Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Іванова М.І., Задорожня Ю.О., Нагорна К.Г. Проблематика речового права на чуже майно

У статті розглянута проблематика речового права на чуже майно. З’ясовано, що право на чужі речі є складовою більш загальної категорії речового права, зокрема права власності, яке відноситься до самостійного речового права. Проведений аналіз виявив ряд питань, пов’язаних з реалізацією сервітутних правовідносин не знайшли свого законодавчого закріплення. Запропоновано напрями зміцнення законодавчого регулювання сервітутного права, які вимагають […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дідовець О.М. Передумови формування універсального права транскордонної сек’юритизації активів

У статті розглянуто основні інституції, в рамках яких здійснюється уніфікація правових норм, що торкаються окремих аспектів сек’юритизації активів, та проаналізовано розроблені ними міжнародні документи у зазначеній сфері. Розглянуто види договорів, які укладаються між учасниками на різних етапах сек’юритизації активів. Обґрунтовано, що сек’юритизація активів потребує правового регулювання як на національному рівні держав, так і на міжнародному […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Штефан А.С. Зміст принципу змагальності у новій редакції ЦПК

Стаття присвячена аналізу принципу змагальності у цивільному судочинстві. Обґрунтовано, що зміст змагальності становлять не всі процесуальні права учасників справи, а лише права у доказовій діяльності; досліджено категорію ризику у цивільному процесуальному праві; розглянуто роль суду в реалізації принципу змагальності. Запропоновано зміни і доповнення до норм ЦПК України. Ключові слова: змагальність, принцип змагальності, змагальні засади судочинства, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залізко О.М. Правова природа рішень спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню правової природи рішень Спортивного арбітражного суду (СAS). Проаналізовані підходи вчених щодо визначення сутності рішень Спортивного арбітражного суду та встановлені особливості даних рішень. Зроблено висновок, що рішення Спортивного арбітражного суду носять прецедентний характер. Ключові слова: рішення, Спортивний арбітражний суд, lex sportiva, арбітражна практика, прецедент. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуйван П.Д. Сутність принципу пропорційності при обробці персональних даних особи

У праці проведено дослідження основоположних принципів, що забезпечують реальну реалізацію права особи на захист персональних даних. Детально проаналізовано принцип пропорційності. Він проявляється при кваліфікації відповідності обробки визначеній меті, а також при оцінці законності втручання конкретних органів у персональні дані без згоди суб’єкта. Досліджено прецедентну практику ЄСПЛ щодо визначення конкретних ознак, які обумовлюють законність втручання. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваленко В.А. Актуальні проблеми судового та позасудового порядку звернення стягнення на предмет іпотеки

У статті розглянуто проблеми звернення стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки. Досліджено положення чинного законодавства, що регулює дане питання, а також приклади із судової практики Верховного суду України та Верховного суду, роботи вчених юристів. Проаналізовано проблемні питання звернення стягнення на предмет іпотеки та надано пропозиції щодо вирішення цих проблем. Ключові слова: іпотека, звернення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Школьний В.В. Правова природа біткоїна як особливого об’єкта цивільного права

У статті аналізується правова природа біткоїна та його ознаки, які диференціюють його серед об’єктів цивільного права. Досліджується сутність біткоїна через його правову, технологічну та економічну природу. Розглядається співвідношення біткоїна з грошима, електронними грошима, ціними паперами та товаром. Проаналізовано підходи інших юрисдикцій щодо  біткоїна. Ключові слова: правова природа, біткоїн, криптовалюта, blockchaine, засіб платежу, децентралізація, технологічна природа. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чекіта В.Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя

У статті розглянуто особливості процедури нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя як інструменту правового регулювання відповідних сімейних правовідносин. Акцентовано увагу на тому, що незважаючи на юридичне закріплення в чинному законодавстві України ряду норм щодо нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя, на практиці існують певні проблеми щодо реалізації цих норм, що вимагає вирішення шляхом внесення відповідних змін до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Права споживачів при придбанні ними продукції у кредит

Статтю присвячено актуальній на сьогодні темі прав споживачів при придбанні ними продукції у кредит. Визначено права, які мають споживачі у разі придбання ними продукціїу кредит. Проаналізовано чинні нормативно – правові акти щодо захисту прав споживачів при придбанні товарів у кредит. Ключові слова: споживач, захист прав споживачів, кредит, споживчий кредит, договір споживчого кредиту. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Farhadova Elmira Sharabaddin Kizi Some Aspects of the Responsibility of the Parties to the Agreement of Consumer Lending

У статті розглянуто специфіку правового регулювання відносин споживчого кредитування, що виникли у зв’язку з прийняттям однойменного закону від 2016 р. Автор звертає увагу на особливості відповідальності сторін за договором споживчого кредитування, а саме – існуючі у даному законі прогалини щодо відповідальності не тільки фізичних осіб як споживачів, а й банків та інших фінансових установ, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скиба М.С. Розуміння поняття «право на інформацію» та його змісту

В статті досліджено існуючі підходи щодо визначення поняття «право на інформацію» в юридичній доктрині. Розглянуто характеристики права на інформацію як цивільно-правової категорії  та склад основних правомочностей права на інформацію. Запропоновано власне розуміння поняття «право на інформацію». Ключові слова: право, інформація, право на інформацію, суб’єктивне право на інформацію, правомочність, особисті немайнові права. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король О.Д. Проблеми правового регулювання відносин комерційної концесії за законодавством України

Публікація присвячена питанням правового регулювання відносин комерційної концесії в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття комерційної концесії, нормативні акти, які регулюють порядок укладення такого договору. Визначаються недоліки в правовому регулюванні. Робиться висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства в частині відносин комерційної концесії. Ключові слова: комерційна концесія, договір комерційної концесії, франчайзинг, право володілець, користувач. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головко Д.В. Правова природа договору про спільну діяльність

Стаття присвячена дослідженню правової природи договору про спільну діяльність. Автор звертає увагу на понятті спільної цілі договору, яка обумовлює сутність договору, а також робить акцент на розгляді спірних питань цивільно-правової характеристики договору про спільну діяльність. Ключові слова: договір про спільну діяльність, зобов’язання, спільна мета договору, істотні умови, предмет договору. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Хоменко В.М., Савченко В.О. Визначення проблем страхового ринку та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто страхування як складову фінансового ринку. Доведено передумови застосування страхування, з’ясовано причини недовіри населення до страхування через. Запропоновано напрями розвитку страхового ринку. Доказано, що система соціального страхування на сьогодні створює умови для економічного захисту громадян, забезпечуючи соціальну захищеність суспільства і є невід’ємною складовою соціальної політики держави. Вважаємо обов’язковим заходом розвитку страхової діяльності в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залізко О.М. Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню сутності правового статусу арбітрів Спортивного арбітражного суду (CAS). Проаналізовані позиції науковців щодо поняття правового статусу арбітрів CAS, вимог до арбітрів та порядок їх призначення. Надано власне визначення поняття «правовий статус арбітрів CAS». Ключові слова: правовий статус, арбітр, арбітраж, Спортивний арбітражний суд, вимоги до арбітрів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуляс Я.Ю., Пархоменко М.М. Регулювання cурогатного материнства в українському законодавстві

У статті розглянуто поняття сурагатного материнства відповідно до законодавства України. Проаналізовано відношення до сурогатного материнства в різних країнах світу. Досліджено існування договору про сурогатне материнство, його умови та виявлено основні причини відсутності даного виду договору в українському законодавстві. Розроблено конкретні рекомендації, які направлені на удосконалення законодавчого регулювання сурогатного материнства. Та на що варто звертати уваги […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менів Л.Д. Проблемні питання захисту прав споживачів

Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав споживачів. Автор акцентує увагу на проблемних питаннях відшкодування збитків споживачу, сплати неустойки, відшкодування моральної шкоди. Зазначено, що захист прав споживачів в Україні потребує вдосконалення та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду. Ключові слова: споживач, права споживачів, відшкодування збитків, неустойка, відшкодування моральної шкоди. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільків Н.В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за договорами оренди землі державної та комунальної власності. Обгрунтовано, що для врегулювання відносин зі встановлення та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовуються диспозитивні та імперативні методи. На підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізується взаємозв’язок […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гусаченко А.В. Особливості визначення об’єкта цивільних прав

У статті розглянуто  визначення поняття об’єктів цивільних прав. Зазначено, що цивільне законодавство так чи інакше пов’язане з матеріальними та нематеріальними благами. Без них галузь законодавства втрачає будь-який конструктивний зміст. Будучи базисом фактичних і регулюючих правовідносин, майнові і немайнові блага мають певні особливості, котрі впливають на весь механізм правового регулювання. В статті ми розберемося, що потрібно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.D. Nechay Peculiarities of Compensation for Moral Damage in Unconventional Obligations

У статті досліджуються особливості відшкодування моральної шкоди у деліктних зобов’язаннях, зокрема  специфіка суб’єктного складу зобов’язань, проблеми визначення розміру відшкодування моральної шкоди, виникнення відповідальності за деліктними зобов’язаннями незалежно від вини особи, посилаючись на практику національних судів та Європейського Суду з прав людини; розглядаються пропозиції щодо внесення змін до національного законодавства з метою усунення прогалин та уточнення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мальцева Д.С. Особливості відшкодування моральної шкоди як один із засобів реалізації захисту прав споживачів

У статті розглядається питання визначення поняття моральної шкоди при порушенні захисту прав споживачів, основна увага акцентується на проблемних питаннях відшкодування моральної шкоди, надаються пропозиції щодо вдосконалення цього інституту. Ключові слова: моральна шкода, захист прав споживачів, відшкодування моральної шкоди, розмір відшкодування моральної шкоди, проблеми відшкодування моральної шкоди. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І. Особливості визначення поняття частки у статутному капіталі господарських товариств та її спадкування

У статті розглянуто положення чинного цивільного законодавства України щодо правової природи частки учасника господарського товариства, її спадкування. В першу чергу, вказана історія виникнення поняття «частки у статутному капіталі господарського товариства», надано роз’яснення поняття частки учасника господарського товариства, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання, визначено особливості спадкування частки. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання питання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косінова Д.С. Ґенеза правового регулювання відносин франчайзингу

У статті досліджуються етапи розвитку та основні проблеми правового регулювання відносин франчайзингу в Україні з урахуванням історичного досвіду розвинутих країн, відзначається наявність прогалин та неузгодженість норм національного законодавства з європейськими стандартами у цій сфері. На основі проведеного аналізу авторка визначає причини недостатньої активності вітчизняних підприємців щодо укладання франчайзингових угод та пропонує засоби усунення недоліків правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульчицький В.В. Система органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності

У статті досліджуються сучасний стан та перспективи удосконалення системи органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Аналізується становлення системи органів державного управління у цій сфері загалом, визначається місце у ній контролюючих органів та досліджуються напрямки сучасного реформування цієї системи в Україні. Наостанок надаються власні пропозиції стосовно бачення системи органів державного контролю у сфері […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукаш В.В. Правове регулювання прав пацієнтів в Україні

У статті охарактеризовано поняття  пацієнта,  проаналізовано законодавство України стосовно закріплення прав пацієнтів в нормативно-правових актах,  приділено увагу основним поглядам науковців щодо теми дослідження. Зроблено висновки та внесено пропозиції. Ключові слова: пацієнт, права пацієнтів, правове регулювання, класифікація прав пацієнтів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко С.О., Аксютіна А.В. Касаційні строки в ЦПК України та ЦПК Ураїнської РСР: порівняльний аналіз

У статті розглядається розмежування касаційних строків, що існували в ЦПК УРСР і тих, що існують в чинному на сьогоднішній день ЦПК, здійснюється порівняльний аналіз їх ознак та характеристика, процедура розгляду справ у касаційному провадженні, та порядку винесення рішення. Ключові слова: касаційні строки, касаційна інстанція, касаційне оскарження, касаційне провадження, Верховний суд України, ЦПК України, ЦПК УРСР, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Харченко О.С. Комерційне використання пародій на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект

У публікації здійснено комплексний порівняльно-правовий аналіз основних підходів щодо правового режиму використання пародій на торговельні марки на основі дослідження положень нормативно-правових актів та судової практики України та зарубіжних держав. Здійснено класифікацію випадків комерційного використання пародій на торговельну марку та визначено умови допустимого використання позначення – пародії. Ключові слова: пародія, торговельна марка, знак для товарів і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ольшанецька О.Б. Межі та способи нотаріального захисту прав особи: організаційно-правовий аспект

В статті присвячено увагу аналізу організаційно-правовим аспектам нотаріального захисту прав суб’єктів суспільних відносин. Проведено аналіз нормативно-правових актів на предмет визначення особливостей та специфічних рис захисної функції нотаріату.  Розглянуто низку проблемних аспектів у поглядах сучасних фахівців в сфері нотаріату щодо місця нотаріальної форми захисту прав як в самому нотаріальному процесі, так і в системі державних гарантій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Леоненко Т.Є., Петльова О.Т. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх реалізації

Стаття присвячена одній зі сфер медичного права, а саме праву пацієнта на медичну допомогу та гарантіям їх реалізації в Україні. У статті акцентується увага на недосконалості законодавства у цій сфері, а також досліджуються вітчизняні та міжнародні нормативно-правові акти, які у деякій мірі містять відомості щодо цієї проблеми. Наразі коли проходить реформування у медичній сфері, законодавці […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Балаценко М.І. До питання визначення поняття «Речові права на землю»

У статті розглядається питання визначення поняття «речові права на землю». Запропонована дефініція дозволяє відмежувати досліджуваний термін від зобов’язальних прав на землю, сформулювати перелік існуючих речових прав. Автором пропонуються зміни до такого переліку, які б сприяли стабілізації ринкового обігу землі. Ключові слова: речові права на землю, земля, земельна ділянка, земельна частка (пай). Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.S. Alieshko Topical Questions of Trademarks and Commercial Names in Scientific Researches

В даній статті розглядається питання наукового підходу до інтерпретації визначень у сфері торгових марок та комерційних наменувань. Суддям та адвокатам необхідно оперувати термінами, які відомі у відношенні їх позначення, інтерпретації та застосування в рамках закону. Ключові слова: інтелектуальна власність, торгові марки, комерційні найменування, закон про торгові марки, вірогідність змішування, відомі марки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.V. Rudenko Current Activities of the European Commission on the Implementation of the Legal and Other Aspects of Sustainable Tourism in the European Union

У ЄС різні сфери туризму регулюються значною кількістю спеціальних документів. Їх прийняття дало додатковий стимул для розвитку як внутрішнього, так і зовнішнього туризму. У цій сфері правового регулювання неможливо переоцінити роль Європейської комісії як вищого виконавчого органу ЄС. У статті аналізуються два основних документи Європейської комісії від 2010 р.: Повідомлення «Європа ‒ напрямок №1 по […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України

У статті розглянуто питання набуття земельних сервітутів за набувальною давністю. Набуття сервітуту істотно змінює правовий статус власника земельної ділянки, який отримав земельний сервітут та власника земельної ділянки, на яку встановлено сервітут, цим і пояснюється практичне значення питання про те, чи набуває власник земельної ділянки сервітут, якщо він тривалий час обмежено користується сусідньою земельною ділянкою. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.P. Makarchuk Efficiency of a Public Apology in Corporate Law

Досліджено вплив корпоративного публічного вибачення у міжнародному приватному праві. Показаний взаємозв’язок юридичної науки, економіки та соціології. М. Макарчук приходить до висновку, що стратегічно ефективне публічне вибачення допомагає компаніям вирішувати такі кризові ситуації. Корпорації можуть зіткнутися з такими проблемами, як аварії через технічні помилки, нещасні випадки за впливу людського фактору та/або організаційні неточності – саме тут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук М.П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права

Досліджено питання дефініції транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. З’ясовано правову природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано наукові доробки щодо правосуб’єктності транснаціональних корпорацій. Дано визначення  транснаціональних корпорацій. Аби краще висвітлити питання правової природи ТНК та наблизитись до найбільш чіткої її дефініції, автор звернулася до законодавства США, доктринальних підходів вчених із Франції, Англії та Бельгії, а також урахувала […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Булах А.А. Теоретичні та праксеологічні особливості укладення, визнання та оскарження мирової угоди в цивільному процесі України

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам, які виникають при укладенні мирової угоди, перевірці та визнанні її судом, а також при оскарженні ухвали про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі в цивільному процесі України. Проаналізовано питання укладення мирової угоди на різних стадіях цивільного процесу, а також вимоги, на відповідність яким суд має перевіряти умови […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V. Yureskul General Legal Regime of Lands for Recreational Use in Ukraine

У статті на підставі аналізу чинних нормативно-правових актів визначається загальний правовий режим земель рекреаційного призначення в Україні. Звертається увага на відсутність єдиної чітко визначеної системи положень щодо нього й актуальність розроблення і прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення». Ключові слова: земельне право, категорії земель, землі рекреаційного призначення, правовий режим земель рекреаційного призначення, загальний правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Теплюк С.М. Розвиток концепції публічного порядку у праві окремих країн континентальної Європи

