Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Давидова Н.О., Менджул М.В. Цивільно-правові відносини між викладачем та закладом освіти

У статті аналізується cпецифіка правового статусу науково-педагогічних працівників, яка полягає в тому, що вони проходять процедуру конкурсу на заміщення вакантної посади; мають скорочену тривалість робочого часу; підлягають періодичній атестації; працюють, як правило, за строковим трудовим контрактом; зобов’язані проходити періодичне підвищення кваліфікації та стажування. Ключові слова: правовий статус, науково-педагогічний працівник, заклад освіти, трудові правовідносини. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уралова Ю.П. Моісєєв Ю.О. Деякі питання виконання договору найму (оренди) транспортного засобу

В статті досліджені теоретичні і практичні проблеми правового регулювання при виконанні договору найму (оренди) транспортного засобу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень щодо прав і обов’язків сторін договору, страхування транспортного засобу, умов щодо орендної плати, місця виконання договору. Конкретизовано механізм виконання договору найму (оренди) транспортного засобу. Ключові слова: транспортний засіб, зміст договору, виконання договору, права і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М. Ю. Особливості статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19

У статті проведено аналіз особливостей статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19. Виокремлено та розкрито сутність наступних особливостей: залежність статусу пацієнта від особливостей національної системи охорони здоров’я та й загалом від державно-управлінських рішень; пріоритетність профілактичних заходів; протидія перенавантаженню медичної сфери; проблеми нерівності доступу до медичного забезпечення в залежності від особливостей захворювання, де надається перевага пацієнтів із […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Атаманчук І.В., Моісєєв Ю.О. До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права. Ключові слова:забезпечення позову, види забезпечення, підстави забезпечення, скасування заходів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швая С.В. Законодавча легалізація евтаназії в деяких країнах Європи

У науковій статті проаналізовано законодавство деяких європейських країн щодо законодавчої легалізації процедури евтаназії, сучасного стану міжнародного законодавства деяких країн стосовно застосування вбивства милосердя, тобто практики припинення лікарем життя людини, що страждає на невиліковне захворювання на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення нестерпних фізичних або психологічних страждань. Також, здійснений аналіз […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Теремецький В.І., Ховпун О.С. Стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Статтю присвячено аналізу стану правового регулювання фармацевтичних відносин в України. Наголошено на тенденціях розвитку фармацевтичного права як самостійної комплексної галузі права в Україні. Акцентовано увагу на досягненнях та прорахунках сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Розкрито проблемні питання наближення вітчизняної фармації до стандартів, прийнятих у Європейському Союзі щодо обігу лікарських засобів. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колісникова Г.В., Снігур А.І. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухоме майно

Стаття присвячена дослідженню договору купівлі-продажу нерухомого майна. Висвітлено сутність та особливості договору купівлі–продажу нерухомого майна, зміст правовідношення, яке виникає на підставі цього договору. Проаналізовано істотні умови договору купівлі–продажу нерухомого майна, звернено увагу на ряд аспектів правового регулювання. Ключові слова: договір, договір купівлі-продажу нерухомого майна, нерухомість, продавець, покупець. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Зарубіжний досвід правового регулювання договору дарування

У статті розглянуто досвід правового регулювання договору дарування в окремих зарубіжних країнах, а також правові положення чинного законодавства України з цього питання. Правове регулювання договору дарування у зарубіжному трактуванні є ширшим і складнішим, ніж в Україні. В статті досліджені лише ті питання зарубіжного досвіду, які мають відмінності із правовим регулюванням відносин дарування в Україні, а […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кенева О.О., Пащенко А.С. Щодо особливостей правового регулювання прав сіамських близнюків

В статті розглянуті особливості правового регулювання прав сіамських близнюків. Проаналізовано судову практику України щодо можливості реалізації сіамськими близнюками своїх прав, свобод та законних інтересів в нашій державі. Акцентовано увагу на відсутності будь-яких досліджень щодо реального стану забезпеченості прав сіамських близнюків в Україні, враховуючи особливості їх правосуб’єктності. В ході дослідження виділено дві групи сіамських близнюків. Встановлено, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колісникова Г.В., Беркела Г.Ю. Співвідношення договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво

У статті роглянуто особливості договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво. Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних договорів, зазначено основні відмінності правового регулювання, а також спільні та відмінні ознаки законодавчого закріплення цих договорів. Ключові слова: договір будівельного підряду, договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, право, обов’язок, відмінність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Видюк А.В. Актуальні проблеми теорії та практики заміни неналежної сторони у цивільному процесі України

У статті досліджується інститут неналежної сторони у цивільному процесі України. Встановлюються прогалини у  цивільному процесуальному законодавстві України  та пропонуються шляхи їх усунення. Розглядається судова практика судів різних інстанцій щодо проблемних аспектів  заміни неналежного відповідача. Ключові слова: неналежний позивач, неналежний відповідач, заміна неналежного відповідача, клопотання, зловживання цивільними процесуальними правами. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Особливості права довірчої власності на земельні ділянки

Стаття присвячена аналізу конструкції довірчої власності на земельні ділянки відповідно до змін, запроваджених у чинне законодавство України. Автор здійснив спробу з’ясувати правову природу правової конструкції за огляду на її ознаки та регулятивний вплив на земельні відносини. Здійснено порівняння запропонованого правового інструменту із теоретичними моделями подібних класичних конструкцій – фідуціарного закладу, трасту, а також із варіантами […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кривошеїна І.В. Особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (правовий аспект)

Стаття присвячена дослідженню правових засад комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, виявленню законодавчих прогалин у сфері розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та визначенню основних переваг правоволодільців при комерціалізації об’єктів. Ключові слова: комерціалізація, об’єкти інтелектуальної власності, договори, переваги комерціалізації. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Приходько В.Ю., Радіонова П.С. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу

У даній статті досліджено питання приналежності стадії виконання судових рішень до цивільного процесу, її значення як невід’ємної частини процесу. Законодавець виділяє цю стадію процесу поміж інших, з чого слідує, що виконавче провадження є відносно самостійним інститутом. У даній роботі ставиться під сумнів така самостійність, оскільки вважаємо недоцільним виділити окремо стадію, реалізація якої неможлива без тих, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Природа медіативної процедури та шляхи її запровадження у цивільному судочинстві

Стаття присвячена розкриттю сутності медіативної процедури як одного з видів альтернативних способів вирішення правових конфліктів. Значну увагу приділено дослідженню міжнародного досвіду існування даного інституту. У статті проаналізовано основні види медіативної процедури та висловлено позицію щодо можливості їх запровадження у цивільне судочинство. Ключові слова: медіація, медіативна процедура, цивільне судочинство, правові конфлікти, посередник, свобода медіації, альтернативні способи. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уткіна М.С., Шепотько А.О. Правове регулювання використання творів мистецтва: зарубіжний досвід

У статті розглянуто правове регулювання використання творів мистецтва на різних етапах формування авторського права у зарубіжних країнах. На прикладі свободи панорами розглянуто правове регулювання використання творів мистецтва, що розташовані у вільнодоступних місцях. Увага акцентована на відсутності в національному законодавстві поняття «свобода панорами», що в подальшому призводить до плюралізму наукових думок. Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняченко Д.Б. Деякі питання запровадження групового позову в цивільному судочинстві

В статті розглянута проблематика запровадження інституту групового позову в цивільному судочинстві, проведено аналіз дії принципів диспозитивності та пропорційності у груповому позовному провадженні, запропоновано сферу застосування групового позову, мінімально необхідну кількість позивачів у групі та досліджено деякі інші питання, пов’язані із практичною реалізацією групового захисту прав та законних інтересів. Ключові слова: групове позовне провадження, груповий позов, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хохлова Л.А. Міжнародне усиновлення: сучасний стан в світі та Україні

У статті розглянуто положення щодо міжнародного усиновлення крізь призму Гаазької Конвенції про захист дітей і співробітництво у галузі міжнародного усиновлення 1993 р., проблемні питання усиновлених іноземними громадянами. Визначені проблемні питання правових колізій між Гаазькою Конвенцією та українським законодавством щодо одностатевих шлюбів та їх вплив на міждержавне усиновлення. З метою забезпечення більш ефективного контролю та нагляду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоруков І.Я. Ринок землі: досвід Французької Республіки та висновки для України

У  статті розглядається проблема впровадження ринку землі в Україні та його особливості. Проаналізовано чинне законодавство та законопроекти щодо правового регулювання обігу землі. Висвітлено досвід Французької Республіки стосовно управління земельними ресурсами, акцентована увага на  основних положеннях французького земельного законодавства. Ключові слова: ринок землі, земельна реформа в Україні, іноземний досвід впровадження ринку землі, земельне законодавство України. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Нестеренко І.В. Інститут довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: переваги та ймовірні ризики

Автор досліджує у статті аспект довірчої власності як новели цивільного законодавства. На основі аналізу різних підходів до визначення довірчої власності, розроблено положення щодо позитивних аспектів та недоліків цього виду забезпечення зобов’язань. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на практичне застосування заходів забезпечення зобов’язань і перспективи розвитку цивільно-правових відносин загалом. Ключові слова: довірча власність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринчук А.О. Штучний інтелект як об’єкт правового регулювання: поняття, види та ознаки

Робота присвячена аналізу існуючого правового регулювання штучного інтелекту. Основною проблемою виступає відсутність спеціальних міжнародних та національних правових норм, які б регламентували положення ШІ в правовому просторі. В даній роботі розглядаються позиції та аргументація науковців щодо можливості відношення штучного інтелекту до об’єкту права, визначення його видів та ознак Ключові слова: штучний інтелект, робот, цивільне право, об’єкт […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Волювач М.В. Тенденції правового регулювання шлюбу на теренах України

В статті розглянуто історичний розвиток правового регулювання припинення шлюбу на території, що входить до складу сучасної України. Окрему увагу приділено причинам та підставам розірвання шлюбних відносин на кожному етапі розвитку правової думки в Україні. Зроблено висновок про вплив історичних аспектів формування інституту припинення шлюбу на сучасне українське законодавство. Ключові слова: припинення шлюбу, історичні етапи процесу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О. Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження: проблемні питання

В статті досліджується процедура та порядок розірвання шлюбу в порядку позовного провадження. Встановлюються тимчасові перешкоди для подачі заяви про розірвання шлюбу. Обґрунтовується теза декларативності норми п. ч. 4 ст. 185 ЦПК України щодо «повернення позовної заяви про розірвання шлюбу під час вагітності дружини …».  Визначаються колізійні, суперечливі, не вирішені питання законодавчого регулювання цієї процедури, які […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванов А.М., Кукуріло Д.О. Шлюбний договір в Україні: міф чи реальність

Стаття присвячена дослідженню інституту шлюбних договорів, як в Україні, так і в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Авторами проаналізовані основні аспекти національного законодавства, присвячені даній проблематиці, а також історичні витоки такого механізму врегулювання шлюбно-сімейних відносин. Ключові слова: шлюбний договір, шлюбно-сімейні відносини, договірне регулювання відносин, майнові та фінансові відносини, правовий режим майна. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Завгородня В.М., Бенько А.В. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на доступ до об’єктів транспортної інфраструктури: порівняльно-правовий аналіз

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн  у сфері закріплення прав осіб з інвалідністю на доступність об’єктів транспортної інфраструктури. Авторками досліджуються способи забезпечення реалізації прав таких осіб, вимоги та стандарти, які встановлюються щодо транспортних засобів, обов’язки перевізників, види відповідальності за їх порушення. На основі порівняльного аналізу визначаються напрями вдосконалення українського законодавства у досліджуваній сфері. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О., Штепа В.М., Дерманська А.Г. Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та порядок їх стягнення

У статті аналізуються наукові та практичні аспекти визначення розміру аліментів на дитину, порядку їх стягнення, встановлення гарантованого і рекомендованого мінімального розміру, обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, а також окрему увагу приділено видам відповідальності, яка передбачена чинним законодавством України для осіб, які не сплачують аліменти. Ключові слова: стягнення аліментів, мінімальний розмір, боржник за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Явтушенко О.В. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану безпілотним транспортним засобом

У статті викладено результати дослідження проблем деліктної відповідальності за шкоду, завдану внаслідок взаємодії безпілотного транспортного засобу з іншим об’єктом. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої правової системи України у частині визначення обсягу та суб’єктів відшкодування шкоди, завданої за участі такого […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кисельова В.О. Особливості досудової санації за Кодексом з процедур банкрутства

Стаття присвячена науковому та законодавчому визначенню поняття   «санація юридичної особи». Розглянуто та проаналізовано положення нового Кодексу з процедур банкрутства щодо особливостей проведення процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Взято до уваги основні переваги досудової санації, як нового механізму запобігання банкрутства та відновлення фінансової стабільності  юридичної особи на довгостроковий час. Ключові слова: юридична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Німак М.О. Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці

У статті досліджено як особливості посвідчення спільного заповіту подружжя, які виникають при складанні такого заповіту, так і ті особливості, що виникають при спадкуванні майна на підставі заповіту подружжя, а також автором виявлено та проаналізовано проблемні питання, які при цьому виникають. Ключові слова: спільний заповіт подружжя, посвідчення заповіту, спільна сумісна власність подружжя, розпорядження майном, заборона відчуження. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Москаленко К.В. Пацієнт як суб’єкт медичних правовідносин: окремі проблеми

В статті розглядаються питання стосовно необхідності удосконалення визначеного Основами законодавства України про охорону здоров’я поняття «пацієнт»; запропонована власна дефініція терміну «пацієнт» і сформульовано висновок про те, що пацієнта слід визнавати споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Ключові слова: медичне право, пацієнт, споживач, медичний експеримент, медична допомога, медична послуга. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555070

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зільник Н.М. Особливості договору про надання освітніх послуг

У статті розглянуто питання, присвячені договірному регулюванню надання освітніх послуг. На підставі аналізу законодавства та поглядів науковців, визначено поняття договору про надання освітніх послуг. Здійснено правову характеристику договору про надання освітніх послуг та з’ясовано його особливості. Ключові слова: договір, освітні послуги, надання освітніх послуг, передмет договору, істотні умови, виконавець, замовник освітніх послуг. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555054

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дяченко С.В., Гриценко М.О. Місце принципу змагальності в цивільному судочинстві

В статті здійснюється дослідження принципу змагальності, його законодавче закріплення. Аналізується поняття принципу змагальності, як первинного принципу цивільного процесу. Розглядається практика Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності. Виокремлюються основні елементи принципу змагальності. Ключові слова: принцип змагальності, елементи принципу змагальності, Європейський суд з прав людини, Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555052

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Береза О.Я. Суверенітет у сучасному українському інституціональному процесі (на прикладі водно-земельних відносин)

У статті на прикладі водно-земельних відносин висвітлено стан інституту суверенітету як складової сучасного українського інституціонального процесу, його риси,  взаємозв’язок з іншими інститутами та категоріями; зосереджено увагу на історичному аспекті українського суверенітету. Ключові слова: суверенітет, народний суверенітет, територія, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555017

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Потапенко Є.О. Колізійні норми міжнародного приватного права при застосуванні іноземного права

У статті розглянута проблематика колізійних норм міжнародного приватного права. З’ясовано, що кожна держава по-своєму здійснює правове регулювання відносин, тому з’являються колізії між матеріально-правовими нормами різних держав, що ускладнює правове регулювання міжнародних відносин. Все це передбачає застосування колізійної прив’язки як одного зі способів розв’язання даного питання при дотриманні кожною державою як своїх договірних зобов’язань, так і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Гoлoднa A.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу

У стaттi рoзглянутo oснoвнi пoлoження зaкoнoдaвствa щoдo визначення пoняття плaтiжнoгo зaсoбу. Зроблено спробу розкрити змiст пoняття тa oзнaк електрoнних грoшей. Визнaченo правові засади пoрядку викoристaння електрoнних грoшей, a тaкoж проаналізовано прoблемнi aспекти викoристaння електрoнних грoшей в якості засобу платежу. Ключoвi слoвa: плaтiжний зaсiб, електрoннi грoшi, грoшoвий oбiг, електрoннi плaтiжнi системи, прaвoве регулювaння. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520370 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовномупровадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань. Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення. Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством. Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вацеба В.І. Актуальні проблеми поновлення договору оренди землі

Робота присвячена аналізу статті 33 Закону України «Про оренду землі», яка регламентує порядок поновлення договору оренди земельної ділянки. Протягом останніх років було надано багато роз’яснень щодо застосування даної норми, однак такі роз’яснення містять чимало розбіжностей, що створює проблеми для практичного застосування згаданої норми. У статті досліджено  актуальні наукові висновки вітчизняних вчених, які стосуються даної проблеми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О., Фоміна Д.О. Врегулювання спору за участю судді

Стаття присвячена дослідженню врегулювання спору за участю судді. В науковій статті розглянуто правове закріплення положень щодо врегулювання спору за участю судді як новела українського законодавства. З’ясовано поняття медіації. Виявлено основні переваги та недоліки вирішення питання врегулювання спору за участю судді в цивільному процесуальному законодавстві України Ключові слова: цивільний процес, врегулювання спору за участю судді, медіація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шинкар М.Л. Організаційні та правові заходи оптимізації механізмів запобігання банкрутству та примусовій ліквідації вітчизняних банківських установ

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання банкрутству (неспроможності) та примусовій ліквідації банківських установ. На підставі поведеного аналізу встановлено специфіку вітчизняної практики застосування заходів запобігання банкрутству та виведення з ринку проблемних банків, а також наявність законодавчих прогалин, що регулюють ці відносини. Запропонована низка організаційних та правових заходів, спрямованих на удосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Правовий статус фотографа в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз правового статусу фотографа в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток ринкових відносин актуалізує необхідність дослідження правового статусу фотографа в Україні. Ключові слова: фотограф, послуги в сфері фотографії, підприємництво, інтелектуальна власність, авторське право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Проблеми застосування франчайзингу в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз проблем застосування франчайзингу в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток франчайзингу актуалізує необхідність дослідження франчайзингу та їх правового регулювання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франшиза, ризик, законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логоша В.В. Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті досліджуються норми законодавства України щодо прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла. Аналізуються окремі положення та основні напрямки щодо реалізації наймодавцем своїх прав при розірванні договору найму (оренди) житла . Висвітлюється досвід минулих років на проблему захисту наймодавцем своїх інтересів під час розірвання договору найму (оренди) житла. Розглядаються поняття захисту цивільних прав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менська О.А. Викуп пам’яток культурної спадщини як підстава припинення права власності: національний та зарубіжний досвід

У статті автор аналізує чинну нормативно-правову базу в сфері регулювання правовідносин, пов’язаних із викупом об’єктів культурної спадщини, зокрема пам’яток. Крім вивчення правових проблем регулювання викупу пам’яток культурної спадщини за законодавством України, здійснено аналіз національних законодавчих актів із цього питання інших країн. Ключові слова: об’єкт культурної спадщини; пам’ятка культурної спадщини; викуп; правовідносини; власність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю

Набувальна давність запроваджена в земельне законодавство більше 15 років тому. Водночас її застосування ускладнено через вади норм законодавства. Автор дослідив основні помилки законодавця при формулюванні механізму набувальної давності. На підставі порівняння зроблено висновок про істотну відмінність конструкції набувальної давності за цивільним та земельним законодавством. Проаналізовано останню судову практику. Сформульовано висновки щодо можливості набувальної давності бути […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль О.М. Деякі особливості правової охорони секрету виробництва

У статті проаналізовано особливості  правової охорони секрету виробництва на території України. Дано визначення поняттям секрет виробництва, а також схожих понять: «ноу-хау», «tradesecret» та комерційна таємниця. Розкрито механізм захисту секрету виробництва в сучасних умовах ведення бізнесу. Ключові слова: секрет виробництва, ноу-хау, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гудима-Підвербецька М.М. Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов’язань в цивільному праві України

У публікації звертається увагу на доцільність наукового осмислення співвідношення субсидіарних та акцесорних зобов’язань у вітчизняному цивільному праві. Розгляд даної проблеми дав можливість провести відмежування субсидіарних зобов’язань від акцесорних та прийти до висновку про самостійність субсидіарних зобов’язань. Ключові слова: субсидіарне зобов’язання, субсидіарна відповідальність, акцесорне зобов’язання, додаткове зобов’язання, залежне зобов’язання, забезпечувальне зобов’язання. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS