Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Серпень, 2020

Переверзєв Д.М. Сутність адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю

У статті розглянуто питання нормативного акценту на охороні прав дітей з інвалідністю. Проведено аналіз стану дослідження розмежування дефініції понять «охорона» та «захист», надається правова характеристика цих категорій з метою визначення сутності адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю. Ключові слова: охорона, захист, дитина з інвалідністю, адміністративно-правова охорона, публічна адміністрація, суб’єкт адміністративно-правових відносин. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мєняйлов О.О. Проблемні питання участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу ВАКС

У статті проаналізовано основні законодавчі положення щодо участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу, в тому числі і Вищого антикорупційного суду, що дозволило визначити як позитивні аспекти такої участі, так і виявити низку проблем. Результатом проведеного в статті дослідження стала низка пропозицій щодо удосконалення механізму участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу. Ключові слова: антикорупційний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Співвідношення людської гідності та права на вільний розвиток особистості (на матеріалах української та німецької доктрин)

Дослідження присвячене проблематиці людської гідності у контексті її співвідношення з правом на вільний розвиток особистості. За матеріалами німецької правничої доктрини, право на вільний розвиток особистості є основним правом людини, про яке йдеться у статті 2 (1) Основного Закону ФРН, після статті 1 про людську гідність. Відтак, для досягнення цілей дослідження розглядаються дані німецької та української […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Михайлов И.Ф. Развитие инновационного понимания объективных субъективных и смешанных источников антиделиктных сведений в различных видах судопроизводства

Підтримано інноваційний поділ юридичних фактів на діяння, події та явища. На цій основі запропоно розвиток інноваційного розуміння ступеневого вікового поділу особистісних джерел антиделіктних відомостей із поділом неповнолітніх на немовлят, дошкільнят, малолітніх та підлітків. Розкрито сутність і видовий поділ та співвідношення суб’єктивних, об’єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей. Удосконалено поділ субстанцій на тіла, предмети, пристрої, механізми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Січковська І.В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних убивств

Наукову статтю присвячено висвітленню обставин, що підлягають встановленню на початковому етапі досудового розслідування сексуальних вбивств. Проведеним аналізом встановлено, що визначення переліку обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження має важливе значення. Доведено, що правильне визначення обсягу таких обставин у кожному конкретному кримінальному провадженні забезпечить повноту, цілеспрямованість та об’єктивність дослідження події злочину. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні

У статті розглянуто особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні. Автор аналізує специфіку кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності вказаних суб’єктів за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ключові слова: корупція у приватній сфері, юридична відповідальність за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Право людської гідності як фундамент прав людини, мірило визначення їх сутності та критерій допустимості обмежень прав і свобод людини

Стаття присвячена конкретизації змісту права людської гідності як фундаменту для інших прав людини, мірила визначення їхньої сутності та критерію допустимості обмежень прав і свобод людини. Для досягнення мети дослідження автором проаналізовано положення законодавства України та ФРН присвячені правовому регулюванню права людської гідності, а також дослідження вітчизняних та німецьких дослідників присвячені визначенню змісту та ознакам цього […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Kachynska М. Police Response to Cases of Cruelty to Animals that Contain Signs of an Administrative Offense: the Experience of Ukraine

Стаття присвячена питанню реагування поліцейськими на випадки жорстокого поводження із тваринами, що містять ознаки адміністративного правопорушення: досвід України. У статті автор вибудував алгоритм реагування поліцейськими в означеній категорії справ.Науковець деталізуєзастосування заходів забезпечення провадження у дані категорії справ. Звернута окрема увага на тому, що поліцейський вирішує питання про місце перебування тварини на час провадження у справі, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ніщимна С.О. Еволюція нормативного регулювання інституту публічних закупівель

У статті розкриваються питання трансформаційних процесів у сфері закупівель, які спостерігаються як в національному законодавстві, так і в законодавстві зарубіжних країн. Зважаючи на обраний країною шлях до наближення свого законодавства до європейських стандартів, постало питання про адаптацію законодавства у сфері публічних закупівель до вимог та стандартів Європейського співтовариства. Ключові слова: закупівлі, здійснення державних закупівель, публічні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аніщенко Т.С., Мельник Р.С. Право на тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби: прояв довіри чи непрямої дискримінації?

У статті аналізуються законодавчі та підзаконні акти, якими визначено порядок тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби. За результатами проведеного опрацювання робиться висновок, що особи, які здійснюють тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби, мають рівні обов’язки та наділені відповідно рівними правами порівняно з іншими працівниками, які займають аналогічні посади та/або знаходяться у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 78

титульна сторінка зміст КириченкоА.А., Бидей А.Н. Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов сведений в части адекватности отображения окружающей действительности Викладено інноваційне розуміння сутності та співвідношення завідомо і незавідомо недостовірних і достовірних відомостей. Піддано детальному системному правовому аналізу обставини незавідомо недостовірного розуміння процедури відкриття ринку української землі у частині […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS