Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 59

Журнал східноєвропейського права № 59

golovna_59-page0001

титульна сторінка

зміст

O. Rudanetska Issues of Legal Guarantee Security upon Entry into Employment under the Labor Code Draft of Ukraine

Гарантії права на працю при виникненні трудових правовідносин захищають особу, яка шукає роботу від необгрунтованої та незаконної відмови в прийнятті на роботу. У разі порушення цієї гарантії особі гарантується право на правовий захист. У статті визначаються правові проблеми забезпечення юридичних гарантій при прийомі на роботу за проектом Трудового кодексу України.

Ключові слова: гарантії права на працю, трудові правовідносини, юридичні гарантії, правовий захист.

Відкрити статтю>>>

Валуйська М.Ю. Основні методи протидії криміналізації особистості у сфері  корупційних правопорушень

У статті окреслено сучасний стан наукових знань щодо проблеми криміналізації особистості. Зазначено, що поглиблене вивчення криміналізації особистості сприятиме більш глибокому пізнанню криміналізації особистості тих, хто вчиняє  корупційні правопорушення.  Аналіз існуючих у сучасному правовому полі України методів протидії корупційним правопорушенням надає можливість зробити висновки щодо їх суто зовнішньої природи.

Ключові слова:  особа злочинця, особистість злочинця, криміналізація особистості, корупція, заходи запобігання корупції, методи протидії корупції.

Відкрити статтю>>>

Гринько П.О. До питання існування секундарних прав у авторському праві

У статті розглянуто наукові підходи до тлумачення змісту правовідносин, що виникають при співавторстві. Доведено, що авторське право не обмежено існуванням особливих правових можливостей (секундарних прав), які надають їх носіям певне управомочення на здійснення вольових дій, що у результаті мають наслідок виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Аргументовано, що секундарні права існують як при подільному, так і не подільному співавторстві.

Ключові слова: секундарні права, особливі правові можливості, авторське право, співавторство, авторський договір.

Відкрити статтю>>>

Карманний Є.В., Церковна В.О. Організаційно-правові аспекти фінансування сучасного тероризму

У статті висвітлюються питання найбільш типових схем фінансування тероризму, що використовуються терористами. Розглянуто основні джерела фінансування тероризму, способи переміщення коштів терористичними угрупованнями. Проаналізовано норми законодавства України, які регулюють правовідносини у сфері протидії тероризму, досліджується сучасний стан терористичної загрози в Україні.

Ключові слова: терористична діяльність, фінансування тероризму, фінансування терористичної діяльності, тероризм, протидія терористичній діяльності, боротьба з тероризмом,  національна безпека.

Відкрити статтю>>>

Клєцова Н.В., Леженіна Ж.О. Кримінальна і фінансова відповідальність суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства України

У статті здійснено ґрунтовне дослідження сучасних тенденцій відповідальності суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства. Проведено аналіз ефективності застосування кримінальних та фінансових санкції за порушення трудового договору на підприємстві та виявлено перелік основних правопорушень під час накладання штрафів.

Ключові слова: відповідальність, приховані трудові відносини, штрафні санкції, мінімальна заробітна плата, суб’єкти господарювання, трудове законодавство, правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою

Стаття присвячена дослідженню проблеми утвердження і забезпечення прав людини Українською державою. Автором проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про права людини та основні свободи. Констатовано те, що вітчизняне вчення про права людини фактично є адаптованим до вимог сучасності радянським вченням про права людини, яке розглядає права людини і основні свободи похідними від волі держави. Автор обґрунтовує ідею щодо необхідності розроблення нового вітчизняного вчення про права та основні свободи, яке було б орієнтоване на європейську юридичну доктрину та практику.

Ключові слова: права людини, основні свободи, держава, вчення про права людини, людиноцентризм.

Відкрити статтю>>>

Пасічна І.О. Податкові правовідносини як правова категорія

У статті досліджено ознаки податкових правовідносин як окремої правової категорії. Проаналізовано ознаки податкових правовідносин як виду правовідносин взагалі, а також фінансових правовідносин зокрема. Виявлено спеціальні (істотні ознаки), що сприятиме кращому усвідомленню правової природи податкових  правовідносин.

Ключові слова: правовідносини, фінансові правовідносини, податкові правовідносини, ознаки податкових правовідносин.

Відкрити статтю>>>

Скрильник О.О. Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект

У статті розглянуті питання збройного конфлікту: особливості відповідальності за такі дії, та ті, що можемо кваліфікувати як воєнні дії. Звертається увага на нові форми використання учасників міжнародних збройних конфліктів. Автор акцентує увагу на статусі держави та, зокрема, на її ролі в таких діях, можливості притягнення окремих осіб до відповідальності, на заборону законодавством держав таких злочинів, вказуючи, що на міжнародному рівні дане питання регламентується міжнародними договорами які мають рекомендаційний характер.

 Ключові слова: збройний конфлікт, воєнні злочини, міжнародний злочин, відповідальність, держава, міжнародне право.

Відкрити статтю>>>

Святошнюк А.Л. Принципи договірного права України: поняття, зміст та система

Стаття присвячена дослідженню принципів договірного права України. У статті досліджуються існуючі підходи до визначення загальноприйнятої системи принципів договірного права. У статті вирішуються питання щодо визначення окремих дискусійних понять у сфері застосування принципів договірного права.

Ключові слова: принцип, договір, правове регулювання, цивільні правовідносини, принципи, договірне право.

Відкрити статтю>>>

Тунтула О.С., Возніца І.В. Особливості застосування криміналістичної техніки при проведенні огляду місця діяння

У статті запропоновано впровадити новітні засоби криміналістичної техніки, що підвищать ефективність проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, огляду місця дорожньо-транспортного діяння. У цьому аспекті окрему увагу приділено висвітленню методики застосування у процесу огляду місця діяння лазерного 3D сканеру та системи оптичної візуалізації RUVIS.

Ключові слова: техніка криміналістики, класифікація технічних засобів, лазерний 3D сканер, система оптичної візуалізації RUVIS.

Відкрити статтю>>>

Устинова І.П., Демченко Ю.О. Міжнародні фінансові організації як суб’єкти здійснення державної фінансової діяльності в Україні

У статті розглянуто правові аспекти здійснення державної фінансової діяльності в Україні міжнародними фінансовими організаціями. Аналіз їхнього правового статусу, а також їхній вплив на доходи загального фонду Державного бюджету України. Зроблено висновок, що співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями, сприяє поліпшенню економічного становища в державі та відкриває можливості залучення міжнародних фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію пріоритетних  проектів задля розвитку нашої держави.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, державний бюджет України, суб’єкти фінансових відносин, зовнішні запозичення, зовнішній борг.

Відкрити статтю>>>

Цвєткова Ю.В. Врегулювання свободи протестантського віросповідання  нормативно-правовими актами німецького імперського законодавства з 1555 до 1640 р.

Стаття аналізує правові норми, що стосувалися свободи віросповідання в Священній Римській імперії німецької нації та були прийняті на федеральному законодавчому рівні. Доводиться, що норми Аугсбурзького акту 1555 р.  в цей період постійно оскаржувалися та порушувалися, особливо з боку протестантських князів. В результаті складних політичних, військових та економічних умов правове становище протестантських земель покращилося, а правовий статус протестантів, що проживали на територіях католицьких правителів, погіршився.

Ключові слова: Аугсбурзький райхстаг 1566 р., Регенсбурзький райхстаг 1576 р., Аугсбурзький райхстаг 1582 р., Едикт про реституцію 1629 р., Празький мир 1635 р., Шпайєрський райхстаг 1640 р., Reservatum ecclesiasticum.

Відкрити статтю>>>

Матяшовська Р.Ю. Структура політичних гарантій прав дітей дошкільного віку

У статті розглядаються питання гарантування прав дітей дошкільного віку. Особливу увагу присвячено політичним правам вказаної категорії осіб. Обґрунтовано, що політичні гарантії дітей мають наступну структуру – загально-громадські та спеціальні політичні гарантії.

Ключові слова: права, гарантії, політичні гарантії, діти дошкільного віку, правова політика.

Відкрити статтю>>>

Абрамова В.О. Проблеми діяльності НАБУ і шляхи їх вирішення

Стаття присвячена висвітленню основних проблем, які постали на сьогоднішній день перед Національним антикорупційним бюро України і запропоновано шляхи їх подолання. Вказано сучасний рівень довіри громадян  до правоохоронних органів у сфері запобігання і протидії корупції.

Ключові слова: корупція, корупційні злочини, суд, правоохоронні органи, антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро.

Відкрити статтю>>>

Бурдоль В.В. Значення і перспективи розвитку бази ДНК в Україні в аспекті формування доказової інформації

У статті досліджено основні  особливості і напрями розвитку бази зразків ДНК в Україні з метою ідентифікації конкретної особи за мікрослідами, виявленими на місці події. Акцентовано увагу на необхідності розробки нормативної бази у сфері ДНК-аналізу та  проаналізовано перспективи використання в Україні можливостей методу генотипоскопії у протидії злочинності.

Ключові слова: База ДНК, ДНК-аналіз, доказова база, доказування, генетичні дослідження, кримінальне провадження, розслідування злочинів.

Відкрити статтю>>>

Веліт М.А. Проблеми визнання міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб

В статті розкриваються наукові дослідження з приводу міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб, а також викладені та розкриті теорії правосуб’єктності індивіда. Проаналізовані рішення міжнародних судових установ, звернення науковців до цих рішень, як доказ з приводу правосуб’єктності фізичної особи.

Ключові слова: Фізична особа, індивід, суб’єкт, міжнародна правосуб’єктність, міжнародне право, визнання, теорії правосуб’єктності, Європейський Суд.         

Відкрити статтю>>>

Джига Д.В. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим на сучасному етапі

Стаття присвячена розкриттю змісту конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим на сучасному етапі. У статті аналізуються теоретичні основи інституту автономії, зважаючи на досвід європейських країн. Розглянуто становлення автономії у Криму в історичній ретроспективі; досліджено проблеми закріплення конституційно-правового статусу кримських татар як корінного народу та шляхи їх подолання.

Ключові слова: конституційно-правовий статус, Автономна Республіка Крим, автономія, корінний народ, кримські татари, національно-територіальна автономія, повноваження.

Відкрити статтю>>>

Жовнерук А.М. Монополія адвокатури як необхідна складова ефективного цивільного судочинства

Стаття присвячена аналізу законодавчих змін щодо введення монополії адвокатури на представництво в судах України, зокрема в цивільному судочинстві. Проаналізовано та надано відповіді на основні проблемні питання, на які звертає увагу юридична спільнота щодо монополії адвокатури. На основі чинного законодавства України автор зробив висновки, що виключне представництво адвокатів у суді забезпечить високий рівень якості надання правничої допомоги та буде однією з гарантій права кожного на справедливий суд.

Ключові слова: адвокатура, представництво, монополія адвокатури, цивільне судочинство, правнича допомога, справедливий суд.

Відкрити статтю>>>

Кононенко Є.Д. До питання складу міжнародного правопорушення

У статті розглянуто актуальне питання визначення складу міжнародного правопорушення та був розкритий кожний з його елементів. Акцентовано увагу на проблеми визначення об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту, суб’єктивної сторони міжнародного правопорушення, а також розкритті їх змісту. Дослідження являє собою поєднання загальнотеоретичних аспектів та досвіду з міжнародної судової практики з приводу складу міжнародного правопорушення.

Ключові слова: склад міжнародного правопорушення, об’єкт міжнародного правопорушення, суб’єкт міжнародного правопорушення, об’єктивна сторона міжнародного правопорушення, суб’єктивна сторона міжнародного правопорушення, вина у міжнародному правопорушенні, міжнародна деліктоздатність.

Відкрити статтю>>>

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Особливості електронного носія як джерела доказу в кримінальному процесуальному праві України

У статті розглянуто положення чинного кримінально процесуального законодавства України щодо правових особливостей електронного носія як джерела доказу. Досліджено впровадження в законодавство України поняття електронні докази, зазначено про відсутність дефініції для цієї категорії кримінально процесуального права, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання, запропоновано удосконалити положення КПК, що пов`язані з питанням електронних доказів.

Ключові слова: доказ, джерело доказів, документ, електронний носій інформаціі, електронний документ, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

Курінна А.В. Сучасні тенденції страхування транспортних засобів в Україні

У статті розглянуто сутність функціонування ринку автомобільного страхування, проаналізовано статистику страхування транспортних засобів за основними показниками. Наведено основні недоліки діяльності страховиків та проблеми, які виникають у процесі страхової діяльності. Проаналізовано судову практику в ключових питаннях страхування транспортних засобів.

Ключові слова: страхування, страхування транспортних засобів, цивільна відповідальність власників наземних транспортних засобів, добровільне страхування, страхові премії, страхові виплати.

Відкрити статтю>>>

D.S. Maltseva, Yu.L. Akselrod The Problem of Apatrism in International and Ukrainian Law and the Ways of its Solution

У статті розглядається проблема правового статусу осіб без громадянства в міжнародному та національному праві, окреслюються найбільш проблемні моменти законодавчої регламентації правового статусу апатридів та реалізації ними своїх прав, визначаються шляхи їх вирішення, зокрема враховуючи міжнародний досвід.

Ключові слова: апатрид, особи без громадянства, запобігання виникненню випадків безгромадянства, громадянство, правовий статус осіб без громадянства.

Відкрити статтю>>>

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Процедура медіації в кримінальному судочинстві

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та застосування інституту медіації в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність законодавчого визначення статусу медіатора,  закріплення базових положень щодо загальних стандартів поведінки медіатора, а також належне забезпечення процедури медіації. Зроблено висновок щодо важливості імплементації  закону України «Про медіацію» та внесення змін до Кримінально-процесуального Кодексу.

Ключові слова: медіація, медіатор, кримінальна справа, кримінальний процес, примирення.

Відкрити статтю>>>

Петренко Є.С. Поняття соціальної функції трудового права

У статті досліджується місце соціальної функції трудового права та шляхи її застосування. Аналізуються окремі положення та основні напрямки реалізації соціальної політики, поняття соціальної безпеки працівника. Висвітлюється досвід європейських країн щодо застосування положень гідної праці. Розглядаються поняття соціальної справедливості, стабільності та соціального призначення. Визначаються проблеми, які виникають при реалізації соціальної функції в сфері трудових правовідносин.

Ключові слова: трудове право, соціальна функція, соціальна політика, працівник, трудові відносини.

Відкрити статтю>>>

Рева А.О. Щодо удосконалення механізму забезпечення нерозголошення комерційної таємниці працівником

У статті аналізуються норми трудового законодавства щодо визначення доцільності розробки Положення про комерційну таємницю підприємства у вигляді додаткової частини колективного договору або додатку до трудового договору. Зроблено висновок, що комерційна таємниця потребує законодавчо врегульованого правового захисту, а також розроблено форму та зміст Положення про комерційну таємницю підприємства.

Ключові слова: комерційна таємниця, положення про комерційну таємницю, колективний договір, додаткова умова трудового договору, трудове законодавство, типове положення.

Відкрити статтю>>>

Семирозум О.А. Повернення довіри населення до органів прокуратури України, шляхом її реформування

У статті розглянуто проблему яка існує безпосередньо у наші часи, тобто, проблему реформування органів прокуратури. Автор, спираючись на досліджений матеріал, сформував ряд недоліків, які потребують нагального вирішення, таким чином надавши способи можливого вирішення та удосконалення діяльності органів прокуратури в Україні. Надав висновок, щодо дій які можуть вивести країну на новий рівень, та наблизити діяльність прокуратури на загальноєвропейський рівень.

Ключові слова: органи прокуратури, реформа, підвищення якості кадрового забезпечення, корупція.

Відкрити статтю>>>

Войтюк Л.М. Реалізація права на працю осіб з особливими потребами в Україні

Стаття присвячена дослідженню ключових теоретико-правових аспектів  права осіб з інвалідністю в Україні. Проаналізовано міжнародне та вітчизняне законодавство, яке регулює відносини у сфері праці осіб з інвалідністю та відзначено, що особи з інвалідністю не мають належного доступу до ринку праці. Досліджено проблеми реалізації права на працю осіб з інвалідністю в Україні. Розроблено відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: особи з інвалідністю, право на працю, працевлаштування, законодавство у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю.

Відкрити статтю>>>

Наставний Б.Е. Помилка як загальнонаукове та конкретно-юридичне поняття та проблеми його співвідношення з суміжними галузевими поняттями

Стаття присвячена актуальній проблематиці питання теоретико-правової характеристики поняття помилки як загальнонаукового та конкретно-юридичного явища, зокрема пануючу у вітчизняній та зарубіжній літературі дискусію стосовно різновидів поглядів досліджуваного явища. Здійснено аналіз співвідношення поняття «помилка» у юридичній науці на загальнотеоретичному та галузевому рівнях та наведено розмежування понять «юридична помилка» та «помилка у використанні законодавчої техніки».

Ключові слова: помилка, юридична помилка, помилка у використанні законодавчої техніки, законодавчий процес, законодавча техніка.

Відкрити статтю>>>

Мельниченко І.О. Гарантії принципу незалежності суддів

У даній роботі було проведено дослідження сутності принципу незалежності суддів та судової влади загалом, а також гарантії його забезпечення. Проаналізовано роботи багатьох вітчизняних та міжнародних науковців та практичних працівників щодо етимології такого принципу. Розглянуто його європейське розуміння, а також реальне його функціонування через систему нормативно-правових актів. Наголошено на необхідності звернути окрему увагу на впровадження  в українське законодавство європейських норм і стандартів, які були ратифіковані Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.

Ключові слова: судова влада, незалежність суддів, принцип незалежності, гарантії незалежності суддів, судова реформа, європейська система цінностей, судоустрій України.

Відкрити статтю>>>

S.B. Karvatska Pluralism and Objectivity in the Interpretation in International Law

У статті аналізуються основні сучасні методологічні підходи до інтерпретації міжнародного права, можливості досягнення об’єктивності і її кореляцію з інтерпретаційних плюралізмом у міжнародному праві. У результаті доведено, що методологічний плюралізм не перешкоджає, а навпаки, сприяє досягненню об’єктивності інтерпретації, оскільки обмежує методологічний монізм чистої текстуальності, яка не враховує аксіологічні виміри людського буття у правовій сфері.

Ключові слова: інтерпретація у міжнародному праві, інтерпретаційний плюралізм, об’єктивність інтерпретації, еволюційна інтерпретація.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.