Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 79

Журнал східноєвропейського права № 79

golovna_79-page0001

титульна сторінка

зміст

Аніщенко Т.С., Мельник Р.С. Право на тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби: прояв довіри чи непрямої дискримінації?

У статті аналізуються законодавчі та підзаконні акти, якими визначено порядок тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби. За результатами проведеного опрацювання робиться висновок, що особи, які здійснюють тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби, мають рівні обов’язки та наділені відповідно рівними правами порівняно з іншими працівниками, які займають аналогічні посади та/або знаходяться у рівних умовах з такими працівниками і не можуть бути піддані жодним дискримінаційним проявам та як наслідок зазнавати порушень прав державного службовця, зокрема і на оплату праці, гарантованих як Конституцією України, так і профільними нормативно-правовим актами.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, вакантна посада, конкурс, дискримінація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626142

Ніщимна С.О. Еволюція нормативного регулювання інституту публічних закупівель

У статті розкриваються питання трансформаційних процесів у сфері закупівель, які спостерігаються як в національному законодавстві, так і в законодавстві зарубіжних країн. Зважаючи на обраний країною шлях до наближення свого законодавства до європейських стандартів, постало питання про адаптацію законодавства у сфері публічних закупівель до вимог та стандартів Європейського співтовариства.

Ключові слова: закупівлі, здійснення державних закупівель, публічні закупівлі, Європейське Співтовариство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626144

Kachynska М. Police Response to Cases of Cruelty to Animals that Contain Signs of an Administrative Offense: the Experience of Ukraine

Стаття присвячена питанню реагування поліцейськими на випадки жорстокого поводження із тваринами, що містять ознаки адміністративного правопорушення: досвід України. У статті автор вибудував алгоритм реагування поліцейськими в означеній категорії справ.Науковець деталізуєзастосування заходів забезпечення провадження у дані категорії справ. Звернута окрема увага на тому, що поліцейський вирішує питання про місце перебування тварини на час провадження у справі, наприклад, у випадку залишення тварини на призволяще.

Ключові слова: жорстоке поводження з тваринами, реагування поліцейьскими на випадки жорстокого поводження з тваринами, вилучення тварини, правовий статус тварини, адміністративне провадження, стадії провадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626146

Кравченко М.Г. Право людської гідності як фундамент прав людини, мірило визначення їх сутності та критерій допустимості обмежень прав і свобод людини

Стаття присвячена конкретизації змісту права людської гідності як фундаменту для інших прав людини, мірила визначення їхньої сутності та критерію допустимості обмежень прав і свобод людини. Для досягнення мети дослідження автором проаналізовано положення законодавства України та ФРН присвячені правовому регулюванню права людської гідності, а також дослідження вітчизняних та німецьких дослідників присвячені визначенню змісту та ознакам цього фундаментального права людини.

Ключові слова: права людини, людська гідність, система прав людини, законодавство, обмеження прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626148

Новіков О.В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні

У статті розглянуто особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні. Автор аналізує специфіку кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності вказаних суб’єктів за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Ключові слова: корупція у приватній сфері, юридична відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, кримінальна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, дисциплінарна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, цивільно-правова відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626152

Січковська І.В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних убивств

Наукову статтю присвячено висвітленню обставин, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних вбивств. Проведеним аналізом встановлено, що визначення переліку обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження має важливе значення. Доведено, що правильне визначення обсягу таких обставин у кожному конкретному кримінальному провадженні забезпечить повноту, цілеспрямованість та об’єктивність дослідження події злочину.

Ключові слова: обставини, встановлення, слідчий, вбивство, досудове розслідування, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626156

Тунтула А.С., Михайлов И.Ф. Развитие инновационного понимания объективных субъективных и смешанных источников антиделиктных сведений в различных видах судопроизводства

Підтримано інноваційний поділ юридичних фактів на діяння, події та явища. На цій основі запропоно розвиток інноваційного розуміння ступеневого вікового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей із поділом неповнолітніх на немовлят, дошкільнят, малолітніх та підлітків. Розкрито сутність і видовий поділ та співвідношення суб’єктивних, об’єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей. Удосконалено поділ субстанцій на тіла, предмети, пристрої, механізми, прибори та речовини.

Ключові слова: трасосубстанції; тіла, предмети, пристрої, механізми, прибори і речовини; документи; особистісні джерела антикримінальних відомостей.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626158

Матат А.В. Співвідношення людської гідності та права на вільний розвиток особистості (на матеріалах української та німецької доктрин)

Дослідження присвячене проблематиці людської гідності у контексті її співвідношення з правом на вільний розвиток особистості. За матеріалами німецької правничої доктрини, право на вільний розвиток особистості є основним правом людини, про яке йдеться у статті 2 (1) Основного Закону ФРН, після статті 1 про людську гідність. Відтак, для досягнення цілей дослідження розглядаються дані німецької та української доктрин, аналізується практика охорони і захисту права на вільний розвиток особистості у поєднанні із гарантією гідності людини. Окремо досліджується проблематика ієрархії конституційних цінностей.

Ключові слова: людська гідність, право на вільний розвиток особистості, конституційна цінність, права людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626162

Мєняйлов О.О. Проблемні питання участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу ВАКС

У статті проаналізовано основні законодавчі положення щодо участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу, в тому числі і Вищого антикорупційного суду, що дозволило визначити як позитивні аспекти такої участі, так і виявити низку проблем. Результатом проведеного в статті дослідження стала низка пропозицій щодо удосконалення механізму участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу.

Ключові слова: антикорупційний суд, суддівський корпус, громадська рада, громадська організація, відбір суддів, механізм відбору суддів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626166

Переверзєв Д.М. Сутність адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю

У статті розглянуто питання нормативного акценту на охороні прав дітей з інвалідністю. Проведено аналіз стану дослідження розмежування дефініції понять «охорона» та «захист», надається правова характеристика цих категорій з метою визначення сутності адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю.

Ключові слова: охорона, захист, дитина з інвалідністю, адміністративно-правова охорона, публічна адміністрація, суб’єкт адміністративно-правових відносин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4626168

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.