Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Архів номерів

Журнал східноєвропейського права № 15

титульна сторінка зміст O. Gavrylenko Legal Policy of the Soviet State in Relation to the Ukrainian Peasantry in 1921-1923 Gradually, step by step Ukrainian historical science is dispelling many myths that have been created over the centuries. This process of demythologisation of the history is not easy, because many facts are considered by researchers to be […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 14

титульна сторінка зміст Мosondz  S.O., Mykhailenko O.R. Doctrine of State Science Politics Стаття присвячена висвітленню теоретичних підходів до розуміння державної наукової політики та визначенню її сутнісного змісту. Ключові слова: державна політика, наука, сфера, теоретичні підходи, онтологічний елемент, гносеологічний елемент, аксіологічний елемент, антропологічний елемент, праксеологічний елемент. Відкрити статтю>>> Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 13

титульна сторінка зміст Камінська Н.В. Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання У статті досліджуються договори про надання готельних послуг, їх поняття та особливості, відмінності від інших цивільно-правових угод. На основі аналізу законодавства та судової практики висвітлюються проблемні питання правового регулювання, виконання умов договорів про надання готельних послуг, захисту прав споживачів готельних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 12

титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 11

титульна сторінка зміст Бабенко Г.О. Проблема конкуренції норм при звільненні від кримінальної відповідальності та призначенні покарання неповнолітнім У статті розглядаються деякі аспекти конкуренції кримінально-правових норм про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та призначення покарання цій категорії осіб. Вироблено пропозиції щодо подолання конкуренції між цими нормам та подальшої гуманізації та реформування інституту звільнення від […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 10

Титульна сторінка зміст Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства В статті розглянуто історію розвитку кримінального законодавства в частині, яка стосується стадій вчинення злочину. Зроблено висновок, що в наукових дослідженнях недостатньо використовуються потенційні можливості історичного методу. Виявлено певну циклічність у законодавчих підходах визначення стадій вчинення злочину. Ключові слова: готування до злочину, замах на злочин, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 9

Титульна сторінка зміст Миронюк Р.В. Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права У статті здійснено аналіз сучасних наукових підходів до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права та розкрито їх зміст; сформульовано поняття адміністративного процесуального права як комплексної галузі права, що регулює суспільні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 8

Титульна сторінка зміст Бортняк В.А. Дефінітивне визначення фінансового контролю в Україні  У цій статті розкриваються ключові аспекти дефініції фінансового контролю в Україні через призму дослідження його поняття. Аналізуються дефінітивні визначення фінансового контролю, а також діюче законодавство у визначеній сфері. Робляться відповідні висновки. Ключові слова: фінансовий контроль, контроль, аудит, інспектування. Відкрити статтю>>> Бортняк К.В. Юридичний статус працівника державної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 7

Титульна сторінка зміст Бонтлаб В.В., Панасюк С.В. Елементи договору: цивільно-правовий аспект У цій статті розкриваються ключові аспекти сутності договору у сучасному цивільному праві через призму дослідження його елементів. Аналізуються положення доктрини цивільного права, акти цивільного законодавства. Розглядаються ключові проблемні аспекти щодо елюентів договору. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: особа, договір, елементи договору, кодекс, цивільне право. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 6

Титульна сторінка зміст Камінська Н.В. Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України У статті проаналізовано основи організації і діяльності органів спеціальної компетенції системи місцевого самоврядування. Це муніципальна поліція, місцевий і регіональний омбудсмени, уповноважений у справах територіальної громади, органи самоорганізації населення. Вони покликані налагодити відносини з населенням, ефективно забезпечувати реалізацію і захист […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 5

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки    У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 4

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Аналіз проектів законів України про мирні зібрання крізь призму європейської юридичної традиції   Статтю присвячено аналізу проектів законів про мирні зібрання, внесених на розгляд Верховної Ради України, крізь призму європейської юридичної традиції. Шляхом порівняння законопроектів з законодавством європейських країн про мирні зібрання, з положеннями наукових праць європейських авторів, а також рішеннями […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 3

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань через призму практики Європейського Суду з прав людини   У статті проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо справ, якы випливають із статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Свобода зібрань та об’єднання). Автором сформульовано причини, що обумовлюють необхідність вивчення зазначених рішень суб’єктами правозастосовної діяльності в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східно-європейського права № 2

Відкрити журнал>>> Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Категорія «зібрання» та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні>>> Мосьондз С.О., Поклонський А.С. Еволюція органів публічної адміністрації у сфері науки на теренах України>>> Дмитрик О.О. Нормативність як ознака джерел фінансового права>>> Кириченко А.А., Коросташова Т.А. Новая доктрина сущности и видового деления […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Архів Журнал №1

Журнал №1 Відкрити журнал>>>                            Мельник Р.С. Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації Статтю присвячено визначенню передумов кодифікації адміністративного права. Автором обґрунтовується думка, що визначення напрямків та обсягу кодифікації адміністративного права може бути здійснено лише після реформування системи адміністративного права України. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS