Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 81

Журнал східноєвропейського права № 81

golovna_81-page0001

титульна сторінка

зміст

Пахомов В.В., Дегтяр Р.О. Еволюція правової охорони торгогельних марок, як об’єкта права інтелектуальної вланості у Європейському Союзі

Статтю присвячено аналізу розвитку правової системи Європейського Союзу (далі – ЄС) у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності з питань охорони прав на торговельні марки. Дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим та надає можливість визначити перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: торговельна марка; правова система; правова охорона; нормативний акт; ЄС.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653438

Бобко У.П. Новели законодавства у сфері публічних закупівель і їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва

У статті розглянуто новели Закону України “Про публічні закупівлі” в контексті захисту прав та інтересів малого та середнього підприємництва, проаналізовано діяльність державних органів оскарження рішень у сфері публічних закупівель та органів уповноважених здійснювати моніторинг за державними закупівлями, та надано їх правову оцінку, а також запропоновано шляхи вдосконалення захисту прав та інтересів добросовісних підприємців які хочуть розширити сферу надання своїх послуг та товару.

Ключові слова: публічні закупівлі, замовник торгів, учасник торгів, добросовісні підприємці, система “ProZorro”.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653455

Бондаренко О.С., Пасьовин І.А. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності корупції та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано питання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції та його напрямки. Також досліджено та визначено загальні та спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Ключові слова: корупція, міжнародне співробітництво, основні напрямки міжнародного співробітництва, протидія корупції, загальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції, спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653468

Комарницька І.І. Теоретичні основи дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері

Стаття присвячена визначенню теоретичних основ дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні. Особлива увага присвячена змістовному окресленню категорії «засоби профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні», співвідношенню засобів фінансового та адміністративного права та критеріям розмежування фінансової та адміністративної відповідальності як засадничим підставам для диференціації засобів профілактики правопорушень. Наголошено, що засоби адміністративного права є важливим інструментом профілактики не лише адміністративних правопорушень у фінансовій сфері, але й фінансових правопорушень, оскільки за допомогою потенціалу адміністративного права здатні попередити та припинити деліктну поведінку фінансового характеру.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби, профілактика, правопорушення, фінансова сфера, фінансові правопорушення, адміністративні правопорушення, засоби адміністративного права у фінансово-правовій сфері.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653477

Кравченко М.Г. Напрями вдосконалення викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблеми якості викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні. На підставі дослідження стандартів викладання вчення про фундаментальні права людини у Німеччині зроблена низка пропозицій, спрямованих на покращення, насамперед, змістового наповнення курсів, присвячених правам людини в Україні.

Ключові слова: права людини, юридична освіта, недоліки викладання, практика ЄСПЛ, якість навальних матеріалів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653496

Парута О.В. Деструктивна соціалізація як засіб забезпечення стабільності тоталітарного режиму

Пріоритетна роль держави у тоталітарному суспільстві полягає в тому, щоб забезпечити єдність особистості, партії та держави задля досягнення вищої, національної ідеї. Будь-яка форма тоталітарного правління спирається на деструктивну соціалізацію, яка має на меті формування заляканої, млявої, безініціативної та інертної людини, діяльність якої легко спрогнозувати та регулювати.

Ключові слова: деструктивна соціалізація, тоталітаризм, особистість, правове виховання, насильство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653509

Січковська І.В. Сексуальне вбивство: особливості початку досудового розслідування 

Наукову статтю присвячено висвітленню питань особливостей початку досудового розслідування сексуального вбивства. Визначено, що своєчасно розпочате кримінальне провадження – важлива умова розкриття злочину.  Уточнено що найчастіше зволікання з початком кримінального провадження за фактом учинення вбивства із запізненням лише на день спричиняє втрату речових доказів, знищення слідів, втечу злочинця, його самогубство і таке інше. Крім того, у зв’язку з тим, що такі злочини вчиняються переважно в міській зоні, іноді запізнення слідчо-оперативної групи з виїздом на місце події спричиняє повне знищення слідової картини вбивства

Ключові слова: слідчий, вбивство, досудове розслідування, кримінальне провадження, початок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653521

Ткаченко І.М. Адміністративно-правові відносини: дискусійні питання

У статті розкриті дискусійні питання поняття, ознак, структури  адміністративно-правових відносин. Продемонстровано підходи до поняття адміністративно-правових відносин. Наголошено, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, ознаки адміністративно-правових відносин, структура адміністративно-правових відносин, суб’єкти адміністративно-правових відносин, об’єкт адміністративно-правових відносин, зміст адміністративно-правових відносин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653535

Кравченко К.В. Дія ст. 1 Основного Закону Німеччини в цивільному праві

Стаття присвячена гідності людини, яка передбачена ст. 1 Основного Закону Німеччини та її дії в німецькому цивільному праві. Цей аспект торкається більш глобального питання, а саме, впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб. У статті розглядаються та аналізуються доктринальні погляди щодо дії основних прав в німецькому цивільному праві.

Ключові слова: гідність людини, дія основних прав на третіх осіб, цивільне право, основні права, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653547

Герман О.В. Суб’єкти протидії порушенням бюджетного законодавства 

У статті проаналізовано поняття «протидія порушенням бюджетного законодавства» та визначено суб’єктів такої протидії. Відзначено, що протидія порушенням бюджетного законодавства передбачає діяльність уповноважених суб’єктів щодо формування державної політики у цій сфері (з визначенням координаційного механізму), попередження (виявлення та нейтралізація причин та умов), виявлення і припинення бюджетних деліктів, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків від їх вчинення.

Ключові слова: протидія порушенням бюджетного законодавства, суб’єкти, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, суд, правоохоронні органи, органи бюджетного контролю, координація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653558

Матат А.В. Загальна характеристика регіональної структури захисту прав людини

Дослідження присвячено загальній характеристиці регіоналізму як ознаки прав людини, а також особливостей її структури. Розглядається регіональна система захисту прав людини, а саме: американська, африканська та регіональна система на Близькому Сході. Окремо аналізуються результати наукових досліджень, представленні в українській правничій доктрині в галузі прав людини.

Ключові слова: права людини, людські права, універсалізм, регіоналізм, регіональна структура прав людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653566

Францевич А.П. Реалізація інформаційної взаємодії Державним бюро розслідувань при запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкриті дискусійні питання впровадження та реалізації реформи у сфері судово-правоохоронної системи. Розглянуто наукові погляди на поняття «взаємодія», інформаційний напрям взаємодії. Розглянуто взаємодію Державного бюро розслідувань з Державною службою фінансового моніторингу України. Визначено завдання Державного бюро розслідувань у сфері інформаційної взаємодії. Виділено напрями інформування, які реалізуються зазначеним правоохоронним органом.

Ключові слова: взаємодія, координація, інформація, інформаційна взаємодія, правоохоронні органи, державне бюро розслідувань, злочинність, відмивання коштів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653582

Кочолодзян М. Реалізація принципу соціальної спрямованості в проєктах Трудового кодексу 

В статті розглянуто низку проєктів Трудового кодексу, зареєстрованих у апараті Верховної Ради України станом на вересень 2020 року, які  проаналізовано на предмет їх соціальної спрямованості. Проведено порівняння проектів з чинним трудовим законодавством. Визначено основні недоліки кожного проєкту та зроблено висновки про їх соціальне наповнення.

Ключові слова: трудове право, трудове законодавство, Кодекс Законів про Працю України, проєкт Трудового кодексу, соціальна спрямованість, соціальні гарантії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4653600

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.