Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Міжнародне право

Славко А.С., Даценко О.І. Поняття та зміст права на приватність у співвідношенні із особистим та сімейним життям особи

Стаття присвячена розгляду питань у сфері приватного життя людини, міжнародному нормативно-правовому закріпленню основних прав, що визнаються, гарантуються та охороняються державою. Розглядаючи позиції Європейського Суду з прав людини, в статті наведено сучасне розуміння поняття «приватне життя» як юридична категорія. В статті розглянуто базові рішення Європейського Суду з прав людини, що визнають порушення у сфері неправомірного втручання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук О.О. Генезис становлення системи захисту персональних даних у Європейському Союзі

Стаття присвячена структурному аналізу становлення, розвитку та функціонування системи захисту персональних даних в Європейському Союзі. За результатами дослідження визначено чотири етапи формування системи захисту персональних даних в Європейському Союзі. На основі цього висунуто припущення щодо майбутнього розвитку системи захисту персональних даних Євросоюзу. Ключові слова: захист персональних даних, приватність, інформаційне суспільство, технологічний розвиток, глобалізація, гармонізація законодавства, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Санкция как негативная реакция на нарушение нормы международного права

У статті розглянуто міжнародні санкції, які є одним із інструментів впливу для суб’єктів, які ставлять під загрозу глобальний або регіональний мир, а також безпеку або виступають проти загальновизнаних цінностей та принципів, таких як права людини та міжнародне гуманітарне право. Автор наголошує, що мета санкцій – спонукати конкретні держави, групи або окремих осіб змінити свою поведінку […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні. Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС». Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками. Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України. Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ромащенко Д.О. Правове регулювання використання географічних зазначень в Європейському Союзі в контексті Угоди про асоціацію: практичні аспекти

У статті досліджено останні тенденції правозастосування щодо використання географічних зазначень походження товару в Європейському Союзі на прикладі практики Європейського Cуду Справедливості. Проаналізовано ключові положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з точки зору правового регулювання набуття, здійснення та розпорядження правами інтелектуальної власності на географічні зазначення походження товарів. Ключові слова: географічні зазначення; Угода про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шеховцов В.В. Міжнародно-правова охорона тваринного світу: регіональний контекст

Актуальність теми дослідження обумовлюється стрімким зростанням кількості об’єктів тваринного світу, що перебувають під загрозою вимирання у зв’язку з негативним антропогенним впливом. На основі аналізу основних міжнародно-правових актів регулювання охорони об’єктів тваринного світу в регіональному контексті зроблені висновки про необхідність вдосконалення нормативно-правової бази в указаній сфері. Ключові слова: тваринний світ, фауна, міжнародне екологічне право, регіональне співробітництво, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Штепа О.І. Правовий статус учасників міжнародного збройного конфлікту: актуальні аспекти

У статті розглянуті питання статусу учасників збройного конфлікту: комбатантів і некомбатантів, воюючих і невоюючих, найманців і ін. осіб. Звертається увага на нові форми використання учасників міжнародних збройних конфліктів. Автор акцентує увагу на статусі приватних військових компаній та, зокрема, на їх заборону за законодавством в Україні, вказуючи, що на міжнародному рівні діяльність таких компаній регламентується Документом […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коншина М.В. Правовий статус депутатів Європарламенту

У статті визначено поняття та основні елементи правового статусу депутатів Європарламенту. Автором зроблено акцент на відсутності єдиного виборчого процесу для Європарламенту, а також неможливості припинення повноважень члена парламенту в певних ситуаціях. Внесено відповідні пропозиції щодо вирішення зазначених проблем. Ключові слова: Європарламент, євродепутат, правовий статус, імунітет, індемнітет. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бабін Б.В. Правові проблеми виплат значних коштів за окремими рішеннями Європейського суду з прав людини проти України

У статті висвітлено проблеми що виникли під час сплати істотних коштів за рішеннями ЄСПЛ у справах «East/West Alliance Limited» проти України», «Яворовенко та інші проти України» щодо Industrialexport S.А. та «Агрокомплекс проти України» в умовах нетипової ситуації неможливості вчасного виконання справедливої сатисфакції за рішенням ЄСПЛ у його майновій частині через нестачу бюджетних коштів. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сыроед Т.Л. Механизм ООН по защите детей во время вооруженных конфликтов

У статті проведено аналіз діяльності органів ООН, інституцій системи ООН у сфері  захисту дітей під час збройних конфліктів; приділено  увагу правовим актам, прийнятим в рамках означених органів, інституцій, які мають практичне значення для забезпечення прав дітей; зроблено висновки та рекомендації, направлені на підвищення рівня захисту цієї категорії осіб. Ключові слова: відповідальність, діти, захист, інституційні органи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вільчик Т.Б. Критерії оцінки права на субсидовану допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу

У статті розглядаються питання організації та діяльності правових систем надання безоплатної правової допомоги в країнах Європейського Союзу. Автор аналізує основні моделі надання безоплатної правової допомоги, діючі в даний час у країнах Європейського союзу, досліджує питання управління системами безоплатної правової допомоги, основні критерії для визначення права особи на отримання такої  допомоги та інші питання. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Test

Test

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS