Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Європейська інтеграція

Лось А.С. Право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля: зміст в практиці європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баскакова О.І. Інструменти виходу з кризи верховенства права в рамках ЄС

Стаття присвячена аналізу інструментів виходу з кризи верховенства права в рамках ЄС. Особливу увагу автор приділяє правовому регулюванню таких інструментів, а саме підставам та можливостям їх застосування. Також описано приклад Польщі як єдиної держави-члена ЄС, до якої можуть бути застосовані усі передбачені законодавством ЄС інструменти відновлення верховенства права. Ключові слова: верховенство права, Європейський Союз, інструменти […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Контарьова Т.І., Цатурян Н.М. Територіальна сфера дії положень GDPR в контексті їх впливу на діяльність резидентів України

У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з визначенням територіальної сфери дії положень Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR), який набрав чинності 25 травня 2018 року. Визначено критерії, за наявності яких приписи Регламенту поширюються на фізичних та юридичних осіб, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Морозова А.О. Право споживачів на інформацію про продукцію: питання гармонізації національного законодавства відповідно до права Європейського Союзу

У статті розглянуто забезпечення права споживачів на інформацію про продукцію в національному законодавстві та праві Європейського Союзу. Проаналізовано закріплення цього права в Конституції України, Законі України «Про захист прав споживачів» та Цивільному кодексі України. Автор приходить до висновку, що слід здійснювати гармонізацію національного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу. Ключові слова: права споживачів, право споживачів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пипяк М.І. Правове регулювання економіки України в умовах євроінтеграції

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання економіки України. Розглянута низка необхідних змін такого правового регулювання в умовах євроінтеграції. Зроблена оцінка позитивного впливу на економіку внаслідок вдосконалення правового регулювання та запозичення позитивного досвіду у країн-членів Євросоюзу. Ключові слова: економіка України, правове регулювання, євроінтеграція, економічна система, внутрішній валовий продукт. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пахомов В.В., Дегтяр Р.О. Еволюція правової охорони торгогельних марок, як об’єкта права інтелектуальної вланості у Європейському Союзі

Статтю присвячено аналізу розвитку правової системи Європейського Союзу (далі – ЄС) у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності з питань охорони прав на торговельні марки. Дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим та надає можливість визначити перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лихова С.Я., Майстро Д.М. Щодо питання захисту безпритульних тварин в країнах Європейського Союзу та в Україні

В статті досліджується функціонування притулків для тварин у країнах Європейського Союзу та дієві шляхи щодо надання допомоги безпритульним тваринам як в країнах ЄС, так і в Україні. Проаналізований також комплекс заходів щодо зменшення популяції безпритульних тварин гуманними методами, а саме методом «відлов/стерилізація/повернення на вулиці». Зазначено, що державна політика України, спрямована на евтаназію як метод регуляції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Руденко О.В. Еволюція та сучасний стан міжнародного приватного права в Європейському Союзі

У статті розкрито становлення, розвиток та сучасний стан міжнародного приватного права в Європейському Союзі (ЄС). Проаналізовані три основні етапи розвитку міжнародного приватного права в ЄС, зокрема: становлення (1957 – 1999); активний розвиток ‒ після набрання чинності Амстердамським договором (1999 – 2009); сучасний період ‒ після набрання чинності Лісабонським договором (2009 – теперішній час). Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Батан Ю.Д., Стаднік О.І. Реформування систем місцевих виборів в Україні в контексті європейського досвіду

Цю статтю присвячено виборчим системам на виборах до муніципалітетів в Україні й інших державах Європи. З огляду на потенційне проведення у 2020 р. місцевих виборів, актуальним є дослідження виборчих систем з урахуванням запровадження у Виборчому кодексі абсолютно нових для України виборчих систем в окремих видах виборів. Автори статті аналізують наявні у державах Європи і наведені […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дяченко С.В., Дунай В.О., Змитрович Д.І. Принцип пропорційності: нормативне закріплення, практичний аспект та інтеграційна вимога сьогодення

В статті здійснюється дослідження принципу пропорційності як концептуальної засади цивільного судочинства. Розглядається питання нормативно-правового закріплення, особливостей та застосування даного принципу з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Береться до уваги історичний аспект розвитку та думки вчених стосовно його ототожнення з іншими термінами, але однаковим значенням. Також принцип пропорційності в даному контексті розглядається з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Репікова З.А. Запровадження нової моделі регулювання небанківського фінансового сектору. Імплементація норм європейського законодавства

У статті проаналізовано питання, присвячене запровадженню нової моделі регулюванню небанківського фінансового сектору, а також,  імплементації норм європейського законодавства, досліджено аспекти частково консолідованої (інтегрованої) моделі регулювання фінансового ринку в Україні та етапи переходу від однієї моделі регулювання до іншої. Ключові слова: фінансовий ринок, небанківський фінансовий сектор, фінансові послуги, капітал, Біла книга. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N.D. Moroz The Phenomenon of Cartels in the European Union

У статті описуються основні підходи до розуміння питання виникнення явища картелей, їх існуючих форм, впливу на економіку та законодавче закріплення в Європейському Союзі. Антимонопольна політика цієї міжнародної організації є досить розвинутою та дієвою. Перш за все, вона являє собою цілісну систему регулюючих норм. Основні принципи, гарантуючі та захищаючі конкурентне середовище, закріплені в Договорі про функціонування […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баша К.А. Проблемні аспекти міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини

Стаття присвячена дослідженню міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини. Акцентовано увагу на основних проблемах, зокрема, у сфері законодавчого регулювання. Автором проаналізовано етапи та ключові моменти в реформуванні міграційної політики ЄС. Запропоновано можливі шляхи подолання зазначених проблем. Ключові слова: міграційна політика, Німеччина, Європейський Союз, біженці, Дублінська система, система квот розподілу біженців. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.V. Bardakova Dominant Position and Concept of Abuse in the European Union

В статті досліджено проблему зловживання монопольним становищем підприємствами на ринку Європейського Союзу. Договір про функціонування Європейського Союзу забороняє будь – яке зловживання монопольним становищем одним чи більшою кількістю підприємств в межах внутрішнього ринку чи його значної частини, адже це може завдати шкоди торгівлі між державами – членами. Проте цей документ не наводить визначення домінантного положення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Впровадження норм щодо правової охорони навколишнього середовища Європейського Союзу до законодавства України

У статті розглянуто питання впровадження норм щодо правової охорони навколишнього середовища Європейського Союзу до законодавства України. Досліджено екологічне законодавство ЄС, зазначено актуальні положення національного законодавства, проаналізовано значення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в цьому питанні. Зроблено висновок про необхідність на національному рівні ініціювати нові форми співпраці з ЄС, запропоновано  внести зміни і доповнення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барегамян С.Х. Правові засади державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту в контексті євроінтеграції України

Досліджується ієрархічна побудова нормативно-правових актів, які встановлюють засади здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Встановлено, що більшість європейських організацій досягають успіхів щодо екологізації транспорту завдяки взаємодії з підприємствами та організаціями різних рівнів. Ключові слова: державний контроль, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дуравкіна Н.І. Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС

Стаття присвячена загальній характеристиці правового регулювання атипової зайнятості в країнах ЄС на міжнародному та національному рівнях. Визначається поняття та типи нестандартної зайнятості (тимчасове працевлаштування, неповний робочий день, замасковані трудові відносини, праця через агенції з тимчасового працевлаштування). Аналізується законодавство країн Європи та нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, що стосуються нестандартної зайнятості населення. Ключові слова: атипова зайнятість, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яковініч В.В. Роль Європейської Комісії в рамках забезпечення конкуренції в Європейському Союзі

Стаття присвячена визначенню ролі Європейської комісії в рамках забезпечення конкуренції в Європейському союзі. Аналізуються положення нормативних актів та наукових праць. Розкривається питання антимонопольної діяльності Європейської комісії шляхом аналізу конкретних прикладів реалізації її повноважень. Ключові слова: Європейська комісія, конкуренція, захист прав, обмеження, повноваження. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229159

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тютюнник М.О. Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу

У науковій статті проводиться дослідження процесу адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС. Розглянуто поетапно прийняті і впроваджені нормативно-правові акти України, розроблені з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Зроблено акцент на недостатньо вирішених проблемах, пов’язаних з адаптацією. Ключові слова: адаптація, екологічне законодавство, Угода про асоціацію, навколишнє середовище, співпраця з ЄС. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229149

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ріжко Я.І. Політика Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів

У науковій статті досліджено питання захисту прав споживачів у діяльності Європейського союзу. Проаналізовано нормативне регулювання захисту прав споживачів. Визначені основні ознаки споживача як категорії права і законодавства Європейського союзу. Досліджено нормативно-правові акти, які регулюють процесуальні питання захисту споживачів. Проаналізовано альтернативні системи захисту прав споживачів, такі як Alternative Dispute Resolution, On-line Dispute Resolution. Ключові слова: законодавство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лук’янова Ю.О. Особливості імплементації норм міжнародного права та права ЄС щодо енергоефективності та відновлювльних джерел енергії у законодавство України

У статті автор досліджує основні норми «м’якого права ЄС», що встановлюють загальні правила використання енергії з відновлювальних джерел та ступінь їх імплементації у національне законодавство; основи співпраці України та Європейського Союзу щодо спільного стимулювання розвитку енергоефективності та використання енергії з відновлювальних джерел. Ключові слова: відновлювальні джерела енергії; імплементація права ЄС; енергоефективність; нормативне регулювання; «м’яке право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головко А. Практика Суду Справедливості як джерело права ЄС

У статті розглядаються окремі рішення Суду Справедливості ЄС з різних категорій справ. Зроблено висновок, що практика Суду належить до джерел права ЄС, вона є обов’язковою для застосування національними судами держав-членів. Також судові прецеденти мають враховуватися тими державами, які планують отримати членство у ЄС, у тому числі й Україною. Ключові слова: Суд ЄС, Суд Справедливості, рішення, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурдоль В.В. Актуальні проблеми функціонування єдиної податкової системи в ЄС

У статті досліджено основні  особливості і напрями розвитку єдиної податкової системи Європейського Союзу,  шляхи гармонізації законодавства як один із найбільш дієвих засобів подолання перешкод на шляху до створення в межах ЄС внутрішнього ринку, проблеми розмежування компетенції ЄС та компетенції держав-членів ЄС. Ключові слова: податкова система ЄС, гармонізація законодавства, компетенція, подвійне оподаткування, особливості оподаткування. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марусенко Р.І. Практика Європейського Суду з прав людини як джерела права

В статті автор аналізує юридичну силу практики ЄСПЛ та її значення як джерела права. Наводяться висновки на користь розуміння практики ЄСПЛ як узагальненого способу та вектору тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аргументується необхідність розмежування правового значення практики ЄСПЛ в рішеннях щодо України та щодо інших держав. Обґрунтовується роль останніх як джерел […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.O. Lalaiants Accession by the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Opinion 2/13 and the Way Forward

У статті розглядаються особливості та проблеми приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, аналізуються положення Проекту Угоди про приєднання ЄС до Конвенції, окреслюються найбільш проблемні моменти висновку 2/13 Суду ЄС, пропонуються шляхи їх вирішення, робляться пропозиції щодо майбутнього розвитку ідеї приєднання ЄС до Конвенції, зокрема враховуючи досвід попередніх рішень Суду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Піонтковська О.О. Правове регулювання поводження з відходами у контексті європейського та українського законодавства

У статті проаналізовано поняття відходів, їх класифікація, дана загальна характеристика нормативно-правової бази Європейського Союзу та України в сфері поводження з відходами, розгорнуті принципи державної екологічної політики у галузі управління відходами та досліджені перспективи подальшого розвитку українського законодавства у сфері поводження з відходами. Ключові слова: відходи, поводження з відходами, екологічна безпека, правове забезпечення, класифікація відходів,небезпечні відходи. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пипяк М.І. Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу

У статті проводиться дослідження правового статусу державного службовця в Україні. Також досліджується правовий статус державного службовця у різних країнах світу. Оцінюється найкращий світовий досвід у зазначеній сфері. На основі аналізу робиться висновок щодо можливості запозичення позитивного зарубіжного досвіду у сфері державної служби.               Ключові слова: державний службовець, правовий статус, Європейський Союз, державна служба, реформа. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Малюга Л.Ю. Специфіка адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС: концептуально-правові основи

У статті проаналізовано специфіку юридичної прирди адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Визначено ознаки адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС та детально розкрито зміст кожної з них. Відзначено, що за роки незалежності України адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС набрала системного характеру. Ключові слова: адаптація, соціальне законодавство, законодавство ЄС, соціальне забезпечення, соціально-правові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Проблемні аспекти вітчизняної судової реформи в контексті Європейських стандартів

У статті розглянуто особливості реформування судової влади в Україні, визначено основні проблемні питання запровадження положень Закону України „Про судоустрій та статус суддів” та судової реформи, запропоновано шляхи удосконалення функціонування системи правосуддя в Україні. Ключові слова: правосуддя, судоустрій України, судова влада, судова реформа, статус суддів, Вища рада правосуддя. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Руденко О.В., Кульба Г.Б. Правовий аналіз імплементації стандартів євроінтеграції у процес розвитку туристичних відносин України

У статті розглянуто найважливіші аспекти впровадження стандартів євроінтеграції у процес розвитку туристичних відносин України. Висвітлено основні причини значного зменшення обсягу вітчизняного туристичного ринку. Проаналізовано ряд негативних наслідків падіння туристичної галузі України. Зазначено можливості подолання існуючих прогалин в туристичній галузі. Визначено перелік стратегічних цілей розвитку сфери туризму, враховуючи розроблену Стратегію розвитку туризму, що буде діяти до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Ратифікація та імплементація статуту міжнародного кримінального суду як напрям адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС

У статті розглянуто особливості ратифікації та імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду. Окреслено сучасний стан правового регулювання співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. Запропоновано шляхи удосконалення імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду та правового регулювання співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, правосуддя, судоустрій України, судова реформа, Міжнародний кримінальний суд, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Особливості запровадження та функціонування антикорупційного правосуддя в контексті Європейських стандартів

У статті розглянуто особливості запровадження та функціонування антикорупційного правосуддя, визначено основні проблемні питання запровадження положень Закону України „Про Вищий антикорупційний суд”, запропоновано шляхи удосконалення функціонування антикорупційного правосуддя в Україні. Ключові слова: корупція, правосуддя, судоустрій України, судова реформа, Вищий антикорупційний суд, статус суддів Вищого антикорупційного суду. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лещенко Р., Заїка А. Правові стандарти Європейського Союзу в сфері валютного контролю

У статті досліджено європейські стандарти здійснення валютного контролю, розкривається зміст принципу вільного руху капіталів як основоположний у частині лібералізації валютного регулювання в Україні. Наводяться приклади трансформації правовідносин валютного контролю деяких країн Європейського Союзу. Ключові слова: валютний контроль, лібералізація, валютні операції, принцип вільного руху капіталів, відмивання, запобігання, валютне регулювання.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Особливості продовження строку тримання під вартою в контексті Європейських стандартів

У статті розглянуто положення кримінального процесуального законодавства щодо особливостей продовження строку тримання під вартою, визначено основні проблемні питання розгляду клопотань прокурора щодо продовження строку тримання під вартою, запропоновано шляхи удосконалення процедури продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні. Ключові слова: запобіжні заходи, тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою, право на свободу та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коротких А.В. Наслідки BREXIT: до питання громадянства Європейського Союзу громадян Великобританії

У статті розглянуто інститути громадянства та громадянства Європейського Союзу, проаналізовано можливість залишення за громадянами Великої Британії громадянства Союзу та наслідки позбавлення їх такого статусу, а також запропоновано ухвалити договір між ЄС та Сполученим Королівством, який би врегулював проблему погіршення правового становища підданих Британії. Ключові слова: громадянство, громадянство Європейського Союзу, правове становище, правовий статус, держава, Brexit. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С. Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері охорони здоров’я: проміжні підсумки

Стаття присвячена осмисленню специфіки закріплення євроадаптаційних зобов’язань України у сфері охорони здоров’я, стану організації євроадаптаційної діяльності, ефективності імплементації окремих актів acquis communautaire у сфері охорони здоров’я, проблем і перспектив подальшої апробації європейської моделі охорони здоров’я. Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, соціальні детермінанти здоров’я, права пацієнта, здоров’я у всіх стратегіях. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стафійчук І.С. Правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам правових засобів подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «дефіциту демократії», а також розмежуванню «дефіциту демократії» держави та «дефіциту демократії» міжнародних організацій на прикладі Європейського Союзу. Акцентовано увагу на питанні недоліків демократії в Європейському Союзі. Проаналізовано окремі правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Ходико В.І. Міжнародні стандарти захисту тварин та їх імплементація до українського законодавства

В статті досліджується еволюція міжнародноправових стандартів захисту тварин. Також аналізуються міжнародні конвенції, в тому числі, угоди ЄС, які містять норми щодо благополуччя тварин. Автор доходить висновку, що існує кілька критеріїв класифікації міжнародноправових актів, якими захищаються права тварин. Крім того, автором  охарактеризовано механізм захисту прав тварин в Україні та з’ясовано особливості законопроектів про внесення змін у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії незаконному обігу зброї до законодавства ЄС

Стаття присвячена проблемам адаптації законодавства України у сфері протидії незаконному обігу вогнепальної зброї до законодавства Європейського Союзу та міжнародно-правових стандартів. Обґрунтовано необхідність розробки проекту законодавчого акту, побудованого на основі положень  Типового закону про боротьбу з незаконним виготовленням і обігом вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї Організації Об‘єднаних Націй. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії кіберзлочинності до законодавства Європейського Союзу

У статті наведено авторський погляд на проблематику кіберзлочинності. Зокрема її визначення, етапи розвитку та загрози, що несе остання; відзначено її транснаціональний характер та вказано на основоположні міжнародні документи, які регламентують питання боротьби з кіберзлочинами. Розглянуто питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з урахуванням міжнародного досвіду боротьби з кіберзлочинністю. Вказано на необхідність чіткого нормативного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Малюга Л.Ю. Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України

У статті розглянуто сучасний стан європейських соціальних стандартів в Україні. Надано їх авторське визначення та охарактеризовано їх специфіку. Визначено основні шляхи  імплементації європейських соціальних стандартів у національне соціальне законодавство. Ключові слова: соціальні стандарти, соціальне законодавство, соціальний захист, імплементація, європейське законодавство. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

А.М. Орлеан Закриття кримінального провадження: вітчизняні реалії та європейські стандарти

В статті розглянуто вітчизняні практики правоохоронних щодо закриття кримінальних проваджень та простежено їх зв’язок із формуванням статистичної звітності. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах щодо ролі прокуратури у закритті кримінальних проваджень й питаннях відповідності їм вітчизняної практики. Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європейські стандарти діяльності прокурора, закриття кримінальних проваджень, показник розкриття злочинів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Губанов О.О. Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних службовців

В статті розглядається сучасний стан діяльності публічних органів та їх службовців, через призму нормативно-правового регулювання досліджуються європейські стандарти, розкривається їх роль в діяльності публічних службовців та пропонуються шляхи удосконалення їх діяльності. Ключові слова: європейські стандарти, органи публічної влади, публічні службовці, діяльність, правові акти, удосконалення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С. Інституціоналізація екологічної поліції: стан адміністративно-правового дискурсу

Стаття присвячена осмислення вітчизняної правової парадигми забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, з’ясування адміністративної правосуб’єктності уповноважених органів публічної адміністрації у зазначеній царині, аналіз зарубіжного досвіду протидії правопорушенням у сфері забезпечення екологічної безпеки та з’ясування перспектив інституціоналізації екологічної поліції як спеціалізованої мілітаризованої формації. Ключові слова: екологічна поліція, право на безпечне для життя […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С. Імплементація актів acquis communautaire як правовий засіб європеїзації вітчизняної системи епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями

Стаття присвячена осмисленню стратегічних шляхів європеїзації вітчизняної системи епідеміологічного нагляду з особливою акцентуацією уваги на з’ясуванні стану, проблем і перспектив імплементації/транспонування положень окремих актів acquis communautaire у сфері захисту населення від інфекційних захворювань. Ключові слова: епідеміологічний нагляд, інфекційні захворювання, санітарне та епідемічне благополуччя, епідемічний процес. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Редакція статті 149 КК України може змінитись вже в четвертий раз (про доцільність приведення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми у відповідність до міжнародних та європейських стандартів)

У статті розглядається проект Закону України “Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) реєстраційний номер 6243 від 27.03.2017 та чинна редакція статті 149 КК України на предмет відповідності міжнародним та європейським стандартам. З документів ООН, Ради Європи та Європейського Союзу виокремлюються положення, які мають бути відображені […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері кримінального судочинства до законодавства ЄС: визначення основних напрямів

В статті піднято питання відповідності вітчизняних правових норм міжнародним стандартам у сфері кримінальної юстиції. Деталізовано основні напрями, за якими має відбуватись адаптація кримінального та кримінально-процесуального законодавства України до законодавства ЄС. Першим з них є: наближення вітчизняних стандартів роботи  правоохоронних та судових органів до європейських, а другим – протидія злочинності та корупції. Ключові слова: адаптація законодавства […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Європейські стандарти та вітчизняна практика застосування процедур спрощення в кримінальному процесі

В статті розглянуто прикладні практичні аспекти застосування угод та процедури спрощеного судового розгляду у кримінальних провадженнях де особа не заперечує свою винуватість у вчиненні злочину, а також окремі питання законодавчої регламентації цих кримінально-процесуальних інструментів. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах спрощення в кримінальному процесі й перспективних напрямах адаптації до них КПК України. Ключові слова: адаптація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Забезпечення процесуальним керівником збору доказів у кримінальному провадженні: європейські стандарти та вітчизняна практика

В статті розглянуто прикладні практичні аспекти діяльності прокурора щодо забезпечення збору доказів у кримінальному провадженні, а також окремі питання законодавчої регламентації цього процесу. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах щодо ролі процесуального керівника у цій сфері й питаннях відповідності їм вітчизняної практики. Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європейські стандарти діяльності прокурора, забезпечення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Практика органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в умовах адаптації національного законодавства до законодавства ЄС

В статті розглядається законодавство та діяльність органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Акцентовано увагу на необхідності приведення вітчизняної практики у відповідність до європейських стандартів, згідно з якими пріоритетною є протидія саме пропозиції наркотичних засобів та інших небезпечних для здоров’я населення речовин, а не каральний вплив на осіб, котрі […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS