Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 90

Журнал східноєвропейського права № 90

golovna_90-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Непряма відповідальність держави: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню непрямої відповідальності держави як виду відповідальності, яку держава несе для компенсації збитків, завданих приватним особам публічними службовцями через їхні рішення, дії чи бездіяльність. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що інститут матеріальної відповідальності держави в Україні проходить етап свого становлення.

Ключові слова: право на державну компенсацію, держава, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

Рєзнік О.М., Кучмістенко О.В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів

У статті розглянуто недоліки правоохоронної діяльності шляхом здійсненні законодавчих повноваженьвідповідних структур, як елементів Національної системи фінансового моніторингу, на основі статистичної інформації, річних звітів, практичної діяльності таких суб’єктів. Окрему увагу ми приділили питанню удосконалення структурної співпраці правоохоронних органів між собою як нагальну необхідність сьогодення.

Ключові слова: легалізація злочинних доходів, відмивання майна, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням), правоохоронні органи, незаконна легалізація, антилегалізаційна політика, фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства: проблеми визначення поняття

У науковій статті досліджується сутність правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства». Аналізується розуміння зазначеного поняття в науковій доктрині, а також чинному законодавстві України. Виокремлюються ознаки досліджуваного поняття, а також визначається специфіка сімейних прав та інтересів як об’єкта правової охорони. Як наслідок формулюється дефініція правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства».

Ключові слова: захист; цивільне судочинство; сімейні права та інтереси; способи захисту; діяльність юрисдикційних органів; правова охорона.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко О.С., Щербак Н.М. Аналізування недоліків взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами в сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Виокремлено основні особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів. Запропоновано створення методики взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ, яка дозволить значно підвищити ефективність та результативність їх співпраці.

Ключові слова: протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ; особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері боротьби з легалізацією доходів; напрямки вирішення недоліків.

Відкрити статтю>>>

M. Kachynska Risk Assessment in Cases of Domestic Violence 

Стаття присвячена питанню оцінки ризиків у справах про вчинення домашнього насильства. У статті розкрита поява засад проведення означеного аналізу в Україні та закордоном. Автор детально аналізує національне законодавство України в означеній сфері, а також розкриває шляхи захисту потерпілих і свідків, від повторних випадків домашнього насильства, у тому числі, захисту від зростання небезпеки з боку незаконних дій агресора.

Ключові слова: оцінка ризиків, домашнє насильство, потерпілі, захист потерпілих від домашнього насильства, форма оцінки ризиків, поліцейський, правове регулювання оцінки ризиків, міжнародні стандарти оцінки ризиків домашнього насильства, правове регулювання, гендерно-обумовлене насильство.

Відкрити статтю>>>

Бернацька Ж.О. «Порядок денний у галузісталого розвитку на період до 2030 року» як орієнтир для стратегічного планування державної економічної політики України

Стаття присвячена обґрунтуванню ідеї про об’єктивну необхідність орієнтації економічної стратегії України на міжнародну комплексну стратегію, якою є Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У процесі дослідження з’ясовано те, що Національна економічна стратегія на період до 2030 року ідейно не відповідає зазначеному міжнародному документу. У зв’язку із цим запропоновано внесення змін і доповнень до вказаної економічної стратегії України у частині заходів, спрямованих на: поєднання економічного зростання, екологічної безпеки та раціонального використання ресурсів в Україні; економічного розвитку та зайнятості населення; забезпечення економічних свобод приватних осіб.

Ключові слова: економічна стратегія, економічна функція держави, економічне зростання, ресурсозбереження, зайнятість населення, економічні свободи.

Відкрити статтю>>>

M. Maciąg-Świontek Роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене

Цікавим явищем, не лише з геополітичної точки зору, а й з точки зору міжнародного права, є створення Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Організація – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні разом з Організацією Договору про колективну безпеку. Стаття містить історію розвитку Шанхайської організації співробітництва, яка оцінює ШОС як міжнародну регіональну організацію, короткохарактеризуєорганізаційнуструктурутавійськовийвимірспівпраці, а також значення організації для Європейського Союзу.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективної безопеки, Шанхайська організація співробітництва, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

Омралинов Т.А. Принципы административного судопроизводства Республики Казахстан

Стаття присвячена аналізу принципів адміністративного судочинства в Республіці Казахстан і їх значущості для відправлення правосуддя. Окремі принципи розглядаються автором у порівнянні з наявним у законодавстві України закріпленням подібних принципів. Статтею також наводяться варіанти систематизації принципів адміністративного судочинства.

Ключові слова: адміністративна юстиція, принципи адміністративного судочинства, види принципів, активна роль суду, законність, справедливість.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.