Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 98

Журнал східноєвропейського права № 98

golovna_98-page0001

титульна сторінка

зміст

Кириченко О.А., Березовенко Л.С., Бондаренко І.В. Розвиток інноваційних конституційних основ докорінного реформування інституту президента країни, прокуратури, публічнотури та інших антиделіктних органів в контексті забезпечення та відновлення правового статусу соціосуб’єктів

Обґрунтовано конституційний статус української держави як власне президентської республіки, в якій в умовах забезпечення сталого розвитку держави виникає гостра необхідність у докорінному реформуванні існуючої сутності та функцій інституту президента держави та органів прокуратури у своєрідну наглядову гіпергілку державної влади за точним, одноманітним та неухильним дотриманням законів та інших правових актів, а також забезпеченням  дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Викладено механізм докорінного реформування публічнотури, адвокатури, суду, слідчотури, ордистатури, експертнотури та виконавчотури як самостійних антиделіктних органів за всім спектром відповідно судової, слідчої, ордистичної. експертної та виконавчої діяльності.

Ключові слова: інститут президента держави; прокуратура; правовий статус (права, свободи, обов’язки, інтереси) соціосуб’єктів; Конституційний кодекс України чи будь-якої іншої держави.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Інститут пробації: досвід Німеччини та Австрії 

Стаття присвячена дослідженню специфіки функціонування інституту пробації у Німеччині та Австрії. У результаті проведеного дослідження констатовано, що у цих країнах-членах ЄС запроваджені дві принципово різних моделі інституту пробації: у Німеччині – це державна служба пробації, у Австрії – це неурядова організація. Для України із досвіду вказаних країн можна запозичити не лише ту чи іншу модель пробації, а й стандарти, напрями та методи їхньої діяльності.

Ключові слова: право на реінтеграцію, пробація, державна інституція, недержавна інституція, ув’язнені. 

 Відкрити статтю>>>

Боксгорн А.В. Розвиток інноваційних редакцій тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України у частині забезпечення дотримання і максимально можливого відновлення правового статусу громадян

Викладено інноваційні редакції статей перспективного Конституційного кодексу про межі правомірності і трирівневий механізм реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб’єктів та антиделіктний обов’язок кожного громадянина припиняти правопорушення. Розглянуто інноваційні редакції статей даного кодексу про базисний конституційний обов’язок держави, а також про базисні оперативні та бюрократичні порядки найбільш ефективного, раціонального та якісного попередження порушення та відновлення порушеного правового статусу різних видів соціосуб’єктів та про низку інших тісно пов’язаних з цим базисних положень інноваційного конституційного правового статусу громадян.

Ключові слова: інститут президента держави; прокуратура; правовий статус (права, свободи, обов’язки, інтереси) соціосуб’єктів; Конституційний кодекс України чи будь-якої іншої держави.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Косарівська О.В. Поняття і властивості доказів та процедура роботи з доказами та їх джерелами у кримінальному й інших видах судочинства

Запропоновано інноваційну редакцію статті про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів та процедури доказування у кримінальному та у будь-якому іншому виді судочинства. Розкрита сутність значимості, достовірності та доброякісності доказів як їх базисних основних юридичних властивостей. Вказано на необхідність розмежування юридичної відповідальності за порушення порядку отримання доказів та незалежної від цих порушень процедури допустимості доказів за відсутності сумнівів щодо належної значимості, достовірності та доброякісності такого роду відомостей. Викладено інші інноваційні положення, що тісно пов’язані з процедурою доказування у кримінальному та будь-якому іншому виді судочинства.

Ключові слова: значимість, достовірність і доброякісність доказів; узгоджена і достатня сукупність доказів; об’єктивна істина; доказування.

Відкрити статтю>>>

Максюта Н.В. Людський вимір права у формуванні органів виконавчої влади на основі доброчесності

У статті дослідженню проблематику та перспективи людського виміру права у формуванні органів виконавчої влади, аналізу дискусійних питань законодавства щодо доброчесності посадовців цієї сфери. Саме виконавча влада  покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя. Виникає питання: чи можливе вирішення окреслених питань службовцями, які нехтують такими критеріями як високий рівень доброчесності, моралі та етики.

Ключові слова: державна влада, мораль, адміністративне право, управління, адміністративні послуги, посадовець, людський вимір права, органи виконавчої влади, доброчесність.

Відкрити статтю>>>

Полешко А.В. Двопалатний парламент: візія ефективної моделі

Стаття присвячена аналізу процесів формування та діяльності двопалатних парламентів, а також оцінці застосовності такої моделі для України. Виділено узагальнені передумови й наслідки формування верхньої палати парламенту, а також сформульовано узагальнені моделі репрезентації у верхній палаті парламенту. Запропоновано до імплементації в Україні схему формування й діяльності верхньої палати парламенту, засновану на синтезі епістократичної моделі й моделі класової репрезентації.

Ключові слова: бікамералізм, верхня палата парламенту, епістократія, представництво.

Відкрити статтю>>>

Хон С.Ю. Вакцинация против COVID-19 в Казахстане: право или обязанность?

У цій статті порушені питання проведення кампанії з вакцинації населення проти COVID – 19 на території Республіки Казахстан з точки зору її відповідності нормам міжнародного та національного права, а також питання співвідношення прав і обов’язків, що виникають у цьому зв’язку.

Ключові слова: права людини, право на здоров’я, коронавірусна інфекція, виконавча влада, вакцинація, право на приватне життя.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.