Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Kaplya O. Transparency of Establishing Judicial Power in Ukraine

Проаналізовано чинне законодавство України та нормативні акти Ради Європи з точки зору гласності та відкритості функціонування судової влади. Виявлено особливості формування суддівського корпусу та запропоновано шляхи вдосконалення законодавства з метою забезпечення належної прозорості добору суддів. Ключові слова: транспарентність, суддя, суд, гласність, посада, вища рада юстиції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в качестве правовой основы деятельности судебной системы и вопросы его дальнейшего совершенствования в сфере развития Высшего совета юстиции Украины

У статті проаналізовано положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів України» в якості правових засад діяльності судової системи. Відображено питання його подальшого вдосконалення в сфері розвитку Вищої ради юстиції України. Надане авторське бачення та відповідні пропозиції щодо удосконалення існуючої системи, ґрунтуючись на  рекомендаціях Ради Європи. Ключові слова: юстиція, комісія, відбір, рекомендації, юрисдикція, правосуддя. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільків Н.В. Представництво прокуратурою земельних інтересів держави в суді

На основі аналізу земельного законодавства та законодавства про прокуратуру досліджені питання процесуальної дієздатності прокурора на звернення з позовом про захист земельних інтересів держави. Зроблено висновок про визначальне значення державного інтересу для участі прокурора у судовому процесі. Ключові слова: представництво прокуратури у суді; державний інтерес; земельні інтереси держави; форми участі прокурора у судовому процесі. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Говорун Д.М. Публічний характер діяльності суду при перегляді судових рішень в апеляційному і касаційному провадженнях

У статті автором висвітлено публічну природу діяльності судів апеляційної і касаційної інстанцій. Активність суду під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному провадженнях, наявність визначеного кола обов’язків, які суд виконує ex officio, дискреційні повноваження при прийнятті рішень – все це свідчить про публічний характер діяльності суду під час здійснення апеляційного та касаційного провадження. Реалізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпенов Д.Ю. Місце державної судової адміністрації у здійсненні управління службою суддів в Україні

В статті визначено місце Державної судової адміністрації в управлінні службою суддів в Україні. З’ясовано специфіку адміністративно-правового статусу Державної судової адміністрації, охарактеризовано структурні елементи її адміністративно-правового статусу. Виявлено проблеми та недоліки в сфері регулювання адміністративної діяльності Державної судової адміністрації та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: судді, служба суддів, управління службою суддів, Державна судова адміністрація, адміністративно-правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Вопросы дальнейшего усовершенствования закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» в сфере развития судебно-правового совета

У статті проаналізовано питання розвитку та удосконалення діяльності Судово-правової Ради Азербайджанскої Республіки на основі закону Азербайджанської Республіки «Про суди та суддів». Автор відмічає, що діяльність цього органу влади в демократичному та правовому державному устрою безпосередньо впливає на інтереси всього суспільства та обгрунтовує певні положення з покращення реалізації судового процесу з точки зору пануючого права. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS