Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Драч Д.Л. Теоретико-правова характеристика єдності судової практики

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правової характеристики єдності судової практики. З’ясовано функціональне та змістовне навантаження сутності єдності судової практики, сформульовано авторське визначення цієї категорії та встановлено юридичні переваги й недоліки єдності судової практики. Виокремлено та проаналізовано ознаки та особливості єдності судової практики, визначено та розкрито напрямки позитивного правового впливу єдності судової практики на об’єкти правової дійсності, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дзюба Я.А., Махлай Б.В. На шляху до запровадження європейських стандартів в інститут адвокатури України

Стаття присвячена порівняльно правовому аналізу правового статусу адвокатів Європейському Союзі та Україні. У статті приділено увагу питанню юридичної відповідальності адвокатів відповідно до законодавства країн-членів ЄС та законодавства України. Визначено подальші напрями реформування адвокатури в Україні. Ключові слова: адвокат, правовий статус, відповідальність, Європейський Союз, гармонізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сорока С.О. Використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури

Досліджено проблеми використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури. Зроблено висновок, що інформатизацію прокурорської діяльності варто розглядати як стан сприятливого середовища для впровадження комп’ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів, що реалізується за допомогою системного організаційно-правового та фінансового забезпечення. Ключові слова: закон, інформаційне суспільство, інформаційні технології, діяльність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василів С.С. Правосуб’єктність адвоката у сімейних спорах

У статті розглянуто правовий статус адвоката у сімейних спорах, зокрема проаналізовано процесуальні та непроцесуальні аспекти його участі в якості представника сторони у сімейних справах. Автором висвітлені основні питання участі адвоката у  цивільному судочинстві, а також його роль у процедурі медіації у сімейних справах. Ключові слова: адвокат, представник, правовий статус адвоката. правнича допомога, сімейні спори. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Добровольська Н.В., Хамходера О.П. Позбавлення судді доплат через нездійснення правосуддя: хибна універсальність

Статтю присвячено проблематиці доплат до посадового окладу суддів, які не здійснюють правосуддя. Загальний законодавчий припис про відсутність у таких суддів права на доплати піддається критиці у зв’язку з тим, що він: залишає поза увагою змістовну відмінність доплат, нехтує онтологічною різницею причин нездійснення правосуддя, супроводжується позитивістською деталізацією з нульовою регламентаційною сутністю, суперечить правовим позиціям Конституційного Суду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мухатаєва Я.І. Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини

У статті розглядається питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Під час аналізу рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту адвокатської таємниці їх поділено на три категорії, залежно від проблем, яких торкається Суд у своїх рішеннях: конфіденційність спілкування адвоката з довірителем; обшук в офісі адвоката; контроль адвокатської кореспонденції. Визначено позицію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О., Костюк У.І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Особлива увага присвячена наднаціональному та національному рівню правового регулювання діяльності адвокатів в державах-членах Європейського Союзу. Ідентифіковано найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу. Деталізовано систему наднаціонального регулювання спільного ринку адвокатських послуг в ЄС. Ключові слова: адвокат, адвокатські послуги, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Должко В.В. Окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів: ключові положення та сучасний стан законодавства

В статті досліджено окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів, а саме проведено аналіз ключових положень, які містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини проти України, а також проаналізовано сучасний стан законодавства в цій сфері. Ключові слова: права людини, Україна, Європейський суд з прав людини, невиконання рішень, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть первая

Обосновано наличие у правоохранительных органов тринадцати функций в контексте преодоления криминальных и иных правонарушений и переименование в этой связи их в антиделиктные органы. Предложены инновационные наименования и система антиделиктных органов, их сотрудников и деятельности. Ключевые слова: функции и система антиделиктных органов; прокуратура; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Соціологічне праворозуміння як доктринальна основа судової правотворчості

У статті проаналізований вплив соціологічного типу праворозуміння на обґрунтування значення суддівської правотворчості для розвитку правової системи. Доводиться положення щодо соціального походження правової реальності, в основу якої покладене правовідношення. Це призводить до потреби у додатковій професійній правотворчості суддів, що наділені повноваженнями як безпосереднього розгляду обставин справи так і владою приймати рішення. Ключові слова: праворозуміння, суддя, правотворчість, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О., Пушка М.А., Климович Ю.В. Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу процесів, що закладають основу функціонування європейської адвокатури, вивченню основ правового регулювання роботи європейських адвокатів на національному та наднаціональному рівнях задля оновлення сучасної моделі правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Наголошено, що уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. Акцентовано на пріоритетному значенні гарантування права реалізовувати адвокатське самоврядування. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняченко Д.Б. «Гонорар успіху» адвоката та його співвідношення з інститутом судових витрат

У статті розглянуто правову природу «гонорару успіху», його взаємозв’язок з гонораром адвоката, висвітлено загальні та спеціальні функції цих двох форм оплати адвокатської праці, проаналізовано позитивні наслідки використання «гонорару успіху» в національній системі надання професійної правничої допомоги, простежено співвідношення «гонорару успіху» з інститутом судових витрат, висвітлено основні підходи щодо можливості стягнення розміру витрат на виплату «гонорару […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мєняйлов О.О. Проблемні питання участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу ВАКС

У статті проаналізовано основні законодавчі положення щодо участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу, в тому числі і Вищого антикорупційного суду, що дозволило визначити як позитивні аспекти такої участі, так і виявити низку проблем. Результатом проведеного в статті дослідження стала низка пропозицій щодо удосконалення механізму участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу. Ключові слова: антикорупційний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Антонова Л.В. Возможности коренного реформирования органов прокуратуры как Правой руки Президента государства

Розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Погорелов Н.С. Перезагрузка высшей судебной инстанции или циничная коррупционная и откровенно юридически некомпетентная комплектация судов преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами

Обґрунтована наявність близько 40 істотних порушень порядку первинного формування касаційних і антикорупційних судів за допомогою двох етапів псевдоконкурсу від 7.11.2016 р і від 2.08.2018 р., що стало лише «вершиною айсбергу» взаємопов’язаної системи корупціогенних чинників і проявів цинічної корупції та відвертої професійної некомпетентності. Доведений взаємозв’язок між результатами даного псевдоконкурсу і засудженням за загибель шістьох і тяжке травмування п’ятьох […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дорошенко Р.В., Шанталій К. С. Прoблемні aспекти в діяльнoсті aдвoкaтів нa шляху прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм в Укрaїні

Стaття присвяченa oснoвним прoблемaм діяльнoсті aдвoкaтів у прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів, oдержaних злoчинним шляхoм. Тaкoж рoзглянутo oснoвні міжнaрoдні тa вітчизняні aкти, щo відбивaють у своїх положеннях прoблемaтику цієї наукової рoбoти. У стaтт івисвітлюється роль деяких учaсників фінaнсoвoгo мoнітoрингу у прoцесі прoтидії легaлізaції (відмивaння) дoхoдів у рaмкaх нoвoгo зaкoну. Ключoві слoвa: легaлізaція (відмивaння) дoхoдів; прoтидія відмивaнню […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міхайліна Т.В., Щебетун І.С. Незалежність суду та суддів як гарантія верховенства права, інтересів суспільства та правопорядку в державі

У статті аналізується стан забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права в аспекті як внутрішньої, так і зовнішньої незалежності суддів, пропонуються перспективи і шляхи удосконалення чинного законодавства з означеної проблеми. Ключові слова: верховенство права, незалежність судової влади, суддівська незалежність, захищеність та безпека суддів, внутрішня та зовнішня суддівська незалежність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко І.А. Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел правосуддя

Стаття присвячена розгляду ролі та місця рішень Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя українськими судами. Розглядається судова практика Європейського суду з прав людини як джерела права з урахуванням прийняття Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». Зазначено, що посилання на акти Європейського суду з прав людини і  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орєшкін В.П. Гонорар успіху адвоката в Україні і світі

У статті розглянуто гонорар, як спосіб оплати адвокатських послуг, а саме «гонорар успіху», як його особлива форма. Рішенням Верховного Суду було встановлено, що в Україні адвокат не може укладати договір про надання правничої допомоги і визначати розмір гонорару відповідно до результату рішення, винесеного по справі. Проаналізовано історичний аспект оплати праці адвоката, позиції Європейського Суду з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Заболотна Н.Я., Павлюк Н.М. «Конфіденційність» та «професійна таємниця» як ключові категорії довоговору про нерозголошення інформації (NDA)

В ході дослідження було встановлено,  що адвокатська таємниця є специфічною ознакою, відмінною особливістю адвокатської діяльності. Саме адвокат наділений правом на адвокатську таємницю, а також несе обов’язок її збереження та відповідальність за її неправомірне розголошення. Охорона імунітету довірителя відбувається не тільки в приватному, але й у публічному інтересі, що пов’язано із захистом відносин довіри в суспільстві, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дяченко С.В., Пушкарьова Т.М. Принцип права на справедливий суд: елементи розгляду та практика Європейського суду з прав людини щодо України

У статті розглянуто принцип права на справедливий судовий розгляд, який охоплює ще досить широкий список стандартів. Європейський суд з прав людини неодноразово заявляв про особливо важливе місце, що займає в демократичному суспільстві право на справедливий судовий розгляд. На практиці Європейського Суду з прав людини було розглянуто справи, які були подані проти України, де зазначаються порушення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Василенко В.О. Доступність правосуддя як складова права на справедливий суд

У статті розглядаються підходи до розуміння поняття «доступність правосуддя» у контексті практики Європейського суду з прав людини та українських судів, актів міжнародного та національного права, праць вітчизняних та зарубіжних вчених-правників. Зроблено деякі рекомендації для зростання доступності правосуддя в Україні. Ключові слова: доступність правосуддя, право на справедливий суд, судочинство, Європейський суд з прав людини. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Тунтула А.С., Бидей А.Н., Шаповалова О.И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты ?: гипердоклад научного системного правового исследования

В статті обґрунтовано наявність при проведенні фактично двох етапів конкурсу з первинного формування касаційних судів і паралельно з другим етапом при формуванні Вищої антикорупційного суду та його апеляційної плати кілька десятків, побудованих на корупції та/або непрофесіоналізмі, істотних порушень. В силу цього запропоновано скасувати укази про призначення суддів за результатами цих конкурсів, провести перезавантаження ВККСУ та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мірошников І.Ю., Козлова Г.Р. Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність

Стаття присвячена апеляційній формі перегляду судових рішень у кримінальних справах. Зокрема, історія запровадження на теренах України такого інституту, його розвиток і особливості правового врегулювання кримінальним процесуальним законом апеляційного провадження сьогодні. У статті проводиться аналіз ряду нормативних положень Кримінального процесуального кодексу України, розглядаються актуальні дискусійні питання, пов’язані з апеляційним переглядом і висловлюються судження провідних науковців щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельниченко І.О. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури

В даній роботі було проаналізовано загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а також здійснено поділ за суб’єктним критерієм на загальний порядок та спеціальний. Досліджено склад дисциплінарного правопорушення. Простежено розвиток інституту дисциплінарної відповідальності прокурорів на основі діючого закону, а також низки міжнародних конвенцій, пактів та угод. Враховано етичну складову прокурора і ступінь суспільного ставлення до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Завертайло І.О. Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції

Стаття присвячена дослідженню нормативного регулювання повноважень прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов’язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, розробленню пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань. Ключові слова: КПК України, прокурор, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г. Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики

Дана стаття присвячена розгляду питання врегулювання спору за участю судді у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані принципи, на яких ґрунтується зазначений інститут, висвітлено колізійні положення процесуального законодавства, проведено компаративний аналіз врегулювання спору за участю судді із суміжними інститутами процесуального законодавства,  у висновках подано пропозиції щодо доопрацювання законодавчих положень, які регулюють досліджуваний інститут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобутовський Р.З. Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння правової природи державної влади, як соціального феномену, досліджено місце судової влади в системі державної влади сучасної правової держави, розкрито співвідношення понять судова влада, органи судової влади, правосуддя. Зроблено наголос, що в основі розподілу державної влади лежать насамперед повноваження державних органів. Розгляд та вирішення спорів є основними повноваженнями судових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко І.А., Колодочка О.Є. Поняття правосуддя та особливості його здійснення в Україні

У статті охарактеризовані загальні підходи до розуміння категорії правосуддя, окреслено основні міжнародно-правові акти, що визначають стандарти правосуддя. Визначено, що правосуддя в Україні можуть здійснювати лише суди, проаналізовані протиріччя щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду в Україні. Зазначено, що загальне розуміння поняття правосуддя знайшло окреме визначення у кримінальному судочинстві. Ключові слова: правосуддя, судочинство, судова гілка влади,  здійснення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк В. Реалізація прокуратурою функції представництва при здійсненні захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин

Стаття присвячена дослідженню ролі інституту прокуратури у захисті земельних прав, свобод та законних інтересів шляхом реалізації функції представництві інтересів держави. Зосереджено увагу на таких проблемних аспектах представництва, як обґрунтованість підстав та особливості розрахунку строків позовної давності. Ключові слова: прокурор, представництво, виключні випадки, інтерес держави, позовна давність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.Yu. Kliuchkovych Essence of Judicial Enforcement and the Interrelation between Judicial Enforcement and the Concepts of Judicial Power, Judicial Activity and Justice

У статті розглянуто проблематику взаємозв’язку судового правозастосування з поняттями «судова влада», «судова діяльність» та «правосуддя». Підкреслено, що правозастосування є провідною функцією та завданням органів судової влади, діяльність яких покликана захищати права, свободи та інтереси всіх суб’єктів правовідносин. Запропоновано формулювання судового правозастосуванням (судова форма правозастосовної діяльності). Ключові слова: судова влада, судова діяльність, правосуддя, застосування норм права, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельниченко І.О. Гарантії принципу незалежності суддів

У даній роботі було проведено дослідження сутності принципу незалежності суддів та судової влади загалом, а також гарантії його забезпечення. Проаналізовано роботи багатьох вітчизняних та міжнародних науковців та практичних працівників щодо етимології такого принципу. Розглянуто його європейське розуміння, а також реальне його функціонування через систему нормативно-правових актів. Наголошено на необхідності звернути окрему увагу на впровадження  в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семирозум О.А. Повернення довіри населення до органів прокуратури України, шляхом її реформування

У статті розглянуто проблему яка існує безпосередньо у наші часи, тобто, проблему реформування органів прокуратури. Автор, спираючись на досліджений матеріал, сформував ряд недоліків, які потребують нагального вирішення, таким чином надавши способи можливого вирішення та удосконалення діяльності органів прокуратури в Україні. Надав висновок, щодо дій які можуть вивести країну на новий рівень, та наблизити діяльність прокуратури […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жовнерук А.М. Монополія адвокатури як необхідна складова ефективного цивільного судочинства

Стаття присвячена аналізу законодавчих змін щодо введення монополії адвокатури на представництво в судах України, зокрема в цивільному судочинстві. Проаналізовано та надано відповіді на основні проблемні питання, на які звертає увагу юридична спільнота щодо монополії адвокатури. На основі чинного законодавства України автор зробив висновки, що виключне представництво адвокатів у суді забезпечить високий рівень якості надання правничої […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кельман М.С., Слотвінська Н.Д. Відступ від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України

Стаття присвячена аналізу відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України. Зроблено висновок, що існуючий нині чітко регламентованй порядок відступу загалом можна оцінити позитивно, він повинен знизити ризики у тлумаченні та застосуванні норм права на шкоду правам і свободам фізичних та юридичних осіб, забезпечити єдність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Нефортуна Я.В. Судова реформа. Адвокатська монополія на представництво в суді

У статті досліджено актуальне та проблемне питання встановлення адвокатської монополії, яка закріпилась відповідно до останніх змін чинного конституційного законодавства в сфері здійснення правосуддя. Проаналізовані як недоліки, так і переваги впровадження відповідних змін, а також загальна готовність до них, враховуючи сучасний рівень розвитку держави та суспільства. Крім того, розглянуто досвід зарубіжних країн щодо монополізації  адвокатської діяльності. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонова О.Р. Органи прокуратури та судової влади у реалізації механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї

У статті розкрите місце органів прокуратури та суду у захисті сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Зокрема, визначена правозахисна діяльність органів прокуратури у розрізі останньої реформи та наведені приклади здійснення правосуддя системою судів: Конституційним Судом України, Верховним Судом України, місцевими судами. Ключові слова: конституційно-правове регулювання, шлюб, сім’я, прокуратура, судова влада, окреме провадження, офіційне тлумачення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Nalyvaiko, A. Korshun Information Policy in the Field of Justice as a Condition for Improving the Efficiency of the Interaction between Bodies of Judicial Authority and Mass Media

У статті досліджено теоретико-правові засади інформаційної політики у сфері правосуддя у контексті підвищення ефективності взаємодії органів судової влади та засобів масової інформації. Запропоновано авторське розуміння інформаційно-правової політики у цій сфері. Акцентовано на важливості прийняття Концепції інформаційної політики судової влади, яка може стати органічним складовим елементом (положенням) Закону про Концепцію державної інформаційної політики, проект якого знаходиться […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L.R. Nalyvaiko, A.F. Oreshkova Mass Media as Actors of Public Control over the Activities of Judicial Authorities

Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових проблем здійснення засобами масової інформації громадського контролю за діяльністю органів судової влади. Визначено сутність терміна «громадський контроль». Проаналізовано нормативно-правове забезпечення реалізації громадського контролю за діяльністю органів судової влади. Розглянуто практику Європейського суду з прав людини у сфері громадського контролю за діяльністю суду. Ключові слова: громадський контроль, органи судової влади, засоби масової […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Zhovtonozhko Advantages and Perspectives of Mediation Implementation in Ukraine

В статті досліджуються переваги та можливості запровадження інституту медіації в Україні. Розглядаються різні моделі медіації в зарубіжних країнах. На основі дослідження підсумовуються перспективи здійснення конкретних видів медіації в нашій державі. Ключові слова: інститут медіації, судова реформа, судова медіація, професійна медіація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Огілько Д.А. Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні

У статті здійснено семантичний аналіз причин та умов зародження інституційного становлення адвокатури України, їх загальні закономірності та характерні для України особливості. Обґрунтовується зародження і становлення адвокатури України саме на українськихземлях, розглядаються етапи в історії розвитку адвокатури та його сучасний стан. Ключові слова: адвокатура,статус адвокатури, функції адвокатури, сучасний стан. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L.Nalyvaiko, A. Korshun Theoretical and Semantic Determination of the Term “Electronic Justice”

У статті здійснено семантичний аналіз терміну «електронне правосуддя» з позицій науки теорії держави і права. Вказується, що існують відмінності в підходах до розуміння сутності електронного правосуддя у вітчизняних та закордонних трактуваннях. Сформульовано визначення терміну «електронне правосуддя». Ключові слова: взаємодія суду та громадянського суспільства, електронне правосуддя, електронне судочинство, електронний уряд, електронна держава. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A. Korshun Theoretical and Legal Basis for Implementation of Electronic Judiciary: Domestic and Foreign Experience

У статті проаналізовано сучасний стан впровадження електронного правосуддя в Україні та зарубіжних держав в контексті інформаційної взаємодії суду та громадськості. Наголошено, що для сучасної вітчизняної правової науки актуальним виявляється багатостороннє вивчення ідеологічних, правових, технічних, організаційних та інших складових електронного правосуддя в аспекті взаємодії суду з інститутами громадянського суспільства. Ключові слова: інформаційна відкритість, громадянське суспільство, органи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семененко Б.В. Поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави. Акцентовано увагу на необхідності реформування органів прокуратури, статусу прокурорів, їх дисциплінарної відповідальності. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарної відповідальності прокурорів.  Визначено поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство; дисциплінарна відповідальність прокурорів; трудовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини

У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації засади змагальності у кримінальному судочинстві та на які звертає увагу Європейський суд з прав людини. Приділено значну увагу визначенню змагальності, проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, а також іншим елементам змагальності. З метою усунення даних проблем здійснено аналіз та узагальнення рішень Європейського суду з прав людини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.A. Kyrychenko, O.U. Shlychek Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility

У статті запропоновано варіант вирішення проблеми із можливістю багаторазового звернення до суду з клопотанням про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. У цьому аспекті розглянуто новітнє розуміння базисного конституційного обов’язку держави із пізнання, визнання, забезпечення та відновлення правового статусу соціосуб’єктів, склад соціосуб’єктів та сутність кожної із базисних категорій їхнього правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега А.П. Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні

Статтю присвячено інституту безоплатної правової допомоги, яка розглядається через призму соціально-правових чинників існування та реалізації безоплатної  первинної та вторинної правової допомоги в Україні. Зроблена спроба виокремлення безоплатної вторинної правової допомоги, як кваліфікованої і професійної на підставі загальних, спеціальних та соціально-демографічних чинників. Ключові слова:правова допомога, безоплатна допомога, соціальні права, соціальні стандарти, соціальні гарантії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник В.М. Взаємодія судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: системний підхід

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних передумов застосування системного підходу при дослідженні процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Актуалізовані питання розробки теорії системного аналізу та розширення сфер її практичного застосування в організації судової влади, визначено систему взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні, досліджено системоутворюючі елементи процесу взаємодії судової влади з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі

У статті досліджено органи, які виконують функції військової прокуратури у сфері діяльності Збройних сил США та Армії оборони Ізраїлю. Проаналізовано питання організації, правового регулювання, та історії цих органів. Визначено, що пріоритетним аспектом  регулювання, та організації їх діяльності є їх незалежність від військового командування. Ключові слова: військова прокуратура; військові суди; Збройні сили США; Армія оборони Ізраїлю; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шелевер Н.В. Особливості судового контролю за виконанням рішень судів

У статті розглядаються питання судового контролю за виконанням судових рішень та досліджуються види такого контролю. Автором зазначені проблемні питання, що виникають при практичному запровадженні чинного українського законодавства у цій сфері, запропоновані шляхи їх вирішення. Ключові слова: судовий контроль, судове рішення, державна виконавча служба, державний виконавець, виконання судових рішень. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS