Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Січковська І.В. Сексуальне вбивство: особливості початку досудового розслідування

Наукову статтю присвячено висвітленню питань особливостей початку досудового розслідування сексуального вбивства. Визначено, що своєчасно розпочате кримінальне провадження – важлива умова розкриття злочину.  Уточнено що найчастіше зволікання з початком кримінального провадження за фактом учинення вбивства із запізненням лише на день спричиняє втрату речових доказів, знищення слідів, втечу злочинця, його самогубство і таке інше. Крім того, у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Михайлов И.Ф. Развитие инновационного понимания объективных субъективных и смешанных источников антиделиктных сведений в различных видах судопроизводства

Підтримано інноваційний поділ юридичних фактів на діяння, події та явища. На цій основі запропоно розвиток інноваційного розуміння ступеневого вікового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей із поділом неповнолітніх на немовлят, дошкільнят, малолітніх та підлітків. Розкрито сутність і видовий поділ та співвідношення суб’єктивних, об’єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей. Удосконалено поділ субстанцій на тіла, предмети, пристрої, механізми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Січковська І.В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних убивств

Наукову статтю присвячено висвітленню обставин, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних вбивств. Проведеним аналізом встановлено, що визначення переліку обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження має важливе значення. Доведено, що правильне визначення обсягу таких обставин у кожному конкретному кримінальному провадженні забезпечить повноту, цілеспрямованість та об’єктивність дослідження події злочину. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.А. Коротенко Н.Д. Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве

Удосконалено сутність, послідовність та інші закономірності роботи із суб’єктивними, об’єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей. Отримала подальшого розвитку редакція статті кодексу про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів, суб’єкти їх отримання та межі участі та іншої допомоги у цьому інших суб’єктів, а також про вичерпний перелік і співвідношення процесуальних форм оцінки і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шестопал К.Є. Деякі аспекти доказування в практиці ЄСПЛ по справам за статтею 3 Конвенції

Докази та процедура доказування є одним з головних «елементів» будь-якого судочинства, так як від цієї складової залежить кінцевий результат. В статті аналізувались саме докази та доказування в справах за статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналіз здійснювався саме з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Ключові слова: нелюдське поводження, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Лихова С.Я. Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні у контексті реформування функцій прокуратури та інших правохоронних органів

В статті обґрунтовано розвиток розуміння сутності доказів та їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей та процедури доказуваняння у кримінальному провадженні. Враховано позицію інших авторів з реформування органів прокуратури, суду, адвокатури, слідчого комітету та інших правоохоронних органів. Ключові слова : значимість, доброякісність і достовірність доказів; повноваження суду, прокуратури, адвокатури і слідчого комітету. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орєшкін В.П., Найдьонова М.О. Адвокат свідка в кримінальному провадженні: актуальні питання

У статті досліджено питання визначення процесуального статусу адвоката під час надання професійної правничої допомоги свідку в рамках кримінального провадження. Визначено особливості статусу адвоката на основі профільного закону, Кримінального процесуального кодексу України від 2012 р. та 1960 р.. Проаналізовано нововведення в КПК від 2012 р., щодо визначення процесуального статусу та обсягу наданих законом можливостей та механізмів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравчук С.Й. Проблемні аспекти процесуального оформлення в кримінальному провадженні тимчасово вилученого майна

В статті розглядаються проблемні аспекти процесуального документування, майна, яке вилучається під час проведення обшуку та огляду місця злочину. Визначаються шляхи усунення можливого порушення права власності особи, якій належить таке майно, пропонуються механізми процесуального документування вилученого майна та зроблено висновок про законодавче врегулювання його тимчасового вилучення. Ключові слова: майно, процесуальне документування, ухвала суду, обшук, сліди злочину, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Горбачеська Т.І. Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення дотримання права підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) на власність при застосуванні обмежень його реалізації в рамках кримінального провадження

