Вы находитесь здесь: Главная > Європейська інтеграція > N.D. Moroz The Phenomenon of Cartels in the European Union

N.D. Moroz The Phenomenon of Cartels in the European Union

У статті описуються основні підходи до розуміння питання виникнення явища картелей, їх існуючих форм, впливу на економіку та законодавче закріплення в Європейському Союзі. Антимонопольна політика цієї міжнародної організації є досить розвинутою та дієвою. Перш за все, вона являє собою цілісну систему регулюючих норм. Основні принципи, гарантуючі та захищаючі конкурентне середовище, закріплені в Договорі про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), що містить навіть окремий розділ під назвою «Спільні правила щодо конкуренції, оподаткування та зближення законодавств». Генеральний директорат з конкуренції, як профільний інститут Європейської Комісії ЄС, грає вирішальну роль у досягненні позитивних результатів у провадженні антикартельної політики. Звісно, домінуюче становище має Суд справедливості Європейського Союзу. Слід пам’ятати, що у європейському середовище має місце існування прецедентного права. Рішення Суду ЄС як різновид первинних норм права показують приклад прямого впливу на негативну монополістичну діяльність картелів. Окремо слід зазначити, що в Європейському Союзі існує ефективна система покарань за правопорушення у сфері антимонопольного законодавства. Модель європейської антимонопольної політики вирізняється тим, що має саме регулівну природу і покликана насамперед стати на захист вільної ринкової економіки. Картелі є провідною частиною сучасної економіки. Як тип монополії, картелі, звісно мають негативний вплив на ринкову економіку і перешкоджають конкуренції. До дії негативного впливу можна віднести: протидію конкуренції, зниження обсягів вироблення продукції та послуг і, як наслідок, збільшення цін на них, уповільнення науково-технічного та інших видів прогресу тощо. Підсумовуючи ці провідні положення, автор  пропонує розглянути феномен появи картелів, дослідити їхнє законодавче регулювання та практичні підходи методики контролю.

Ключові слова: картельна угода, картельна змова, антимономольне (антикартельне) право, учасник картелю, антимонопольна політика, ринкова свобода, конкуренція, монополізація.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.