Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Філософія права

Баїк О.І., Тарнавська М.І. Доторки права і сецесії у Львові: несподіваний погляд на реформування юридичної освіти Україні

У статті проаналізовано, що рівень правосвідомості майбутнього правника (як загалом і будь-якої іншої людини) перебуває в тісному зв’язку і залежності від рівня його культурного розвитку. Запропоновано, як певну ілюстративну частину роздумів про позитивний вплив міждисциплінарності на підвищення загальної та правової культури майбутніх юристів, розповідь про несподівані та цікаві доторки права і архітектурного мистецького стилю сецесії […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шестопал Р.Е. Прикладной аспект философии в понимании права

Питанням актуальності такого предмета як філософія займалися багато вчених і мислителів не тільки минулих років, а й нашої сучасності. Стаття присвячена з’ясуванню ролі філософії не тільки в житті людини, а й для майбутнього правознавця, а саме студенту юридичного університету. Ключові слова: філософія, філософія права, кліпове мислення, прикладне значення філософії, філософія в сучасній системі права. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Природа як осередок розгортання правового змісту у суспільних відносинах: онтологічно-правовий контекст

У статті проаналізований онтологічно-правовий вимір доктрини природного права, виявлені ключові детермінанти, що походять із самої природи людини та мають безпосередній вплив на розгортання правових атрибутів правого буття у суспільних відносинах. Так, було досліджено положення вчень Дж. Локка та Т. Гоббса, виявлено місце природно-антропологічного виміру права для становлення людини як правової істоти. Ключові слова: право, природне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В., Зверховська В.Ф. Метафізичне праворозуміння та його вплив на формування уявлень про правопорядок

У статті проаналізовані особливості впливу метафізики на право, обґрунтовується зміст поняття метафізичне праворозуміння, а також його вплив на уявленнясуспільства про правопорядок. Доводиться цінність та вплив міфологічної та теологічної правосвідомості на утвердження фундаментальних правових принципів. Ключові слова: праворозуміння, міф, теологія, правопорядок, право, правосвідомість. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маркович Х.М. Етимологічні особливості дослідження правової ідеології в сучасній правовій доктрині

Стаття присвячена висвітленню поняття правової ідеології та визначенню її місця в сучасній правовій доктрині. Теоретичне дослідження правової ідеології є передумовою вирішення першочергових проблем соціально-правової дійсності. У статті основну увагу приділено комплексному аналізу наукових підходів до розуміння сутності та змісту цієї правової категорії. Ключові слова: право, правова ідеологія, правосвідомість, правове регулювання, громадянське суспільство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грень Н.М. Принципи правової політики у сфері недискримінації за віковою ознакою

У статті проводиться аналіз принципів правої політики у сфері дискримінації за віком. Виокремлено загальні принципи, що встановлені в правовій системі, системі законодавства та державотворчій політиці правової, демократичної держави та спеціальніпринципи, які широко розкривають сутність та призначаються саме для подолання визначеної проблематики. Ключові слова: дискримінація, дискримінація за віком, дискримінація у сфері праці, принципи, правова політика, верховенство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В. «Загальність» та «договір» як атрибути правового буття у вченні Ж.-Ж. Руссо про народовладдя

Стаття присвячена вченню Ж.-Ж. Руссо про народний суверенітет. Проводиться аналіз щодо виявлення у даній доктрині невід’ємних атрибутів правового буття: загальність та договір. Обґрунтовується позиція, що принцип загальності народної волі, що покладений в основу народного суверенітету являється однією з основ правового буття, оскільки індивідуальне право у своїх крайнощах призводить до деструктивних руйнівних процесів. В свою чергу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В. Норма та повинність як основи правого буття у вченні Ганса Кельзена

Стаття присвячена правовому вченню Ганса Кельзена, а саме його онтологічній складові. Розглядається питання співвідношення права як зобов’язання та буття як фактичності. Із вчення Кельзена автор робить висновок, що пошук правового є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже скрізь присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому що воно безпосередньо не походить із речового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В. Секуляризація правового буття у вченні Томаса Гоббса

У статті проаналізована правова доктрина Томаса Гоббса з онтологічно-правової позиції, який проклав шлях до секуляризації правового буття від епохи середньовіччя до епохи нового буржуазного часу. Виводиться позиція, що вічність природних законів не означає їх обов’язкове дотримання, але означає їх постійну присутність. Автор показує, що для Гоббса основа людської природи - це правовий абсолютизм, первісне право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Турянський Ю.І. Формування інституту прав людини у період нового часу

У статті розглянуто генезис історичного розвитку інституту прав людини через призму концептуальних позицій найвідоміших постатей досліджуваного періоду, що своїми працями вклали надзвичайну лепту у формуванні та розвитку даного інституту. Ключові слова: права людини, історичний генезис, держава, право, закон. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555007

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Духовність як фактор правової соціалізації

В сучасних складних умовах становлення України як незалежної, соціальної та правової держави велику надію покладаємо на духовну стійкість людини, на її здатність поставати як надійний, та водночас як активний елемент громадянського суспільства. Статтю присвячено з’ясуванню ролі духовності у процесі правової соціалізації особи. Виокремлено духовність як чинник, який сприяє підвищенню ефективності  правової соціалізації, наближенню України до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Правова соціалізація та правова система: проблеми взаємозалежності

У статті сформульовано основні підходи до визначення співвідношення правової соціалізації особи і розвитку правової системи. У статті сформульовані основні підходи до визначення співвідношення правової соціалізації особи і розвитку правової системи, зроблено спробу визначити пріоритетні завдання правової соціалізації особи, а також прописати чинники, які впливають на дієвість механізмів правової соціалізації. Ключові слова: правова соціалізація; особистість; правосвідомість; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Гненна М.В. Атрибути правового буття у вченні Аристотеля

У статті досліджуються основні характеристики категорії правового буття у вченні Аристотеля. Розкривається зміст космічних правових начал, правових категорій, які виділяються із інтерпретації вчення Аристотеля, що класифікуються за першим та другим порядком. Зокрема, автор виокремлює, що до категорій першого порядку відносяться: впорядкування (сутність), розум, справедливість, а до категорій другого порядку: свобода та благо. Ключові слова: Аристотель, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.H. Melenko, D.V. Paraniuk Anaximander of Miletus: the Axiological Expression of Justice

Феномен справедливості, як аксіологічно-необхідної ознаки буття соціуму, привертав до себе увагу не одного покоління мислителів, які у своїх працях виражали найактуальніші онтологічні прагнення людства. Вкажемо на те, що вираження власних гносеологічних суджень дослідниками, які працювали над зазначеною проблематикою у різні часові проміжки, не завжди співпадало дослівно, але провівши етимологічний аналіз аксіологічного змісту результатів їхньої творчості, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савенко В.В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності

У статті проведено порівняльний аналіз співвідношення права та закону як основних структурних складових правової реальності та досліджено їх еволюцію в системі парадигмального розвитку суспільства.  Проаналізовано цивілізаційні принципи та особливості формування правових систем, божественні першооснови права і закону, трансформації правосвідомості  у віддиференційованих та невіддиференційованих правових системах.  Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий закон, філософія права, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Панчишин Р.І. Поняття і зміст поведінки людини: філософсько-правовий аналіз

У статті розкрито основні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження філософсько-правових проблем поведінки людини. Проаналізовано аспекти становлення поведінки людини у філософсько-правовому вимірі, зокрема досліджено поведінку як діалектичне поєднання соціального та індивідуального, як об’єкт рефлексії філософської наукової думки; обґрунтовано становлення поведінки людини як фундаментальної проблеми буття індивіда в традиційних суспільствах. Ключові слова: людина, поведінка людини, потреби, інтереси, мотиви. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.S. Slyvka Law in Everyday, Limit and Metalimit Dimensions

У статті досліджено правові категорії повсякденного життя, їх межі. Доведено, що метаантропологія права є найбільш наближеноюдо абсолютизму. Ключові слова: антропологія права, метаантропологія права, нігітологія, повсякденне буття, обмежене буття. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.М. Zharovska Arche-Theological and Polis Ideas of Authoritativeness

У статті розглядаються питання політико-правових поглядів мислителів щодо функціонування влади та всіх відносин, що з нею пов’язані. Особливу увагу приділено первинним світоглядним ідеям. Їх умовно розділено на два історичні етапи: архе-теологічне сприйняття владного начала та полісні ідеї державно-владних відносин у світлі аналізу первинних антропологічних політичних модусів та владних меж. Ключові слова: публічно-владна сфера, держава, влада, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гарасимів Т.З. Девіантна правосвідомість як феномен перехідного буття права

Стаття присвячена одній із основних проблем філософії права, а саме феномену девіантної свідомості, зокрема її змістовній сутності. Акцентовано увагу на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: дослідженні смислу та змісту чинників що мотивують людину до девіантної свідомості. Автором проведено аналіз детермінант, які впливають на формування девіантної свідомості та її проявів. Ключові слова: людина, особистість, індивідуальність, девіантна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

R.O. Havrylyuk Society as a Self-Regulating Procedural System of Social Interaction between Individuals

Різні наукові школи й дослідники суспільства найчастіше називають його атомістичну і субстанційну моделі. Ряд учених небезпідставно виділяє у якості такої ж якісно виокремленої матриці суспільства його кооперативну модель і обґрунтовує кооперативну концепцію соціуму. Кооперативна концепція суспільства репрезентує його як результат взаємодії індивідів унаслідок необхідності задоволення ними іманентних їм потреб та дії чималої кількості інших комунікативних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.H. Melenko, O.V. Melenko The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus

В статті проведено аналіз державно-правової проблематики філософсько-природничих поглядів Анаксімандра Мілетського, із наголосом на природничу сутність такої основоположної філософсько-правової категорії, як справедливість. Дослідивши думки та припущення філософа з приводу умов дотримання світової рівноваги та всеохоплюючої гармонії, можна чітко проаналізувати відповідність природно-правових законів, умовам відповідності та дотримання справедливості, як феномену, у законодавстві демократичної держави та спроеціювати ці […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.H. Melenko The Role of the Ancient Greek Philosophy of Law in the Process of Formation of the Contemporary State and Law Ideologemes

The article under discussion presents a philosophical-legal investigation of the influence of the Ancient Greek philosophers’ law and ideological principles upon the processes of formation of the present day state and law ideologemes. The article reveals the concept of ideological and methodological sources of the European and Ukrainian Law, stated by academician M.V.Kostytskyi. According to […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Меленко С.Г. Державно-правова проблематика в філософії скептиків

У статті на основі аналізу філософських ідей представників елліністичної філософської школи скептицизму, дається коротка характеристика філософсько-правових констант, що були властиві послідовникам зазначеного філософського напряму пізнання, крізь призму індивідуалізму, духовності та всепоглинаючого скептичного заперечення, які були притаманні окремо узятому представнику грецького соціуму періоду еллінізму. Ключові слова: скептицизм, Піррон, Секст Емпірик, заперечення, індивідуалізм, державно-правова традиція, соціум, сфера […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сімонян К.М. Структурно-функціональний зміст соціальної комунікації

В статті проаналізовано головні складові соціальної комунікації. Наведені думки закордонних вчених щодо таких понять, як інформація і соціальна комунікація. Проаналізовані базові поняття комунікації, зокрема комунікаційний канал, рівні комунікації та інформація. Ключові слова: соціальна комунікація, рівні комунікації, суб’єкт і об’єкт комунікації, комунікативний канал, писемність, інформація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS