Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Хохлова Л.А. Міжнародне усиновлення: сучасний стан в світі та Україні

У статті розглянуто положення щодо міжнародного усиновлення крізь призму Гаазької Конвенції про захист дітей і співробітництво у галузі міжнародного усиновлення 1993 р., проблемні питання усиновлених іноземними громадянами. Визначені проблемні питання правових колізій між Гаазькою Конвенцією та українським законодавством щодо одностатевих шлюбів та їх вплив на міждержавне усиновлення. З метою забезпечення більш ефективного контролю та нагляду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоруков І.Я. Ринок землі: досвід Французької Республіки та висновки для України

У  статті розглядається проблема впровадження ринку землі в Україні та його особливості. Проаналізовано чинне законодавство та законопроекти щодо правового регулювання обігу землі. Висвітлено досвід Французької Республіки стосовно управління земельними ресурсами, акцентована увага на  основних положеннях французького земельного законодавства. Ключові слова: ринок землі, земельна реформа в Україні, іноземний досвід впровадження ринку землі, земельне законодавство України. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Нестеренко І.В. Інститут довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: переваги та ймовірні ризики

Автор досліджує у статті аспект довірчої власності як новели цивільного законодавства. На основі аналізу різних підходів до визначення довірчої власності, розроблено положення щодо позитивних аспектів та недоліків цього виду забезпечення зобов’язань. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на практичне застосування заходів забезпечення зобов’язань і перспективи розвитку цивільно-правових відносин загалом. Ключові слова: довірча власність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринчук А.О. Штучний інтелект як об’єкт правового регулювання: поняття, види та ознаки

Робота присвячена аналізу існуючого правового регулювання штучного інтелекту. Основною проблемою виступає відсутність спеціальних міжнародних та національних правових норм, які б регламентували положення ШІ в правовому просторі. В даній роботі розглядаються позиції та аргументація науковців щодо можливості відношення штучного інтелекту до об’єкту права, визначення його видів та ознак Ключові слова: штучний інтелект, робот, цивільне право, об’єкт […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Волювач М.В. Тенденції правового регулювання шлюбу на теренах України

В статті розглянуто історичний розвиток правового регулювання припинення шлюбу на території, що входить до складу сучасної України. Окрему увагу приділено причинам та підставам розірвання шлюбних відносин на кожному етапі розвитку правової думки в Україні. Зроблено висновок про вплив історичних аспектів формування інституту припинення шлюбу на сучасне українське законодавство. Ключові слова: припинення шлюбу, історичні етапи процесу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О. Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження: проблемні питання

В статті досліджується процедура та порядок розірвання шлюбу в порядку позовного провадження. Встановлюються тимчасові перешкоди для подачі заяви про розірвання шлюбу. Обґрунтовується теза декларативності норми п. ч. 4 ст. 185 ЦПК України щодо «повернення позовної заяви про розірвання шлюбу під час вагітності дружини …».  Визначаються колізійні, суперечливі, не вирішені питання законодавчого регулювання цієї процедури, які […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванов А.М., Кукуріло Д.О. Шлюбний договір в Україні: міф чи реальність

Стаття присвячена дослідженню інституту шлюбних договорів, як в Україні, так і в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Авторами проаналізовані основні аспекти національного законодавства, присвячені даній проблематиці, а також історичні витоки такого механізму врегулювання шлюбно-сімейних відносин. Ключові слова: шлюбний договір, шлюбно-сімейні відносини, договірне регулювання відносин, майнові та фінансові відносини, правовий режим майна. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Завгородня В.М., Бенько А.В. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на доступ до об’єктів транспортної інфраструктури: порівняльно-правовий аналіз

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн  у сфері закріплення прав осіб з інвалідністю на доступність об’єктів транспортної інфраструктури. Авторками досліджуються способи забезпечення реалізації прав таких осіб, вимоги та стандарти, які встановлюються щодо транспортних засобів, обов’язки перевізників, види відповідальності за їх порушення. На основі порівняльного аналізу визначаються напрями вдосконалення українського законодавства у досліджуваній сфері. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О., Штепа В.М., Дерманська А.Г. Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та порядок їх стягнення

