнанні її судом, а також при оскарженні ухвали про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі в цивільному процесі України. Проаналізовано питання укладення мирової угоди на різних стадіях цивільного процесу, а також вимоги, на відповідність яким суд має перевіряти умови мирової угоди з метою її визнання. Виявлено проблеми в судовій практиці щодо оскарження ухвал про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Ключові слова: мирова угода, укладення мирової угоди, визнання мирової угоди, оскарження мирової угоди, ухвала про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.