Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Адміністративно-процесуальне право

Колеснікова М.В., Пасьовин І.А. Класифікація та джерела доказів в адміністративному судочинстві

У зазначеній статті розглянуто поняття доказів в адміністративному судочинстві. Наведено класифікацію доказів та  проаналізовано джерела доказів в адміністративному судочинстві такі як: пояснення сторін, визнання стороною обставин, показання свідків, письмові докази, речові  докази, висновки експертів та електронні докази. Ключові слова: поняття доказів в адміністративному судочинстві, класифікація доказів, джерела доказів, письмові докази, висновок експерта, електронні докази. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кабанов В.І., Мацелик Т.О. Моделі виконання судових рішень в адміністративних справах: досвід України та перспективи розвитку

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу моделей виконання судових рішень. Виявлено проблеми із модернізацією окремих аспектів адміністративного судочинства, що не може не вплинути на швидкість та ефективність виконання судових рішень в адміністративних справах. У публікації визначено сутність та механізм виконання судових рішень, з’ясовано особливості централізованої, децентралізованої та змішаної моделей виконання судових рішень, здійснено огляд сучасної зарубіжної практики […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мороз О.Б., Гурковська К.А. Застосування електронних доказів в адміністративному судочинстві

Розглядаються питання новели Кодексу адміністративного судочинства – електронних доказів, їх подання до суду та збереження юридичних властивостей з метою врахування при винесенні рішення. Досліджуються визначення поняття «електронні докази», «електронний цифровий підпис» та «електронний документ». Окрема увага приділяється дослідженню позиції судів щодо визнання електронних доказів (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайтів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Омралинов Т.А. Принципы административного судопроизводства Республики Казахстан

Стаття присвячена аналізу принципів адміністративного судочинства в Республіці Казахстан і їх значущості для відправлення правосуддя. Окремі принципи розглядаються автором у порівнянні з наявним у законодавстві України закріпленням подібних принципів. Статтею також наводяться варіанти систематизації принципів адміністративного судочинства. Ключові слова: адміністративна юстиція, принципи адміністративного судочинства, види принципів, активна роль суду, законність, справедливість. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мороз О.Б., Нікітін А.А. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві України

Стаття присвячена особливостям реалізації заходів процесуального примусу, передбачених Кодексом адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу – це процесуальні дії, що здійснюються судом у випадках, визначених процесуальним законом, щоб заохотити відповідних осіб дотримуватися встановлених судом правил, сумлінного виконання процесуальних обов’язків, заборони зловживання правами та запобігання незаконним протиправним діям під час під час здійснення судочинства . Заходи процесуального […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлоер Б. Академічний плагіат: Нормативно-правова база та практика у Німеччині

Викладені правові документи та судова практика німецьких адміністративних судів продемонструють всеохоплюючу систему протидії проти наукового плагіату. Викладений матеріал також покаже, що науковий плагіат є зростаючою проблемою, яка ґрунтується на сучасних системах оцінювання наукової успішності. Тому потрібно шукати інші додаткові важелі протидії порушенням академічної доброчесності. Ключові слова: академічний доброчесність, плагіат, Німеччина.   Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Удод М. В., Пирогов В. С. Юрисдикція адміністративних судів при вирішенні земельних спорів за участі органів публічної адміністрації

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем встановлення юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду земельних спорів за участю суб’єктів публічної адміністрації. Акцентовано увагу на визначальній ролі положень ст. 13 і 14 Конституції України у визначенні юридичного змісту відносин щодо володіння, користування і розпорядження органами публічної влади України землею як таких, що є за своєю суттю публічно-правовими. Охарактеризовані конкретні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук Ю. Відновна практика в україні щодо неповнолітніх правопорушників як спосіб досягнення відчуття справедливості

У статті висвітлене поняття відновного правосуддя, відновної практики, сфокусовано увагу на пілотних проєктах, які уможливлюють залучення до процесу неповнолітніх правопорушників з метою їх подальшої ресоціалізації. Зауважено, що відновний підхід у правосудді передбачає не каральні заходи, а зосереджується на відшкодування шкоди, завданої злочином, повернення злочинця в суспільство і надання всім сторонам процесу (злочинцеві, жертві і суспільству) […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончаренко Г.А. Досвід сполучених штатів америки в управлінні сектору безпеки

У статті розглянуто адміністративно-правові аспекти управління сектору безпеки США, розкрита його структура, з’ясовані особливості повноважень Президента США, окреслено функції Ради національної безпеки США, Ради внутрішньої безпеки та Центрального розвідувального управління США. Ключові слова: управління сектору безпеки, Стратегія національної безпеки США, Президент США, Рада національної безпеки США, Рада внутрішньої безпеки США, Центральне розвідувальне управління США. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Авраменко О.В. Дослідження доказів в адміністративному судочинстві

У статті розглянуто доктринальні та законодавчі підходи до розуміння поняття доказів. Обґрунтовано ототожнення доказів з інформацією, що використовується в адміністративному судочинстві для встановлення наявності або відсутності певних фактів. Охарактеризовано три елементи процесу доказування в адміністративному судочинстві – дослідження доказів, доказування на стадії розгляду справи та оцінка доказів. Ключові слова: інформація, докази, доказування, адміністративне судочинство, дослідження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Процесуальна природа призначення адміністративного судочинства в Україні

Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності, визначенню головного завдання, яке має стояти перед адміністративним судочинством та визначатиме його ефективність, а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності адміністративного судочинства. Доведено, що в основу призначення адміністративного судочинства покладено теоретичні підвалини процесуального права. Ключові слова: правосуддя, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Писаренко Н.Б. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті проаналізовано окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексу адміністративного судочинства України, звернення до яких може позначитися на внутрішній незалежності суддів. Запропоновано дещо відкоригувати означені положення з тим, щоб надати суддям впевненості у застосуванні нормативних приписів з огляду на «індивідуалізовані» характеристики вирішуваних ними правових конфліктів. Ключові слова: адміністративне судочинство, незалежність суддів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орєшкін В.П. Принцип законності та верховенства права в адміністративному судочинстві

У статті розглянуто основоположні принципи адміністративного судочинтсва, такі як законність та верховенство права. Законодавець, керуючись прктикою Європейського Союзу та Рекомендаціями Ради Європи, в ході реформування виключив із Кодексу Адміністративного судочинства принцип законності та окремо виділив принцип верховенства права. А також проаналізовано чинний КАС України, висновок Венеціанської комісії з цього питання та практику ЄСПЛ. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової реформи в Україні

Стаття присвячена дослідженню та уточненню сутності та змісту інстанційної юрисдикції адміністративних судів України, із врахуванням змін, що були внесені до адміністративного процесуального законодавства в контексті судово-правової реформи в Україні. Розглянуто та визначено обсяг повноважень компетентного суду кожної судової ланки для розгляду і вирішення адміністративних справ у першій, в апеляційній та касаційній інстанціях. Ключові слова: підсудність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Чи може Громадська рада доброчесності бути відповідачем в адміністративному суді?

Стаття присвячена визначенню юридичного статусу Громадської ради доброчесності (ГРД) та рішень, які нею приймаються, а також практичному питанню – чи може бути такий висновок предметом адміністративного оскарження. У статті доведено, що ГРД є інституцією громадянського суспільства та не реалізує повноваження органів державної влади у частині кваліфікаційного оцінювання суддів. Тому її висновок, прийнятий щодо судді (кандидата […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Устинова І.П., Бузун О.О., Хомченко О.В. Міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин

У статті розглянуто міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин, а також розкрито сутність публічних відносин як у вітчизняному законодавстві, так і в міжнародному; проаналізовано провадження в адміністративному  та цивільному провадженнях. Ключові слова: судове провадження, публічні правовідносини, адміністративне провадження, цивільне судочинство, справи публічного характеру. Відкрити статтю>>>      

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Янюк Н.В. Адміністративно-процесуальне право: нові концептуальні підходи

Стаття присвячена дослідження різних підходів розуміння адміністративного процесу. Сьогодні набуває підтримки судова концепція адміністративного процесу. Обґрунтовано доцільність виділення адміністративно-процесуального права із системи адміністративного права. Ключові слова: адміністративний процес, адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, судове право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільков В.В. Загальнотеоретичні підходи до розуміння джерел права як основа дослідження проблем джерел права в адміністративному судочинстві

У статті автор робить аналіз існуючих наукових поглядів про джерела права, висвітлює загальні тенденції до розуміння джерел права та з’ясувує можливості запозичення відповідних здобутків теоретичної науки для формування поглядів на джерела права в адміністративному судочинстві. Ключові слова: право, джерела права, форми права, адміністративне право, адміністративне судочинство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Курило В.О. Бельгійський досвід реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів

Стаття присвячена науковому дослідженню особливостей бельгійського досвіду реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів. Розглянуто норми діючого у Бельгії процесуального законодавства норми якого регламентують правовідносини в сфері порушеного питання, проаналізовано наукові погляди сучасних авторів. Відмічається, що процедури податкової медіації можуть бути ініційовані тільки після початку досудових (адміністративних) процедур із вирішення податкових спорів. Ключові слова: податкові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гордієнко Т.О. Оскарження податкової консультації як спосіб захисту прав платника податків

У статті розглядаються поняття та правове значення податкової консультації. Автором проаналізовано порядок судового оскарження податкових консультацій та визначено особливості розгляду справ даної категорії. За результатами дослідження надано пропозиції з удосконалення чинного законодавства, направлені на підвищення ефективності правового регулювання податкових правовідносин. Ключові слова : податки, податкова консультація, оскарження, позов, суд. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мінаєва О.М. Принципи права та їх значення в процесі судового вирішення податкових спорів

Стаття присвячена дослідженню принципів права, які знаходять свою реалізацію в рамках судового вирішення податкових спорів. Розглянуто норми діючого законодавства, в яких знаходять своє формальне вираження принципи права, проаналізовано наукові погляди сучасних вчених на підняту автором проблематику. Проведено детальний науковий аналіз правової природи та призначення принципів права в аспекті їх правореалізації в рамках судових процедур із […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.M. Ternushchak On the Legal Nature of the Disputed Administrative Process in Ukraine

У статті досліджено юридичну природу конфліктних адміністративних правовідносин. Акцентовано увагу на предметах та порядках розгляду адміністративно-деліктних, адміністративно-судових справ та справах щодо адміністративного розгляду скарг громадян. Окрім того, в статті проаналізовано окремі аспекти юридичної природи публічних правовідносин конфліктного, сервісного та судового характеру. Ключові слова: конфліктний адміністративний процес, публічні правовідносини, адміністративно-деліктні справи, адміністративно-судові справи, адміністративний та судовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Писаренко Н.Б. Окремі аспекти реалізації права на справедливий суд у провадженні в справах про адміністративні правопорушення

У статті відзначено, що принципи судового провадження в справах про адміністративні правопорушення мають ґрунтуватися на основоположних ідеях відправлення правосуддя, закріплених у міжнародних нормативно-правових актах. Надано характеристику права на справедливий суд, що відображений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Таку характеристику здійснено із використанням остаточних рішень Європейського суду з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мкртчян Р.С. Деякі питання перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов підрозділів ДАІ МВС України

Статтю присвячено перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов  підрозділів ДАІ МВС України. У статті робиться аналіз доцільності і обґрунтованості заборони перегляду рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ключові слова: перегляд судового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жернаков М.В. Роль суду в урегулюванні податкового конфлікту

Стаття присвячена дослідженню ролі суду при вирішенні податкового конфлікту. Автором зроблено дослідження першопричин виникнення податкових спорів, а також на основі аналізу законодавчих актів здійснено переосмислення впливу суду на їх вирішення. Ключові слова: податковий спір, податковий конфлікт, судове вирішення податкових спорів, податковий борг, предмет розгляду адміністративного суду. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поплавський В.Ю. Проблемні питання, пов’язані із участю державного службовця в адміністративному судочинстві в окремих категоріях спорів

Стаття присвячена дослідженню окремих проблемних питань адміністративної процесуальної правосуб’єктності державного службовця. З цією метою аналізується доктрина адміністративного права, адміністративне матеріальне законодавство з питань правового статусу окремих категорій державних службовців, визначення поняття адміністративних послуг. Обґрунтовано доцільність виключення окремих категорій спорів у сфері державної служби з юрисдикції адміністративних судів. Ключові слова: державна служба, публічна служба, публічно-правовий спір, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кононенко О.М. Щодо сутності та класифікації принципів адміністративного судочинства

У статті аналізується система принципів адміністративного судочинства. Також визначається її місце у системі принципів права та взаємозв’язки зі складовими цієї системи. Запропоновано авторський підхід до класифікації принципів адміністративного судочинства. Ключові слова: принципи права, адміністративний процес, принципи адміністративного судочинства, система принципів адміністративного судочинства, класифікація принципів адміністративного судочинства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Писаренко Н.Б. До питання про сутність адміністративного процесу

У статті зроблено спробу проаналізувати один із висловлених в юридичній науці підходів щодо розуміння сутності адміністративного процесу. Зроблено висновок, що сприйняття адміністративного процесу як форми діяльності органів правосуддя залишає без відповіді питання відносно назви та природи інших правових явищ, які традиційно усвідомлювались як його складові. Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративне судочинство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Луніна О.С. Види публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації

Стаття присвячена систематизації існуючих публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації. Визначено коло спорів у сфері державної реєстрації відповідно до положень ч. 2 ст. 17 КАС України, критерії такої систематизації. З цією метою аналізується чинне адміністративне процесуальне, а також адміністративне матеріальне законодавство у сфері державної реєстрації, доктринальні положення, судова практика у вказаній сфері. Ключові слова: публічно-правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванищук А.А. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання судової гілки влади

В статті висвітлено актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання судової гілки влади та визначені напрями їх усунення. Автор пропонує доповнити присягу судді України словам: «стояти на засадах територіальної цілісності та суверенітету України» і зобов’язати суддів давати пояснення на звернення засобу масової інформації по суті прийнятого ним рішення протягом доби з часу проголошення такого рішення. Також пропонується по […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бортняк К.В. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві: проблеми та особливості застосування

Регулювання проблемних питань в адміністративному судочинстві, потребує негайного вирішення, з огляду на розвиток та демократизацію українського суспільства. Для подолання цих проблем, необхідно узгодити законодавчу базу та підвищити контроль за діяльністю судів. Ключові слова: касаційне провадження, адміністративне судочинство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рябченко Я.С. Деякі теоретичні і практичні аспекти розгляду і вирішення справ з оскарження нормативно-правових актів в адміністратвиному судочинстві України

У статті досліджено питання особливостей розгляду і вирішення справ з оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві України. Охарактеризовано категорію справ з приводу оскарження нормативно-правових актів та встановлено правила визначення їх підсудності, наведено відповідні рішення суду. Наголошено на особливостях встановлених нормами КАСУ в таких категоріях справ і виділено підстави визначення підсудності під час їх розгляду й […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миронюк Р.В. Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права

У статті здійснено аналіз сучасних наукових підходів до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права та розкрито їх зміст; сформульовано поняття адміністративного процесуального права як комплексної галузі права, що регулює суспільні відносини, які виникають з приводу процесуального забезпечення реалізації прав і свобод громадян засобами їх звернення до суб’єктів владних повноважень за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS