Вы находитесь здесь: Главная > Особливе адміністративне право > Бортняк В.А. Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні

Бортняк В.А. Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні

У статті доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зу мовлено негативним впливом численних об’єктивних і суб’єктивних чинників. Так, серед найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих органів на фоні відсутності однозначного тлумачення їх повноважень і належної узгодженості і координації дій. Формування цілісної системи ДФК, має базуватись на змішаній моделі її орга нізації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем.

Ключові слова: система державного фінансового контролю, організація, функціонування, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.