Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за день Липень 25th, 2020

M. Maciąg-Świontek Евразийский экономический союз как организация региональной экономической интеграции

В економічному вимірі створення Євразійського економічного союзу формально є кроком вперед по відношенню до попередніх етапів інтеграційного процесу: Митного союзу (з 1 січня 2010 року) і Єдиного економічного простору (з 1 січня 2012 року), тим не менш, це не прорив, як відзначають багато авторів. В даній статті дано оцінку поточних результатів створення Євразійського економічного союзу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Administrative Liability for Animal Cruelty: the Experience of Ukraine

Стаття присвячена питаннюадміністративної відповідальності за жорстоке поводження із тваринами: досвід України.У статті розкрита поява засад захисту тварин в Україні. У статті розглянуто національне правове регулювання попередження та протидії жорстокому поводженню із тваринами. Автор детально аналізує правовий статус тварини відповідно до норм чинного законодавства України.Окремо розглянуто адміністративна відповідність за жорстоке поводження із тваринами, особливості притягнення до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рашевська К.Є. Роль СОТ у подоланні загроз системі прав людини, спричинених торговельними аспектами пандеміїї COVID-19

У статті досліджується вплив СОТ на розвиток системи прав людини в умовах пандемії COVID-19. Автор характеризує торговельні аспекти виклику у сфері охорони здоров’я та їх значення для глобальної економіки й сталого розвитку. У статті проаналізовано існуючі механізми реагування на пандемії в договорах системи права СОТ, а також запропоновані ініціативи задля пом’якшення їхнього негативного впливу на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Медвідь О.О. Основні принципи правової політики у сфері гендерної ідентичності

У статті виокремлено засадничі принципи правової політики у сфері  гендерної ідентичності: принцип рівності статей; визнання відмінності між статтю і гендером; індивідуальний вибір гендерної ідентичності, що ґрунтується на цінності людської гідності та автономії людини; принцип виваженої гендерної соціалізації (шляхом прийняття на державному рівні комплексу педагогічних, медичних, правових, соціальних та культурних заходів, які сприяли б «вихованню» в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Людська гідність у правових позиціях Конституційного Суду України

Статтю присвячено дослідженню людської гідності у практиці Конституційного Суду України. Для досягнення цілей статті, аналізуються правові позиції Конституційного Суду за різні роки, в яких для юридичної аргументації було покликання на категорію гідність людини. Також розглядаються підходи до визначення гідності людини в рішеннях Конституційного Суду та окремі актуальні практичні проблеми запропонованої теми. Ключові слова: гідність, людська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уралова Ю.П. Моісєєв Ю.О. Деякі питання виконання договору найму (оренди) транспортного засобу

В статті досліджені теоретичні і практичні проблеми правового регулювання при виконанні договору найму (оренди) транспортного засобу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень щодо прав і обов’язків сторін договору, страхування транспортного засобу, умов щодо орендної плати, місця виконання договору. Конкретизовано механізм виконання договору найму (оренди) транспортного засобу. Ключові слова: транспортний засіб, зміст договору, виконання договору, права і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Удод М. В., Пирогов В. С. Юрисдикція адміністративних судів при вирішенні земельних спорів за участі органів публічної адміністрації

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем встановлення юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду земельних спорів за участю суб’єктів публічної адміністрації. Акцентовано увагу на визначальній ролі положень ст. 13 і 14 Конституції України у визначенні юридичного змісту відносин щодо володіння, користування і розпорядження органами публічної влади України землею як таких, що є за своєю суттю публічно-правовими. Охарактеризовані конкретні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Антонова Л.В. Возможности коренного реформирования органов прокуратуры как Правой руки Президента государства

Розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М. Ю. Особливості статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19

У статті проведено аналіз особливостей статусу пацієнта в умовах викликів COVID-19. Виокремлено та розкрито сутність наступних особливостей: залежність статусу пацієнта від особливостей національної системи охорони здоров’я та й загалом від державно-управлінських рішень; пріоритетність профілактичних заходів; протидія перенавантаженню медичної сфери; проблеми нерівності доступу до медичного забезпечення в залежності від особливостей захворювання, де надається перевага пацієнтів із […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.А. Коротенко Н.Д. Развитие инновационного понимания базисных категорий и процедуры доказывания в антикриминальном судопроизводстве

Удосконалено сутність, послідовність та інші закономірності роботи із суб’єктивними, об’єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей. Отримала подальшого розвитку редакція статті кодексу про сутність та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів, суб’єкти їх отримання та межі участі та іншої допомоги у цьому інших суб’єктів, а також про вичерпний перелік і співвідношення процесуальних форм оцінки і […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки, якими є: 1) об’єкти екологічної безпеки; 2) суб’єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки. Ключові слова: структура екологічної безпеки, об’єкти екологічної безпеки, суб’єкти забезпечення екологічної безпеки, загрози екологічній безпеці, екологічна політика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Атаманчук І.В., Моісєєв Ю.О. До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права. Ключові слова:забезпечення позову, види забезпечення, підстави забезпечення, скасування заходів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жаровська І. М. Конституційне право: акценти оновлення

У статті аналізується процес оновлення конституційного права. Звернемо увагу на те, що безумовно національне право відіграє суттєву роль в безпосередні правореалізаційній діяльності, проте роль глобального права все більше присутня.  Зміни глобального масштабу вплинули на конституційне право. Цей вплив має подвійну природу: як галузі права і як навчальної дисципліни. Ключові слова: конституційне право, глобалізація, міжнародне право, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правових засад публічного управління в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню адміністративно-правових засад оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади. Наголошено, що в сучасних умовах відбувається  трансформація публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Погорелов Н.С. Перезагрузка высшей судебной инстанции или циничная коррупционная и откровенно юридически некомпетентная комплектация судов преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами

Обґрунтована наявність близько 40 істотних порушень порядку первинного формування касаційних і антикорупційних судів за допомогою двох етапів псевдоконкурсу від 7.11.2016 р і від 2.08.2018 р., що стало лише «вершиною айсбергу» взаємопов’язаної системи корупціогенних чинників і проявів цинічної корупції та відвертої професійної некомпетентності. Доведений взаємозв’язок між результатами даного псевдоконкурсу і засудженням за загибель шістьох і тяжке травмування п’ятьох […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 77

титульна сторінка зміст Антонова Л В., Ткач Ю.Д., Ковалева О. Н. Циничная коррупция и явная профессиональная некомпетентность экспертов, прокуроров, судей и иных антиделиктологов обусловили десятилетнее осуждение за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного,так и виновной вместо пожизненного Обґрунтована наявність причинного зв’язку між злочинними конкурсами у касаційні і антикорупційні суди, атестацією […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

КириченкоА.А., Бидей А.Н. Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов сведений в части адекватности отображения окружающей действительности

Викладено інноваційне розуміння сутності та співвідношення завідомо і незавідомо недостовірних і достовірних відомостей. Піддано детальному системному правовому аналізу обставини незавідомо недостовірного розуміння процедури відкриття ринку української землі у частині належної юридичної оцінки існуючої правової регламентації даної процедури та вказані шляхи подолання цих недоліків. Ключові слова: завідомо і незавідомо недостовірні і достовірні відомості; юридична неподільність землі […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS