Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Без рубрики

Горбачеська Т.І. Баланс конституційних цінностей та верховенство права в контексті українського правозастосування в умовах надзвичайного стану та збройного конфлікту на Сході України

У статті досліджуються питання балансування та вибору між конституційними цінностями, що здійснюються державними органами України в умовах боротьби з пандемією COVID-19  та збройного конфлікту на Сході України. Дане дослідження пропонує правовий аналіз конкретних актів та дій  органів державної влади щодо регулювання надзвичайних ситуацій/станів, збройних конфліктів на їх відповідність верховенству права. Ключові слова: верховенство права, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Боровицький О.А. Щодо забезпечення принципу незалежності суддів конституційним судом україни

У статті проаналізовані правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення принципу незалежності суддів та її гарантій. Доведено, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, в свою чергу, незалежність суддів від зовнішнього та внутрішнього впливу як основний принцип верховенства права є гарантією належного та законного здійснення прав та свобод, поваги […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хамходера О.П. Безсистемність антикорупційної суб’єктності патронатних службовців: «громадські засади» та інші квазіновації

Статтю присвячено теоретичним і позитивно-правовим основам зарахування патронатних службовців до кола осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Охарактеризовано проблеми запровадження критерію «громадські засади» як підстави нівелювання антикорупційної суб’єктності, безсистемність утвердження останньої стосовно сервісних агентів. З’ясовано, що муніципальні патронатні функціонери зазнають і зазнавали антикорупційного регулювання. Ключові слова: декларування, запобігання корупції, конфлікт інтересів, помічник судді, публічна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Пасічна І.О. Правовий аспект соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)

У статті розглянуті питання правового регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції(операції об’єднаних сил): особливості визначення учасників бойових дій та наявність спеціального законодавства в цій сфері. Звертається увага на особливість норм в сфері соціального захисту учасників АТО, ООС. Автори акцентують увагу на проблемі реалізації таких норм та, зокрема, участі держави в особі уповноважених органів на національному […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Право на вільний розвиток особистості: український та німецький виміри

У статті проаналізовані український та німецький підходи до розуміння сутності права на вільний розвиток особистості, його структури, обмеження втручання у його реалізацію з боку держави, муніципальної влади та приватних осіб, а також конкретизовані критерії його обмеження. Ключові слова: права людини, розвиток особистості, система прав людини, держава, Федеральний Конституційний Суд Німеччини. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофімов Б.Д. Щодо реформування інституту відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження

У статті досліджуються зміни до статті 130 Кримінального процесуального кодексу України, які були внесені Законом України №2548-VIII від 18.09.2018 року. Аналізується зміст та доцільність запровадження процедури відшкодування (компенсації) шкоди, завданої учасниками кримінального провадження незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження з можливістю подальшого стягнення державою виплаченої на користь особи, якій було […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білецька Г.А. Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта

У статті розглядаються питання про сучасні погляди на причини виникнення різних видів повільних інфекцій та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта та особливості проведення судово-медичної експертизи. Ключові слова: пріони, повільні хвороби, судово-медична експертиза комплексна та комісійна. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3474715

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Теоретичне обгрунтування необхідності скасування довічного позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду питання про відповідність покарання у виді довічного позбавлення волі основним доктринальним положенням щодо цілей покарання в кримінально-виконавчому праві. Розглянуті питання про можливість досягнення цілей покарання при виконанні довічного позбавлення волі і його відповідність міжнародним нормативним актам і практики Європейського суду з прав людини. Ключові слова: довічне позбавлення волі; мета покарання; виправлення засуджених, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сліпченко С.О. Суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

В статті розглядається суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Автор стверджує, що посадові особи, члени сім’ї посадових осіб та акціонерів, юридичні особи та самі акціонери можуть визнаватися заінтересованими лише у випадках, прямо передбачених законом. Робиться висновок, про необхідність проведення подальших наукових досліджень складу осіб, заінтересованих у вчиненні правочину з акціонерним товариством, їх правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лапта С.П., Книженко С.О. Використання фактів, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого на підтвердження винуватості у вчиненні кримінального правопорушення

У статті визначено поняття характеру, звички, звичайної ділової практики підозрюваного. Розглянутий досвід США щодо використання даних про характер, репутацію підозрюваного в доказуванні його винуватості. Визначені умови та межі використання даних про особу підозрюваного  на підтвердження винуватості у вчиненні кримінального правопорушення. Розглянуті способи доведення характеру, звички, звичайної ділової практики підозрюваного   Ключові слова: характер; звичка; звичайна ділова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS