Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Олійник О.І., Боднар І.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі питання законодавчої та правозастосовної практики

В статті розглянуті положення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання з точки зору питань законодавчої та правозастосовної практики. Розглянуті матеріальні та формальні підстави даного виду звільнення. Визначено коло проблемних питань та можливі шляхи їх вирішення. Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, засуджений, покарання, пробаційні програми, виправлення, ресоціалізація. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Кузьміна Г.Г. Незаконна торгівля людьми та інші незаконні угоди щодо людини у контексті новітньої доктрини правового статусу соціосуб’єктів

Розглянуто найпоширеніші види та форми торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини. Окреслено особливості кожного із видів і форм торгівлі людьми. Запропоновано редакції статей Конституційного кодексу України з викладу положень нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів. Розкрито сутність і розмежування насильства та прямого і делегованого державного примусу у протидії позанормативній і віктимній поведінці особи. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний

Стаття присвячена розгляду доктринальних підходів к питанню виконання кримінальних покарань. Автор поєднує цілі покарання та кримінально-виконавчої діяльності і механізми реалізації цілей в узагальнююче поняття парадигми виконання покарань. Системні проблеми кримінально-виконавчої діяльності автор бачить в постановці нереальних цілей, які спотворюють систему виконання покарань і призводять до нехтування правами засуджених. Автор визначає власне бачення нової парадигми виконання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шостко О.Ю., Мак А.О. Шахрайство з використанням електронних платіжних систем: схеми та шляхи запобігання

Стаття присвячена новітньому способу вчинення шахрайств. В роботі наводяться статистичні дані щодо загальної кількості злочинів за статтею 190 Кримінального кодексу України, зокрема, й за частиною третьою цієї статті, об’єктивна сторона якої охоплює вчинення шахрайства з використанням електронних платіжних систем. Зазначаються причини високої латентності цього виду злочину, а також причини складності викриття шахрайств з використанням електронних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гнатенко М.О. Вплив особливостей розвитку інтелекту на схильність до вчинення злочину

У статті окреслено, як вплив освіченості та рівня інтелекту впливає на схильність до вчинення злочину, а також на типологію вчинених злочинів. Наведена характеристика особи злочинців, що діють у фінансовій сфері, корупціонерів та осіб, які вчиняють насильницькі злочини. Ключові слова: особа злочинця, інтелект, психічні процесси, кримінологія, злочинність.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Артеменко О.М. Запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби в Україні

У статті на підставі результатів проведеного теоретичного й емпіричного дослідження пропонується низка перспективних напрямів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби (статті 407–409 КК України). Ключові слова: злочини проти порядку проходження військової служби, військова злочинність, запобігання, протидія, профілактика. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Питання визначення кіберзлочинності в умовах розбудови інформаційного суспільства

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, в умовах розбудови інформаційного суспільства. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Проаналізовано актуальні питання супутні терміни, що дозволяють всебічно вивчити таке явище. Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, кіберзлочин, кіберпростір, кібертероризм. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Калужна О.М., Палюх Л.М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі звіту Greco від 23 червня 2017 р.

У статті розглянуто питання соціальної обумовленості встановлення у кримінальному законі статті 375, що передбачає відповідальність за постановлення завідомо неправосудного  судового рішення. Автори доходять до висновку про те, що існування в кримінальному законі спеціальної норми, що передбачає відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень, відповідає системі розроблених у теорії кримінального права принципів (критеріїв) криміналізації, є необхідною […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

E.V. Valkova The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice

В статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, розглянуто підходи до розуміння правосуддя як об’єкта злочину, проаналізовано визначення поняття «правосуддя». На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «правосуддя». Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, правосуддя, суд, діяльність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Гапріндашвілі Н.Н. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн

У статті на основі порівняльно-правового аналізу підстав кримінальної відповідальності за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, зокрема надані пропозиції по внесенню змін до закону про кримінальну відповідальність відповідно до Європейських стандартів. Ключові слова: ненадання допомоги, судно, особи, що зазнали лиха, санкції, кримінальна відповідальність, безпека судноплавства. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.V. Bailov, I.O. Romanchuk Issues of Interaction of Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime in Ukraine and Poland

У статті аналізуються питання взаємодії пенітенціарних органів та установ з іншими правоохоронними органами України та Польщі. Автори вказують, що боротьба зі злочинністю є спільною метою всіх правоохоронних органів, яка досягається тільки шляхом взаємодії останніх один з одним. Визначено форми взаємодії пенітенціарних органів та установ з підрозділами по боротьбі зі злочинністю в Україні та Польщі. Автори […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності

Стаття присвячена розгляду концептуальних основ мети кримінального покаранн. Розглянута реальність досягнення цілей покарання¸поставлені питання щодо доцільності саме таких цілей, а також їх соціальну значущість. Автор вивчає етичну складову мети кримінальног покарання і приходить до висновку про її відсутність в чинному законодавстві і необхідність сформулювати соціально корисні та актуальні цілі покарання. Ключові слова: мета покарання, виправлення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії

У статті здійснено порівняння  кримінально-виконавчої системи України та Фінляндії, пошук шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства відповідно до Європейських стандартів, доцільність  та раціональність застосування досвіду Фінляндії. Ключові слова: покарання, кримінально-виконавча система, пробація, реформування, кримінально-виконавчі установи, ресоціалізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дамбітова К.Ю. Особливості визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України

У статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти власності та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Розглянуто підходи до розуміння власності  як об’єкта злочину. Здійснено аналіз предмета шахрайства, що виділяють у структурі об’єкта злочину. Ключові слова: родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, шахрайство, предмет, обман, зловживання довірою. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ye.V. Valkova Foreign Experience of Criminal Responsibility for Domestic Violence

В статті розглядається зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї на прикладі країн СНД та деяких іноземних держав. Визначаються ефективні інструменти протидії насильству в сім’ї в окремих країнах СНД, а також таких країнах Європи, як  Франція, Польща, Норвегія, Болгарія. Аналізується законодавство визначених країн Європи у сфері протидії насильству у сім’ї. З урахуванням зарубіжного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпортюк О.М. Деякі питання дослідження злочинності серед співробітників правоохоронних органів

Стаття присвячена розгляду соціальних та правових сторін правопорушень, які вчиняються співробітниками правоохоронних органів України. Досліджується система суспільних відносин, що виникають під час здійснення правоохоронної діяльності персоналом силових структур, та обставини, які спонукають їх до порушення закону. Розглядаються фактори зовнішнього впливу на особистість співробітника правоохоронного органу, який вчинив злочин, в аспекті його особливого правового становища, обумовленого […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрук Н.Б. Діяльність недержавних організацій з протидії насильству в сім’ї

Стаття присвячена дослідженню участі недержавних організацій у протидії насильству в сім’ї. Проаналізовано основні форми діяльності недержавних громадських організацій, окремо зосереджено увагу на особливих недержавних утвореннях – юридичних клініках, співпраці з іншими громадськими інституціями, державними установами та засобами масової інформації, виокремлено форми взаємодії  між громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо протидії насильству […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.S. Puzyrov Classification of U.S. Penal Institutions and Its Influence on European Penitentiary Practice

Наведено класифікацію установ виконання покарань у США за такими рівнями безпеки: мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, високого/закритого рівня безпеки, максимального рівня безпеки, супермаксимального рівня безпеки. Обґрунтовано вплив такої класифікації на європейську пенітенціарну практику. У розвиток положень трансформованої пенітенціарної доктрини України запропоновано диференціацію вітчизняних установ виконання покарань. Ключові слова: порівняльно-правові (компаративні) дослідження, установи виконання покарань, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шиян Д.С. Історія розвитку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду

У статті проводиться історико-правовий аналіз розвитку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду. Обґрунтовано висновок, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю утворилось у результаті поєднання трьох окремих видів покарань: звільнення з посади; заборони зайняття тією чи іншою діяльністю або промислом […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чечин М.Ю. До питання визначення та основних ознак освіти осіб, засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду існуючих наукових підходів до визначення поняття «освіта». На підставі отриманих знань визначається який зміст має вкладатися в поняття освіти засуджених під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Розглядається освіта засуджених з двох боків. Ключові слова: позбавлення волі, освіта засуджених, виправлення, ресоціалізація, професійна освіта. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N.V. Lesko State Policy on Domestic Violence Prevention: the Notion and Current Situation

В статті досліджується поняття та сучасний стан державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. Аналізуються основні вимоги Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11 травня 2011 р. Ключові слова: державна політика, насильство в сім’ї, діти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки

У статті досліджено питання стосовно проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням,  їх особливості при застосуванні різних  норм  та  сучасний  стан  відповідності до чинного кримінального законодавства.  Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких законодавчих актів. Ключові слова: звільнення, засуджений, випробування, іспитовий строк, позбавлення волі, покарання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій. Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності. Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Причини латентності насильства в сім’ї

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень. Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення. Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину. Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.M. Lytvynov, A.V. Bailov The System of Counteracting Crime: the Concept and Essence

Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій. Ключові слова: протидія злочинності, система, профілактичні заходи, попередження злочинності, управління. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волос А.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав

У статті проаналізовано особливості кримінальної охорони авторського права та суміжних прав у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. З’ясовано, що кримінальну відповідальність за порушення авторського та суміжних прав встановлено у правових системах більшості країн. Увага приділена підставам кримінальної відповідальності та видам покарань, що можуть застосовуватися. Позитивно оцінюється практика встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. Ключові слова: кримінальна охорона, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким

Стаття присвячена розгляду окремих норм Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексу України, які регулюють порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.  Автор дає власне бачення і висновок про правову природу, сутність, логіку побудови і правові ситуації, на які розраховані ч. 5 ст. 82 КК України і ч. 8 ст. 154 КВК України, з’ясовує чи мають ці норми колізійну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукашевич С. Ю., Бочарова К.А., Бурба М.В. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки

Статтю присвячено аналізу злочинної поведінки осіб та факторам, які на неї впливають. Зазначено, що окрім кримінології  спроби пояснення злочинної поведінки також відбуваються в інших науках про людину і її поведінку. Наголошено, що жодна з розроблених сучасною наукою теорій індивідуальної злочинної поведінки не є домінуючою. Тож подальші дослідження цієї проблеми сприятимуть більш дієвому запобіганню злочинності як […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Автухов К.А., Брус К.Ю. До питання підзаконних нормативно-правових актів у кримінально-виконавчому праві

Розглянуто місце підзаконних нормативно-правових актів у системі виконання покарань, історію їх прийняття. Наголошено на проблемних аспектах статей деяких підзаконних нормативно-правових актів; проаналізовано доцільність прийняття певних нормативних приписів в цілому. Ключові слова: підзаконний нормативно-правовий акт, указ, постанова, Державна пенітенціарна служба України, Міністерство юстиції України. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гетьман А.Д. Причини насильницької злочинності у сімейно-побутовій сфері

У статті представлено дослідження деяких причин виникнення насильства в сім’ї, аналізується його природа, розглядається взаємозв’язок основних чинників в Україні, під впливом яких виникає феномен насильства та вчинюються насильницькі злочини в сімейно-побутовій сфері. Ключові слова: причини, чинники, насильство, сімейно-побутова сфера, сімейно-побутовий конфлікт. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ілляшенко А.В., Кіяшко Ю.М. Інформаційний тероризм як злочинна діяльність міжнародного масштабу

У статті розглядається інформаційний тероризм як міжнародне явище. Доведено, що ця злочинна діяльність має серйозну загрозу як для окремих груп людей, так і для національної безпеки держав. Надано характеристику змісту інформаційного тероризму, проаналізовано загрози, які створює ця діяльність. Розкрито сутність основних видів інформаційного тероризму: медіа- та кібертероризму. Наголошено на необхідності активної міжнародної співпраці для боротьби […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кельман М.С. Молодіжні проблеми: сучасне осмислення

В статті розкриті механізми перебігу взаємостосунків у молодіжному середовищі, що регулюють трансформацію суспільних уявлень, стереотипів та установок, забезпечуючи актуальні досвідні періоди наступних етапів життя людини здобутками молодіжної субкультури. Розкрито зміст фундаментальної гіпотези стосовно сутності феномену духовності молоді, основні положення теорії самосвідомості особистості. Ключові слова: молодь, вчинки, самосвідомість, самоздійснення особистості, методологічне обґрунтування, молодіжна самосвідомість. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головкін Б.М. Торгівля органами людини: українські реалії

У статті дискутується питання про ймовірність функціонування в Україні незаконного ринку з торгівлі органами й тканинами людини. Зроблено висновок, що такого ринку в Україні не існує. Водночас констатується незаконний обіг фітальних матеріалів ембріону (плоду) людини на території України, що використовуються для омолоджувальних процедур у медицині. Також зазначається про втягнення донорів із України у злочинну діяльність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гарасимів Т.З. Види поведінкових відхилень: методологія дослідження

У статті висвітлено основні підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій: професійний, психологічний, соціальний, психіатричний,  етнокультурний, віковий, гендерний. На основі аналізу значної історіографічної бази визначено й систематизовано основні види поведінкових відхилень. Також автором запропоновано найоптимальніший варіант систематизації видів поведінки особи. Ключові слова: особа, поведінка, діяльність, підхід, девіантологія, девіація, деструкція, відхилення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кумановський М.В., Демиденко А.С. До питання визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля

Стаття присвячена дослідженню поняття родового об’єкта злочинів проти навколишнього природного середовища в її кримінально-правовому розумінні. Здійснено огляд сучасних проблем визначення цього об’єкта кримінально-правової охорони. Акцентується увага на тому,що немає точного визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля. Це стимулює збільшення екологічної злочинності на території України Через співставлення різних думок вчених, автори доходять до власного визначення родового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пивовар І.В. Історичний досвід організаційно-правових перетворень у пенітенціарній системі ХІХ століття у період службової діяльності О. М. Максимовського

Висвітлено життєвий шлях і практичну діяльність начальника Головного тюремного управління Міністерства юстиції Російської імперії Олександра Михайловича Максимовського (1861–1907). Підкреслено, що за відносно короткий строк очільництва пенітенціарним відомством О. Максимовський виявив себе справжнім господарем й високопрофесійним фінансовим менеджером, який спромігся здійснити своєчасні важливі організаційні перетворення в усьому відомстві, грамотно впровадивши, зокрема, зарубіжний передовий досвід. Деяку увагу в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білецький А.В. Стан наукових досліджень питання участі громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні

У даній статті розглядаються наукові дослідження, які присвячені проблемі участі громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні. Було проаналізовано різні наукові погляди починаючи від Радянських часів і закінчуючи сьогоденням. Спираючись на це, автором запропоновано перспективні напрямки наступних досліджень проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Ключові слова: громадськість, запобігання, корупція, наукові дослідження, кримінологічна політика. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Mostepanyuk On the Need to Amend Chapter XV of the Special Section of the Criminal Code of Ukraine

Стаття присвячена питанню встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти журналістів. Визначені проблемні питання дослідження даної тематики. Проаналізовані основні дослідження і публікації з питань, що досліджуються. Вказана необхідність запровадження такої відповідальності. Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочини проти журналістів, погроза або насильство щодо журналіста, знищення або пошкодження майна журналіста, посягання на життя журналіста. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.V. Bailov, P.V. Sakhuta Mass Media as Crime Determinants

Проаналізовано криміногенність інформаційно-психологічного впливу телебачення на свідомість людини, охарактеризовано методи психологічного впливу, наприклад, такі як ефект праймінгу та культивація емоцій, розглянуто механізм впливу інформації від початку її сприйняття до завершального етапу – використання особою «отриманих знань» для формування моделей соціальної поведінки. Запропоновано заходи протидії криміногенного впливу телебачення на свідомість людини. Ключові слова: засоби масової інформації, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шуміло О.О. Латентний вимір жорстокого поводження з тваринами в Україні

У статті розглянуто проблему латентності жорстокого поводження з тваринами в Україні від крадіжки. Наведено результати експертного опитування щодо обсягу та структури латентності жорстокого поводження з тваринами в Україні. Запропоновано перспективні напрями скорочення обсягів латентності досліджуваного феномену. Ключові слова: латентність, латентизація, жорстоке поводження з тваринами, садизм, жорстокість. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS