Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Міжнародне право

Геращенко Н.М., Явтушенко О.В. Принципат Сіландія – історія виникнення. Місце у сучасному міжнародно-правовому просторі

У статті досліджено історію та міжнародно-правову природу такої цифрової держави як Сіландія. Детально розглянуто історію, та вичерпно проаналізовано державно-правові аспекти функціонування Принципату Сіландії з метою визначити її приналежність до повноцінних держав. Ключові слова: цифрова держава, невизнана держава, міжнародне право, громадянство, визнання, територія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Паньок С.І. Паризька угода та її імплементація в різних країнах світу

У статті зосереджена увага на правовому аспекті міжнародних законів та правових актів про охорону навколишнього середовища, передусім Паризької угоди (2015). На законодавчому рівні розглядаються виконання Паризької угоди у різних країнах світу. Аналізується діяльність та правова база Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, виконання та імплементація конвенції з метою захисту людей, екосистем, біорізноманіття тощо. Актуалізується питання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самойленко Є.А., Бондаренко М.О. Прогресивний розвиток міжнародного права у контексті сучасних тенденцій та проблем колонізації Марсу як небесного тіла

У статті досліджено питання прогресивного розвитку міжнародного права з позиції перспектив колонізації небесних тіл на прикладі планети Марс. Охарактеризовано релевантну джерельну базу сучасного міжнародного космічного права. Робиться висновок про те, що існуюче міжнародно-правове регулювання не забезпечує ефективного освоєння небесних тіл. Автори пропонують власне бачення ролі і потенціалу міжнародного космічного права в означеному контексті, презентують підхід […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Правовой анализ региональной интеграции государств на постсоветском пространстве

Стаття присвячена темі розвитку процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Феномен інтеграції а також інтеграційні організації аналізуються в тій мірі, в якій вони тісно пов’язані з міжнародним правом. У статті дана оцінка реальних процесів регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Вказується Співдружність Незалежних Держав як інституційне середовище регіональної інтеграції. У статті розглядається поточна правова ситуація інтеграції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Прямое действие и верховенство права Евразийского экономического союза

Стаття присвячена праву Євразійського економічного союзу(ЄАЕС), метою якого є реалізація цілей і завдань євразійської інтеграції. Представленa характеристика власного правопарядка ЄАЕСзначення прямої дії і верховенства права. У статті розглядаються концепції автономної правової системи ЄАЕС, роль і місце права ЄАЕС. В даній статті дано оцінку ролі Суду ЄАЕС в формулюванні ключових властивостей права Союзу. Ключові слова: право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене

Цікавим явищем, не лише з геополітичної точки зору, а й з точки зору міжнародного права, є створення Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Організація – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні разом з Організацією Договору про колективну безпеку. Стаття містить історію розвитку Шанхайської організації співробітництва, яка оцінює ШОС […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Обмеження права на свободу вираження поглядів у державах-учасницях Ради Європи

Ця стаття присвячена аналізу змісту права на свободу вираження поглядів як одного з основних принципів демократичного суспільства та його реалізації в державах-учасницях Ради Європи. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання у сфері захисту права на свободу вираження поглядів. У цій статті розглядаються законні підстави для обмеження права на свободу вираження поглядів. Розглянуто особливості реалізації права на свободу вираження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Елементний зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Котова І.С. Час диктує умови: чи є примусова вакцинація порушенням положень ЄКПЛ

У науковій статті розглянуто межі допустимого правомірного втручання держави в приватне життя осіб, досліджено питання обов’язковості вакцинації в розрізі відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наведено актуальну практику Європейського Суду з прав людини, запропоновано позицію щодо співвідношення обов’язковості щеплень дітей від загальновідомих хвороб із вакцинацією в період пандемії Covid-19 та теоретичний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білоусов Є.М., Лебедєва А.М. Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь призму принципу поінформованої згоди та права на приватне життя

У статті здійснено юридичний аналіз правомірності запровадження примусової вакцинації з огляду на дотримання принципу поінформованої згоди, закріпленого численними міжнародно-правовими актами та права на повагу до приватного життя. Розглянуто актуальні справи ЄСПЛ у вирішенні питань правомірності примусової вакцинації та порушення прав людини. Зроблено висновки і пропозиції у питанні співвідношення особистого і суспільного інтересу, зазначено про необхідність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грень Н.М. Вік як ознака дискримінації: на прикладі Європейського суду з прав людини

Стаття присвячена проблемам дискримінації, особливо однієї з них – дискримінації за віковою ознакою. Загалом аналіз Європейського суду з прав людини вказує на наступне: рішень які б стосувалися дискримінації за віком є надзвичайно мало; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить окремого переліку дискримінації за віком та відносить ці обставини до «інших ознак» […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко А.О., Ткачук К.Р. Особливості поняття гендерної дискримінації в розрізі практики Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу

В статті розглянуто та детально проаналізовано джерела Європейського Союзу спрямовані на забезпечення рівного та справедливого ставлення до жінок та чоловіків. Авторами визначено, що наразі в Європейському Союзу не існує єдиного підходу до визначення поняття «дискримінації», через відсутність основного уніфікованого джерела права, це питання регулюється як власні акти ЄС так і загальновідомі міжнародні акти. Було проведено […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, у яких опосередковано визнається право людини на сприятливе навколишнє середовище, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кротюк Є.В. Критерії членства в Європейському Союзі: проблеми та перспективи для України

Стаття присвячена дослідженню нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття статусу кандидата у члени;визначенню та аналізу сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надано рекомендації для пришвидшення процесу набуття статусу членства. Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне право, інтеграція, членство, критерії членства, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Организация Договора о Коллективной Безопасности – перспективы развития

Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні. У статті розглядаються питання, пов’язані з національною і міжнародною безпекою країн СНД. У статті оцінюється ОДКБ як регіональна організація колективної безпеки. У ОДКБ є можливості стати більш ефективною організацією, яка буде сприяти появі нової […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Евразийский экономический союз как организация региональной экономической интеграции

В економічному вимірі створення Євразійського економічного союзу формально є кроком вперед по відношенню до попередніх етапів інтеграційного процесу: Митного союзу (з 1 січня 2010 року) і Єдиного економічного простору (з 1 січня 2012 року), тим не менш, це не прорив, як відзначають багато авторів. В даній статті дано оцінку поточних результатів створення Євразійського економічного союзу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Селезень П.О. Спільні податкові перевірки як механізм міжнародно-правової співпраці: сутність, переваги та виклики

Спільні податкові перевірки є відносно новим інструментом міжнародно-правової співпраці в сфері оподаткування, який наразі перебуває у фокусі уваги міжнародного співтовариства. Долучення України до досвіду провідних держав світу у контексті проведення спільних податкових перевірок могло б сприяти отриманню додаткових переваг порівняно традиційним обміном податковою інформацією або проведенням одночасних перевірок. В той же час, для цього необхідно, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вайнагій М.В. Міжнародно-правові засоби та процедури врегулювання міжнародних суперечок

В статті висвітлюються норми та положення міжнародно-правових документів в рамках різних міжнародних організацій щодо засобів та процедур мирного врегулювання спорів. В процесі вивчення цих документів аналізуються положення, що передбачають застосування засобів та процедур з метою вирішення міжнародних спорів; описуються характерні риси застосування цих інструментів та механізмів; проводиться аналіз їх особливостей. Ключові слова: міжнародно-правовий документ, міжнародна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бабін Б.В., Цибулько О.С. Юридичні засоби російської агресії проти України

У статті розглянуті аспекти застосування Російською Федерацією юридичних засобів спрямованих на реалізацію ключових завдань цієї держави в агресії проти України. Здійснено аналіз відповідних заходів в універсальній та регіональних міжнародних юрисдикціях, а також в рамках правових систем України, Росії та третіх держав. Ключові слова: законотворчий процес, інтереси держави, колаборанти, тимчасова окупація, санкції, спроба анексії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шестопал К.Є. Стандарти доказування в Європейському суді з прав людини: міф чи реальність?

У статті розкривається зміст поняття «стандарт доказування». Надаються критерії, за яких констатується наявність «стандарту доказування». Обґрунтовується його відсутність в діяльності Європейського суду з прав людини. Такі поняття як «поза розумним сумнівом», «рівність зброї», «зважування протилежних інтересів», «оцінка справедливості процесу в цілому» автор розкриває через прецедентну практику ЄСПЛ. Ключові слова: стандарт, стандарт доказування, ЄСПЛ, поза розумним […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стогній О.А. Відповідальність держав за міжнародним правом

Статтю присвячено питанням відповідальності держав за міжнародним правом та її особливостям, аналізу ролі цієї галузі у підтриманні світового правопорядку та миру. Проаналізовано окремі норми міжнародного права, пов’язані з притягненням до відповідальності та виявлено проблеми функціонування цієї галузі. Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність, міжнародне правопорушення, присвоєння поведінки держав, сувернітет, міжнародно-правові зобов’язання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Снігур А.І. Проблема смертної кари в міжнародному праві

Статтю присвячено дослідженню інституту смертної кари, основним проблемам та причинам застосування смертної кари в різних країнах. Висвітлено сутність права на життя та його закріплення у міжнародних актах, розкрито поняття смертної кари, історію її виникнення та стан розвитку у сучасному світі. В ході дослідження виявлено основні проблеми інституту смертної кари та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Проблеми міжнародної правосуб’єктності фізичної особи

В статті розкриваються наукові дослідження з приводу міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб, а також викладені та розкриті теорії правосуб’єктності індивіда. Проаналізовані рішення міжнародних судових установ, звернення науковців до цих рішень, як доказ з приводу правосуб’єктності фізичної особи. Ключові слова: фізична особа, індивід, суб’єкт, міжнародна правосуб’єктність, міжнародне право, визнання, Європейський Суд. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Верховська В.В., Ніконова А.А. Проблеми працевлаштування в Європейському Союзі

Статтю присвячено дослідженню актуального та дискусійного питання відносно основних аспектів статусу працівника в Європейському Союзі, які включають в себе як працевлаштування громадян Європейського Союзу, так і громадян третіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Особливу увагу приділено розкритю питання нелегальної трудової міграції в Європейському Союзі в контексті сучасних ітеграційних процесів, а також їх впливу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Беркела Г.Ю. Міжнародно-правовий захист прав дітей у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини

У статті розглянуто сутність і особливості механізму захисту прав дитини у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини. Досліджено теоретичні концепції та практичний досвід міжнародного захисту прав дітей. Обґрунтовано позиції про існування тенденції визнання міжнародною спільнотою за дитиною значного масиву її прав та інтересів, а також про напрацювання ефективного механізму їх […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самойленко Є.А., Голованова В.І. Поняття та види зброї масового знищення у міжнародному праві

Стаття присвячена аналізу поняття та видів зброї масового знищення. Автори розглядають категорію «зброя масового знищення» в двох значеннях – широкому та вузькому. У широкому сенсі даний термін охоплює ті види зброї, щодо яких у міжнародному праві існує заборона чи обмеження на використання через їх здатність завдавати надмірних страждань або властивість невибіркової дії. Вузьке визначення зброї […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контексте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті піддані порівняльному правовому аналізу положення Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині забезпечення дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’ектов. У такому ж аспекті досліджені положення Міжнародних пактів про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, а також доповіді Венеціанської Комісії […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Проблема ограничения суверенитета государств-членов международных организаций

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти суверенітету. Сьогодні проблема суверенітету є темою для активної дискусії та різних досліджень. Основну увагу приділено умовам обмеження суверенітету. Крім того, звертається увага на те, що суверенітет не може виправдовувати порушення державою міжнародного права. Суверенітет не означає повну свободу щодо сфери компетенції, якою володіє держава. Ключові слова: суверенітет, міжнародні організації, порушення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ходош А.В. Співвідношення права Європейського Союзу та міжнародного права

Стаття присвячена вирішенню проблеми співвідношення права Європейського Союзу та міжнародного права. Досліджені рішення Суду ЄС, які вплинули на формування нового правопорядку на міжнародній арені – правопорядку Європейського Союзу, а також рішення Суду, які закріпили фундаментальні позиції щодо співвідношення права ЄС та міжнародного права. Проаналізовані положення установчих договорів ЄС, що стосуються міжнародних угод та їх місця […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шестопал К.Е. Право на уважение частной и семейной жизни в практике Европейского Суда по правам человека: последние тенденции

У статті аналізуються рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЕСПЛ) щодо захисту прав людини на приватне життя. Акцентується увага на останньому рішенні ЄСПЛ – Big watch brother and others v. United Kingdom, яке викликало великий резонанс в англійському товаристві. Автор зупиняється на ключових моментах в рішенні, які на його думку, можуть бути використані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Горбачевська Т.І. Захист прав людини у збройному конфлікті між Україною та Росією: питання юрисдикції у світлі практики Європейського суду з прав людини

У статті досліджуються питання поняття «юрисдикції», закріпленого у ст.1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Аналізується концепція відповідальності держав, що беруть участь у збройному конфлікті, щодо забезпечення практичної реалізації прав людини на оспорюваній території. Розкривається поняття «ефективного контролю» та «позитивних обов’язків держав», що випливають із категорії «юрисдикція», на основі чого досліджується […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Nalyvaiko, V. Khanchych Modern Terrorism Threats in the Conditions of Hybrid War against Ukraine

У статті здійснено загальнотеоретичне дослідження сучасних загроз тероризм в умовах гібридної війни проти України. Акцентовано увагу на тому, що в умовах сьогодення Інтернет стає могутнім інструментом в руках екстремістських організацій і терористичних угруповань. Наголошено, що масова пропаганда є одним із основних напрямів діяльності терористів в Інтернеті. Зроблено висновок, що одним із пріоритетних міжнародних зобов’язань України […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кононенко Є.Д. До питання складу міжнародного правопорушення

У статті розглянуто актуальне питання визначення складу міжнародного правопорушення та був розкритий кожний з його елементів. Акцентовано увагу на проблеми визначення об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту, суб’єктивної сторони міжнародного правопорушення, а також розкритті їх змісту. Дослідження являє собою поєднання загальнотеоретичних аспектів та досвіду з міжнародної судової практики з приводу складу міжнародного правопорушення. Ключові слова: склад міжнародного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Веліт М.А. Проблеми визнання міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб

В статті розкриваються наукові дослідження з приводу міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб, а також викладені та розкриті теорії правосуб’єктності індивіда. Проаналізовані рішення міжнародних судових установ, звернення науковців до цих рішень, як доказ з приводу правосуб’єктності фізичної особи. Ключові слова: Фізична особа, індивід, суб’єкт, міжнародна правосуб’єктність, міжнародне право, визнання, теорії правосуб’єктності, Європейський Суд.          Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О. Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект

У статті розглянуті питання збройного конфлікту: особливості відповідальності за такі дії, та ті, що можемо кваліфікувати як воєнні дії. Звертається увага на нові форми використання учасників міжнародних збройних конфліктів. Автор акцентує увагу на статусі держави та, зокрема, на її ролі в таких діях, можливості притягнення окремих осіб до відповідальності, на заборону законодавством держав таких злочинів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кукшинова О.О., Урум Т.В. Історія становлення і розвитку інституту виключної (морської) економічної зони

У статті проаналізовано наукову літературу, в якій досліджуються різні історичні періоди становлення і розвитку виключної (морської) економічної зони як інституту морського права. Досліджені етапи становлення інституту виключної (морської) економічної зони, проведено порівняльний аналіз різних історичних періодів щодо закріплення поняття виключної (морської) економічної зони. Ключові слова: виключна (морська) економічна зона, континентальний шельф, територіальні води, юрисдикція прибережної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кротюк Є.В. Індивід як суб’єкт міжнародного права

В статті висвітлено питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи, проаналізовано міжнародне законодавство, рішення міжнародних судових установ, позиції вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері визначення статусу фізичної особи у міжнародно-правових відносинах. Визначено підходи до поняття «суб’єкт міжнародного права». Проведена порівняльна характеристика міжнародних та вітчизняних позицій стосовно визначеного питання. Ключові слова: суб’єкт, міжнародно-правові відносини, міжнародне право, міжнародне співтовариство, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Турченко О.Г., Бабич М.І. Щодо застосування норм міжнародного права Конституційним Судом України

У статті розглянуті питання взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права, імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України, виявлені та охарактеризовані особливості застосування норм міжнародного права, правових позицій ЄСПЛ Конституційним Судом України. Ключові слова: міжнародне право, Конституційний Суд України, імплементація, конституційний контроль, конституційність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самойленко Є.А., Купка Ю.М. Ефективність механізму імплементації міжнародно-правового принципу гендерної рівності у законодавство України

У статті представлено критичний погляд на виконання Україною міжнародних зобов’язань стосовно дотримання принципу гендерної рівності через призму ефективності сформованого механізму імплементації даного принципу у внутрішньодержавний правопорядок. Автори роблять акцент на співставленні юридичного змісту принципу гендерної рівності на основі міжнародних актів і актів національного законодавства з фактичною реалізацією відповідних нормативних положень на практиці. Ключові слова: принцип […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ребриш Б.Ю., Журба Ю.А. Особливості правового регулювання трастових відносин з іноземним елементом у зарубіжних країнах

У статті вивчається правове поняття трасту й розкриваються особливості його видів. Пояснюється відмінність між трастом та іншими схожими на нього правовими конструкціями відповідно до національного права. Окрему увагу звернено на особливості міжнародно-правового регулювання трастових відносин з іноземним елементом, а також проаналізовано перспективи переймання Україною кращих зарубіжних законодавчих практик у цій сфері. Ключові слова: траст, довірча […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.A. Donets Ajara’s Autonomy and Its Implications for Georgian Security

В статті проаналізовано історичні передумови формування автономного статусу Аджарської Республіки та спільної регіональної ідентичності її населення. Досліджено вплив міжнародних акторів та міжнародних договорів на процес формування аджарської автономії. Встановлено поточний ступінь автономності Аджарської Республіки. Визначено пов’язані з аджарською автономією фактори, які можуть становити загрозу для територіальної цілісності й безпеки Грузії. Ключові слова: Аджарська Автономна Республіка, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аббакумова Д.В. Процедурні аспекти функціонування Комітету Міністрів Ради Європи

У статті досліджено процедурні аспекти функціонування Комітету Міністрів Ради Європи. З’ясовано особливості проведення засідань цього органу як на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні Представників міністрів. Окрему увагу приділено порядку денному обох рівнів  засідань. Ключові слова: міжнародна організація, Рада Європи, засідання Комітету Міністрів, міністри закордонних справ, представники міністрів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Международно-правовые аспекты спора по Южной Осетии

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти спору щодо Південної Осетії. Головна увага присвячена джерелам грузинсько-осетинського конфлікту. Проаналізована геополітична ситуацію, що виникла навколо Південної Осетії після «п’ятиденної війни», а також роль міжнародних організацій у врегулюванні грузинсько-осетинського конфлікту. Окрім того, детально розглянута правова природа інституту міжнародно-правового визнання держави і права Південної Осетії на самовизначення та сецесію. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Войціховський А.В. Кібербезпека як важлива складова системи захисту національної безпеки європейських країн

Стаття присвячена дослідженню правових і організаційних засад забезпечення кібернетичної безпеки ЄС у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Автор з’ясовує концептуальні підходи щодо забезпечення безпеки в європейському кіберпросторі і визначає перспективні напрямки удосконалення існуючого механізму забезпечення кібербезпеки в ЄС. Ключові слова: Європейський Союз, кібербезпека, кіберзагроза, мережева і інформаційна безпека, інформаційна інфраструктура. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Широкий М.О., Бредіхіна В.Л. Щодо змісту міжнародного екологічного принципу «забруднювач платить»

У статті розглядається міжнародний екологічний принцип «забруднювач платить». Розкрите поняття принципу «забруднювач платить». Розглянуто концепцію інтерналізації, за якої виробник повинен включити у вартість свого продукту  різні екологічні витрати. Запропоновано передбачити даний принцип у законодавстві України. Ключові слова: принципи екологічного права, компенсація шкоди, принцип «забруднювач платить», інтерналізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дзявун Ю.С. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного договірного права

З досить прогресивним розвитком міжнародних відносин на світовій арені з’яви вився новий, але досить помітний суб’єкт – транснаціональні корпорації. З їхньою появою світом поширилася практика укладання міжнародних угод між транснаціональними корпорація та державами, саме тоді  серед науковці почалася дискусія стосовно юридичної природи таких договорів. Ключові слова: міжнародне право, транснаціональні корпорації, між народно публічне право, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баша К.А. Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства

Статтю присвячено проблемним питанням ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та імплементації її положень до національного законодавства. Авторка приділяє увагу дослідженню причин гендерної дискримінації та гендерної нерівності. Основний акцент зроблено на необхідності криміналізації такого сексуального злочину, як каліцтво жіночих статевих органів. Проаналізовано положення національного законодавства, визначено проблемні питання, які […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аносова Ю.В. Характеристика злочину геноциду в рішеннях міжнародних судових органів

В статті досліджується поняття, природа, склад та окремі елементи злочину геноциду. Висвітлюється процес еволюції в тлумаченні злочину геноциду в статутах та рішеннях міжнародних судів від моменту появи відповідної судової практики до сьогодні. Ключові слова: злочин геноциду, Конвенція про геноцид, mens rea, actus reus, контекстуальний елемент, спеціальний намір. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики

У статті розкрито проблему відмінних рис рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справах проти України, їх тлумачення, перекладу, виконання та застосування. Доведено наявність в праві Ради Європи критеріїв віднесення актів ЄСПЛ до такої категорії, як рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання, вказано на відсутність таких критеріїв у законодавстві України. Доведено наявність та визначено зміст спільних рис […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Даценко О.І. Поняття та зміст права на приватність у співвідношенні із особистим та сімейним життям особи

Стаття присвячена розгляду питань у сфері приватного життя людини, міжнародному нормативно-правовому закріпленню основних прав, що визнаються, гарантуються та охороняються державою. Розглядаючи позиції Європейського Суду з прав людини, в статті наведено сучасне розуміння поняття «приватне життя» як юридична категорія. В статті розглянуто базові рішення Європейського Суду з прав людини, що визнають порушення у сфері неправомірного втручання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS