Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 58

Журнал східноєвропейського права № 58

golovna_58-page0001

титульна сторінка

зміст

Баймуратов М.О., Биков О.М., Гріненко О.О., Коструба А.В. Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах

Авторами досліджено нормативні передумови діяльності, повноваження та функції Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, які визначають його статус та юрисдикцію. Особливу увагу зумовлено впливу російської агресії на правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Ключові слова: Автономна Республіка Крим, внутрішньо переміщені особи, державна служба, Президент України, тимчасово окуповані території, юрисдикція.

Відкрити статтю>>>

Дашковська О.Р. Захист репродуктивних  прав людини і демографічна політика держави

Стаття присвячена дослідженню правової природи та особливостей реалізації репродуктивних прав людини, які включають комплекс взаємопов’язаних прав на здійснення та охорону репродуктивного здоров’я, вільне прийняття рішень щодо народження чи відмови від народження дітей, а також на медичну, соціальну, інформаційну і консультаційну допомогу в цій сфері. Акцентовано увагу, що соціально-демографічний аспект прав людини повинен бути інтегрований в стратегії економічного розвитку сучасної держави шляхом забезпечення комплексних заходів соціального захисту та гендерно–чутливої демографічної політики держави.

Ключові слова: права людини, репродуктивна поведінка, принцип недискримінації, репродуктивне здоров’я нації, демографічна політика держави, позитивні дії держави.

Відкрити статтю>>>

Андрусишин Р.М. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх

У статті проаналізовано основні чинники девіацій з метою виявлення причин, які впливають на формування і виникнення девіантної поведінки підлітків, адже науковий інтерес до проблеми девіантних проявів серед неповнолітніх та їх профілактики зростає дедалі більше. Досліджено погляди учених на ефективні шляхи попередження такої поведінки та її усунення.

Ключові слова: девіантна поведінка, неповнолітні, підлітки, суспільство, соціальна адаптація, колектив, відхилення в поведінці.

ВІдкрити статтю>>>

Бережний О.І. Межі участі захисника у процесі доказування

У статті дається загальний аналіз співвідношення понять «предмет доказування» та «меж доказування» під час досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Визначено, що досудове розслідування та судове провадження мають самостійний пізнавально – пошуковий характер, що значною мірою впливає на визначення меж доказування. Розглянуто специфіку професійної діяльності захисника та виділено одне з основних завдань, яке стоїть перед захисником у кримінальному провадженні, а саме отримання і використання у процесі доказування відомостей, що виправдовують підзахисного або пом’якшують покарання.

Ключові слова: доказування, докази, захисник, предмет доказування, межі доказування, співвідношення, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

Гончарова А.В., Верещака Я.В. Особливості обігу криптовалюти в Україні

У статті розглянуто поняття криптовалюти та її розвиток. Зазначено переваги та недоліки цифрової валюти – криптовалюти. Проаналізовано розвиток світової економіки використання криптовалюти, що на сучасному етапі набуло значного розвитку. Визначено пропозиції щодо регулювання криптовалюти на території України, що призведуть до позитивного розвитку нашої держави.

Ключові слова: криптовалюта, біткоін, майнінг, грошовий сурогат,  електронні гроші, криптовалютні біржі.

Відкрити статтю>>>

Крайник Г.С., Балега Н.В. Створення злочинної організації: склад злочину та питання удосконалення заохочувальної норми

У даній статті розглядається склад злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України. Висунуто пропозицію щодо вдосконалення заохочувальної норми (ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) з метою ефективнішого сприяння протидії організованій злочинності. Наголошено, що на сьогодні редакція ч. 2 ст. 255 не сприяє ефективній протидії діяльності злочинних організацій, оскільки незначні позитивні наслідки для злочинця недостатні порівняно з негативними наслідками.

Ключові слова. Створення злочинної організації, звільнення від кримінальної відповідальності, заохочувальна норма, організатор, керівник.

Відкрити статтю>>>

Кукшинова О.О., Урум Т.В. Історія становлення і розвитку інституту виключної (морської) економічної зони

У статті проаналізовано наукову літературу, в якій досліджуються різні історичні періоди становлення і розвитку виключної (морської) економічної зони як інституту морського права. Досліджені етапи становлення інституту виключної (морської) економічної зони, проведено порівняльний аналіз різних історичних періодів щодо закріплення поняття виключної (морської) економічної зони.

Ключові слова: виключна (морська) економічна зона, континентальний шельф, територіальні води, юрисдикція прибережної держави.

Відкрити статтю>>>

Кулик К.Д., Дейкун І.В. Проблеми та наслідки поширення кібербулінгу в суспільстві

У статті проаналізовано проблеми та наслідки поширення кібербулінгу в суспільстві. Визначено основні види та причини поширення, запропоновано стратегії зниження даного явища. Проаналізовано зарубіжний досвід боротьби з даним явищем.

Ключові слова: кібербулінг, флеймінг, гріфінг, обмовлення, нападки, самозванство, імперсоналізація, буліцид, хепіслепінг.

Відкрити статтю>>>

Літвінова І.Ф., Грицик Д.Д. Проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво

Мета: Визначити проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво на основі аналізу норм чинного законодавства. Результати: отримано висновок щодо основних проблем кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво та шляхи їх усунення. Обговорення: обґрунтована необхідність  усунення існуючих протиріч у законодавстві та його гармонізації з даних питань.

Ключові слова: фіктивне підприємництво, кримінальна відповідальність, злочин, суб’єкти господарювання, суспільна небезпека.

Відкрити статтю>>>

Літвінова І.Ф., Ковальчук В.В. Суб’єктивні ознаки юридичного складу злочину «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»

Мета: у роботі досліджено суб’єктивні ознаки злочину у вигляді ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів  на основі аналізу норм чинного законодавства. Методи дослідження: логіко-правовий, системний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу, співставлення. Результати: отримано висновок щодо переліку суб’єктів правових відносин, які можуть бути притягнутими до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також суб’єктивну сторону даного злочину, а саме: характер умислу, мету та мотив діяння. Обговорення: обґрунтована необхідність  усунення існуючих протиріч у законодавстві та його гармонізації з даних питань.

Ключові слова: суб’єкти кримінальної відповідальності, суб’єктивні ознаки, платник податку, ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.

Відкрити статтю>>>

Логвиненко А.О., Омелько Г.Т. Типові слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розглянуто типові слідчі ситуації досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема на початковому етапі. Запропоновано методичні рекомендації дій слідчого щодо вирішення конкретної слідчої ситуації.

Ключові слова: слідча ситуація, легалізація, доходи, предикатний злочин, організована злочинна діяльність, досудове розслідування.

Відкрити статтю>>>

Логвиненко А.О., Сова Т.В. Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони посягання на життя державного чи громадського діяча

У статті розглянуто кримінально-правову характеристику об’єктивної сторони посягання на життя державного чи громадського діяча. Проаналізовано склад злочину, сучасні наукові погляди щодо самого поняття «посягання на життя» та яким чином воно може бути здійснене – шляхом дії чи бездіяльності.

Ключові слова: кримінально-правова характеристика, об’єктивна сторона складу злочину, посягання на життя, державний діяч, громадський діяч.

Відкрити статтю>>>

Маланчук Т.В., Зоріна Я.В. Проблемні аспекти правового регулювання векселів в Україні

У статті розглянуто різні підходи авторів щодо визначення векселя як правової категорії, а також було виокремлено особливості такого цінного паперу. Окрім того розглянуто проблемні аспекти правового регулювання векселів в Україні, та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: вексель, цінний папір, боргове зобов’язання, фінансовий інструмент, платіжний засіб.

Відкрити статтю>>>

Маланчук Т.В., Купка Ю.М. Проблемні аспекти правового регулювання податкового векселя у податковому законодавстві України та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто положення Податкового кодексу щодо визначення податкового векселя, його ознак, дослідження проблемних аспектів правового регулювання податкового векселя у податковому законодавстві України, а також запропоновані пропозиції щодо вирішення визначених проблем.

Ключові слова: податковий вексель, вексельний обіг, вексельні правовідносини, податкове законодавство, Податковий кодекс.

Відкрити статтю>>>

Малярчук Н.В., Роздільна А.А. Проблеми кваліфікації та відмежування катування від суміжних злочинів

Стаття присвячена дослідженню поняття катування, проблем кваліфікації та відмежування ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України від суміжних злочинів. За результатами проведеного аналізу було встановлено, що кримінальне законодавство потребує внесення змін до низки статей з метою уникнення помилок під час кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що мають ознаки складу злочину  суміжних з катуванням.

Ключові слова: тортури, катування, мордування, знущання, мучення, страждання, насильницькі дії, склад злочину, кримінально-правова кваліфікація, кримінальний кодекс.   

Відкрити статтю>>>

Мірошников І.Ю., Павлович Ю.О. Проблеми впровадження Антикорупційного суду в Україні

У даній статті акцентується увага на процесі створення Вищого Антикорупційного суду та його складі. Виділяються і описуються характерні особливості вимог на посаду судді такого суду, аналізуються погляди правових експертів, практичних та наукових працівників. Висвітлюються проблеми створення такого органу і пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключові слова: кримінальне провадження, Вищий антикорупційний суд, запобігання корупції, корупційне правопорушення, антикорупційна політика.

Відкрити статтю>>>

Панькевич В.М., Плахтій В.Г. Правові засади управління державним і муніципальним боргом

Стаття присвячена дослідженню державного і муніципального боргу України, аналізу системи правового забезпечення боргу України. Визначено ряд недоліків, які призвели до збільшення розміру боргу. Запропоновані заходи по вдосконаленню та підвищенню ефективності діючого законодавства.

Ключові слова: державний борг, місцеві запозичення, внутрішній борг України, державний кредит, управління боргом.

Відкрити статтю>>>

Прийма С.В. Принцип гуманізму тлумачення права

Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню принципу гуманізму тлумачення права на підставі вчення про гуманізм в праві. Зазначається, що його основною категорією є людська гідність, у зв’язку з чим до кожного суб’єкта необхідно ставитися найбільш  людяно. Цей принцип визначається як принцип інтерпретаційної діяльності, основною вимогою якого є таке тлумачення юридичних норм, що забезпечує відповідному суб’єктові найбільш поблажливе (милосердне) до нього ставлення при беззаперечному визнанні його гідності.

Ключові слова: тлумачення права, принципи інтерпретаційно-правової діяльності, гуманізм, людська гідність, милосердне ставлення.

Відкрити статтю>>>

Резникова М.О., Тишлек С.В. Визнання та встановлення батьківства: процесуальні та матеріальні особливості розгляду цих категорій  справ

У статті розглядається нормативне регулювання встановлення батьківства, на основі законодавства та практики вирішення визнання батьківства, правове забезпечення та можливі шляхи удосконалення законодавства.

Ключові слова: законодавство, встановлення батьківства, визнання батьківства, учасники при визнанні батьківства, експертизи при встановленні батьківства.

Відкрити статтю>>>

Скіпенко Р.Е. Щодо процесу трансформації пенсійного страхування в Україні

У статті досліджено функціонування системи пенсійного страхування в Україні в процесі її сучасного становлення і розвитку. Виявлено еволюційний характер її розвитку. Ураховуючи кризовий стан пенсійної системи, запропоновано низку заходів щодо її реформування з метою підвищення рівня добробуту громадян, що втратили працездатність.

Ключові слова: пенсійне страхування, система пенсійного забезпечення, трнсформація, накопичувальне пенсіне страхування.

Відкрити статтю>>>

Ткач Ю.Д., Косаревська О.В., Юрікян Н.В. Недопустимість доказів як інформаційна основа протидії кіберправопорушенням

Розглянуто питання недопустимості доказів під кутом проблеми створення належної інформаційної основи щодо протидії кримінальним та іншим кіберправопорушенням. У цьому аспекті обрано найбільш виважений варіант розвитку редакції поняття доказів у статті про докази перспективного Кодексу антикримінального судочинства України. Окрему увагу приділено можливостям удосконалення інноваційного розуміння таких основних базисних юридичних властивостей доказів, як їх значимість, доброякісність та достовірність.

Ключові слова: інформаційна основа протидії кіберправопорушенням, поняття доказів; основні базисні юридичні властивості доказів; належність, доброякісність і достовірність доказів; недопустимість доказів.

Відкрити статтю>>>

Тунтула О.С., Ковальова О.М., Мірошниченко С.С. Розвиток та подальша наукова апробація основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики

У статті викладено та піддано подальшому розвитку та науковій апробації положення слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики. У цьому зв’язку запропоновано варіант визначення сутності та співвідношення понять «сліди», «траси» і «субстанції». На цій основі уточнено поняття слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та запропонована класифікація слідів, трас та субстанцій. Окрему увагу приділено класифікації слідів діяння правопорушення за слідоутворюючим об’єктом.

Ключові слова: антиделіктні сліди, слідознавство, траси, субстанції, сліди діяння правопорушення, парасліди діяння правопорушення, квазісліди діяння правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Харченко О.С. Відображення у позначенні лише форми, що обумовлена  необхідністю отримання технічного результату як підстава для відмови у наданні правової охорони знаку

В статті здійснено комплексний правовий аналіз основних підходів щодо оцінки відображення у позначенні лише форми, що обумовлена  необхідністю отримання технічного результату як підстави для відмови у наданні правової охорони знакуна основі дослідження положень нормативно-правових актів та судової практики України та ЄС. Автором зроблено висновок, що при визначенні відповідності позначення вказаній умові надання правової охорони необхідно враховувати деякі фактори.

Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів та послуг, форма, функціонал, технічний результат.

Відкрити статтю>>>

Шиян Д.С.,  Шиян О.Ю.  Нормативні фактори, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення нормативних факторів, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Ключові слова: нормативні фактори, фактори, що обумовлюють, кримінальна відповідальність, нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів з бюджету.

Відкрити статтю>>>

Шпoмeр A.I., Шпaк A.В. Пpaвoвi питaння opгaнiзaцiї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдapювaння пo виpoбництву opгaнiчнoї пpoдукцiї

Дaнa стaття присвячeнa прaвoвим питaнням oргaнiзaцiї  дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдaрювaння пo вирoбництву oргaнiчнoї прoдукцiї. Досліджено джерела правового регулювання діяльності по виробництву органічної продукції. Визначено особливості спеціальної правосуб’єктності зазначених господарюючих суб’єктів. Розглянуто порядок сертифікації, маркування органічної продукції.

Ключoвi слoвa: суб’єкт гoспoдaрювaнням, вирoбництвo oргaнiчнoї прoдукцiї, сeртифiкaцiя , мaркувaння , вирoбничo-гoспoдaрськi вiднoсини.

Відкрити статтю>>>

Зуб О.Ю. Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі

У статті досліджено взаємозв’язок, співвідношення та розмежування спрощеного позовного та наказного проваджень, здійснена спроба надати авторське визначення спрощеного позовного провадження, окреслено переваги та недоліки використання спрощених процедур захисту суб’єктивного права в цивільному судочинстві.

Ключові слова: спрощені провадження, спрощене позовне провадження, спрощення цивільної процесуальної форми, процесуальні провадження в цивільному процесі, система проваджень у цивільному процесі.

Відкрити статтю>>>

Іжевський Р.П. Міжнародний досвід запобігання злочинам у сфері будівництва автомобільних доріг

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду запобігання незаконному використанню бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг. Здійснено спробу описати міжнародні механізми запобігання злочинам при будівництві автомобільних доріг. Наведено приклади кращих світових практик з даного питання.

Ключові слова: автомобільні дороги, бюджетні кошти, корупція, злочини в сфері будівництва, інфраструктура.

Відкрити статтю>>>

Пашковський В.В. Протидія та запобігання корупції в судових органах України

Стаття містить дослідження корупційних проявів в судах України, акцентує увагу на передумови та наслідки корупційних діянь в судах. Стаття містить думки науковців щодо мінімізації корупційних проявів у судових органах та аналіз положень законодавства щодо запобігання та протидії корупції. Автор пропонує шляхи мінімізації корупції в судових органах України на основі зарубіжного досвіду.

Ключові слова: корупція, судові органи, шляхи подолання корупції, антикорупційні реформи, антикорупційні органи.

Відкрити статтю>>>

Антипенко В.В. Правове регулювання банкрутства: проблеми та шляхи вдосконалення

У статті розглянуто сутність банкрутства та проблеми його застосування. Здійснено аналіз наукових підходів до змісту банкрутства (неспроможності). Проведено аналіз національного законодавства про банкрутство (неспроможність). У статті здійснено аналіз та запропоновано способи удосконалення норм чинного законодавства, щодо регулювання відносини відновлення платоспроможності чи банкрутства суб’єктів господарювання.

Ключові слова: банкрутство, господарський суд, арбітражний керуючий, кредитор, суб’єкт господарювання.

Відкрити статтю>>>

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів

У статті досліджена проблематика співвідношення принципів права народів на самовизначення та принципу територіальної цілісності. Запропонована концепція тлумачення вказаних принципів в аспекті їх гармонійного співіснування. Розкрито особливості об’єктивізації на прикладах Косово та Криму.

Ключові слова: територіальна цілісність, право на самовизначення, Косово, сецесія, jus cogens.

Відкрити статтю>>>

Гринчук А.О. Проблема невідповідності української моделі довічного позбавлення волі та положень Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод

Робота присвячена  аналізу української моделі такого виду покарання, як довічне позбавлення волі та його відповідності положенням  Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод. Автор звертає увагу на необхідність внесення змін до Кримінального Кодексу України, задля уникнення негативних наслідків, у вигляді накладення Європейською спільнотою позитивних зобов’язань на Україну.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, право на надію, легітимні очікування, помилування, умовно-дострокове звільнення, права людини.

Відкрити статтю>>>

Грінченко Ю.В., Москалюк А.В. Проблемні аспекти процесуального статусу адвоката-захисника в кримінальному провадженні

Статтю присвячено аналізу  проблемних аспектів процесуального статусу адвоката-захисника  та його участі в кримінальному провадженні з урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування. Зосереджено увагу на правах адвоката-захисника в кримінальному провадженні, механізмах їх реалізації та досліджено проблеми зловживання адвокатом процесуальними правами.

Ключові слова: адвокат, захисник, процесуальний статус, кримінальне процесуальне законодавство, права захисника, зловживання процесуальними правами.

Відкрити статтю>>>

Кравець Т.Є. Правосвідомість як джерело права

У статті розглядається проблематика правосвідомості як джерела права. Виявлено, що формування джерел права зумовлено соціально-історичними чинниками, сприйнятими й актуалізованими на рівні правосвідомості. Крім того, доведено, що правосвідомість не лише впливає на генезис права, а і є системоутворюючим чинником та інтегративним елементом між системою джерел права й іншими юридичними та неюридичними феноменами. Сформульовано власну наукову позицію щодо поняття правової свідомості, зокрема, як ідейного джерела права.

Ключові слова: правова свідомість, джерело права, правова дійсність, правовідносини, правотворчість.

Відкрити статтю>>>

A.O. Lalaiants Accession by the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Opinion 2/13 and the Way Forward

У статті розглядаються особливості та проблеми приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, аналізуються положення Проекту Угоди про приєднання ЄС до Конвенції, окреслюються найбільш проблемні моменти висновку 2/13 Суду ЄС, пропонуються шляхи їх вирішення, робляться пропозиції щодо майбутнього розвитку ідеї приєднання ЄС до Конвенції, зокрема враховуючи досвід попередніх рішень Суду ЄС.

Ключові слова: Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Проект Угоди про приєднання, Європейський Союз, Рада Європи, Суд Європейського Союзу.

Відкрити статтю>>>

Мелкумова М.Ф. Правове регулювання харчування в закладах середньої освіти

В статті розглянуто питання правового регулювання організації харчування учнів у закладах середньої освіти, сучасний стан законодавства відповідно до змін, які мають відбутися, вказана роль Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН в питанні харчування в закладах освіти, а також, зазначені особливості здійснення такої діяльності в Німеччині.

Ключові слова: заклади середньої освіти; харчування; тендер; оператор ринку; НАССР; суб’єкт господарювання, ФАО.

Відкрити статтю>>>

Олефір А.Ю. Місце і роль МВФ у правовому регулюванні валютних відносин в Україні

У статті проаналізовано правовий статус такого суб’єкта міжнародних відносин як Міжнародний Валютний Фонд, досліджено взаємозв’язки з Україною, позитивні та негативні сторони співробітництва. Автор намагався дати оцінку співпраці України та МВФ, доходить до висновку, що подальше співробітництво є необхідним.

Ключові слова: Міжнародний Валютний Фонд, монетарна політика, валютна політика, валютний режим, квота.

Відкрити статтю>>>

Пономаренко В.О. Щодо питання кримінологічної характеристики кіберзлочинності

Стаття присвячена комплексній кримінологічній характеристиці кіберзлочинності, характерним особливостям злочинів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, особі злочинця, її специфічним ознакам та якостям. Виявлена, описана та проаналізована структура особи злочинця.  Охарактеризований сучасний стан кіберзлочинності в Україні: встановлені рівень, динаміка, структура та географія. Визначені чинники, що впливають на латентність даного виду злочину.

Ключові слова: кіберзлочинність; кіберзлочинець; особа злочинця, структура кіберзлочинця; латентність.

Відкрити статтю>>>

Фрунзе Д.М. Конкурс, як правова підстава для зайняття державної посади

Розглянуто наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору до зайняття державних посад. Проаналізовано етапи проходження конкурсу, а також принципи які покладені в основу. Звернено увагу на зайняття специфічних посад, які мають виключну компетенцію, а також звернено увагу на проблеми відбору кандидатів, а також доступу громадян до відбору.

Ключові слова: трудовий договір, професійна компетенція кандидатів, етапи конкурсного відбору, вимоги до кандидатів, державні посади.

Відкрити статтю>>>

Хохлова Л.А. Особливості дошкільної приватної освіти у сфері господарювання

У статті розглянуто особливості дошкільної приватної освіти у сфері господарювання. Окреслено сучасний стан правового регулювання дошкільної приватної освіти у сфері господарювання. Запропоновано проведення модернізації нормативно-правової бази освітянської діяльності шляхом заповнення прогалин, що містяться у діючому законодавстві.

Ключові слова: дошкільна приватна освіта, господарювання у сфері дошкільної приватної освіти, Міністерство освіти і науки, Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.