Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 51

Журнал східноєвропейського права № 51

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Чи може Громадська рада доброчесності бути відповідачем в адміністративному суді?

melnyk_photo_500x718

Стаття присвячена визначенню юридичного статусу Громадської ради доброчесності (ГРД) та рішень, які нею приймаються, а також практичному питанню – чи може бути такий висновок предметом адміністративного оскарження. У статті доведено, що ГРД є інституцією громадянського суспільства та не реалізує повноваження органів державної влади у частині кваліфікаційного оцінювання суддів. Тому її висновок, прийнятий щодо судді (кандидата на посаду судді), не є адміністративним актом, що, як наслідок, виключає можливість його оскарження суддею (кандидатом на посаду судді) щодо якого його було прийнято, до адміністративного суду.

Ключові слова: Громадська рада доброчесності, суб’єкт владних повноважень, висновок Громадської ради доброчесності, громадянське суспільство, владна управлінська функція, адміністративне судочинство, адміністративний акт.

Відкрити статтю>>>

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової реформи в Україні

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Петрова_фото

Стаття присвячена дослідженню та уточненню сутності та змісту інстанційної юрисдикції адміністративних судів України, із врахуванням змін, що були внесені до адміністративного процесуального законодавства в контексті судово-правової реформи в Україні. Розглянуто та визначено обсяг повноважень компетентного суду кожної судової ланки для розгляду і вирішення адміністративних справ у першій, в апеляційній та касаційній інстанціях.

Ключові слова: підсудність, інстанційна юрисдикція, судова інстанція, перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, судова реформа.

Відкрити статтю>>>

Ніщимна С.О. Зарубіжний досвід державного кредитування

Ніщимна_фото для журнала

Стаття присвячена вивченню досвіду фінансово-правового регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення зарубіжними країнами державного кредитування. Висвітлено основні позиції щодо особливостей здійснення державного кредитування будівництва житла, здобуття вищої освіти, підтримки аграрного сектору в економічно розвинених країнах.

Ключові слова: правове регулювання, державне кредитування, здобуття вищої освіти, житлове будівництво, аграрний сектор.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії незаконному обігу зброї до законодавства ЄС

Orlean_фото

Стаття присвячена проблемам адаптації законодавства України у сфері протидії незаконному обігу вогнепальної зброї до законодавства Європейського Союзу та міжнародно-правових стандартів. Обґрунтовано необхідність розробки проекту законодавчого акту, побудованого на основі положень  Типового закону про боротьбу з незаконним виготовленням і обігом вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї Організації Об‘єднаних Націй.

Ключові слова: адаптація українського законодавства, зброя, законодавство Європейського Союзу, українська правова система, вогнепальна зброя, незаконна торгівля.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С. Поліцейська негоціація як складова оперативно-службової діяльності органів правопорядку Республіки Польща: нормативно-правовий і дидактико-комунікаційний аспекти

Проневич_Фото

Стаття присвячена осмисленню філософії поліцейської негоціації, аналізу стану нормативно-правового регулювання та організаційного забезпечення поліцейської негоціації у Республіці Польща, виявленню специфіки підходу до формулювання кваліфікаційних вимог до кандидатів та особливостей професійної підготовки зазначеної категорії персоналу польської поліції.

Ключові слова: поліцейська негоціація, кризова ситуація, превентивно-інтервенційні заходи, міжособистісна комунікація, керівник поліцейської акції/операції.

Відкрити статтю>>>

Степанюк Р.Л. Нормативно-правовий зміст доступу до суду та обов’язковості судових рішень як засади кримінального провадження

Степанюк_Руслан_фото Processed with VSCO with a6 preset

У статті наведено авторське бачення щодо нормативно-правового змісту засади кримінального провадження – доступ до суду та обов’язковість судових рішень. Обґрунтовано необхідність відображення сутності права на доступ до суду як вільної можливості кожного звернутися за судовим захистом своїх прав у змісті відповідної засади. Запропоновано закріпити основні процесуальні складові доступу до суду та обов’язковості судових рішень безпосередньо в тексті чинного КПК України.

Ключові слова: засади кримінального провадження, доступ до правосуддя, право на справедливий суд, обов’язковість судових рішень, справедливий судовий розгляд.

Відкрити статтю>>>

Антонова О.Р. Органи прокуратури та судової влади у реалізації механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї

Антонова_фото

У статті розкрите місце органів прокуратури та суду у захисті сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Зокрема, визначена правозахисна діяльність органів прокуратури у розрізі останньої реформи та наведені приклади здійснення правосуддя системою судів: Конституційним Судом України, Верховним Судом України, місцевими судами.

Ключові слова: конституційно-правове регулювання, шлюб, сім’я, прокуратура, судова влада, окреме провадження, офіційне тлумачення.

Відкрити статтю>>>

Гавловська А.О. Спеціалізовані принципи правового регулювання формування та реалізації державних молодіжних програм

IMG-e672b12c114ff6184ecdd91dc9f4acfa-V

Стаття присвячена теоретично-правовому дослідженню спеціалізованих принципів правового регулювання формування та реалізації державних молодіжних програм в Україні.

Ключові слова: правове регулювання, державна молодіжна програма, принцип, формування, реалізація.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Права людини як мета співпраці держави та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблеми співпраці публічної адміністрації України та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні. На підставі проведеного дослідження автором робиться висновок про те, що утвердження та забезпечення прав людини є основним завданням, яке стоїть перед державою та громадянським суспільством у сфері управління побутовими відходами в Україні. Автор звертає увагу на те, що подальше реформування сфери управління побутовими відходами в Україні має здійснюватися на підставі Стратегії управління побутовими відходами в Україні, яка має бути створена спільно державою та громадянським суспільством України.

Ключові слова: права людини, побутові відходи, особливе адміністративне право, громадянське суспільство, держава.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Хомченко О.В., Бузун О.О. Допустимість доказів у кримінальному процесі

Ланцедова_фото  Хомченко_фото Бузун_фото

В статті розглянуто нормативне закріплення допустимості доказів у Кримінальному процесуальному кодексі України. Досліджено основні концепції допустимості доказів в теорії кримінального процесу, їх переваги та недоліки, доцільність регламентації та реалізації у вітчизняному законодавстві.

Ключові слова: доказ,допустимість доказів, недопустимість доказів, «плоди отруєного дерева», «асиметрія правил допустимості доказів».

Відкрити статтю>>>

 Тронько О.В., Диба Н.І., Прокопченко С.І. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг

Тронько_О.В. Диба_Н.І. Прокопченко_С.І.

У статті розглянуто основні корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності держави. На основі здійсненого дослідження авторами підготовлено рекомендації щодо мінімізації корупційних ризиків в сфері надання адміністративних послуг.

Ключові слова: корупційні ризики, адміністративні послуги, контрольно-наглядова діяльність, владні повноваження, «єдині вікна», суб’єкти публічної адміністрації.

Відкрити статтю>>>

Христич І.О. Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України

Христич_фото

У статті розглянуто стан корупційних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на використання різних методик з метою встановлення обсягів корупції в приватній сфері. Підкреслено, що для реального зменшення обсягу корупції у приватному секторі буде зміна ставлення до неї у суспільстві в цілому.

Ключові слова: корупція, приватна сфера, методика, індекс сприйняття, обсяг корупції, антикорупційні заходи.

Відкрити статтю>>>

Шевчук Т.І. Сучасний стан та тенденції поширення сексуальної злочинності щодо дітей в Україні та світі

Шевчук Т.І. фото

В статті проведено аналіз останніх публікації, які відображають проблему сексуальної злочинності проти дітей в Україні та світі. Частково досліджено законодавство зарубіжних країн та практику застосування програм протидії злочинам проти статевої недоторканності дитини. Виокремлено сучасні виклики асоціальної поведінки: булігн та секстинг. Розкрито вплив збройних конфліктів на поширення сексуальної злочинності у світі та Україні зокрема. Проаналізовано останні зміни до українського кримінального законодавства стосовно встановлення віку статевої зрілості. На основі проведеного кримінологічного аналізу сформовано тенденції подальшого розвитку сексуальної злочинності щодо дітей в Україні.

Ключові слова: дитяча порнографія, стан злочинності, булінг,  світові тенденції, секстинг, статева недоторканість, дитина.

Відкрити статтю>>>

Автухов К.А., Пата А.С. Правове регулювання  реалізації права на освіту засудженими до позбавлення волі

Автухов_фото Пата_фото

Стаття присвячена дослідженню загальноосвітнього та професійно-технічного навчання, а також отриманню вищої освіти в місцях позбавлення волі. Проаналізовано основні положення законодавства щодо реалізації права засуджених на освіту. Визначено основні недоліки та проблеми забезпечення такого права. Висвітлена позиція ЄСПЛ щодо надання доступу засудженим особам до мережі Інтернет з метою навчання. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу навчання в установах виконання покарань.

Ключові слова: освіта, навчання, засуджені, установи виконання покарань, виправлення.

Відкрити статтю>>>

Автухов К.А., Корчака В.В. До питання перспективи приватних установ виконання покарань в Україні

Автухов_фото Корчака_фото

В статті розглянуто практика впровадження та функціонування інституту приватних в’язниць в зарубіжних країнах, історію та проблеми, що виникали при його створенні. Наведено переваги та недоліки приватник установ відбування покарань. Також, зроблено висновок, щодо можливості  впровадження даного інституту в Україні.

Ключові слова: приватні в’язниці, установи відбування покарань, Державна кримінально-виконавча служба України, пенітенціарна система, державно-приватна співпраця.

Відкрити статтю>>>

Іванова М.І., Хоменко В.М., Савченко В.О. Визначення проблем страхового ринку та шляхи їх вирішення

фото_Іванова фото_Хоменко фото_Савченко

У статті розглянуто страхування як складову фінансового ринку. Доведено передумови застосування страхування, з’ясовано причини недовіри населення до страхування через. Запропоновано напрями розвитку страхового ринку. Доказано, що система соціального страхування на сьогодні створює умови для економічного захисту громадян, забезпечуючи соціальну захищеність суспільства і є невід’ємною складовою соціальної політики держави. Вважаємо обов’язковим заходом розвитку страхової діяльності в Україні – підвищення рівня страхової культури. Перспективою подальшого розвитку є обґрунтування реалізації стратегії розвитку та просування страхового ринку в Україні.

Ключові слова: фінансовий ринок, страхування, перестрахування, страховий ринок, страхове посередництво, соціальне страхування.

Відкрити статтю>>>

Кулик К.Д., Луцюк К.Л. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених

кулик_фото Луцюк_фото

У статті аналізується поняття виправлення неповнолітніх засуджених, що відбувають покарання у виховних колоніях, основні складові та чинники, що впливають і дають можливість досягнути їх ресоціалізації і соціальної адаптації. У статті запропоновано визначення ресоціалізації як процесу взаємодії особистості правопорушника з соціальним середовищем з метою вторинного засвоєння прийнятих у суспільстві норм і цінностей під впливом комплексу чинників (соціальних, психологічних, правових).

Ключові слова: ресоціалізація, виправлення, неповнолітній, навчально-виховна робота, трудове виховання, соціально-виховна робота, професійно-технічне навчання.

Відкрити статтю>>>

Славко А.С., Ходико В.І. Міжнародні стандарти захисту тварин та їх імплементація до українського законодавства

Славко_фото

В статті досліджується еволюція міжнародноправових стандартів захисту тварин. Також аналізуються міжнародні конвенції, в тому числі, угоди ЄС, які містять норми щодо благополуччя тварин. Автор доходить висновку, що існує кілька критеріїв класифікації міжнародноправових актів, якими захищаються права тварин. Крім того, автором  охарактеризовано механізм захисту прав тварин в Україні та з’ясовано особливості законопроектів про внесення змін у сфері захисту тварин та процес імплементації загальновизнаних правових стандартів в нашій державі.

Ключові слова: міжнародне право, благополуччя тварин, міжнародноправові стандарти, права тварин, законопроекти.

Відкрити статтю>>>

Юров В.А., Кулик К.Д. Cлідчий підрозділ Державної кримінально-виконавчої служби України: за чи проти?

