Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 76

Журнал східноєвропейського права № 76

golovna_76-page0001

титульна сторінка

зміст

Лихова С.Я., Майстро Д.М. Щодо питання захисту безпритульних тварин в країнах Європейського Союзу та в Україні

В статті досліджується функціонування притулків для тварин у країнах Європейського Союзу та дієві шляхи щодо надання допомоги безпритульним тваринам як в країнах ЄС, так і в Україні. Проаналізований також комплекс заходів щодо зменшення популяції безпритульних тварин гуманними методами, а саме методом «відлов/стерилізація/повернення на вулиці». Зазначено, що державна політика України, спрямована на евтаназію як метод регуляції чисельності безпритульних собак є негуманним, не сучасним і неефективним.

Ключові слова: безпритульні тварини, захист, тварини, жорстоке поводження з тваринами, притулки для тварин.

Відкрити статтю>>>

 https://doi.org/10.5281/zenodo.4626002

Ланцедова Ю.О., Лихова С.Я. Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні у контексті реформування функцій прокуратури та інших правохоронних органів

В статті обґрунтовано розвиток розуміння сутності доказів та їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей та процедури доказуваняння у кримінальному провадженні. Враховано позицію інших авторів з реформування органів прокуратури, суду, адвокатури, слідчого комітету та інших правоохоронних органів.

Ключові слова: значимість, доброякісність і достовірність доказів; повноваження суду, прокуратури, адвокатури і слідчого комітету.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626006

Теремецький В.І., Ховпун О.С. Стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Статтю присвячено аналізу стану правового регулювання фармацевтичних відносин в України. Наголошено на тенденціях розвитку фармацевтичного права як самостійної комплексної галузі права в Україні. Акцентовано увагу на досягненнях та прорахунках сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Розкрито проблемні питання наближення вітчизняної фармації до стандартів, прийнятих у Європейському Союзі щодо обігу лікарських засобів.

Ключові слова: фармація, фармацевтичне право, фармацевтичні правовідносини, правове регулювання, біологічно активні добавки, корупція, генеричні препарати.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626008

Бортняк В.А. Основи державного фінансового контролю органами місцевого самоврядування

Головним завданням сьогодні є створення спроможних та ефективних громад, котрі стануть таким каталізатором в Україні. При цьому важливо забезпечити спроможність громад концентрувати фінанси і спрямовувати їх на проекти регіонального розвитку. Узагальнено теоретичні положення щодо розвитку в Україні системи місцевого фінансового контролю. Запропоновано методику оцінки ефективності фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування. Розглянуто систему державного фінансового контролю України. Узагальнено проблеми системи державного фінансового контролю над ефективним використанням коштів місцевих бюджетів.

Ключові слова: фінансовий контроль, державний фінансовий контроль, місцеве самоврядування, доходи місцевих бюджетів, фінансова децентралізація, об’єднані територіальні громади, видатки місцевих бюджетів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626010

Журавель Я.В. Реалізація принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні

Проаналізовано сучасні наукові розробки з питання реалізації принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні та сформульовано його авторське визначення. Перегляд сутності вказаного принципу з урахуванням практики провідних країн світу визначено як одне із основних завдань вітчизняної доктрини. Наголошено, що метою реалізації цього принципу має стати мінімізація участі отримувача адміністративної послуги при збиранні та наданні необхідної інформації і документів, а також обмеження безпосередніх контактів із надавачами адміністративних послуг.

Ключові слова: принцип «єдиного вікна», публічне адміністрування, адміністративні послуги, доступність, інформаційно-телекомунікаційна система.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626016

Колісникова Г.В., Беркела Г.Ю. Співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво

У статті роглянуто особливості договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво. Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних договорів, зазначено основні відмінності правового регулювання, а також спільні та відмінні ознаки законодавчого закріплення цих договорів.

Ключові слова: договір будівельного підряду, договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, право, обов’язок, відмінність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626018

Колісникова Г.В., Снігур А.І. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухоме майно

Стаття присвячена дослідженню договору купівлі-продажу нерухомого майна. Висвітлено сутність та особливості договору купівлі–продажу нерухомого майна, зміст правовідношення, яке виникає на підставі цього договору. Проаналізовано істотні умови договору купівлі–продажу нерухомого майна, звернено увагу на ряд аспектів правового регулювання.

Ключові слова: договір, договір купівлі-продажу нерухомого майна, нерухомість, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626021

Кравчук С.Й. Проблемні аспекти процесуального оформлення в кримінальному провадженні тимчасово вилученого майна

В статті розглядаються проблемні аспекти процесуального документування, майна, яке вилучається під час проведення обшуку та огляду місця злочину. Визначаються шляхи усунення можливого порушення права власності особи, якій належить таке майно, пропонуються механізми процесуального документування вилученого майна та зроблено висновок про законодавче врегулювання його тимчасового вилучення.

Ключові слова: майно, процесуальне документування, ухвала суду, обшук, сліди злочину, арешт, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626023

Літвінова І.Ф., Лисько Т.Д. Застосування заходів кримінально-правового впливу до осіб, що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України)

У статті розглядаються проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Авторами пропонується звернути увагу на можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вказані злочини, та можливість застосування примусового лікування до них.

Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, примусове лікування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626025

Менів Л.Д. Зарубіжний досвід правового регулювання договору дарування 

У статті розглянуто досвід правового регулювання договору дарування в окремих зарубіжних країнах, а також правові положення чинного законодавства України з цього питання. Правове регулювання договору дарування у зарубіжному трактуванні є ширшим і складнішим, ніж в Україні. В статті досліджені лише ті питання зарубіжного досвіду, які мають відмінності із правовим регулюванням відносин дарування в Україні, а також виявлені переваги та недоліки задля можливості імплементації його в Україні.

Ключові слова: дарування, договір дарування, дарувальник, обдарований,предмет дарування, прийняття дарунка, розірвання договору дарування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626029

Олішевський О.В. Інформація, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації в контексті ст. 300 КК України

У статті розглянуто поняття релігійної нетерпимості та  дискримінації. Інформацію, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації визначено через відомості про безпосередньо вчинення, заклик, прохання, умовляння, пораду, доручення, вказівку або наказ вчинити незаконне діяння по відношенню до представника (представників) певної релігії, глумління, наклеп або нецензурну лайку щодо них (самого вірування, його елементів), а також інші обмеження прав і свобод людини без виправдувального контексту.

Ключові слова: пропаганда, релігійна нетерпимість, релігійна дискримінації, інформація, злочин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626032

Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук А.В. Виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19: постановка питання щодо підстав кримінальної відповідальності

Стаття є першою роботою щодо кримінально-правового осмислення виконання Україною позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19. Проаналізовано кейси, пов’язані із забезпеченням Україною належного амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із підозрою чи хворих на COVID-19. Поставлено критичні питання та наголошено на необхідності дотримання стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть детермінувати постановку питання про підставу кримінальної відповідальності.

Ключові слова: позитивні конвенційні зобов’язання, жорстоке поводження, катування, нелюдське поводження і покарання, поводження і покарання, що принижує гідність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626034

Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики

Дослідження присвячене категорії людської гідності, яка представлена як цінність у німецькій правничій доктрині. З метою визначення ціннісної характеристики гідності людини, проаналізовано матеріали як наукових розробок, так і практичних прикладів. Таким чином, проведено аналіз конституційного регулювання людської гідності за положеннями Основного Закону ФРН та розглянуто доктринальні підходи, які розкривають значення гідності у праві. Крім того, приділено увагу захисту людської гідності органом конституційної юрисдикції – Федеральним Конституційним Судом Німеччини.

Ключові слова: людська гідність, гідність у праві, правова цінність,  демократія,  німецька правнича доктрина.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626036

Горбачеська Т.І. Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення дотримання права підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) на власність при застосуванні обмежень його реалізації в рамках кримінального провадження

У статі досліджуються питання захисту права власності у кримінальному провадженні в контексті українського правового регулювання та аналізу стандартів захисту права власності відповідно до міжнародного права прав людини.  Дана робота подає аналіз практики Європейського суду з прав людини й аналізує положення національного законодавства щодо можливих обмежень права власності учасників кримінальних проваджень.

Ключові слова: право власності, майно,  права людини, Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, кримінальне провадження, арешт, конфіскація майна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626102

Вдовиченко У.В. Проблеми визначення конституційно-правового статусу інституту Президента України

Дана стаття призначена дослідженню конституційно-правового статусу Президента України на фоні зламу політичної системи держави. Реформування в усіх сферах політичних відносин різних гілок влади передбачає чималий внесок Президента України. Саме тому дослідження та визначення місця цього інституту, широти повноважень та законодавчого підґрунтя його діяльності є вкрай важливим.

Ключові слова: президент, Президент України, конституційно-правовий статус.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626104

Джига Д.В. Домашнє насильство (ст. 1261 КК України): проблеми кваліфікації

У статті досліджено особливості об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 126КК України (домашнє насильство). Проаналізовано національну судову практику на предмет кваліфікації діянь особи за вказаною статтею. Визначено правила кваліфікації діянь, що підпадають під її ознаки.

Ключові слова: домашнє насильство, систематичність, фізичне, психологічне, економічне насильство, кваліфікація злочинів.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626106

Драч Д.Л. Малозначність діяння як категорія кримінального права: проблеми та перспективи застосування

Статтю присвячено дослідженню проблем та перспектив застосування малозначності діяння у кримінальному праві. З’ясовано поняття, сутність та особливості малозначності діяння. Визначено основні аспекти застосування ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України. Виявлено й проаналізовано дискусійні позиції стосовно кримінально-правової норми про малозначність діяння. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення ч. 2 ст.  11 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: малозначність діяння, суспільна небезпечність, оціночне поняття, правозастосовна діяльність, істотна шкода, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626108

Кенева О.О., Пащенко А.С. Щодо особливостей правового регулювання прав сіамських близнюків

В статті розглянуті особливості правового регулювання прав сіамських близнюків. Проаналізовано судову практику України щодо можливості реалізації сіамськими близнюками своїх прав, свобод та законних інтересів в нашій державі. Акцентовано увагу на відсутності будь-яких досліджень щодо реального стану забезпеченості прав сіамських близнюків в Україні, враховуючи особливості їх правосуб’єктності. В ході дослідження виділено дві групи сіамських близнюків. Встановлено, що правосуб’єктність сіамських близнят  різнитиметься з огляду на їхні фізіологічні особливості.

Ключові слова: сіамські близнюки, поєднані близнюки, зрощені близнята, правове регулювання,  правосуб’єктність сіамських близнюків.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626113

Крікорова Е.К., Данилюк О.О. Смертна кара як інститут покарання в зарубіжних країнах

У статті проаналізовано одну із дискусійних проблем сучасного права – практику застосування смертної кари. Сьогодні інститут смертної кари переважно визнається антигуманним та не застосовується як покарання. Проте, незважаючи на помітну тенденцію відміни смертної кари, окремі країни не тільки мають законодавчу основу цього інституту, але й використовують його на практиці, що дало змогу встановити, що інститут смертної кари  вважається порушенням фундаментальних прав людини.

Ключові слова: права людини, смертна кара, авторитарний режим, демократичний режим.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626116

Кузьменко Б.С. Проблемні питання визначення виду та розміру покарання за незакінчений злочин

У статті досліджуються проблемні питання призначення покарання за незакінчений злочин. Визначені основні положення щодо незакінченого злочину та кримінальної відповідальності за його вчинення. Розглянуто можливі варіанти вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні норм кримінального закону з приводу призначення покарання за незакінчений злочин.

Ключові слова: готування, замах, незакінчений злочин, призначення покарання, ступінь тяжкості діяння, злочинний намір.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626119

Махлай  Б.В. Про переваги  та  недоліки запровадження інституту електронних петицій в Україні

Стаття присвячена аналізу функціонування інституту електронних петицій в Україні. Розглядаються переваги та недоліки запровадження цього інструменту громадської участі. Пропонуються шляхи вдосконалення такої форми звернення громадян як електронні петиції.

Ключові слова: електронні петиції, органи державної влади, громадськість, звернення громадян.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626121

Орєшкін В.П., Найдьонова М.О. Адвокат свідка в кримінальному провадженні: актуальні питання

У статті досліджено питання визначення процесуального статусу адвоката під час надання професійної правничої допомоги свідку в рамках кримінального провадження. Визначено особливості статусу адвоката на основі профільного закону, Кримінального процесуального кодексу України від 2012 р. та 1960 р.. Проаналізовано нововведення в КПК від 2012 р., щодо визначення процесуального статусу та обсягу наданих законом можливостей та механізмів адвокату задля ефективного надання професійної правничої допомоги.

Ключові слова: свідок, професійна правнича допомога, адвокат, захисник, представник.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626123

Собуцька О.А. Особливості конституціно-правового регулювання захисту персональних даних в зарубіжних країнах

Стаття присвячена особливостям захисту персональних даних, відмежовано поняття «персональні дані» від поняття «інформація про особу»,  проаналізовано міжнародні і національні стандарти захисту даних в зарубіжних країнах, досліджено особливості американської і європейської моделі захисту персональних даних, зроблено відповідні висновки щодо необхідності вдосконалення конституційно-правового регулювання захисту персональних даних в умовах постійного розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних в зарубіжних країнах, інформація про особу, приватність особистого життя, моделі захисту персональних даних, міжнародно-правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626125

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених під дією гіпнотичного впливу

В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинних діянь, учинених  у стані гіпнозу, узагальнюються результати досліджень стану феномену гіпнозу у психологічних та кримінально-правових науках, визначається правова природа гіпнотичного впливу особи, яка застосовує гіпноз з метою вчинення злочину на особу, яка вчиняє злочин унаслідок такого впливу. Аналізується судова практика України, Сполучених Штатів Америки.

Ключові слова: гіпноз, злочини, вчинені у стані гіпнозу, проблема кваліфікації злочинів, учинених під впливом гіпнозу.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626127

Чуєнко О.І. До питання про сутність та зміст адміністративного договору

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення поняття адміністративного договору. Автором виокремлені характерні ознаки даного інституту за допомогою аналізу правових позицій вчених, законодавчої бази та судової практики. У статті розглянуто закордонний досвід існування договірних відносин в адміністративному праві. Обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавства, що забезпечить широке використання адміністративного договору.

Ключові слова: адміністративний договір, договірні відносини, державно-приватне партнерство, суб’єкт владних повноважень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626129

Швая С.В. Законодавча легалізація евтаназії в деяких країнах Європи

У науковій статті проаналізовано законодавство деяких європейських країн щодо законодавчої легалізації процедури евтаназії, сучасного стану міжнародного законодавства деяких країн стосовно застосування вбивства милосердя, тобто практики припинення лікарем життя людини, що страждає на невиліковне захворювання на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення нестерпних фізичних або психологічних страждань. Також, здійснений аналіз законодавства Королівства Нідерландів, Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембургу та Федеративної Республіки Німеччина стосовно умов проведення процедури евтаназії.

Ключові слова: евтаназія, легалізація вбивства милосердя, активна евтаназія, пасивна евтаназія, вбивство, Європейський суд з прав людини. заборона евтаназії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626131

Шестопал К.Є. Деякі аспекти доказування в практиці ЄСПЛ по справам за статтею 3 Конвенції

Докази та процедура доказування є одним з головних «елементів» будь-якого судочинства, так як від цієї складової залежить кінцевий результат. В статті аналізувались саме докази та доказування в справах за статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналіз здійснювався саме з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: нелюдське поводження, ЄСПЛ, стандарт доказування, prоprіо motu, prima facie.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626134

Кочолодзян М. Булінг: соціологічний та юридичний аспекти проблематики

В статті розглянуто проблему булінга з позицій суспільства та права, виділено основні негативні наслідки, які спричиняє це явище, проаналізовано внесені до законодавства зміни, які стосуються протидії цькуванню учасників освітнього процесу, а також судову практику розгляду справ про відповідальність за булінг. Також сформовано рекомендації для вдосконалення механізмів запобігання булінгу в Україні.

Ключові слова: булінг, цькування, учасники освітнього процесу, юридична відповідальність, адміністративне право, адміністративне правопорушення, судова практика, освітній омбудсмен.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626136

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.