У статі досліджуються питання захисту права власності у кримінальному провадженні в контексті українського правового регулювання та аналізу стандартів захисту права власності відповідно до міжнародного права прав людини.  Дана робота подає аналіз практики Європейського суду з прав людини й аналізує положення національного законодавства щодо можливих обмежень права власності учасників кримінальних проваджень. Ключові слова: право власності, майно,  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Крет Г.Р. Стандарти допустимості показань з чужих слів: нормативне закріплення та практика застосування

Стаття присвячена узагальненню на основі норм кримінального процесуального закону та сформованої на їх основі судової практики системи стандартів допустимості показань з чужих слів і розкриттю їх змісту. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується доцільність внесення змін до КПК України у частині врегулювання допустимості показань з чужих слів. З урахуванням висловлених у доктрині кримінального процесу підходів та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко О.С., Харченко А.Л. Особливості забезпечення права на захист обвинуваченим та засудженим

У статті роглядається питаття реалізації та забезпечення права на захист та правову допомогу для обвинувачених та засуджених у кримінальному процесі на всіх його стадіях. Пропонується удосконалення законодавства у сфері контролю за дотриманням правових приписів учасниками та суб’єктами кримінального провадження. Ключові слова:  право на захист, право на правову допомогу, права засуджених та обвинувачених в кримінальному провадженні. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Яцевич Н.А. Дискусійні питання щодо реалізації принципу презумпції невинуватості у кримінальному провадженні

В статті обґрунтована сутність невизначеної антиделіктної ситуацій як такої, в якій на час необхідності прийняття остаточного судового рішення відсутня достатня та узгоджена сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів, що може сформувати у судді внутрішнє переконання про винуватисть чи про невинуватисть переслідуваної особи. Підкреслено, що у невизначеній антиделіктній ситуації має бути прийняте й відповідне невизначене остаточне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лугіна Н. А., Кушнір З.О. Роль прокурора в кримінальному провадженні щодо приватного обвинувачення в умовах реформування органів прокуратури

У статті визначається роль  прокуратури в системі кримінального правосуддя, особливості та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Проаналізовані нові зміни, які  вносилися до законодавства України у світлі реформування органів прокуратури, зроблено ґрунтовні висновки, які мають як теоретичне, так і практичне значення. Ключові слова: прокурор, кримінальне провадження, приватне обвинувачення, процесуальний порядок, потерпілий. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму

У статті розглянуто проблемні питання функціонування криптовалюти в Україні. Досліджено ризики, що провокує криптовалюта як інструмент легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні. Визначено рівень злочинності та моделі використання криптовалюти в сфері легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.  Розглянуто актуальні питання, що впливають на особливості виявлення і розслідування даних злочинів. Автором також […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грекова Л.Ю., Романович І.І. Особливості застосування криміналістичної техніки в кримінальному судочинстві

У статті висвітлюються проблемні питання, пов’язані з визначенням суб’єктів застосування криміналістичної техніки на сучасному етапі, аналізом норм чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують питання (процедуру) застосування технічних засобів у кримінальному процесі, зокрема інститутом сторони захисту в частині деяких прав підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, а також надаються науково-обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення. Ключові слова: криміналістична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корінний Д.О. Особливості розслідування торгівлі дітьми

У статті визначено поняття торгівлі дітьми, розкрито механізм вчинення цього виду торгівлі. Визначено, що діти швидко адаптуються до умов експлуатації, сприймають їх, як належні, рідко чинять опір і не звертаються по допомогу до правоохоронних органів або громадськості. Ключові слова: торгівля дітьми, експлуатація дітей,сексуальна, трудова експлуатація, батьківство, усиновлення, удочеріння. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555233

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Топчій Н.С. Необхідність впровадження електронного кримінального провадження

У статті розглядаються питання необхідності впровадження в Україні електронного кримінального провадження. Зазначено, що сьогодні українське кримінальне процесуальне законодавство запровадило змішаний або частково електронний кримінальний процес, тобто паперове провадження з елементами електронної фіксації. Зроблено висновок, що запровадження системи електронного документообігу буде сприяти подальшому формуванню вітчизняного електронного кримінального провадження, швидкому та ефективному складанню процесуальних документів в момент […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Моторигіна М.Г. Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство

Стаття присвячена розгляду питання щодо забезпечення ефективного захисту у кримінальному провадженні. На підставі проведеного аналізу міжнародно-правових актів та практики Європейського суду з прав людини виокремлені міжнародно-правові стандарти, які покликані сприяти реалізації права на захист у кримінальному провадженні та забезпеченню його ефективності, та запропонований їх поділ на 4 групи. Визначено стандарти ефективного захисту, що не знайшли […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білецька Г.А. Особливості впливу біологічних чинників на організм людини та проведення судово-медичних експертиз в таких випадках

В роботі розглядаються питання про сучасні причини виникнення деяких видів захворювань від дії різних біологічних чинників в житті людини та їх діагностика,  особливості проведення комплексних та комісійних судово-медичних експертиз в таких випадках. Ключові слова: біологічні чинники, хвороби, судово-медичний експерт, комплексна експертиза, комісійна експертиза. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555021

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Топчій В.В., Кифлюк Р.В. Зарубіжний досвід протидії домашньому насильству під час кримінального провадження

У статті визначено поняття домашнього насильства, його форми та види. Досліджено причини домашнього насильства в Україні та світі, а також вивчено міжнародний досвід протидії домашньому насильству. Зроблено висновки про вдосконалення шляхів протидії домашньому насильству в Україні. Ключові слова: домашнє насильство, протидія насильству, насильство проти жінок, насильство  у сім’ї, гендерне насильство. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555003

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Теремецький В.І. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні

У статті досліджено правове регулювання стадії досудового розслідування в країнах англо-американської та континентальної правових систем з метою запровадження позитивного досвіду у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. Охарактеризовано особливості розслідування кримінально-караних діянь у Великобританії, Швеції, Італії, Австрії, Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Таджикістан. Встановлено, що розвиток розслідування в сучасному світі характеризується двома основними рисами: намаганням затвердити загальні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дударець Р.М. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

У статті проаналізовано поняття та класифікацію слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Практичне значення цього питання полягає у тому, що розуміння типової слідчої ситуації допомагає слідчому правильно її оцінити та спланувати напрями її вирішення. Зокрема, слідчий має можливість побудувати найбільш вірогідні слідчі версії, встановити обставини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Виноградов А.К. Можливості уточнення властивостей доказів та підстав юридичної відповідальності слідчого чи інших суб’єктів владних повноважень за порушення порядку їх отримання в антикримінальному судочинстві

В статті обґрунтовано, що допустимість є не властивістю доказів, а результатом їх оцінки. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів, що не призвели до втрати їх значимості, доброякісності та достовірності,  не призводе до недопустимості цих доказів і має лише тягти відповідну юридичну відповідальність винного суб’єкта владних повноважень.  Ключові слова: значимість, доброякісність та достовірність доказів, юридична відповідальність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вільгушинський В.М. Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах

Стаття призначена з’ясуванню суті і змісту принципів гласності і відкритості у кримінальному провадженні, що пов’язані з порядком організації кримінального судочинства, а також розгляду проблемних  питань реалізації зазначених принципів з урахуванням нормативного та фактичного їхнього  застосування в  кримінальному процесі. Ключові слова: принцип, засади, гласність, відкритість, правосуддя, судовий розгляд, кримінальне провадження, кримінальний процес, кримінальне судочинство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівні

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та вирішення проблем кіберзлочинності в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність окремого нормативно-правового акту, який би визначав діяльність, функції та спеціальну компетенцію органів внутрішніх справ щодо запобігання кіберзлочинності, закріплення в Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» положень, які б створювали нормативно-правову […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Холявка Г.А. Шляхи вдосконалення досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених

У статті досліджено національну ювенальну юстицію в аспекті реалізації досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Проаналізовано досудову доповідь як форму здійснення досудової пробації. Визначено основні недоліки функціонування національної ювенальної юстиції в аспекті реалізації досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Доведено доцільність використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених. Ключові слова: національна ювенальна юстиція, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лупир А.В. Правова регламентація та передумови запровадження медіації у кримінальному провадженні України

У роботі досліджено сучасний стан законодавства у сфері застосування медіації. Автором підіймаються питання про передумови та перспективи запровадження медіації кримінальному процесі України. Також висвітлено успішний зарубіжний досвід, позитивні сторони застосування процедури медіації у кримінальному судочинстві. Ключові слова: медіація, відновлювальне правосуддя, примирення сторін, кримінальний процес, угоди про примирення. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229093  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О.С., Косаревська О.В. Принципова зміна інноваційного розуміння сутності та властивостей доказів і підстав допустимості такого роду відомостей в антикримінальному судочинстві

У статті обґрунтовано необхідність принципової зміни інноваційного розуміння сутності та основних базисних юридичних властивостей доказів і допустимості антикримінальних відомостей у такій якості в антикримінальне доказування. Запропоновано у статті про докази перспективного Кодексу антикримінального судочинства України розвиток редакції поняття доказів. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів має нести належну юридичну відповідальність винної особи і приводити до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г., Шевченко Ю.А. Малозначні справи та спрощене провадження як процесуальна форма їх розгляду

Дана стаття присвячена розгляду питання малозначності справ у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані питання, що стосуються забезпечення права на справедливий суд, на доступ до правосуддя та право особи на касаційне оскарження при розгляді малозначної справи. Виходячи з аналізу законодавства європейських країн, у висновках було подано пропозиції щодо внесення змін у Цивільний процесуальний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук П.М., Кордунян І.В. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як негласної слідчої (розшукової) дії в Україні та США

У статті розглядаються головні особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації відповідно до законодавства України, а також досліджуються підстави, тактика, методика та процесуальний порядок такого виконання. На основі дослідження організації негласної розшукової діяльності в Сполучених Штатах Америки, здійснений порівняльний аналіз специфіки виконання спеціального завдання в Україні та конфіденційного співробітництва […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук П.М., Верещака Я.В. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні в Україні у порівнянні з зарубіжними країнами

У статті особливу увагу приділено питанню відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням та способам її відшкодування через такі форми, як добровільне відшкодування, цивільний позов та за рахунок Державного бюджету України, а також аналізу зарубіжного досвіду таких країн, як Франція, Велика Британія та Чехія, щодо відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином. Ключові слова: відшкодування (компенсація) шкоди, моральна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Регуш А.В. Теоретична характеристика психолого-криміналістичного профілю особи невідомого злочинця

У статті проаналізовані досягнення зарубіжних науковців та працівників правоохоронних органів, задіяних у розробці методу профілювання, розкрита теоретична характеристика психологічного криміналістичного профілю особи невідомого злочинця та встановлено застосування даного методу на практиці. Ключові слова: особа, злочинець, метод профілювання, пошуковий портрет злочинця,  психолого-криміналістичний профіль злочинця. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Використання досвіду функціонування підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції України в діяльності кримінально-виконавчої служби

У статті висвітлюються проблемні правові аспекти діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері  забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають у конфлікті з законом та знаходяться в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо використання практичного досвіду застосування оперативно-розшукових заходів, методів та засобів оперативно-розшукової діяльності внутрішньої безпеки Національної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Остапенко Л.А. Проблеми співвідношення асиметрії повноважень сторін захисту та обвинувачення і принципу змагальності кримінального провадження

У статті розглянуто низку прикладів відвертої та опосередкованої асиметрії процесуальних повноважень сторін обвинувачення і захисту та на цій основі обґрунтована фіктивність принципу рівності сторін в контексті змагальності кримінального провадження. Запропоновано факти асиметрії процесуальних повноважень та інших можливостей сторін обвинувачення та захисту подолати шляхом впровадження в антиделіктну практику новітньої доктрини професійності судочинства, концепції причетної особи і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Виявлення та розслідування наркозлочинів: правові проблеми діяльності оперативних підрозділів та шляхи їх вирішення

У статі обґрунтовано актуальність питань протидії оперативними підрозділами наркозлочинам. Окреслено коло цих злочинів. Розкрито сутність їх виявлення та розслідування. Визначено коло проблем, що виникають в діяльності оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування даної  категорії злочинів. Запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: виявлення злочинів, розслідування злочинів, наркообіг, оперативні підрозділи, оперативний пошук, оперативне супроводження кримінального провадження. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Кримінальна процесуальна протидія незаконному заволодінню транспортними засобами

Обґрунтовано актуальність протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. Сформовано уявлення про зміст кримінальної процесуальної протидії даному виду злочинів. Розкрито схеми злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним заволодінням транспортними засобами. Сформульоване поняття та визначено оптимальну модель кримінально-процесуальної протидії незаконному заволодіння автотранспортними засобами. Ключові слова: незаконне заволодіння транспортними засобами, протидія злочинам, кримінальне провадження, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Процедура медіації в кримінальному судочинстві

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та застосування інституту медіації в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність законодавчого визначення статусу медіатора,  закріплення базових положень щодо загальних стандартів поведінки медіатора, а також належне забезпечення процедури медіації. Зроблено висновок щодо важливості імплементації  закону України «Про медіацію» та внесення змін до Кримінально-процесуального […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Особливості електронного носія як джерела доказу в кримінальному процесуальному праві України

У статті розглянуто положення чинного кримінально процесуального законодавства України щодо правових особливостей електронного носія як джерела доказу. Досліджено впровадження в законодавство України поняття електронні докази, зазначено про відсутність дефініції для цієї категорії кримінально процесуального права, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання, запропоновано удосконалити положення КПК, що пов`язані з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурдоль В.В. Значення і перспективи розвитку бази ДНК в Україні в аспекті формування доказової інформації

У статті досліджено основні  особливості і напрями розвитку бази зразків ДНК в Україні з метою ідентифікації конкретної особи за мікрослідами, виявленими на місці події. Акцентовано увагу на необхідності розробки нормативної бази у сфері ДНК-аналізу та  проаналізовано перспективи використання в Україні можливостей методу генотипоскопії у протидії злочинності. Ключові слова: База ДНК, ДНК-аналіз, доказова база, доказування, генетичні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О.С., Возніца І.В. Особливості застосування криміналістичної техніки при проведенні огляду місця діяння

У статті запропоновано впровадити новітні засоби криміналістичної техніки, що підвищать ефективність проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, огляду місця дорожньо-транспортного діяння. У цьому аспекті окрему увагу приділено висвітленню методики застосування у процесу огляду місця діяння лазерного 3D сканеру та системи оптичної візуалізації RUVIS. Ключові слова: техніка криміналістики, класифікація технічних засобів, лазерний 3D сканер, система оптичної візуалізації […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Карманний Є.В., Церковна В.О. Організаційно-правові аспекти фінансування сучасного тероризму

У статті висвітлюються питання найбільш типових схем фінансування тероризму, що використовуються терористами. Розглянуто основні джерела фінансування тероризму, способи переміщення коштів терористичними угрупованнями. Проаналізовано норми законодавства України, які регулюють правовідносини у сфері протидії тероризму, досліджується сучасний стан терористичної загрози в Україні. Ключові слова: терористична діяльність, фінансування тероризму, фінансування терористичної діяльності, тероризм, протидія терористичній діяльності, боротьба з тероризмом,  національна безпека. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грінченко Ю.В., Москалюк А.В. Проблемні аспекти процесуального статусу адвоката-захисника в кримінальному провадженні

Статтю присвячено аналізу  проблемних аспектів процесуального статусу адвоката-захисника  та його участі в кримінальному провадженні з урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування. Зосереджено увагу на правах адвоката-захисника в кримінальному провадженні, механізмах їх реалізації та досліджено проблеми зловживання адвокатом процесуальними правами. Ключові слова: адвокат, захисник, процесуальний статус, кримінальне процесуальне законодавство, права захисника, зловживання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула О.С., Ковальова О.М., Мірошниченко С.С. Розвиток та подальша наукова апробація основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики

У статті викладено та піддано подальшому розвитку та науковій апробації положення слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики. У цьому зв’язку запропоновано варіант визначення сутності та співвідношення понять «сліди», «траси» і «субстанції». На цій основі уточнено поняття слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та запропонована класифікація слідів, трас та субстанцій. Окрему увагу приділено класифікації […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Косаревська О.В., Юрікян Н.В. Недопустимість доказів як інформаційна основа протидії кіберправопорушенням

Розглянуто питання недопустимості доказів під кутом проблеми створення належної інформаційної основи щодо протидії кримінальним та іншим кіберправопорушенням. У цьому аспекті обрано найбільш виважений варіант розвитку редакції поняття доказів у статті про докази перспективного Кодексу антикримінального судочинства України. Окрему увагу приділено можливостям удосконалення інноваційного розуміння таких основних базисних юридичних властивостей доказів, як їх значимість, доброякісність та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логвиненко А.О., Омелько Г.Т. Типові слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розглянуто типові слідчі ситуації досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема на початковому етапі. Запропоновано методичні рекомендації дій слідчого щодо вирішення конкретної слідчої ситуації. Ключові слова: слідча ситуація, легалізація, доходи, предикатний злочин, організована злочинна діяльність, досудове розслідування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Межі участі захисника у процесі доказування

У статті дається загальний аналіз співвідношення понять «предмет доказування» та «меж доказування» під час досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Визначено, що досудове розслідування та судове провадження мають самостійний пізнавально – пошуковий характер, що значною мірою впливає на визначення меж доказування. Розглянуто специфіку професійної діяльності захисника та виділено одне з основних завдань, яке стоїть […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Власюк Д.А. Повідомлення про підозру: поняття та теоретичні проблеми тлумачення

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань розуміння кримінальної процесуальної категорії «підозра». Розглянуто повідомлення про підозру як інститут кримінального процесуального права, кримінальну процесуальну дію, акт правового застосування; кримінальний процесуальний документ; кримінальне процесуальне рішення. Визначено такі ознаки повідомлення про підозру: державно-владний характер; адресовано конкретному суб’єкту; обґрунтованість, законність, вмотивованість рішення; оформляється відповідно до встановленої кримінальної процесуальної форми. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Суходубов В.С. Обстановка вчинення вбивств з метою заволодіння житлом в структурі криміналістичної характеристики злочинів

У статті приділено увагу дослідженню обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом в структурі криміналістичної характеристики злочинів. Детально розглянуто основні елементи обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом. Досліджені кореляційні звязки обстановки вчинення вбивств з іншими елементами криміналістичної характеристики. Ключові слова: обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом, місце вчинення вбивств, час вчинення вбивств, кореляційні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Клепка Д.І. Деякі питання вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

У статті розглянуто положення чинного кримінального процесуального законодавства щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Обґрунтовано неефективність оскарження рішень, дій чи бездіяльності, якими завдано шкоди правам або законним інтересам особи під час досудового розслідування у підготовчому провадженні. Ключові слова: оскарження, рішення, дія, бездіяльність, засіб захисту, підготовче провадження, досудове розслідування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванов С.С. Зарубіжний досвід застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі

Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі. Розглянуто проблемні питання, які виникають у ході цієї діяльності та можливі шляхи їх вирішення. Підкреслено практичне значення необхідності вирішення вказаних проблемних питань. Ключові слова: запобіжний захід, застосування, законодавче визначення, кримінальний процесуальний кодекс України, зарубіжний досвід, проблемні питання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS