Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 40

Журнал східноєвропейського права № 40

титульна сторінка

зміст

Виноградов А.К., Гапріндашвілі Н.Н. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн

У статті на основі порівняльно-правового аналізу підстав кримінальної відповідальності за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, зокрема надані пропозиції по внесенню змін до закону про кримінальну відповідальність відповідно до Європейських стандартів.

Ключові слова: ненадання допомоги, судно, особи, що зазнали лиха, санкції, кримінальна відповідальність, безпека судноплавства.

Відкрити статтю>>>

Пасіка С.П., Субботін О.М. Проблемні питання понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції

В статті розглянуті деякі актуальні проблеми понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції та запропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема, проаналізовано визначення терміну «соціальний захист», наявні в законодавстві та науковій літературі, і його співвідношення з терміном «соціальне забезпечення». Крім того, запропоновано визначення терміну «правовий захист військовослужбовців» та «військовослужбовець Збройних Сил України – учасник антитерористичної операції».

Ключові слова: соціальний захист військовослужбовців, правовий захист військовослужбовців, учасник антитерористичної операції.

Відкрити статтю>>>

Чехович Т.В. Принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності

У статті розглянуто особливості принципу рівності громадян перед законом та підкреслено його важливість для адміністративно-юрисдикційної діяльності. Автор робить висновок, що розробники нової редакції Кодексу України про адміністративні проступки мають перевірити кожну його статтю на відповідність Конституції України та рішенням Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення її положень, адже без цього не вдасться забезпечити і гарантувати принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Ключові слова: принцип рівності громадян перед законом, Конституція України, рішення Конституційного Суду України.

Відкрити статтю>>>

Головацька  А.К.  Основні проблеми правового регулювання проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Статтю присвячено аналізу порядку та особливостям проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначаються повноваження компетентних органів у частині проведення перевірок платників єдиного внеску, автором окреслюється предмет перевірок платників єдиного соціального внеску, а також, виявляються та досліджуються основні прогалини у частині нормативного регулювання таких перевірок.

Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; податкові перевірки; перевірки платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; обов’язки контролюючих органів.

Відкрити статтю>>>

Проценко А.С. Правове регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції: адаптація із законодавством ЄС

У статті досліджено правову природу та визначене місце договору контрактації в чинній правовій системі України. Тематично порівняне національне і європейське законодавство. Встановлено, що договір контрактації є усталеною формою оформлення відносин з придбання сільськогосподарської продукції за результатами проведення тендерних процедур або у загальному порядку. Розроблені пропозиції щодо реформування законодавства у сфері правового регулювання договору контрактації.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, договір контрактації, адаптація аграрного законодавства, продовольча безпека, державні закупівлі, закупівлі сільськогосподарської продукції, державний матеріальний резерв, контрактація сільськогосподарської продукції.

Відкрити статтю>>>

Дученко А.Ю. До питання про міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів

дученко

У статті аналізуються міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів. Автор вивчає міжнародні нормативно-правові акти, які закладають основи професійної діяльності журналістів та виділяє перелік основних прав журналістів. На підставі опрацювання довідкової, публіцистичної та статистичної інформації виділяються типові види порушень прав журналістів. На завершення статті формулюються пропозиції нормативного та організаційного порядку, які, на думку автора, мають покращити діяльність журналістів в Україні.

Ключові слова: журналіст, міжнародні стандарти, право на свободу слова, інформаційні права, інформація.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.