Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 68

Журнал східноєвропейського права № 68

golovna_68-page0001

титульна сторінка

зміст

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Латвійською Республікою і закінчуючи Естонською Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Підкреслено необгрунтованість зарахування в Основному законі Росії і багатьох інших країнах пострадянського простору до найвищих соціальних цінностей практично всіх або дуже широкого переліку проявів правового статусу фізичних осіб.

Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в Латвії, Литві, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані і в Естонії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520317

Кириченко А.А., Руденко О.В. Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані інноваційні редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу. У цій частині визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави, базисних порядків забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів і найвищих соціальних цінностей даного правового статусу.

Ключові слова: Конституційний кодекс України чи іншої держави, базисний конституційний обов’язок держави, базисні порядки забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів, найвищі соціальні цінності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520321

Виноградов А.К. Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. У цій частині викладено інноваційне бачення п’яти ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, сутності та механізму реалізації конкурентного їх правового статусу та низка інших супутніх положень забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів.

Ключові слова: базисні категорії правого статусу соціосуб’ектов, п’ять ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, конкурентний правовий статус соціосуб’ектов.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520323

Геєць І.В. Соціальна сутність та соціальна функція держави: порівняльно-правовий аспект

У статті розглянуто соціальну сутність та соціальну функцію держави в порівняльно-правовому аспекті. Зроблено висновок про те, що концентрованою сутністю будь-якого державного функціонування є співвідношення економічної і соціальної функцій держави.

Ключові слова: держава, функції держави, сутність та зміст соціальної функції, соціальні відносини, соціальна сутність держави.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520329

Домброван Н.В. Отечественные конституционные основы полномочий субъектов властных полномочий по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті наведені результати порівняльного системного правового дослідження вітчизняних конституційних засад реалізації повноважень державних органів щодо забезпечення, дотримання та відновлення правового статусу фізичних осіб. У зв’язку з цим викладена регламентація головного обов’язку держави, неприпустимості погіршення правового статусу громадян, зворотної сили закону і низки інших, пов’язаних з цим, конституційних положень.

Ключові слова: Конституція України, головний обов’язок держави, неприпустимість погіршення правового статусу громадян, неприпустимість зворотної сили погіршуючого закону, природні повноваження Президента Украіни та прокуратури.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520337

Кравченко М.Г. Ієрархічність основних прав

Статтю присвячено дослідженню ієрархічності основних прав людини в Україні та Німеччині. Проведене дослідження дозволяє констатувати те, що в Україні не склалося єдиного підходу до ієрархії основних прав людини. Вітчизняна юридична наука як правило не дає вичерпної відповіді на це питання. Натомість, Конституційний Суд України у своїх рішеннях визначає право людської гідності як найвище основне право людини, критерій для розуміння решти її основних прав. У результаті аналізу німецьких досліджень зроблені висновки, які мають конкретизувати окремі положення українського вчення про ієрархічність основних прав людини.

Ключові слова: права людини, ієрархія основних прав, право людської гідності, право на життя, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520339

Ланцедова Ю.О., Виноградов А.К. Можливості уточнення властивостей доказів та підстав юридичної відповідальності слідчого чи інших суб’єктів владних повноважень за порушення порядку їх отримання в антикримінальному судочинстві

В статті обґрунтовано, що допустимість є не властивістю доказів, а результатом їх оцінки. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів, що не призвели до втрати їх значимості, доброякісності та достовірності,  не призводе до недопустимості цих доказів і має лише тягти відповідну юридичну відповідальність винного суб’єкта владних повноважень.

Ключові слова: значимість, доброякісність та достовірність доказів, юридична відповідальність за порушення порядку отримання доказів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520341

Ткач Ю.Д., Косаревская О.В. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства от Азербайджанской до Кыргызской Республики по соблюдению и восстановлению правового статуса социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Азербайджанською Республікою і закінчуючи Киргизькою Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’ектов. Підкреслено обгрунтованість наявності в Киргизькій Республіці конституційної судової палати Верховного суду.

Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Білорусії, Казахстані та в Киргизстані.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520343

Ткач Ю.Д., Руденко О.В. Инновационное понимание механизма передачи власти от избирателей Президенту государства и иным субъектам властных полномочий

У статті викладено інноваційне розуміння базисних завдань та об’єктів юриспруденції і базисних напрямків юридичної діяльності. На цій основі розглянуто нове бачення сутності механізму передачі влади від виборців Президенту держави та іншим суб’єктам владних повноважень.

Ключові слова: базисні завдання та об’єкти юриспруденції, базисні напрямки юридичної діяльності, механізм передачі влади.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520346

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контексте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті піддані порівняльному правовому аналізу положення Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині забезпечення дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’ектов. У такому ж аспекті досліджені положення Міжнародних пактів про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, а також доповіді Венеціанської Комісії «Верховенство права».

Ключові слова: базисні міжнародні правові акти з прав людини; забезпечення дотримання правового статусу громадян.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520353

Тунтула А.С., Виноградова А.А. Сравнительный анализ конституционных основ ведущих стран мира в части полномочий Президента страны и иных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса различных видов социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ Великобританії, Китаю, США, ФРН, Франції та Японії в частині забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Звернуто увагу на заборону Конституцією США ще в 1787 р. ухвалення законів про опалу і формальне проголошення Конституцією Японії всіх держслужбовців слугами народу із одночасним обов’язком народу самому проявляти в цьому відношенні пильність.

Ключові слова : забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в Великобританії, Китаї, США, ФРН, Франції та Японії.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520355

Цекалова Н.І. Основні права з інституційною гарантією і без неї

Стаття присвячена аналізу основних прав з інституційною гарантією і без такої. Визначено, що інституційними гарантіями є так звані гарантії конкретних установ та юридичних інститутів, або захист, що виникає внаслідок простої законної вказівки. Стаття основана на аналізі конституційного права Німеччині, адже саме в цій країні вперше з’явилась ідея існування прав з інституційною гарантією, зокрема ними є право на шлюб, сім’ю, власність чи спадкове право.

Ключові слова: основні права людини, інституційна гарантія, права з інституційною гарантією, види інституційних гарантій, стримування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520357

Швагер О.А., Гoлoднa A.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу

У стaттi рoзглянутo oснoвнi пoлoження зaкoнoдaвствa щoдo визначення пoняття плaтiжнoгo зaсoбу. Зроблено спробу розкрити змiст пoняття тa oзнaк електрoнних грoшей. Визнaченo правові засади пoрядку викoристaння електрoнних грoшей, a тaкoж проаналізовано прoблемнi aспекти викoристaння електрoнних грoшей в якості засобу платежу.

Ключoвi слoвa: плaтiжний зaсiб, електрoннi грoшi, грoшoвий oбiг, електрoннi плaтiжнi системи, прaвoве регулювaння.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520370

Дударець Р.М.  Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

У статті проаналізовано поняття та класифікацію слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Практичне значення цього питання полягає у тому, що розуміння типової слідчої ситуації допомагає слідчому правильно її оцінити та спланувати напрями її вирішення. Зокрема, слідчий має можливість побудувати найбільш вірогідні слідчі версії, встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, визначити обсяг й послідовність проведення слідчих (розшукових) дій та напрями подальшого розслідування.

Ключові слова: типова слідча ситуація, воєнізовані формування, збройні формування, досудове розслідування, слідчий.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520373

Васильєва В.П. Сучасні підходи в профілактиці корупційних правопорушень у США

У статті розглянуто діяльність правоохоронних органів США та органів, які наділені правоохоронними функціями, щодо профілактики корупційних правопорушень. Проаналізовано наявні у США програми правоохоронних органів щодо профілактики корупційних правопорушень. Визначено, що правоохоронними органами до реалізації цих програм активно залучено американську громадськість.

Ключові слова: корупційні правопорушення, корупція, правоохоронні органи, програми щодо профілактики корупційних правопорушень, профілактика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520375

Матат А.В. Функції основних прав людини (за матеріалами німецької правничої доктрини)

Дослідження стосується проблеми функцій основних прав, яка ґрунтовно висвітлена у німецькій правничій доктрині. Для комплексного вивчення функцій основних прав, а також особливостей їх функціонального призначення – аналізуються дані як німецької доктрини, українських дослідників, а також представників близького зарубіжжя. У статті розглянуто підходи до класифікації функцій основних прав людини, а також розкрито їх сутнісні характеристики.

Ключові слова: основні права, функції основних прав, права людини, класифікація функцій основних прав, німецька правнича доктрина.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520377

Сергєєв К.О. Ускладнення законодавчої системи внаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій

В статті досліджуються об’єктивні причини збільшення кількості законів, як наслідок ускладнення структури суспільної організації спричиненої динамічним розвитком інформаційних технологій. В результаті аналізу впливу новітніх інструментів суспільної організації на якість нормативного акту, формується висновок про актуальність більш точних алгоритмів усвідомлення причинно-наслідкових елементів комунікації суспільної групи, в діапазоні від закону до настання бажаного результату.

Ключові слова: законодавча діяльність, інформаційні технології, система законодавства, інформаційне суспільство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520379

Вахліс І.В. Джерела дисциплінарно-деліктного права

У статті розглянуто питання формування джерельної бази дисциплінарно-деліктного права. Зазначено положення про розуміння самої категорії «джерело права». Автор концентрує увагу на питаннях джерел дисциплінарно-деліктного права, та наводить власну класифікацію останніх.

Ключові слова:  дисциплінарно-деліктне право, джерело права, система джерел дисциплінарно-деліктного права, формалізовані джерела права, неформалізовані джерела права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520381

Пенська А.О., Шевчук Н.В. Проблеми скасування депутатської недоторканності: Україна та зарубіжний досвід

У статті досліджується інститут депутатської недоторканності, його зміст. Аналізуються окремі положення національного та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання депутатської недоторканності. Осмислюється тенденція існування депутатського імунітету в більшості зарубіжних країн. Визначаються проблеми, які виникли в Україні через зміни в Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. На основі успішного досвіду зарубіжних держав пропонується оптимальна формула депутатської недоторканності для України.

 Ключові слова: депутатська недоторканність, депутатський імунітет, обмеження депутатського імунітету, скасування депутатського імунітету, формула депутатської недоторканності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520383

Трофімов Б.Д. Щодо реформування інституту відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження

У статті досліджуються зміни до статті 130 Кримінального процесуального кодексу України, які були внесені Законом України №2548-VIII від 18.09.2018 року. Аналізується зміст та доцільність запровадження процедури відшкодування (компенсації) шкоди, завданої учасниками кримінального провадження незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження з можливістю подальшого стягнення державою виплаченої на користь особи, якій було завдано шкоди, суми з винного слідчого, прокурора.

Ключові слова: Компенсація, відшкодування, слідчий, прокурор, держава,  кримінальне провадження, право зворотної вимоги.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520385

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.