У статті проаналізовано підходи до розуміння публічного порядку у  праві Франції, ФРН та України. Встановлено, що у сучасному праві порушення публічного порядку є  підставою для визнання внутрішнього правочину недійсним, бар’єром проти застосування іноземного права, підставою для скасування арбітражного рішення, підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного або судового рішення, а також відміни арбітражного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Алєксєєнко І.Г., Стасюк О.М. Аспекти застосування дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за шкоду заподіяну корупційними та пов’язаними з корупцією правопорушеннями

 У статті, аналізуючи положення національного законодавства про подолання корупції, досліджуються особливості притягнення до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за порушення корупційного характеру. Зроблено висновок,  що застосування відшкодування шкоди та інших засобів цивільно-правового впливу, у зв’язку із вчиненням таких правопорушень, може мати прояв  самостійних наслідків корупційної поведінки. Ключові слова: корупційні діяння та правопорушення пов’язані з корупцією, дисциплінарна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті аналізуються колізійні норми Закону України «Про міжнародне приватне право», що застосовуються до спадкових відносин. Виявлені проблеми застосування колізійної прив’язки «право держави, в якій спадкодавець мав останнє місце проживання», а також колізійного регулювання здатності складання заповіту. Визначено, що прив’язка  «право держави, де спадкодавець мав звичайне місце проживання» є більш вдалою, ніж прив’язка «право держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України. Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості. Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства

У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження через відсутність процесуальної заінтересованості заявника. Ключові слова: інструменти, правосуддя, цивільний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залукаєва А.І. Перспективи запровадження спеціалізованого суду з інтелектуальної власності в Україні

Розглядаються питання щодо стану здійснення правосуддя у сфері інтелектуальної власності та висвітлюються основні проблеми при здійснені судочинства у цій сфері. На основі теоретичних розробок та досвіду зарубіжних країн запропоновані можливості запровадження в Україні суду з інтелектуальної власності. Ключові слова: суд з інтелектуальної власності, підвідомчість, патентна юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довга Л.М. Перспективи удосконалення правового регулювання правовідносин у сфері патентування корисних моделей в Україні в умовах інтеграції

Стаття присвячена дослідженню патентного законодавства України з метою формування шляхів удосконалення виявлених дефектів нормативно-правових положень у частині патентування корисних моделей.  Доведено необхідність врегулювання інституту заперечень проти видачі патенту як складової механізму адміністративного оскарження правоохоронних документів на корисні моделі. Ключові слова: корисна модель, експертиза, новизна локального рівня, заперечення, моделі адміністративного оскарження патентів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Анікіна Г.В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи

В статті розкрито загальні ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. З’ясовано, що цивільно-правовим відносинам, пов’язаним зі смертю фізичної особи притаманні також спеціальні ознаки, що визначають їх особливості, та дозволяють їх вирізнити серед інших цивільних правовідносин. Сформульовано поняття цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. Ключові слова: цивільно-правові відносини, смерть людини, суб’єкт права, інтерес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега В.М. Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності

У статті в контексті вимог до змісту шлюбного договору досліджується категорія «надзвичайно невигідне матеріальне становище», в результаті чого доведено, що критерієм оцінювання правозгідності умов шлюбного договору є відповідність вимогам справедливості, добросовісності, розумності та моральним засадам суспільства, а нехтування морально-правовими засадами при визначенні умов шлюбного договору зумовлює його оспорюваність. Ключові слова: шлюбний договір,надзвичайно невигідне становище,  морально-правові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренчук Т.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності

В статті аналізуються еволюція правового регулювання комерційної таємниці в Україні та за кордоном. Досліджуються причини появи поняття «комерційної таємниці» та момент її становлення як об’єкта правової охорони. Наведено огляд розвитку законодавчих положень з даного питання. Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом, ноу-хау. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О. Порівняльна характеристика поняття та змісту шлюбного договору за законодавством України та деяких зарубіжних країн

На підставі аналізу законодавства та наукових праць вчених були визначені ознаки шлюбного договору на підставі яких запропоновано поняття «шлюбного договору». З наведених в роботі статистичних даних було встановлено, що в Україні інститут шлюбного договору ще не набув широкого застосування для регулювання майнових відносин подружжя, але все ж таки відбувається незначне зростання кількості укладених шлюбних договорів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS