Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 80

Журнал східноєвропейського права № 80

golovna_80-page0001

титульна сторінка

зміст

Давидова Н.О., Менджул М.В. Цивільно-правові відносини між викладачем та закладом освіти

У статті аналізується cпецифіка правового статусу науково-педагогічних працівників, яка полягає в тому, що вони проходять процедуру конкурсу на заміщення вакантної посади; мають скорочену тривалість робочого часу; підлягають періодичній атестації; працюють, як правило, за строковим трудовим контрактом; зобов’язані проходити періодичне підвищення кваліфікації та стажування.

Ключові слова: правовий статус, науково-педагогічний працівник, заклад освіти, трудові правовідносини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653268

Шлоер Б. Оголошення результатів іспитів та Загальний регламент про захист даних ЄС

Мета статті – представлення аспектів європейського права про захист даних, які є важливими в межах повідомлення щодо результатів іспитів студентів. Ці результати є персональними даними, тому необхідно застосовувати право про захист особистих даних. Аналіз показує, що деякі способи оголошення результатів іспитів в університетах стикаються з юридичними питаннями. Аналіз включає також аспекти, які стосуються онлайн-іспитів, що проводилися під час пандемії. Дане дослідження представляє й низку проблем законодавства про захист даних та інших питань, які необхідно вирішити в подальших дослідженнях.

Ключові слова: іспит, особисті дані, іспит онлайн, конфіденційність іспитів, міжнародний захист особистих даних.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653278

Шлоер Б., Кравченко К.В. Неповнолітні: конституційно-правові аспекти в німецькому та українському праві

Стаття присвячена дослідженню конституційно-правових проблем, які стосуються неповнолітніх. Для досягнення поставленої мети проведено порівняльно-правовий аналіз німецької та української доктрини конституційного права. У статті аналізується проблема меж віку для реалізації неповнолітніми прав та свобод, гарантованих Конституцією.

Ключові слова: неповнолітні, права неповнолітніх, конституційне право, вікові межі, конституційна дієздатність, конституційна правоздатність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653290

M. Kachynska Some Aspects of Domestic Violence

Стаття присвячена окремим аспектам попередження домашнього насильства. У статті розглянуто питання юридичної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Автор проаналізував коло осіб на яких поширюється законодавство у сфері попередження та протидії правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. У статті наведено окремі аспекти правового регулювання у сфері шлюбно-сімейних, родинних відносин, а також їх вплив на кваліфікацію домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, попередження домашнього насильства, адміністративна відповідальність, суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653304

Кравченко М.Г. Критерії для обмеження права на об’єднання у політичні партії: вимоги міжнародного права, законодавства України та Німеччини

У статті проаналізовані вимоги міжнародного права, а також законодавства України та Німеччини щодо втручання держави в особі суб’єктів публічної влади у реалізацію права на об’єднання у політичні партії. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється система критеріїв, які є підставою для обмеження цього політичного права приватних осіб.

Ключові слова: права людини, держава, обмеження, критерії, політичні партії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653325

Крижановський А.С. Стандарти запобігання та протидії корупції в ЄС 

Стаття присвячена аналізу стандартів запобігання та протидії корупції в ЄС. Зазначено, що антикорупційне законодавство ЄС є обмеженим у порівнянні зі стандартами, прийнятими іншими міжнародними організаціями. Його увага зосереджена на уніфікації кримінально-правових визначень корупції в приватному та публічному секторах, криміналізації легалізації доходів, отриманих корупційним шляхом та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Ключові слова: корупція, стандарт, протидія, закон, право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653339

Бльок Н.В. Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції. Особлива увага присвячена висвітленню проблем трудової міграції в Україні, а також реалізації правових норм, які відбувається у таких формах, як дотримання заборон, виконання обов’язків, застосування прав та свобод, а також правозастосування. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання міграційних процесів та класифікацію адміністративно-правових режимів.

Ключові слова: трудова міграція, незаконна міграція, міграційний режим, механізм регулювання трудової міграції, міграційний процес,  правовий механізм регулювання.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653353

Мельниченко І.П. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй в діяльності з виконання та відбування довічного позбавлення волі

В статті проаналізовано Конгреси ООН з попередження злочинності, в яких розглянуто питання щодо застосування довічного позбавлення волі. Визначено універсальні та спеціальні міжнародні стандарти ООН щодо поводження з ув’язненими до довічного позбавлення волі. Встановлено, що єдиним спеціальним міжнародним документом, який визначає порядок відбування довічного позбавлення волі, є Рекомендації ООН 1994 року, які передбачили основні напрямки роботи з зазначеною категорією ув’язнених.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, міжнародні стандарти, рекомендації Організацій Об’єднаних Націй, ув’язнений.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653361

Maciąg-Świontek M. Организация Договора о Коллективной Безопасности – перспективы развития

Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні. У статті розглядаються питання, пов’язані з національною і міжнародною безпекою країн СНД. У статті оцінюється ОДКБ як регіональна організація колективної безпеки. У ОДКБ є можливості стати більш ефективною організацією, яка буде сприяти появі нової архітектури безпеки в Євразії.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективной безопасности, Організація Договору про колективну безпеку, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653371

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.