Вы находитесь здесь: Главная > Філософія права > S.H. Melenko, O.V. Melenko The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus

S.H. Melenko, O.V. Melenko The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus

В статті проведено аналіз державно-правової проблематики філософсько-природничих поглядів Анаксімандра Мілетського, із наголосом на природничу сутність такої основоположної філософсько-правової категорії, як справедливість. Дослідивши думки та припущення філософа з приводу умов дотримання світової рівноваги та всеохоплюючої гармонії, можна чітко проаналізувати відповідність природно-правових законів, умовам відповідності та дотримання справедливості, як феномену, у законодавстві демократичної держави та спроеціювати ці особливості й на інші сфери буття соціуму.

Ключові слова. Мілетська філософська школа, Фалес Мілетський, Анаксімандр Мілетський, Анаксімен Мілетський, апейрон, еон, справедливість, співмірність покарання, світова рівновага та гармонія,закон збереження матерії, діалектика.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий