Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 78

Журнал східноєвропейського права № 78

golovna_78-page0001

титульна сторінка

зміст

КириченкоА.А., Бидей А.Н. Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов сведений в части адекватности отображения окружающей действительности

Викладено інноваційне розуміння сутності та співвідношення завідомо і незавідомо недостовірних і достовірних відомостей. Піддано детальному системному правовому аналізу обставини незавідомо недостовірного розуміння процедури відкриття ринку української землі у частині належної юридичної оцінки існуючої правової регламентації даної процедури та вказані шляхи подолання цих недоліків.

Ключові слова: завідомо і незавідомо недостовірні і достовірні відомості; юридична неподільність землі всього українського народу; відкриття ринку української землі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4652935

КириченкоА.А., Погорелов Н.С. Перезагрузка высшей судебной инстанции или циничная коррупционная и откровенно юридически некомпетентная комплектация судов преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами

Обґрунтована наявність близько 40 істотних порушень порядку первинного формування касаційних і антикорупційних судів за допомогою двох етапів псевдоконкурсу від 7.11.2016 р і від 2.08.2018 р., що стало лише «вершиною айсбергу» взаємопов’язаної системи корупціогенних чинників і проявів цинічної корупції та відвертої професійної некомпетентності. Доведений взаємозв’язок між результатами даного псевдоконкурсу і засудженням за загибель шістьох і тяжке травмування п’ятьох випадкових пішоходів до десяти років позбавлення волі завідомо як невинного, так і винного водія замість можливого довічного ув’язнення останнього.

Ключові слова: корупційність і професійна некомпетентність конкурсних процедур, процедура псевдоконкурсу в касаційні та антикорупційні суди; засудження невинного водія до тривалого строку позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4652949

Личенко І.О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правових засад публічного управління в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню адміністративно-правових засад оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади. Наголошено, що в сучасних умовах відбувається  трансформація публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та загалом запровадженням ідеології людиноцентризму в управлінські процеси.

Ключові слова: публічне управління, органи публічного управління, адміністративно-правові засади публічного управління, посадові особи органів публічного управління, публічно-сервісна діяльність, управлінські послуги, адміністративні процедури.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4652961

Жаровська І. М. Конституційне право: акценти оновлення 

У статті аналізується процес оновлення конституційного права. Звернемо увагу на те, що безумовно національне право відіграє суттєву роль в безпосередні правореалізаційній діяльності, проте роль глобального права все більше присутня.  Зміни глобального масштабу вплинули на конституційне право. Цей вплив має подвійну природу: як галузі права і як навчальної дисципліни.

Ключові слова: конституційне право, глобалізація, міжнародне право, національне право, оновлення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4652991

Атаманчук І.В., Моісєєв Ю.О. До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права.

Ключові слова:забезпечення позову, види забезпечення, підстави забезпечення, скасування заходів забезпечення, зустрічне забезпечення, ефективне забезпечення, співмірність забезпечення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653023

Буканов Г.М. Дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки, якими є: 1) об’єкти екологічної безпеки; 2) суб’єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Ключові слова: структура екологічної безпекиоб’єкти екологічної безпеки, суб’єкти забезпечення екологічної безпеки, загрози екологічній безпеці, екологічна політика, система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653055

Ланцедова Ю.А. Коротенко Н.Д. Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве

Удосконалено сутність, послідовність та інші закономірності роботи із суб’єктивними, об’єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей. Отримала подальшого розвитку редакція статті кодексу про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів, суб’єкти їх отримання та межі участі та іншої допомоги у цьому інших суб’єктів, а також про вичерпний перелік і співвідношення процесуальних форм оцінки і представлення у доказуванні такого роду відомостей.

Ключові слова: докази; значимість, достовірність та доброякісність доказів; узгодженність та достатність сукупності доказів; послідовність роботи з доказами та їх джерелами.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653061

Щирба М. Ю. Особливості статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19

У статті проведено аналіз особливостей статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19. Виокремлено та розкрито сутність наступних особливостей: залежність статусу пацієнта від особливостей національної системи охорони здоров’я та й загалом від державно-управлінських рішень; пріоритетність профілактичних заходів; протидія перенавантаженню медичної сфери; проблеми нерівності доступу до медичного забезпечення в залежності від особливостей захворювання, де надається перевага пацієнтів із COVID-19 перед іншими пацієнтами; телемедицина отримала надпотужній стимул для розвитку як метод надання послуг із медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактором; недостатня готовність систем охорони здоров’я більшості держав до біологічних загроз.

Ключові слова: пацієнт, правий статус, громадське здоров’я, пандемія, COVID-19.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653099

Тунтула А.С., Антонова Л.В. Возможности коренного реформирования органов прокуратуры как Правой руки Президента государства

Розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб’єктами.

Ключові слова: реформування повноважень прокуратури, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство; здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653113

Удод М. В., Пирогов В. С. Юрисдикція адміністративних судів при вирішенні земельних спорів за участі органів публічної адміністрації

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем встановлення юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду земельних спорів за участю суб’єктів публічної адміністрації. Акцентовано увагу на визначальній ролі положень ст. 13 і 14 Конституції України у визначенні юридичного змісту відносин щодо володіння, користування і розпорядження органами публічної влади України землею як таких, що є за своєю суттю публічно-правовими. Охарактеризовані конкретні юридичні передумови і підстави для розгляду даної категорії спорів саме адміністративними судами.

Ключові слова: юрисдикція адміністративних судів, суб’єкт публічної адміністрації, земельні спори, публічно-правовий спір.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653132

Уралова Ю.П. Моісєєв Ю.О. Деякі питання виконання договору найму (оренди) транспортного засобу

В статті досліджені теоретичні і практичні проблеми правового регулювання при виконанні договору найму (оренди) транспортного засобу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень щодо прав і обов’язків сторін договору, страхування транспортного засобу, умов щодо орендної плати, місця виконання договору. Конкретизовано механізм виконання договору найму (оренди) транспортного засобу.

Ключові слова: транспортний засіб, зміст договору, виконання договору, права і обов’язки сторін договору, орендна плата, механізм виконання договору, страхування транспортного засобу, договір з екіпажем.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653148

Матат А.В. Людська гідність у правових позиціях Конституційного Суду України

Статтю присвячено дослідженню людської гідності у практиці Конституційного Суду України. Для досягнення цілей статті, аналізуються правові позиції Конституційного Суду за різні роки, в яких для юридичної аргументації було покликання на категорію гідність людини. Також розглядаються підходи до визначення гідності людини в рішеннях Конституційного Суду та окремі актуальні практичні проблеми запропонованої теми.

Ключові слова: гідність, людська гідність, Конституційний Суд України, конституційна цінність, юрисдикційна доктрина.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653184

Медвідь О.О. Основні принципи правової політики у сфері гендерної ідентичності

У статті виокремлено засадничі принципи правової політики у сфері  гендерної ідентичності: принцип рівності статей; визнання відмінності між статтю і гендером; індивідуальний вибір гендерної ідентичності, що ґрунтується на цінності людської гідності та автономії людини; принцип виваженої гендерної соціалізації (шляхом прийняття на державному рівні комплексу педагогічних, медичних, правових, соціальних та культурних заходів, які сприяли б «вихованню» в молодшого покоління поваги до вибору гендера іншого, полігендерності суспільства, толерантного ставлення до представника іншої статі, рівності статей тощо); наявність юридичного механізму реалізації права на гендерну ідентичність.

Ключові слова: гендер, стать, гендерна ідентичність, правова політика, принцип.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653208

Рашевська К.Є. Роль СОТ у подоланні загроз системі прав людини, спричинених торговельними аспектами пандеміїї COVID-19

У статті досліджується вплив СОТ на розвиток системи прав людини в умовах пандемії COVID-19. Автор характеризує торговельні аспекти виклику у сфері охорони здоров’я та їх значення для глобальної економіки й сталого розвитку. У статті проаналізовано існуючі механізми реагування на пандемії в договорах системи права СОТ, а також запропоновані ініціативи задля пом’якшення їхнього негативного впливу на права людини та подальшої санації економічних систем на фоні тимчасової кризи міжнародної організації.

Ключові слова: пандемія, торговельна політика, Світова організація торгівлі, правове регулювання, права людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653222

M. Kachynska Administrative Liability for Animal Cruelty: the Experience of Ukraine 

Стаття присвячена питаннюадміністративної відповідальності за жорстоке поводження із тваринами: досвід України.У статті розкрита поява засад захисту тварин в Україні. У статті розглянуто національне правове регулювання попередження та протидії жорстокому поводженню із тваринами. Автор детально аналізує правовий статус тварини відповідно до норм чинного законодавства України.Окремо розглянуто адміністративна відповідність за жорстоке поводження із тваринами, особливості притягнення до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами неповнолітніх.

Ключові слова: жорстоке поводження із тваринами, міжнародні договори у сфері добробуту тварин, національне законодавство України щодо попередження та протидії жорстокому поводженню із тваринами, склад адміністративного правопорушення, що передбачене ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особливості відповідальності дітей за неналежне поводження з тваринами, правовий статус тварини в Україні.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653234

M. Maciąg-Świontek Евразийский экономический союз как организация региональной экономической интеграции

В економічному вимірі створення Євразійського економічного союзу формально є кроком вперед по відношенню до попередніх етапів інтеграційного процесу: Митного союзу (з 1 січня 2010 року) і Єдиного економічного простору (з 1 січня 2012 року), тим не менш, це не прорив, як відзначають багато авторів. В даній статті дано оцінку поточних результатів створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Крім того, розглядається концепція регіональної інтеграції, євразійські інститути, єдиний ринок товарів і послуг, поточна робота з урахуванням нетарифних барьєрів та інших проблем.

Ключові слова: міжнародні організації, Євразійський економічний союз, регіональна інтеграція, економічна інтеграція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653244

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.