У статті аналізуються наукові та практичні аспекти визначення розміру аліментів на дитину, порядку їх стягнення, встановлення гарантованого і рекомендованого мінімального розміру, обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, а також окрему увагу приділено видам відповідальності, яка передбачена чинним законодавством України для осіб, які не сплачують аліменти. Ключові слова: стягнення аліментів, мінімальний розмір, боржник за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Явтушенко О.В. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану безпілотним транспортним засобом

У статті викладено результати дослідження проблем деліктної відповідальності за шкоду, завдану внаслідок взаємодії безпілотного транспортного засобу з іншим об’єктом. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої правової системи України у частині визначення обсягу та суб’єктів відшкодування шкоди, завданої за участі такого […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кисельова В.О. Особливості досудової санації за Кодексом з процедур банкрутства

Стаття присвячена науковому та законодавчому визначенню поняття   «санація юридичної особи». Розглянуто та проаналізовано положення нового Кодексу з процедур банкрутства щодо особливостей проведення процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Взято до уваги основні переваги досудової санації, як нового механізму запобігання банкрутства та відновлення фінансової стабільності  юридичної особи на довгостроковий час. Ключові слова: юридична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Німак М.О. Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці

У статті досліджено як особливості посвідчення спільного заповіту подружжя, які виникають при складанні такого заповіту, так і ті особливості, що виникають при спадкуванні майна на підставі заповіту подружжя, а також автором виявлено та проаналізовано проблемні питання, які при цьому виникають. Ключові слова: спільний заповіт подружжя, посвідчення заповіту, спільна сумісна власність подружжя, розпорядження майном, заборона відчуження. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Москаленко К.В. Пацієнт як суб’єкт медичних правовідносин: окремі проблеми

В статті розглядаються питання стосовно необхідності удосконалення визначеного Основами законодавства України про охорону здоров’я поняття «пацієнт»; запропонована власна дефініція терміну «пацієнт» і сформульовано висновок про те, що пацієнта слід визнавати споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Ключові слова: медичне право, пацієнт, споживач, медичний експеримент, медична допомога, медична послуга. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555070

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зільник Н.М. Особливості договору про надання освітніх послуг

У статті розглянуто питання, присвячені договірному регулюванню надання освітніх послуг. На підставі аналізу законодавства та поглядів науковців, визначено поняття договору про надання освітніх послуг. Здійснено правову характеристику договору про надання освітніх послуг та з’ясовано його особливості. Ключові слова: договір, освітні послуги, надання освітніх послуг, передмет договору, істотні умови, виконавець, замовник освітніх послуг. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555054

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дяченко С.В., Гриценко М.О. Місце принципу змагальності в цивільному судочинстві

В статті здійснюється дослідження принципу змагальності, його законодавче закріплення. Аналізується поняття принципу змагальності, як первинного принципу цивільного процесу. Розглядається практика Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності. Виокремлюються основні елементи принципу змагальності. Ключові слова: принцип змагальності, елементи принципу змагальності, Європейський суд з прав людини, Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555052

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Береза О.Я. Суверенітет у сучасному українському інституціональному процесі (на прикладі водно-земельних відносин)

У статті на прикладі водно-земельних відносин висвітлено стан інституту суверенітету як складової сучасного українського інституціонального процесу, його риси,  взаємозв’язок з іншими інститутами та категоріями; зосереджено увагу на історичному аспекті українського суверенітету. Ключові слова: суверенітет, народний суверенітет, територія, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555017

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Потапенко Є.О. Колізійні норми міжнародного приватного права при застосуванні іноземного права

У статті розглянута проблематика колізійних норм міжнародного приватного права. З’ясовано, що кожна держава по-своєму здійснює правове регулювання відносин, тому з’являються колізії між матеріально-правовими нормами різних держав, що ускладнює правове регулювання міжнародних відносин. Все це передбачає застосування колізійної прив’язки як одного зі способів розв’язання даного питання при дотриманні кожною державою як своїх договірних зобов’язань, так і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Гoлoднa A.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу

У стaттi рoзглянутo oснoвнi пoлoження зaкoнoдaвствa щoдo визначення пoняття плaтiжнoгo зaсoбу. Зроблено спробу розкрити змiст пoняття тa oзнaк електрoнних грoшей. Визнaченo правові засади пoрядку викoристaння електрoнних грoшей, a тaкoж проаналізовано прoблемнi aспекти викoристaння електрoнних грoшей в якості засобу платежу. Ключoвi слoвa: плaтiжний зaсiб, електрoннi грoшi, грoшoвий oбiг, електрoннi плaтiжнi системи, прaвoве регулювaння. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520370 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовномупровадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань. Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення. Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством. Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вацеба В.І. Актуальні проблеми поновлення договору оренди землі

Робота присвячена аналізу статті 33 Закону України «Про оренду землі», яка регламентує порядок поновлення договору оренди земельної ділянки. Протягом останніх років було надано багато роз’яснень щодо застосування даної норми, однак такі роз’яснення містять чимало розбіжностей, що створює проблеми для практичного застосування згаданої норми. У статті досліджено  актуальні наукові висновки вітчизняних вчених, які стосуються даної проблеми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О., Фоміна Д.О. Врегулювання спору за участю судді

Стаття присвячена дослідженню врегулювання спору за участю судді. В науковій статті розглянуто правове закріплення положень щодо врегулювання спору за участю судді як новела українського законодавства. З’ясовано поняття медіації. Виявлено основні переваги та недоліки вирішення питання врегулювання спору за участю судді в цивільному процесуальному законодавстві України Ключові слова: цивільний процес, врегулювання спору за участю судді, медіація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шинкар М.Л. Організаційні та правові заходи оптимізації механізмів запобігання банкрутству та примусовій ліквідації вітчизняних банківських установ

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання банкрутству (неспроможності) та примусовій ліквідації банківських установ. На підставі поведеного аналізу встановлено специфіку вітчизняної практики застосування заходів запобігання банкрутству та виведення з ринку проблемних банків, а також наявність законодавчих прогалин, що регулюють ці відносини. Запропонована низка організаційних та правових заходів, спрямованих на удосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Правовий статус фотографа в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз правового статусу фотографа в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток ринкових відносин актуалізує необхідність дослідження правового статусу фотографа в Україні. Ключові слова: фотограф, послуги в сфері фотографії, підприємництво, інтелектуальна власність, авторське право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Проблеми застосування франчайзингу в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз проблем застосування франчайзингу в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток франчайзингу актуалізує необхідність дослідження франчайзингу та їх правового регулювання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франшиза, ризик, законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логоша В.В. Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті досліджуються норми законодавства України щодо прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла. Аналізуються окремі положення та основні напрямки щодо реалізації наймодавцем своїх прав при розірванні договору найму (оренди) житла . Висвітлюється досвід минулих років на проблему захисту наймодавцем своїх інтересів під час розірвання договору найму (оренди) житла. Розглядаються поняття захисту цивільних прав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Менська О.А. Викуп пам’яток культурної спадщини як підстава припинення права власності: національний та зарубіжний досвід

У статті автор аналізує чинну нормативно-правову базу в сфері регулювання правовідносин, пов’язаних із викупом об’єктів культурної спадщини, зокрема пам’яток. Крім вивчення правових проблем регулювання викупу пам’яток культурної спадщини за законодавством України, здійснено аналіз національних законодавчих актів із цього питання інших країн. Ключові слова: об’єкт культурної спадщини; пам’ятка культурної спадщини; викуп; правовідносини; власність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю

Набувальна давність запроваджена в земельне законодавство більше 15 років тому. Водночас її застосування ускладнено через вади норм законодавства. Автор дослідив основні помилки законодавця при формулюванні механізму набувальної давності. На підставі порівняння зроблено висновок про істотну відмінність конструкції набувальної давності за цивільним та земельним законодавством. Проаналізовано останню судову практику. Сформульовано висновки щодо можливості набувальної давності бути […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль О.М. Деякі особливості правової охорони секрету виробництва

У статті проаналізовано особливості  правової охорони секрету виробництва на території України. Дано визначення поняттям секрет виробництва, а також схожих понять: «ноу-хау», «tradesecret» та комерційна таємниця. Розкрито механізм захисту секрету виробництва в сучасних умовах ведення бізнесу. Ключові слова: секрет виробництва, ноу-хау, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гудима-Підвербецька М.М. Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов’язань в цивільному праві України

У публікації звертається увагу на доцільність наукового осмислення співвідношення субсидіарних та акцесорних зобов’язань у вітчизняному цивільному праві. Розгляд даної проблеми дав можливість провести відмежування субсидіарних зобов’язань від акцесорних та прийти до висновку про самостійність субсидіарних зобов’язань. Ключові слова: субсидіарне зобов’язання, субсидіарна відповідальність, акцесорне зобов’язання, додаткове зобов’язання, залежне зобов’язання, забезпечувальне зобов’язання. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Курінна А.В. Сучасні тенденції страхування транспортних засобів в Україні

У статті розглянуто сутність функціонування ринку автомобільного страхування, проаналізовано статистику страхування транспортних засобів за основними показниками. Наведено основні недоліки діяльності страховиків та проблеми, які виникають у процесі страхової діяльності. Проаналізовано судову практику в ключових питаннях страхування транспортних засобів. Ключові слова: страхування, страхування транспортних засобів, цивільна відповідальність власників наземних транспортних засобів, добровільне страхування, страхові премії, страхові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Святошнюк А.Л. Принципи договірного права України: поняття, зміст та система

Стаття присвячена дослідженню принципів договірного права України. У статті досліджуються існуючі підходи до визначення загальноприйнятої системи принципів договірного права. У статті вирішуються питання щодо визначення окремих дискусійних понять у сфері застосування принципів договірного права. Ключові слова: принцип, договір, правове регулювання, цивільні правовідносини, принципи, договірне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринько П.О. До питання існування секундарних прав у авторському праві

У статті розглянуто наукові підходи до тлумачення змісту правовідносин, що виникають при співавторстві. Доведено, що авторське право не обмежено існуванням особливих правових можливостей (секундарних прав), які надають їх носіям певне управомочення на здійснення вольових дій, що у результаті мають наслідок виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Аргументовано, що секундарні права існують як при подільному, так […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Правове регулювання банкрутства: проблеми та шляхи вдосконалення

У статті розглянуто сутність банкрутства та проблеми його застосування. Здійснено аналіз наукових підходів до змісту банкрутства (неспроможності). Проведено аналіз національного законодавства про банкрутство (неспроможність). У статті здійснено аналіз та запропоновано способи удосконалення норм чинного законодавства, щодо регулювання відносини відновлення платоспроможності чи банкрутства суб’єктів господарювання. Ключові слова: банкрутство, господарський суд, арбітражний керуючий, кредитор, суб’єкт господарювання. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зуб О.Ю. Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі

У статті досліджено взаємозв’язок, співвідношення та розмежування спрощеного позовного та наказного проваджень, здійснена спроба надати авторське визначення спрощеного позовного провадження, окреслено переваги та недоліки використання спрощених процедур захисту суб’єктивного права в цивільному судочинстві. Ключові слова: спрощені провадження, спрощене позовне провадження, спрощення цивільної процесуальної форми, процесуальні провадження в цивільному процесі, система проваджень у цивільному процесі. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Харченко О.С. Відображення у позначенні лише форми, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату як підстава для відмови у наданні правової охорони знаку

В статті здійснено комплексний правовий аналіз основних підходів щодо оцінки відображення у позначенні лише форми, що обумовлена  необхідністю отримання технічного результату як підстави для відмови у наданні правової охорони знакуна основі дослідження положень нормативно-правових актів та судової практики України та ЄС. Автором зроблено висновок, що при визначенні відповідності позначення вказаній умові надання правової охорони необхідно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Тишлек С.В. Визнання та встановлення батьківства: процесуальні та матеріальні особливості розгляду цих категорій справ

У статті розглядається нормативне регулювання встановлення батьківства, на основі законодавства та практики вирішення визнання батьківства, правове забезпечення та можливі шляхи удосконалення законодавства. Ключові слова: законодавство, встановлення батьківства, визнання батьківства, учасники при визнанні батьківства, експертизи при встановленні батьківства. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шашиєв Р.С. Відеоконференція в судовому процесі. Проблемні питання

У статті розглянуто порядок проведення відеоконференції в цивільному процесі. Врегулювання питання, стосовно законодавчого розширення цього інституту в Україні. Наведені позитивні та негативні аспекти цього нововведення. Проаналізовано  досвід зарубіжних країн,  для можливості впровадження закордонних принців та методів, в вітчизняне законодавство. Усунення прогалин та недоліків в цивільному процесі, стосовно проведення засідання в режимі відеоконференції. Ключові слова: відеоконференція, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткачук К.Р. Особливості становлення спортивного права в Україні. Діяльність на міжнародній спортивій арені

В статті вказується на місце та роль спорту в житті людини, громадянина та держави. Розкриваються особливості становлення  спортивного права як самостійної  комплексної галузі права його предмет та метод правового регулювання.. Охоплюються аспекти такого виду юридичної відповідальності, як відповідальність за спортивні правопорушення, що передбачено законом України «Про антидопінговий контроль у спорті». Ключові слова: спортивне право, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титаренко А.В. Правове регулювання недобросовісної реклами в фармацевтичній сфері

У статті досліджено сутність поняття механізму регулювання реклами лікарських засобів.. Приділена увага дослідженням науковців у цій галузі. Було доведено, що оскільки рекламна діяльність є однією із складових комплексу маркетингу щодо просування фармацевтичних товарів на фармацевтичний ринок, то встановлення та знання чітких законодавчих норм проведення рекламних заходів для всіх груп товарів аптечного асортименту є необхідним для […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.S. Loitayrenko Environmental Insurance: Theoretical and Practical Problems of Implementation

В даній статті Розглянуто проблеми функціонування інституту екологічного страхування в Україні. Проаналізовано теоретичні і практичні питання, що існують в науковій літературі і законодавстві України щодо забезпечення механізму здійснення екологічного страхування. Враховано особливості міжнародної практики з цього питання. Запропоновано вектор розвитку інституту екологічного страхування в Україні та кроки до його втілення. Ключові слова: екологічне страхування, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Солдаткіна Д.О. Актуальні питання правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні

У статті проаналізовано основні проблеми правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні, визначено основні тенденції вдосконалення організації безготівкового грошового обороту на рівні держави, запропоновано визначити цілі державного регулювання безготівкових розрахунків в Україні. Ключові слова: правове регулювання, державне регулювання, безготівкові розрахунки, грошовий обіг, інноваційні платіжні продукти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стрельник В.В. Правовий інструмент забезпечення ефективного та раціонального використання земель

У статті розглянуто екологічний аудит земель як один з потенційно ефективних правових інструментів забезпечення обліку інтересів громадян у відносинах землекористування, який покликаний сприяти найбільш раціональному використанню потенційних можливостей охорони земель з урахуванням землеохоронних вимог. Ключові слова: охорона земель, екологічний аудит земель, земельний ресурс, особливо цінні землі, збалансоване землекористування. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Лила А.В. Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна

Стаття присвячена дослідженню поняття та значення інституту охорони спадкового майна. Визначається та аналізується процесуальний порядок вчинення такої нотаріальної дії, як вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Аналізуються проблеми теоретичного та практичного характеру, що виникають при вчиненні цієї нотаріальної дії та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: спадщина, охорона спадщини, вжиття заходів, нотаріус, опис спадкового майна, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О., Даниляк А.В. Особливості поділу майна подружжя за наявністю шлюбного договору

Стаття присвячена дослідженню особливостей шлюбного договору та його значенню при поділі майна подружжя. Приділено увагу основним помилкам при укладенні шлюбного договору. Визначено  причини малоефективності правового регулювання даного інституту та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: шлюбний договір, майно, поділ майна, подружжя, спільне майно подружжя. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Задорожня Ю.О., Нагорна К.Г. Проблематика речового права на чуже майно

У статті розглянута проблематика речового права на чуже майно. З’ясовано, що право на чужі речі є складовою більш загальної категорії речового права, зокрема права власності, яке відноситься до самостійного речового права. Проведений аналіз виявив ряд питань, пов’язаних з реалізацією сервітутних правовідносин не знайшли свого законодавчого закріплення. Запропоновано напрями зміцнення законодавчого регулювання сервітутного права, які вимагають […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дідовець О.М. Передумови формування універсального права транскордонної сек’юритизації активів

У статті розглянуто основні інституції, в рамках яких здійснюється уніфікація правових норм, що торкаються окремих аспектів сек’юритизації активів, та проаналізовано розроблені ними міжнародні документи у зазначеній сфері. Розглянуто види договорів, які укладаються між учасниками на різних етапах сек’юритизації активів. Обґрунтовано, що сек’юритизація активів потребує правового регулювання як на національному рівні держав, так і на міжнародному […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS