Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 99

Журнал східноєвропейського права № 99

golovna_99-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Трудотерапія засуджених крізь призму практики ЄСПЛ 

Стаття присвячена дослідженню практики ЄСПЛ у частині залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудотерапії. У статті проаналізовані рішення Суду, які присвячені: можливості покладання на засуджених обов’язку праці, визначення розміру винагороди за працю у місцях позбавлення волі, врахування часу роботи у в’язниці до загального стажу, який дає право на пенсію за віком тощо. Вказана практика має важливе значення для розуміння меж залучення засуджених до праці в Україні.

Ключові слова: праця, засуджені, практика ЄСПЛ, обов’язок, межі реалізації.

Відкрити статтю>>>

Лихова С.Я. Поняття примусу у кримінальному законодавстві України та Республіки Польща

У статті розглянуті питання щодо розуміння такого способу вчинення кримінальних правопорушень за кримінальним законодавством України та Республіки Польща як примус. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що в КК Республіки Польща передбачена окрема норма «Примус» (ст. 191). В кримінальному законодавстві України такої окремої статті немає. Але це не означає, що у вітчизняному кримінальному законодавстві відсутня відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені способом примусу або примушування. Авторка досліджує ті норми КК України, в яких цей термін прямо вживається, а також ті юридичні склади кримінальних правопорушень, які вчинюються під примусом, але сам цей термін відсутній.

Ключові слова: примус, примушування, насильницькі злочини, кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини: історичні аспекти

У статті здійснено правовий аналіз історичних аспектів кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Встановлено, що торгівля людьми в Україні як явище з’явилася вже на початку ІІ тисячоліття н.е. – тобто, ще за часів Стародавньої Русi. Констатовано, що еволюція вітчизняного кримінального законодавства характеризується загальною тенденцією до вдосконалення норм, які передбачають відповідальність за досліджуваний злочин.

Ключові слова: злочин, торгівля, угода, законодавство, покарання.

Відкрити статтю>>>

Чехович Т. Система публичной службы на постсоветском пространстве (Украина, Казахстан, Узбекистан)

Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та розвитку системи публічної служби в Україні, Казахстані та Узбекистані. Автор розглядає окремі аспекти історичного формування інституту публічної служби у межах різних історичних етапів та формулює відповідні висновки. Поряд з цим, аналізу піддано законодавство названих країн, а також відповідні теоретичні концепції, що дозволило авторці сформулювати систему публічної служби, яка, на її думку, носить універсальний характер.

Ключові слова: публічна служба, публічне право, приватне право, державний службовець.

Відкрити статтю>>>

Маськовіта М.М. Злочини проти основ національної безпеки в економічній, екологічній і воєнній сферах
(2001 – лютий 2022 рр.)

У даній статті розглянуто види злочинів проти основ національної безпеки в економічній, екологічній і воєнних сферах України. Визначено поняття таких термінів, як «диверсія», «вибух», «підпал», «масове знищення людей», «тілесні ушкодження», «поширення епідемій», «поширення епіфітотій», «поширення епізоотій», «суб’єктивна сторона диверсії», «об’єктивна сторона диверсії» та інших, надана характеристика даних визначенням.

Ключові слова: злочин, диверсія, вибух, підпал, епідемія.

Відкрити статтю>>>

Тризно С.О., Колодій Є.М., Копиця Є.М. Російське вторгнення в Україну 2022: наслідки для довкілля

У статті розглядається питання екологічних наслідків воєнних дій на території України в результаті повномасштабного, безпрецедентного та не спровокованого російського вторгнення 24 лютого 2022. У роботі здійснено аналіз статистичних даних та законодавчої регламентації правових заходів, що застосовуються для вирішення наслідків цієї катастрофи, та сформульовано узагальнюючі висновки. Окрему увагу приділено аналізу положень міжнародних договорів щодо охорони навколишнього середовища під час воєнних дій та відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, спричинену під час збройного конфлікту. На основі цього, розроблено пропозиції щодо правових механізмів притягнення до відповідальності Російської Федерації як країни-агресора за спричинену екологічну шкоду на території України.

Ключові слова: Російське вторгнення в Україну 2022, екологічна катастрофа, наслідки для довкілля, збройний конфлікт, екологічна шкода.

Відкрити статтю>>>

Бернацька Ж.О. Звітування публічної адміністрації про ефективність реалізації економічної політики: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення звітування перед суспільством суб’єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації державної економічної політики України. Дослідження побудоване на аналізі позитивного досвіду Німеччини у частині застосування актів-звітів при інформуванні суспільства про діяльність публічної адміністрації. Запропоновано розширити перелік актів-звітів за рахунок: повних звітів публічної адміністрації, скорочених звітів та відеозвітів.

Ключові словаінструменти публічного адміністрування, економічна функція держави, акти-звіти, публічна адміністрація, обізнаність суспільства.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С., Плахотнік Р.А. Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану в Україні

Стаття присвячена осмисленню специфіки організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення воєнного стану з особливою акцентуацією уваги на аналізі досвіду публічно-сервісної діяльності уповноважених адміністративних органів у зазначеній царині.

Ключові слова: адміністративні послуги, центр надання адміністративних послуг, воєнний стан, державні реєстри.

Відкрити статтю>>>

Тараненко М.М. Міжнародно-правове регулювання законів і звичаїв війни. Історія розвитку та становлення

Стаття присвячена дослідженню проблематики історичного генезису міжнародно-правового регулювання законів і звичаїв війни, починаючи з давніх віків і закінчуючи умовами сьогодення. Проаналізовано історію міжнародного досвіду врегулювання зазначеного питання, його еволюція від норм звичаєвого права до універсальних міжнародних конвенцій.

Ключові слова: війна, збройний конфлікт, воєнні злочини, закони і звичаї війни, Гаазькі конвенції, Женевські конвенції.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.