Юров_фото

Розглянуто проблему доцільності створення в 2016 році слідчого підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби. Здійснено аналіз чинного національного та міжнародного законодавства, а також практику Європейського суду з прав людини   щодо ефективності цього органу. Виявлено ключові положення підслідності та взаємозв’язок з іншими слідчими органами.

Ключові слова: кримінально-виконавча служба, розслідування, підслідність, слідчий, захист прав, міжнародні стандарти.

Відкрити статтю>>>

Колодочка О.Є. Адміністративно-правовий захист осіб хворих на ВІЛ/СНІД в Україні

фото_Колодочка 1

Стаття присвячена дослідженню поняття адміністративно-правової охорони та адміністративно-правового захисту. Проаналізовано основні підходи щодо розуміння зазначених категорій та висвітлено місце методів державного управління у процесі забезпечення прав осіб хворих на ВІЛ/СНІД в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, методи державного управління, переконання, адміністративний примус, публічна адміністрація.

Відкрити статтю>>>

Аносова Ю.В. Характеристика злочину геноциду в рішеннях міжнародних судових органів

Аносова_фото

В статті досліджується поняття, природа, склад та окремі елементи злочину геноциду. Висвітлюється процес еволюції в тлумаченні злочину геноциду в статутах та рішеннях міжнародних судів від моменту появи відповідної судової практики до сьогодні.

Ключові слова: злочин геноциду, Конвенція про геноцид, mens rea, actus reus, контекстуальний елемент, спеціальний намір.

Відкрити статтю>>>

Антипенко В.В. Щодо угоди про визнання винуватості

Антипенко_Фото

У статті розглянуто сутність інституту угоди про визнання винуватості. Визначено основні етапи укладання угоди про визнання винуватості, окреслено порядок розгляду угоди про визнання винуватості в суді першої інстанції, вказано суб’єктів, які вправі укладати таку угоду, охарактеризовано правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що угода про визнання винуватості створює умови для співпраці підозрюваного чи обвинуваченого з правоохоронним органами тощо.

Ключові слова: кримінальне провадження, угода, винуватість, прокурор, обвинувачений.

Відкрити статтю>>>

Баша К.А. Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства

Баша_фото

Статтю присвячено проблемним питанням ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та імплементації її положень до національного законодавства. Авторка приділяє увагу дослідженню причин гендерної дискримінації та гендерної нерівності. Основний акцент зроблено на необхідності криміналізації такого сексуального злочину, як каліцтво жіночих статевих органів. Проаналізовано положення національного законодавства, визначено проблемні питання, які потребують законодавчого уточнення, та запропоновано шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: Стамбульська Конвенція, гендерно обумовлене насильство, каліцтво жіночих геніталій, гендерна дискримінація, гендер.

Відкрити статтю>>>

Борщ М.Г. Застосування домашнього арешту як запобіжного заходу кримінального провадження

Борщ фото

У статті розглянуто інститут домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному процесі. На підставі доктринальних позицій було розкрито сутність та основні ознаки домашнього арешту. Досліджено процесуальний порядок домашнього арешту при розслідуванні кримінальних проваджень. Розкрито проблемні аспекти застосування домашнього арешту на практиці.

Ключові слова: кримінальне провадження, запобіжний захід, домашній арешт, підозрюваний.

Відкрити статтю>>>

Головко Д.В. Правова природа договору про спільну діяльність

Головко_фото

Стаття присвячена дослідженню правової природи договору про спільну діяльність. Автор звертає увагу на понятті спільної цілі договору, яка обумовлює сутність договору, а також робить акцент на розгляді спірних питань цивільно-правової характеристики договору про спільну діяльність.

Ключові слова: договір про спільну діяльність, зобов’язання, спільна мета договору, істотні умови, предмет договору.

Відкрити статтю>>>

Дзявун Ю.С. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного договірного права

Фото Дзявун

З досить прогресивним розвитком міжнародних відносин на світовій арені з’яви вився новий, але досить помітний суб’єкт – транснаціональні корпорації. З їхньою появою світом поширилася практика укладання міжнародних угод між транснаціональними корпорація та державами, саме тоді  серед науковці почалася дискусія стосовно юридичної природи таких договорів.

Ключові слова: міжнародне право, транснаціональні корпорації, між народно публічне право, міжнародні угоди, договірна правосуб’єктність, держава.

Відкрити статтю>>>

Король О.Д. Проблеми правового регулювання відносин комерційної концесії за законодавством України

Публікація присвячена питанням правового регулювання відносин комерційної концесії в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття комерційної концесії, нормативні акти, які регулюють порядок укладення такого договору. Визначаються недоліки в правовому регулюванні. Робиться висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства в частині відносин комерційної концесії.

Ключові слова: комерційна концесія, договір комерційної концесії, франчайзинг, право володілець, користувач.

Відкрити статтю>>>

Кравець Т.Є. Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Кравець_фото

Автор статті аналізує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, досліджує струк­туру документа, позиції та ключові ідеї демократизму, прав і свобод, принципи ор­ганізації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування тощо. Також було розтлумачено теоретико-правове підґрунтя та конституційно-правовий характер положень «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького…» 1710 року.

Ключові слова: конституція, демократія, Генеральна Рада, суд, права і свободи, місце­ве самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Левчук Ю.К. Деякі проблемні аспекти виконання відбування покарання у виді арешту

Левчук_фото

У статті розглянуті основні проблемні аспекти виконання покарання у виді арешту. Розглянуто питання ізоляції від суспільства, місць відбування покарання, залучення засуджених до праці, проведення соціально-виховної роботи із арештованими. Визначено ефективність прийнятих законодавчих змін стосовно  правообмежувальних заходів.

Ключові слова : покарання, арешт, ізоляція, правообмеження, арештні доми.

Відкрити статтю>>>

Лялюк А.В. Особливості правового регулювання лісокористування в Україні

Лялюк фото

У статті проаналізовано питання, присвячені особливостям правового регулювання лісокористування , надана загальна характеристика лісокористування в Україні , розкриті особливості юридичної природи тимчасового та постійного користування лісами. Наведені фактори , що негативно впливають на біолого – екологічну стійкість та адаптованість лісів, їх соціальну , протиерозійну , гідрологічну , кліматичну функцію. Актуальність теми обумовлена інтенсивним використанням земель лісогосподарського призначення та необхідністю комплексного правового регулювання.

Ключові слова: лісокористування, ліси, природне середовище, екологія, постійне користування, тимчасове користування, природа, ресурси, лісокористувач.  

Відкрити статтю>>>

Лозицька А.О. Окремі питання правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

лозицька_фото

Досліджено теоретичні положення праці як основного засобу виправлення та ресоціалізації засуджених. Звернена увага на колізії правового регулювання праці засуджених в установах виконання покарань України. Проаналізовано окремі аспекти виникнення трудових відносин засуджених, залучення до суспільно корисної оплачуваної праці, захист їх прав в трудовій діяльності.

Ключові слова: засуджені, праця, оплата, виправлення, ресоціалізація, правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Олефір А.Ю. До питання змішаної (подвійної) форми вини: наукові погляди

Олефір_фото

У статті аналізується концепція змішаної (подвійної) форми вини у теорії кримінального права та судовій практиці. Було проаналізовано доктринальні та методологічні дослідження з питання змішаної (подвійної) форми вини.

Ключові слова: злочин, вина, змішана (подвійна) вина, умисел, необережність.  

Відкрити статтю>>> 

Олійник Д.О. Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур

Розглянуто заходи обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів посадовими особами митних органів під час митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Ключові слова: митні органами, корупційні ризики, митний контроль, митне оформлення.

Відкрити статтю>>>

Піонтковська О.О. Актуальні проблеми організації біосферних заповідників та їх особливості

Піонтковська_фото

У статті проаналізовано особливості біосферних заповідників як складової частини екологічної мережі,  їх поняття, з’ясовано статус і завдання  біосферних заповідників, розвиток та історія проблеми збереження та розвитку біосферних заповідників в Україні

Ключові слова: біосфера, охорона заповідників, заповідна охорона, природно-заповідний фонд, захист біосфери, охорона біосфери, заповідники.

Відкрити статтю>>>

Семирозум О.А. Проблематика розвитку юридичної науки в Україні

Семирозум_фото

У статті розглянуто проблеми які існують у сучасному ХХІ столітті, щодо тенденцій та перспектив розвитку України в юридичній сфері та в науці в цілому, спрямовано та визначено шляхи можливого вирішення кризової ситуації та надано висновок, щодо дій які допоможуть вийти на загальноєвропейський рівень.

Ключові слова:  юридична наука, системний  аналіз, глобалізація, поліцентричність, навчально-матеріальна база, переорієнтація , цивілізаційна філософія та методологія.

Відкрити статтю>>>

Скиба М.С. Розуміння поняття «право на інформацію» та його змісту

Скиба_фото

В статті досліджено існуючі підходи щодо визначення поняття «право на інформацію» в юридичній доктрині. Розглянуто характеристики права на інформацію як цивільно-правової категорії  та склад основних правомочностей права на інформацію. Запропоновано власне розуміння поняття «право на інформацію».

Ключові слова: право, інформація, право на інформацію, суб’єктивне право на інформацію, правомочність, особисті немайнові права.

Відкрити статтю>>>

Скосарев І.Д. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип охорони довкілля

Skosarev

В статті досліджується принцип пріоритетності вимог екологічної безпеки та його місце в системі принципів екологічного законодавства. Здійснено аналіз сфер дії даного принципу та встановлено тенденції щодо реалізації даного принципу в Україні.

Ключові слова: екологічна безпека, довкілля, охорона довкілля, навколишнє природне середовище, екологічна політика.

Відкрити статтю>>>

Стафійчук І.С. Правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам правових засобів подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «дефіциту демократії», а також розмежуванню «дефіциту демократії» держави та «дефіциту демократії» міжнародних організацій на прикладі Європейського Союзу. Акцентовано увагу на питанні недоліків демократії в Європейському Союзі. Проаналізовано окремі правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі.

Ключові слова: федералізм, держава, Європейський Союз, демократія, легітимація, «дефіцит демократії», наднаціональні структури.

Відкрити статтю>>>

Титаренко А.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт: новела в КПК України

Титаренко_Фото1

У статті розглянуто особливості участі третьої особи у кримінальному провадженні, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Досліджено специфіку правового статусу даного учасника кримінального провадження. В статті розкриті проблемні аспекти забезпечення права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ключові слова: кримінальне провадження, учасник, третя особа, арешт майна.

Відкрити статтю>>>

Farhadova Elmira Sharabaddin Kizi Some Aspects of the Responsibility of the Parties to the Agreement of Consumer Lending

У статті розглянуто специфіку правового регулювання відносин споживчого кредитування, що виникли у зв’язку з прийняттям однойменного закону від 2016 р. Автор звертає увагу на особливості відповідальності сторін за договором споживчого кредитування, а саме – існуючі у даному законі прогалини щодо відповідальності не тільки фізичних осіб як споживачів, а й банків та інших фінансових установ, що виступають в якості кредитодавців.

Ключові слова: споживчий кредит, договір споживчого кредитування, відповідальність за договором споживчого кредитування, Закон України «Про споживче кредитування», сторони договору споживчого кредитування.

Відкрити статтю>>>

Широкий М.О., Бредіхіна В.Л. Щодо змісту міжнародного екологічного принципу «забруднювач платить»

У статті розглядається міжнародний екологічний принцип «забруднювач платить». Розкрите поняття принципу «забруднювач платить». Розглянуто концепцію інтерналізації, за якої виробник повинен включити у вартість свого продукту  різні екологічні витрати. Запропоновано передбачити даний принцип у законодавстві України.

Ключові слова: принципи екологічного права, компенсація шкоди, принцип «забруднювач платить», інтерналізація.

Відкрити статтю>>>

Полупан О.С. План BEPS: всесвітня протидія агресивному податковому  плануванню. Реалізація плану у світі та в Україні

Полупан_фото

У статті розглянуті положення Плану BEPS як необхідна складова протидії виведення прибутків у офшорні зони, розмиття податкової бази, а також проаналізовано етапи та актуальний стан приведення законодавства України у відповідність міжнародній податковій політиці.

Ключові слова: міжнародне оподаткування, офшорні зони, План BEPS, агресивна податкова практика, міжнародне співробітництво у податковій сфері.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.