Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 72

Журнал східноєвропейського права № 72

golovna_72-page0001

титульна сторінка

зміст

Бабін Б.В., Цибулько О.С. Юридичні засоби російської агресії проти України

У статті розглянуті аспекти застосування Російською Федерацією юридичних засобів спрямованих на реалізацію ключових завдань цієї держави в агресії проти України. Здійснено аналіз відповідних заходів в універсальній та регіональних міжнародних юрисдикціях, а також в рамках правових систем України, Росії та третіх держав.

Ключові слова: законотворчий процес, інтереси держави, колаборанти, тимчасова окупація, санкції, спроба анексії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628257

Марисюк К.Б., Ярчак О.О. Ще раз до питання про поняття «корупція»

Статтю присвячено аналізу поняття корупції. Встановлено, що як на рівні наукових досліджень, так і на рівні правових приписів, існують різні підходи до розуміння поняття «корупція». Констатовано, що важко вести мову про ефективну боротьбу з корупцією, поки не буде вироблено чіткого розуміння цього явища, не буде виокремлено її основні ознаки та форми. Лише після цього можна буде розробити реальні напрями попередження та боротьби з нею як на національному, так і на світовому рівні.

Ключові слова: корупція, злочин, посадова особа, закон, право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628259

Барегамян С.Х., Козлова В.В., Орлова В.Є. Проблеми та перспективи удосконалення забезпечення конституційного права на достатній життєвий рівень в контексті міжнародного досвіду

Стаття присвячена гарантіям забезпечення права на достатній життєвий рівень в Україні в контексті міжнародного досвіду. Визначено сутність безумовного (гарантованого) базового доходу як гарантії забезпечення права на достатній життєвий рівень. Розроблено пропозиції щодо удосконалення забезпечення права на достатній життєвий рівень в Україні.

Ключові слова: право на достатній життєвий рівень, прожитковий мінімум, безумовний базовий (гарантований) дохід, подолання бідності, соціальні гарантії.

Відкрити статтю>>>

 https://doi.org/10.5281/zenodo.3628265

Бортняк В.А. Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні

У статті доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зу мовлено негативним впливом численних об’єктивних і суб’єктивних чинників. Так, серед найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих органів на фоні відсутності однозначного тлумачення їх повноважень і належної узгодженості і координації дій. Формування цілісної системи ДФК, має базуватись на змішаній моделі її орга нізації, імплементації й інтеграції її окремих елементів і підсистем.

Ключові слова: система державного фінансового контролю, організація, функціонування, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628269

Лупало О.А.,    Ященко Т.О. Порядок формування антикорупційної політики в Україні: нотатки до наукової дискусії

Досліджено особливості формування адміністративно-правових засад державної антикорупційної політики в Україні. З’ясовано, що у процесі формування та реалізації державної антикорупційної політики в Україні особливе місце належить визначенню стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності. Виявлено низку проблем у вказаній сфері. Визначено напрями вдосконалення законодавства, що забезпечить адміністративно-правове регулювання антикорупційної політики України.

Ключові слова: адміністративно-правові засади, державна антикорупційна політика України, сучасний стан, перспективи вдосконалення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628273

Грекова Л.Ю., Романович І.І. Особливості застосування криміналістичної техніки в кримінальному судочинстві

У статті висвітлюються проблемні питання, пов’язані з визначенням суб’єктів застосування криміналістичної техніки на сучасному етапі, аналізом норм чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують питання (процедуру) застосування технічних засобів у кримінальному процесі, зокрема інститутом сторони захисту в частині деяких прав підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, а також надаються науково-обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення.

Ключові слова: криміналістична техніка, суб’єкти застосування криміналістичної техніки, технічні засоби, техніко-криміналістичні засоби.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628377

Приходько В.Ю., Радіонова П.С. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу

У даній статті досліджено питання приналежності стадії виконання судових рішень до цивільного процесу, її значення як невід’ємної частини процесу. Законодавець виділяє цю стадію процесу поміж інших, з чого слідує, що виконавче провадження є відносно самостійним інститутом. У даній роботі ставиться під сумнів така самостійність, оскільки вважаємо недоцільним виділити окремо стадію, реалізація якої неможлива без тих, що їй передують.

Ключові слова: виконання судових рішень, стадії цивільного процесу, виконавче провадження, цивільний процес, правосуддя, державний виконавець, примусове виконання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628381

Джига Д.В. Природа медіативної процедури та шляхи її запровадження у цивільному судочинстві

Стаття присвячена розкриттю сутності медіативної процедури як одного з видів альтернативних способів вирішення правових конфліктів. Значну увагу приділено дослідженню міжнародного досвіду існування даного інституту. У статті проаналізовано основні види медіативної процедури та висловлено позицію щодо можливості їх запровадження у цивільне судочинство.

Ключові слова: медіація, медіативна процедура, цивільне судочинство, правові конфлікти, посередник, свобода медіації, альтернативні способи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628386

Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму

У статті розглянуто проблемні питання функціонування криптовалюти в Україні. Досліджено ризики, що провокує криптовалюта як інструмент легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні. Визначено рівень злочинності та моделі використання криптовалюти в сфері легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.  Розглянуто актуальні питання, що впливають на особливості виявлення і розслідування даних злочинів. Автором також з’ясовано переваги такої валюти, що обумовлюють її використання злочинцями та розглянуто можливі шляхи протидії та боротьби із такою злочинністю.

Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, відмивання, злочинні доходи, економічна злочинність, фінансування тероризму,  удосконалення законодавства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628390

Михайлова Г.І., Сорокін А.А. Проблема незаконного обігу органів, анатомічних та фетальних матеріалів людини: виклики сьогодення

У статті розглянуто основні аспекти розвитку та поширеності незаконної торгівлі органами, анатомічними та фетальними матеріалами людини в України. Досліджено причини незаконної трансплантації та можливі шляхи мінімізації негативних наслідків.

Ключові слова: незаконна торгівля органами людини, фетальні матеріали людини, штучне переривання вагітності, донорство, ксенотрансплантологія.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628398

Соловйова В.С. Електронні довірчі послуги та цифровий уряд: принципи  функціонування і проблемні аспекти

У статті розглянуто механізм функціонування електронних довірчих послуг як складової цифрової держави. Автором було проаналізовано ключові елементи електронної довірчої послуги та доцільність, переваги і недоліки запровадження в Україні програми «Цифрова держава» з урахуванням досвіду Естонії.

Ключові слова: електронні довірчі послуги, цифрова держава, кваліфікований цифровий підпис, MobileID, е-врядування, інтероперабельність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3628403

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.