Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 39

Журнал східноєвропейського права № 39

титульна сторінка

зміст

Хряпінський П.В.  Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

Хряпинский

У статті досліджується проблема позитивної посткримінальної поведінки при вчиненні нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Обґрунтовано висновок про можливість доповнення кримінального законодавства заохочувальним приписом про звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 210 КК, незалежно від розміру особи, яка вперше вчинила такий злочин, та добровільно заявила про це правоохоронним органам, повністю відшкодувала завдані збитки, до притягнення до кримінальної відповідальності.

Ключові слова: нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів з бюджету, бюджетні призначення, заохочувальна норма, звільнення від кримінальної відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Карпунцов В.В. Місце військової прокуратури у системі прокуратури України: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу

карпунцов

Стаття присвячена встановленню місця військової прокуратури у системі прокуратури в Україні та обґрунтуванню перспектив формування її належного адміністративно-правового статусу. Спираючись на результати характеристики військової прокуратури на основі взаємовідносин між прокуратурою і судовою владою вказано про її місце як підсистеми у межах системи прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, прокурор, військова прокуратура, адміністративно-правовий статус, незалежність військових прокурорів.

Відкрити статтю>>>

Шпомер А.І., Шванська А.О. Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності

Шпомер_фото Шванська_фото

Статтю присвячено дослідженню правового статусу релігійних організацій як  суб’єктів некомерційної господарської діяльності. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Проаналізовано процедури реєстрації релігійної організації та її статуту. Досліджено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій та визначено майнову основу діяльності таких організацій.

Ключові слова: релігійна організація, правовий статус, суб’єкт господарювання, господарська діяльність, неприбуткова юридична особа.

Відкрити статтю>>>

Андреєв А.В. До проблеми правового забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглянуто прогалини у правовому забезпеченні підготовки кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено акцент на доцільності перепідпорядкування вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських до сфери управління Національної поліції.

Ключові слова: поліція, кадри, вищий навчальний заклад, специфічні умови навчання, Міністерство внутрішніх справ, правове забезпечення.

Відкрити статтю>>>

Макарчук М.П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права

Makarchuk_photo

Досліджено питання дефініції транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. З’ясовано правову природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано наукові доробки щодо правосуб’єктності транснаціональних корпорацій. Дано визначення  транснаціональних корпорацій. Аби краще висвітлити питання правової природи ТНК та наблизитись до найбільш чіткої її дефініції, автор звернулася до законодавства США, доктринальних підходів вчених із Франції, Англії та Бельгії, а також урахувала сучасні тенденції міжнародного приватного права. Значна увага у роботі приділена також елементам дефініції ТНК.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, глобалізація, мультинаціональні корпорації, індекс транснаціональності, країна базування.

Відкрити статтю>>>

Реутська Т.О. Деякі питання правового регулювання розробки та реалізації програмної продукції

Реутська_фото

В статті проведено дослідження окремих питань правового регулювання в галузі розробки та реалізації програмної продукції, проаналізовано проблемні питання правового регулювання безпосереднього створення та розвитку таких інноваційних структур як технопарки, бізнес-інкубатори, дата-центри тощо, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення існуючого стану правового регулювання в зазначеній сфері.

Ключові слова: інформатизація, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, технологічний парк, бізнес-інкубатор, дата-центр.

Відкрити статтю>>>

M.P. Makarchuk Efficiency of a Public Apology in Corporate Law 

Досліджено вплив корпоративного публічного вибачення у міжнародному приватному праві. Показаний взаємозв’язок юридичної науки, економіки та соціології. М. Макарчук приходить до висновку, що стратегічно ефективне публічне вибачення допомагає компаніям вирішувати такі кризові ситуації. Корпорації можуть зіткнутися з такими проблемами, як аварії через технічні помилки, нещасні випадки за впливу людського фактору та/або організаційні неточності – саме тут ефективне вибачення відіграє значну, якщо не вирішальну, роль у звільненні корпорації від громадського гніву та вирішенні конфлікту. У праві таке явище, як підсумовує автор, поки не знаходить законодавчої підтримки, не зважаючи на свою ефективність.

Ключові слова: корпоративне публічне вибачення, визнання корпоративної провини,  корпоративна соціальна відповідальність, компенсація.

Відкрити статтю>>>

Дученко А.Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи 

дученко

Статтю присвячено вивченню стану, гарантій та перспектив реалізації свободи слова в Україні. Автор через призму положень Конституції України аналізує зміст, взаємозв’язок права на інформацію та свободи слова, доходячи висновку, що право на інформацію та свобода слова виконують різні функції в суспільстві. На думку автора, свобода слова забезпечує вільне обговорення процесів у суспільстві, право на інформацію – має цільовий характер та передбачає об’єктивність та ефективний доступ до джерел інформації. Наприкінці статті сформульовано рекомендації, які, на думку автора, сприятимуть покращенню стану реалізації свободи слова в Україні.

Ключові слова: свобода слова, право на інформацію, засоби масової інформації, журналісти, влада.

Відкрити статтю>>>

Тарасевич А.В. Нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Тарасевич_Фото

У статті визначено нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розглянуто систему нормативно-правових актів, якими регулюються відносини у цій сфері, наведено їх класифікацію та обґрунтовано недоцільність віднесення до них окремих нормативних документів.

Ключові слова: відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові засади, нормативно-правові акти, нормативно-правове регулювання, викуп земельних ділянок, примусове відчуження.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.