Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Міжнародне право

M. Maciąg-Świontek Международно-правовые аспекты спора по Южной Осетии

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти спору щодо Південної Осетії. Головна увага присвячена джерелам грузинсько-осетинського конфлікту. Проаналізована геополітична ситуацію, що виникла навколо Південної Осетії після «п’ятиденної війни», а також роль міжнародних організацій у врегулюванні грузинсько-осетинського конфлікту. Окрім того, детально розглянута правова природа інституту міжнародно-правового визнання держави і права Південної Осетії на самовизначення та сецесію. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Войціховський А.В. Кібербезпека як важлива складова системи захисту національної безпеки європейських країн

Стаття присвячена дослідженню правових і організаційних засад забезпечення кібернетичної безпеки ЄС у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Автор з’ясовує концептуальні підходи щодо забезпечення безпеки в європейському кіберпросторі і визначає перспективні напрямки удосконалення існуючого механізму забезпечення кібербезпеки в ЄС. Ключові слова: Європейський Союз, кібербезпека, кіберзагроза, мережева і інформаційна безпека, інформаційна інфраструктура. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Широкий М.О., Бредіхіна В.Л. Щодо змісту міжнародного екологічного принципу «забруднювач платить»

У статті розглядається міжнародний екологічний принцип «забруднювач платить». Розкрите поняття принципу «забруднювач платить». Розглянуто концепцію інтерналізації, за якої виробник повинен включити у вартість свого продукту  різні екологічні витрати. Запропоновано передбачити даний принцип у законодавстві України. Ключові слова: принципи екологічного права, компенсація шкоди, принцип «забруднювач платить», інтерналізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дзявун Ю.С. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного договірного права

З досить прогресивним розвитком міжнародних відносин на світовій арені з’яви вився новий, але досить помітний суб’єкт – транснаціональні корпорації. З їхньою появою світом поширилася практика укладання міжнародних угод між транснаціональними корпорація та державами, саме тоді  серед науковці почалася дискусія стосовно юридичної природи таких договорів. Ключові слова: міжнародне право, транснаціональні корпорації, між народно публічне право, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баша К.А. Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства

Статтю присвячено проблемним питанням ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та імплементації її положень до національного законодавства. Авторка приділяє увагу дослідженню причин гендерної дискримінації та гендерної нерівності. Основний акцент зроблено на необхідності криміналізації такого сексуального злочину, як каліцтво жіночих статевих органів. Проаналізовано положення національного законодавства, визначено проблемні питання, які […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аносова Ю.В. Характеристика злочину геноциду в рішеннях міжнародних судових органів

В статті досліджується поняття, природа, склад та окремі елементи злочину геноциду. Висвітлюється процес еволюції в тлумаченні злочину геноциду в статутах та рішеннях міжнародних судів від моменту появи відповідної судової практики до сьогодні. Ключові слова: злочин геноциду, Конвенція про геноцид, mens rea, actus reus, контекстуальний елемент, спеціальний намір. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики

У статті розкрито проблему відмінних рис рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справах проти України, їх тлумачення, перекладу, виконання та застосування. Доведено наявність в праві Ради Європи критеріїв віднесення актів ЄСПЛ до такої категорії, як рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання, вказано на відсутність таких критеріїв у законодавстві України. Доведено наявність та визначено зміст спільних рис […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Даценко О.І. Поняття та зміст права на приватність у співвідношенні із особистим та сімейним життям особи

Стаття присвячена розгляду питань у сфері приватного життя людини, міжнародному нормативно-правовому закріпленню основних прав, що визнаються, гарантуються та охороняються державою. Розглядаючи позиції Європейського Суду з прав людини, в статті наведено сучасне розуміння поняття «приватне життя» як юридична категорія. В статті розглянуто базові рішення Європейського Суду з прав людини, що визнають порушення у сфері неправомірного втручання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук О.О. Генезис становлення системи захисту персональних даних у Європейському Союзі

Стаття присвячена структурному аналізу становлення, розвитку та функціонування системи захисту персональних даних в Європейському Союзі. За результатами дослідження визначено чотири етапи формування системи захисту персональних даних в Європейському Союзі. На основі цього висунуто припущення щодо майбутнього розвитку системи захисту персональних даних Євросоюзу. Ключові слова: захист персональних даних, приватність, інформаційне суспільство, технологічний розвиток, глобалізація, гармонізація законодавства, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Санкция как негативная реакция на нарушение нормы международного права

У статті розглянуто міжнародні санкції, які є одним із інструментів впливу для суб’єктів, які ставлять під загрозу глобальний або регіональний мир, а також безпеку або виступають проти загальновизнаних цінностей та принципів, таких як права людини та міжнародне гуманітарне право. Автор наголошує, що мета санкцій – спонукати конкретні держави, групи або окремих осіб змінити свою поведінку […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні. Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС». Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками. Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України. Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ромащенко Д.О. Правове регулювання використання географічних зазначень в Європейському Союзі в контексті Угоди про асоціацію: практичні аспекти

У статті досліджено останні тенденції правозастосування щодо використання географічних зазначень походження товару в Європейському Союзі на прикладі практики Європейського Cуду Справедливості. Проаналізовано ключові положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з точки зору правового регулювання набуття, здійснення та розпорядження правами інтелектуальної власності на географічні зазначення походження товарів. Ключові слова: географічні зазначення; Угода про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шеховцов В.В. Міжнародно-правова охорона тваринного світу: регіональний контекст

Актуальність теми дослідження обумовлюється стрімким зростанням кількості об’єктів тваринного світу, що перебувають під загрозою вимирання у зв’язку з негативним антропогенним впливом. На основі аналізу основних міжнародно-правових актів регулювання охорони об’єктів тваринного світу в регіональному контексті зроблені висновки про необхідність вдосконалення нормативно-правової бази в указаній сфері. Ключові слова: тваринний світ, фауна, міжнародне екологічне право, регіональне співробітництво, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Штепа О.І. Правовий статус учасників міжнародного збройного конфлікту: актуальні аспекти

У статті розглянуті питання статусу учасників збройного конфлікту: комбатантів і некомбатантів, воюючих і невоюючих, найманців і ін. осіб. Звертається увага на нові форми використання учасників міжнародних збройних конфліктів. Автор акцентує увагу на статусі приватних військових компаній та, зокрема, на їх заборону за законодавством в Україні, вказуючи, що на міжнародному рівні діяльність таких компаній регламентується Документом […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коншина М.В. Правовий статус депутатів Європарламенту

У статті визначено поняття та основні елементи правового статусу депутатів Європарламенту. Автором зроблено акцент на відсутності єдиного виборчого процесу для Європарламенту, а також неможливості припинення повноважень члена парламенту в певних ситуаціях. Внесено відповідні пропозиції щодо вирішення зазначених проблем. Ключові слова: Європарламент, євродепутат, правовий статус, імунітет, індемнітет. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бабін Б.В. Правові проблеми виплат значних коштів за окремими рішеннями Європейського суду з прав людини проти України

У статті висвітлено проблеми що виникли під час сплати істотних коштів за рішеннями ЄСПЛ у справах «East/West Alliance Limited» проти України», «Яворовенко та інші проти України» щодо Industrialexport S.А. та «Агрокомплекс проти України» в умовах нетипової ситуації неможливості вчасного виконання справедливої сатисфакції за рішенням ЄСПЛ у його майновій частині через нестачу бюджетних коштів. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сыроед Т.Л. Механизм ООН по защите детей во время вооруженных конфликтов

У статті проведено аналіз діяльності органів ООН, інституцій системи ООН у сфері  захисту дітей під час збройних конфліктів; приділено  увагу правовим актам, прийнятим в рамках означених органів, інституцій, які мають практичне значення для забезпечення прав дітей; зроблено висновки та рекомендації, направлені на підвищення рівня захисту цієї категорії осіб. Ключові слова: відповідальність, діти, захист, інституційні органи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вільчик Т.Б. Критерії оцінки права на субсидовану допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу

У статті розглядаються питання організації та діяльності правових систем надання безоплатної правової допомоги в країнах Європейського Союзу. Автор аналізує основні моделі надання безоплатної правової допомоги, діючі в даний час у країнах Європейського союзу, досліджує питання управління системами безоплатної правової допомоги, основні критерії для визначення права особи на отримання такої  допомоги та інші питання. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Test

Test

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS